มิถุนายน 2556

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
 
 
ประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศฝรั่งเศส แบบเยี่ยมส่วนตัวระยะสั้น
ประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส แบบเยี่ยมส่วนตัวระยะสั้น 

Schengen Visa to (Multiple) – Short stay/Private Visit

ได้เวลามาเขียนเล่าประสบการณ์การขอวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศฝรั่งเศสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนที่กำลังมองหาข้อมูลนี้อยู่ค่ะตอนที่ตัวดิฉันเองวางแผนจะขอวีซ่าก็เข้ามาค้นหาข้อมูลจากเว็บบล็อกต่างๆจากหลายๆท่านที่ได้แชร์ข้อมูลเหล่านี้ไว้และเป็นประโยชน์อย่างมากในการเตรียมตัวขอวีซ่าของดิฉันนี่เป็นการเดินทางไปฝรั่งเศสครั้งที่สองในชีวิตของดิฉันซึ่งแตกต่างจากครั้งแรกมากเนื่องจากครั้งแรก (เมื่อหลายปีก่อน) ดิฉันขอวีซ่านักท่องเที่ยวและไปแค่หนึ่งสัปดาห์และการขอวีซ่าแต่ก่อนนั้นอื่นกับทางสถานทูตเองโดยตรงและดิฉันมีเอกสารครบถ้วนตามรายการที่สถานทูตกำหนด และได้วีซ่านักท่องเที่ยวมาภายใน3 วันหลังจากยื่นเอกสาร

แต่ครั้งที่สองนี้มีหลายอย่างที่ทำให้ดิฉันกลุ้มและลุ้นกับการขอวีซ่าจนหืดขึ้นคออย่างที่เขาว่ามากันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องช่วงเวลาในการขอซึ่งค่อนข้างใกล้วันเดินทาง ประเภทวีซ่าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆที่เราจะต้องเตรียมและหนังสือเชิญ ใบที่ขอจาก Town Hall ในเมืองที่เจ้าของบ้านอาศัยอยู่รวมทั้งเอกสารการเงินและเอกสารประกอบต่างๆตามที่ทาง TLScontact กำหนดมาให้หลังจากที่ดิฉันได้ทำการกรอกข้อมูลการขอวีซ่าและนัดหมายผ่านทางระบบนัดหมายของTLScontact ในเว็บไซต์ https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php

ก่อนอื่นขอแนะนำว่า เมื่อทราบว่าจะต้องเดินทางไปฝรั่งเศสให้จัดการนัดหมายในการยื่นเอกสารขอวีซ่า หากต้องการยื่นผ่าน TLScontact ให้เข้าไปสร้างบัญชีในเว็ปไซต์ของTLScontact ก่อนค่ะหลังจากนั้นทางระบบจะส่งอีเมลล์เข้าใน Inbox ของอีเมลล์ที่เราใช้ในการสร้างบัญชีเพื่อยืนยันการใช้งานและดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบเพื่อการนัดหมายขอวีซ่า (หากไม่ดำเนินการภายใน 15วัน บัญชีที่สร้างไว้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติและต้องสร้างบัญชีขึ้นมาใหม่ค่ะ)เราสามารถที่จะเลือกที่สร้างเป็นข้อมูลที่แก้ไขได้และบันทึกเป็น draft ไว้ก่อนในระบบแล้วค่อยมาแก้ไขเมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือถ้ามีข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนอยู่แล้วและมั่นใจแล้วว่าจะไม่มีการแก้ไขอีกก็ดำเนินการได้เลยค่ะอย่าลืมเลือกประเภทวีซ่าที่เราจะขอก่อนนะคะ เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วก็เลือกวันนัดหมายในระบบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ print เอกสารใบนัดออกมาสำหรับเตรียมเอกสารและนำไปในวันยื่นวีซ่าค่ะ

ดิฉันมีข้อมูลเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส แบบเยี่ยมส่วนตัวระยะสั้น มาเป็นข้อมูลให้ด้วยค่ะ

ดิฉัน print ออกมาเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้บันทึกข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเก็บไว้เลยมีมาให้ดูตามนี้คะดิฉันหวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆสำหรับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลขอวีซ่านี้อยู่ค่ะ

Dear (ชื่อ-นามกสุลของผู้นัดหมายค่ะ)

Please bring all of the following documents with youto your appointment and ensure that you put them in the order as they appear below.

