คลื่นกระซิบ ทะเลครวญ
คลื่นกระซิบ. สมุทรครามงามระยับ                จันทราขับวะวับสี
คลื่นกระซิบ ดุจดนตรี              พาฤดีให้คว้างลอย
. นิทราหรือมิอาจข่ม             จิตจ่อมจมระทมหงอย
ใจฉีกขาดเป็นริ้วรอย          กรุ่นกายร้อยรำเพยพรม

. ดุจเพลิงโชนณ.เนตรนั้น       กาลผ่านวันมาทับถม
ราตรีนี้เศร้าระทม               โดนฉุดจมด้วยภาพเธอ
. ใต้ม่านกรงภวังค์ฝัน           อยากรำพันตะกายเพ้อ
ใจระเห็จกระเจิงเจอ                เธอเสมอที่มองฉัน

. นิรันดรนอนมิหลับ                 ดำดิ่งวับในห้วงฝัน
ช่างเนิ่นนานนิจนิรันดร์          ศศิสรรค์ยะเยือกเหงา
. เพลิงระริกระเริงเนตร           ดำรงค์เจตน์สถิตเช้า
รวีส่องตระกองเงา                    ตะโกนเร้าให้ฉันรู้

. คำออดอ้อนจงเปรยกล่อม        คำหวานย้อมจรุงหู
แค่ต้องการภิรมย์ดู                    มิรับรู้เรื่องชอกช้ำ
. อักษราอันอ้อยอิ่ง                       นิศานิ่งคืบถลำ
ความเจ็บปวดมิเหนี่ยวนำ            ภวังค์ล้ำลึกดิ่งจม


. สมุทรครามงามระยับ               จันทราขับวะวับสม
ฟังเสียงคลื่นฟื้นอารมณ์             ชะระทมให้เบาบาง
. ทะเลเอยมิเคยหลับ               บรรเลงรับกับรุ่งสาง
คลื่นนี้ที่ครวญคราง          ทุกข์ล่องคว้างกระจ่างแล

ทะเลครวญ. ทะเลกว้างนภางค์ครอบ               นิละรอบแสดงหน
คะนึงห้วงภวังค์วน                            มิจะลี้รตีตรอม
. สะเก็ดแก้ววะแวววาว                  วิจิพราววะวนอ้อม
สดับเสียงกระซิบยอม                  ศิระราบระนาบแล้ว

. ฤดีข้าฤชอกช้ำ                          สิถลำสวาทแพรว
ก็คิดจะแน่แน่ว                       และมิหวนชะรอยเดิม
. วโยร่ายระบายฟ้า                        มนะล้ามิฮึกเหิม
จะอ่อนไหวกระไรเพิ่ม                   สละแล้วก็แล้วกัน

. รตีร้างก็แค่เหงา                        ฤจะเนาสถิตสรรค์
นิรันดรวลีอัน-                                     วิมุตีธุลีราง
. กระซิบแว่ว ทะเลครวญ          นยะถ้วนกระบวนสาง
เสมือนจริงณ.เวิ้งพราง                 กวะล้อมละเริงเลง

. สมุทรซัดกระหน่ำเข้า         เสนาะเคล้าคละบทเพลง
สงบใจมิใดเร่ง                            ชละชื่นกระเซ็นพรู
. ณ.เวิ้งสัจธรรมนำ                           วิจิกรรมก็ซัดสู่
ประมาทโลกจะอดสู                      วิละยาสิคราเยือน

. อนาคตสงบพอ                      จะมิขอตะแบงเอื้อน
มิสานดรงค์เลือน                     และละลายละเลงดิน
. ทะเลนี้สิบ้านข้าฯ                    แหละพนาคิรีจินตน์
ตะวันส่องกระแสสินธุ์                    นวะล่องระเริงชล

เมฆบนฟ้า นาวาล่องฟ้าสีฟ้างามตา เพราะตารู้
ฟ้าสีหม่นตาดู รู้ใจเหงา
ฟ้าไกลไกลงามเป็น ดั่งเช่นเรา
ฟ้าเป็นสีฟ้า-เทา ย่อมเรามอง

เมฆสีขาวเบาบาง อย่างปุยนุ่น
เมฆในฝันนอนหนุน อุ่นไอสอง
เมฆตั้งยอดสูงเสียด เลียดละออง
เมฆตั้งเค้าเนืองนอง พิรุณพรม

ทะเลงามสีคราม งามระยับ
ทะเลลิบยิบวะวับ สดับสม
ทะเลลึกหมื่นโยชน์ ยามดิ่งจม
ทะเลใจซ่อนปม ยากคำนวณ

นาวาใจล่องคว้าง กลางกระแส
นาวาทุกข์ผันแปร อย่าได้หวน
นาวาขาวพลิ้วใบ ในคลื่นครวญ
นาวารักเรรวน ป่วนฤดี

กระแส ธารา. ตะวันสาดแสง ส่องฟ้า              เหลือบสีอาบหล้า พาฝัน
เรือล่องลอยลำนิรันดร์              หมอกควันร่ายร้อย อ้อยอิ่ง
. ราตรีเอ่ยเอื้อน เยือนครอบ      กาลหมุนกรุ่นรอบ คล้ายนิ่ง
นิศาจากลา ประวิง                               นทีแอบอิง เวลา

. รอคอยธารา กระแส                       หุบห้วงผันแปร ทิศา
ฤดูกล่นเวียน ทุกครา                          แอบพ้อทิวา ราตรี
. ล่องเรือบนธาร กาลเชี่ยว                  ยึดมั่นเด็ดเดี่ยว วิถี
ทะเลหนาว-ร้อน รวี                                 ผันช่วงชีวี ฤดู

