📚 โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ที่..เวปฯบ้านคุณยายกลิ่นโสม ◜◡‾)
Group Blog
 
<<
เมษายน 2564
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
27 เมษายน 2564
 
All Blogs
 
อาทิตย์ จันทร์ ในราศีพฤษภดาวพระเคราะห์คู่ดาวอาทิตย์ จันทร์ ในราศีพฤษภ

ราศีพฤษภ เป็นราศีธาตุดิน  ดินย่อมให้ความมั่นคง หนักแน่น ย่อมความเป็นปึกแผ่น ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ   ราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดิน กลางธาตุ 

ดิน ให้ความหนักแน่น พัฒนาขึ้นได้อย่างช้าๆ จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องใช้ระยะเวลา  ย่อมทำให้รู้ว่ามั่นคง  เข้มแข็ง อดทน อดกลั้น ซึ่งยามที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และการปรับตัวได้ช้า ตามสภาวะธาตุดิน 

และดิน อย่างราศีพฤภษ เป็นดินกลางธาตุ ซึ่งเป็นดินที่ไม่อ่อนเหลวเกินไป และไม่แห้งแข้งกรัง เป็นดินที่มีเป็นกลาง และให้ความยืดหยุ่นดี จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก เหมาะการพัฒนา การเจริญก้าวหน้า การงอกเงย เพิ่มพูนรายได้ แบบทีละเล็กทีละน้อย ตามสภาวะธาตุดิน  และเมื่ออาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวธาตุไฟ เข้าสู่ราศีพฤษภนี้ 

ดาวอาทิตย์ หมายถึง พลังงาน ความร้อน ผู้ชาย พระราชา ผู้นำ หัวหน้า การมีอำนาจ ศักดื์ศรี 

เมื่อดาวอาทิตย์ธาตุไฟ มาอยู่ในราศีพฤษภ เข้ามาสู่เรือนราศีธาตุดิน อาทิตย์ธาตุไฟไม่ได้มาเปล่าๆนะ ไฟย่อมใหัพลังงาน ให้แสงส่วาง ให้ความกระตือรือร้น ให้ความคิด ให้การพัฒนา 

ฉะนั้นเมื่อดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤษภราศีกลางธาตุดินนี้ จึงทำให้ มีความคิดกระตือรือร้น ในการพัฒนา  เป็นผู้นำ ให้ความคิด ให้ความก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง ในการที่จะหารายได้ การสร้างงานใหม่ๆ การพัฒนาเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะแบบมีไฟอย่างอาทิตย์คอยกระตุ้นส่งเสริมกันตลอดเวลา นั่นเอง

 

เมื่ออาทิตย์ จันทร์ อยู่ร่วมกันในราศีเมษ ล่ะเป็นอย่างไร

ดาวจันทร์ หมายถึง ผู้ตาม ผู้หญิง พระราชินี แม่ครัว แม่บ้าน ความอ่อนหวาน ความใส่ใจ การเอาใจ 

ดาวจันทร์ เป็นดาวธาตุดิน ดินบ่งถึงสภาวะการรองรับ เมื่อดาวจันทร์ธาตุดิน เข้าสู่เรือนราศีพฤษภธาตุดิน  ดินอย่างจันทร์ กับดินอย่างราศีพฤษภ จึงกลืนกันเป็นดินเนื้อเดียวกัน จึงส่งผลเกื้อกูลกันเต็มที่ ไม่มีการแย้ง

อย่างที่ทราบ ราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินตามที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อมีจันทร์ ธาตุดินมาอยู่ร่วมเรือน จันทร์เป็นดาวดิน ดินอย่างจันทร์เป็นดินเหลว หากแต่เมื่อดินอย่างดาวจันทร์ เข้ามาอยู่ในราศีพฤษภธาตุดิน ย่อมทำให้ดินอย่างดาวจันทร์ที่เคยเป็นดินเหลวนั้นแห้งขึ้น แต่ยังไม่ถึงกับแห้งแข็งนั่นเอง

เดิมจันทร์ทีเป็นตัวแทนของความอ่อนหวาน เมื่อจันทร์เข้าเรือนธาตุดินในราศีพฤษภ จึงทำให้จันทร์ที่เคยเป็นดินเหลวถูกดินอย่างราศีพฤษภ ซึมซับไป จึงทำให้ดินที่เคยเหลว ดูแห้งขึ้น แข้งขึ้น จึงทำให้ความอ่อนหวานนั้นลดลง  การโอนอ่อนผ่อนตามใครต่อใครได้ง่ายๆ เริ่มที่จะมีความกระด้างขึ้น