Note that by not providing all documents at yourappointment you may be required to make a second appointment at your own cost or provide further documentation to theEmbassy, delaying your visa application process.

1. Short stay visa application form, dated and signedby applicant (original) (Case 36 and 37 and the last two case at the end of the Visa application form)

(Download). For minor, signature ofparental authority/legal guardian.

2. Two color identity photos 3.5 cm x 4.5 cm withwhite background

3. Passport (original)

(Passport expiration date must be 3 months after thedate of your return from the Schengen Area. With two blank visa

pages with the mention “visa” to affix the visasticker)

Passport (copy)

(Copies of the passport pages having Schengen visas orstamps)

4. Old passports (original)

(If you are in possession of one or more previouspassports, it is mandatory to bring all of them)

Old passports (copy)

(Copies of the passport identity and pages havingSchengen visas or stamps)

5. Round-trip flight ticket booking from/to Thailand(copy)

6. Visa or travel document valid for the maindestination (copy)

(If you will go to a third country after Schengentrip, you are required to obtain it prior to making this application)

7. Insurance issued by Europe company or local authorized company (copy)

1. The travel insurance should be:

• Valid for Schengen Area if you apply for short stayvisa

• Valid for DROM or CTOM according to your itinerary

2. The insurance must cover medical fees and repatriationcosts up to 30,000 euros (around 1.5 milion bahts)

3. The insurance coverage should cover the wholeperiod of your stay in the Schengen Area

8. Lodging attestation issued by the local town hallof host person residence covering the whole period of

the stay (original)

(OR copy of the Hotel booking for the whole stay inSchengen area (Internet reservations without credit card guarantee

could not be accepted) OR property ownershipcertificate of applicant OR leasing contract in France of applicant)

Lodging attestation issued by the local town hall ofhost person residence covering the whole period of

the stay (copy)

OR copy of the Hotel booking for the whole stay inSchengen area (Internet reservations without credit card guarantee

could not be accepted) OR property ownershipcertificate or leasing contract in France

9. Financial guarantee letter from the guarantor forall kinds of expenses incurred the applicant during theirstay

10. Proof of host's connect to the applicant

(if required, host letter explaining the connectionwith the applicant and the reasons for travel)

11. Proof of employment and income of the guarantor

Last tax bill, 3 recent payslips or traderegistration, bank statements for last 3 months, etc ...

Proof of employment and income of the guarantor (copy)

Proof of employment and income of the guarantortranslation

12. Guarantor's passport (copy)

13. Guarantor or host person's inbound and outboundThailand stamps, if the person is not regularly living in Thailand

14. Working certificate (original)

(Original certificate of employer indicating the nameand the functions of the interested party, the hiring date, monthly

wages, the authorization of absence, and who will bein charge of the financial support for the duration of the stay. On

this document must be stated the address, phone andfax numbers of the employer, the seal of the company, as well as

the signature, the name and the functions of theperson in charge who delivered this certificate.)

Working certificate translation

(Mandatory if the certificate is not written inEnglish or French)

15. Last 3 payslips (copy)

Last 3 payslips translation

(Mandatory if not written in English or French)

16. Saving account bank statement of the applicantcovering the last 3 months, as well as a nominated bank attestation

Bank book is not valid without Name and/or accountnumber of its holder on all pages (Warning : the saving account in

Thailand is the equivalent of a current account inFrance)

Saving account bank statement of the applicantcovering the last 3 months, as well as a nominated bank attestation (copy)

Saving account bank statement of the applicantcovering the last 3 months, as well as a nominated bank attestation (translation)

(Mandatory if it's not written in English or French)

! TLScontact advises younot to buy services or insurance from street sellers, only by authorizedcompanies.