เมื่อจันทร์เข้ามาอยู่ในราศีพฤษภ มิได้มาตัวเปล่าเล่าเปลือย จันทร์ธาตุดินมาอยู่ที่ราศีพฤษภพร้อมด้วยตำแหน่งอุจจ์

อุจจ์ หมายถึง การมีกำลังมาก เข้มแข็งมาก วาสนาสูง 

เมื่อจันทร์เดิมทีเคยอ่อนหวาน มาอยู่ราศีพฤษภก็ทำให้จันทร์ลดความอ่อนหวานลง และยิ่งมีตำแหน่งอุจจ์มาด้วย จึงทำให้จันทร์ ที่มีความอ่อนหวานลดลงนั้น ยิ่งทำให้ความอ่อนหวานลดลงไปอีก เรียกว่าจันทร์เข้มแข็งขึ้น กระด้างขึ้น ทำให้ไม่มีความอ่อนหวาน การเอาอกเอาใจแบบจันทร์ขึ้นนั่นเอง 

ดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ร่วมดาวจันทร์  ในราศีพฤษภ
ดาวธาตุไฟอย่างอาทิตย์ มีพลังงาน ให้แสง ย่อมพละกำลัง มีสภาวะผู้นำ ความเอาแต่ใจ มีพลังงาน ย่อมจะแผ่ไปให้คนข้างเคียงอย่างดาวจันทร์ธาตุดินที่ร่วมเรือนอยู่ ย่อมทำให้พละกำลัง จากอาทิตย์ถ่ายเทไปดาวจันทร์ธาตุดิน 

ส่วนจันทร์ธาตุดิน เข้ามาอยู่เรือนธาตุดินราศีพฤษภ จึงทำให้มีความเข้มแข้งมากขึ้น และอ่อนความอ่อนหวานอย่างผู้หญิงไป และเมื่อจันทร์อยู่ราศีนี้ มีตำแหน่งดาวเป็นถึงอุจน์ ยิ่งทำให้ขาดความอ่อนหวานลงขึ้นไปเพราะจันทร์ธาตุดิน แข็งขึ้น ทำให้คนที่มีดาวจันทร์อยู่เรือนนี้ขาดความใส่ใจในงานบ้านงานเรือน ขาดความเอาใส่ใจหรือความจริตของหญิงไป

จันทร์เข้าเรือนราศีพฤษภ ดินจันทร์เข้าเรือนราศีพฤษภธาตุดิน จึงไปเน้นด้านการเพิ่มพูนการส่งเสริมการงาน การหารายได้แทนการเอาใจใส่งานบ้านงานเรือน การพัฒนาในการงานนั่นเอง แต่ด้วยจริตของจันทร์เป็นผู้ตามจึงไม่ใคร่ที่พัฒนา สร้างสรรค์ ในฐานะผู้นำเท่าไหร่

เมื่ออาทิตย์ธาตุไฟ มีสภาวะเป็นผู้นำ เป็นเจ้าความคิดริเริ่ม กับจันทร์ ธาตุดิน ตำแหน่งอุจน์ เข้มแข็งขึ้นก็หามีสภาวะผู้นำถึงได้เทียมดาวอาทิตย์ได้ไม่ เพราะจันทร์มีสภาวะเป็นผู้ตาม  อาทิตย์ ธาตไฟ -จันทร์ ธาตุดิน  ถึงแม้นธาตุไฟกับดินจะไม่ได้เกื้อกูล แต่ก็ไม่แย้งเป็นศัตรูกัน จึงทำให้ อาทิตย์-จันทร์  ไม่ว่าจะทำอะไร ก็จะไม่สอดคล้องเกื้อกูลกันเต็มที่  แต่อาทิตย์-จันทร์ ในเรือนนี้ จะเน้นที่สอดคล้องกัน ในเรื่องของการทำงาน การเพิ่มพูนการหารายได้ นั่นเอง

อาทิตย์ ถึงแม้นจะมีสภาวะผู้นำ แต่ก็มิสามารถข่ม จันทร์ได้   และ
จันทร์ ที่เข้มขึ้นแข็งขึ้น ก็มิสามารถ ขึ้นผู้นำของอาทิตย์เช่นกัน จึงเป็นคะคานกันไปนั่นเอง#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง By คุณยายกลิ่นโสม
328#
www.baankhunyai.comCreate Date : 27 เมษายน 2564
Last Update : 27 เมษายน 2564 15:45:04 น. 0 comments
Counter : 289 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณนายแว่นขยันเที่ยว


ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

คุณยายกลิ่นโสม
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add คุณยายกลิ่นโสม's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friends


 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.