You may be asked by the Embassy's Visa Sector toprovide further documentary evidence.

All copies must be in A4 format.

ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

ตอนที่ทางแฟนดิฉันบอกว่าเราจะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของแฟนที่ฝรั่งเศสสองสัปดาห์และมีเวลาเตรียมตัวหนึ่งเดือนแต่สำหรับดิฉันมันน้อยมากค่ะ เพราะดิฉันเพิ่งเปลี่ยนงานและเริ่มใหม่งานได้แค่ 2 เดือน ถ้าจะขอแบบท่องเที่ยวเกรงว่าการขอวีซ่าแบบท่องเที่ยวช่วงเริ่มงานใหม่จะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นอาจจะทำให้ดิฉันตกม้าตายวีซ่าไม่ฝ่านเอาง่ายๆเลยตกลงกับแฟนว่าเอาเป็นว่าขอวีซ่าเป็นแบบเยี่ยมส่วนตัวระยะสั้นก็แล้วกันและทางแฟนดิฉันได้แจ้งกับทางครอบครัวว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรส่งมาให้บ้าง ทางครอบครัวแฟนใช้เวลาในการขอเอกสารรับรองที่พักจากTown Hall ของเมืองในฝรั่งเศสประมาณ 5 วันค่ะ (ต้องใช้สำเนาหน้า passport ของเราด้วยนะค่ะ อย่าลืมนะคะ) และส่งเอกสารตัวจริงมาทางไปรษรณีย์ก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันค่ะถึงก่อนวันยื่น 1วันแบบเฉียดฉิวมาก

เอกสารการเงินของดิฉันก็ print สำเนารายการเดินบัญชีจากทาง internet banking และเซ็นกำกับทุกหน้าค่ะและเงินในบัญชีก็มีแค่สี่หมื่นบาทเองค่ะ แต่มีรายการเดินบัญชีตลอดดิฉันมีสลิปเงินเดือนที่ใหม่แค่เดือนแรกรวมกับของที่เก่าอีกสองเดือนสุดท้าย ดิฉันทำการแปลทุกอย่างด้วยตัวเองและเซ็นกำกับการแปลเองทุกแผ่นค่ะและมีหนังสือแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการเงินช่วงเปลี่ยนงานและต้องใช้สำเนาสลิปเงือนเดือนของทั้งสองที่ค่ะ

เมื่อยื่นเอกสารกับทาง TLScontact เจ้าหน้าที่แจ้งว่าใช้เวลาประมาณ 6-10 วันทำการ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3 สัปดาห์ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่มีคนขอวีซ่าเยอะ แต่ดิฉันเครียดมากแต่ก็ดีใจมากเมื่อได้วีซ่ามาและเดินทางถึงฝรั่งเศสและกลับถึงไทยอย่างปลอดภัย

ดิฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลขอวีซ่าเชงเก้นไปประเทศฝรั่งเศสแบบเยี่ยมส่วนตัวระยะสั้นนะคะโชคดีค่ะ Create Date : 28 มิถุนายน 2556
Last Update : 28 มิถุนายน 2556 20:34:16 น.
Counter : 4515 Pageviews.

2 comments
  
ขอสอบถามหน่อยนะคะ ถ้า host ไม่เคยมาเมืองไทยเลย ทำยังไงอ่ะคะ

13. Guarantor or host person's inbound and outbound Thailand stamps, if the person is not regularly living in Thailand
โดย: peachie IP: 61.91.134.61 วันที่: 14 ตุลาคม 2556 เวลา:17:58:30 น.
  
โทษทีนะคะ ที่เข้ามาตอบช้า ดิฉันแนะนำว่า โทรไปสอบถามทาง TLScontact ได้ค่ะ ตอนช่วงดิฉันหาข้อมูล ก็โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ TLS เหมือนกันค่ะ โชคดีนะคะ
โดย: Color Candy IP: 180.183.47.82 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:07:03 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Color Candy
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
More Free Music at MP3-Codes.com