. นาวาขึ้นล่อง ธารน้ำ                       ขึ้น-ลงเวียนซ้ำ นำรู้
เด็ดเดี่ยวมั่นคง ค้ำชู                        ฝ่าสู้คลื่นเจิ่ง เชิงชล
. พายุกระหน่ำ ซ้ำซาก                       สายฝนวิบาก เวหน
เรียงร้อยเรื่องราว ผู้คน                      กระแสทกท้น นำจร

. แสงแดดสาดส่อง ริมฝั่ง                 บาทาอุ่นอัง ไอร้อน
รังสีระพี แรงรอน                        ค่ำคืนออดอ้อน อุ่นเอม
. ชลาพยุง กายอุ้ม                      ชีวิตเคลือบคลุม เกษม
แจงจารเจียรจำ ปรีดิ์เปรม                วลีจาง-เข้ม บรรยาย

. กระแสน้ำพัด เรือล่อง                  พาใจขุ่นข้อง เฉิดฉาย
หวนคืนสถาน บั้นปลาย                 กลับบ้านสุดท้าย ธรณี
. อุทิศชีพชิด ทะเล                         คลื่นลมกล่อมเห่ สุขี
ท้องฟ้าหาดทราย รุจี                           ความรักมิลี้ กมล


ระเบียงลม. ลมเอยเคยล่องริ้ว                ลิ่วลม
ร้างจากมิรื่นสม           สบร้าง
ล่องเลือนฤระทม               ลี้ล่อง
หายห่างจากฟ้ากว้าง               หว่างห้วงฤดีหาย

. หวนกรายมาร่ายร้อง            ลมหวน
ซึ้งซาบคำคร่ำครวญ           ป่วนซึ้ง
เก็บฝันฝากรัญจวน              จารเก็บ
หวานแว่วสู่ก้นบึ้ง             ปริ่มล้ำคำหวาน

. รอนรานปานจากบ้าน          รานรอน
ริ้วคลื่นยังเว้าวอน                ลิบริ้ว
พริบระยิบรวิจร             พร่างพริบ
พรายพร่างหว่างลมพลิ้ว      ยอดยั้งสกาวพราย

. ดาวรายปลายฟากฟ้า            เพียงดาว
นั้นช่วยกระพริบสกาว           แจ่มนั้น
ส่งแสงสู่ห้วงหาว                 สารส่ง
ฝันสื่อสู่ห้วงชั้น              สุดเวิ้งภวังค์ฝัน

หาดทรายระบายฝัน. ภาพเธอพร่า พรางตาทุกคราซึ้ง        ลมทะเลอื้ออึง จนถึงเช้า
นอนมองฟ้าจวบครา ยามลาดาว         อรุณเริ่มเติมแสงเช้า ทุกคราวนั้น
. เมื่อความหวานจารร้อย รอยอดีต       คืนฟ้าครืนดื่นหวีด มากรีดฝัน
ลมกระโชกริมหาด วาดรำพัน            เพลิงรตีที่จำนรรจ์ นั้นไม่เลือน

. รอยจรุงแห่งกายเจ้า ที่เคล้าคลุก       อรุณเปรยเผยปลุก ทุกรอยเอื้อน
แพรผ้าพลิ้วระริ้วบาง จางรอยเลือน        คลื่นสะอื้นครื้นเคลื่อน เกลื่อนหาดทราย
.ไยพายุจึงผ่านพัด ระบัดเร่ง               ไยเพลงกาลบรรเลง ละเลงหาย
ไยฟ้าดาวสกาวฟ้า มาลา-วาย           ไยรักข้าฯจางสลาย ไปกับกาล


. ลมทะเลโชยไล้ ให้สดชื่น           คงเพียงผิวที่ริ้วรื่น และชื่นผ่าน
หากหัวใจกลับแห้งโหย และโรยราน        และเงียบเหงาทรมาน ทุกวารมอง

. เห็นคลื่นซัดเบาเบา ใจเคล้าคลื่น        ปะทะหาดโครมครืน สะอื้นร้อง
ทะเลเอยมิเคยหลับ มิคลายครอง         ยังจุมพิตสถิตก้อง บนท้องทราย
. วันเวลาฤาเปรียบ ยารักษา             เวลาพรากรักข้าฯ ให้จางหาย
ยามฟ้าสาง กลางคืน ดุจคลื่นกราย-           ย่างสู่ทรายเยี่ยงนี้ ที่คุ้นเจอ

. จะขออยู่กับทะเล ที่เธอรัก            จะขออยู่เพื่อตระหนัก ใจเสมอ
จะขอเป็นธุลี ที่ฟุ้งเบลอ              จะอิงแอบร่างเธอ เสมอนิรันดร์

. เวลาในค่ำคืนนี้ ยังเยาว์นัก       คำเว้าวอนให้ตระหนัก ในรักนั้น
ลมราตรียังสะพัด ระบัดจันทร์             มากระซิบคืนฝัน ให้ฝันเรา

. ดาวพราวพร่างหว่างใจ ที่ไหวทัก     จะทิ้งรอยลารัก จักหงอยเหงา
เกี่ยวมือน้อยคอยชะแง้ แม้เพียงเงา       ยังมิเช้าไยด่วนจาก พรากภิรมย์
. ดาวยังพร่างพราวฟ้า ทุกครานั้น       คลื่นทะเลยังรำพัน วันสุขสม
ลมยังร่ายระบายพลิ้ว ริ้วอารมณ์           บรรยากาศยังอุ่นห่ม จนสมบูรณ์ .Thanks :  Pacific , FyS Music , HighSound Riddims ; Naturaleza Viva , Nature Relaxation Films , Relaxing White Noise , WavesDVDcom , LoungeV Films , Nature Soundscapes
4K Relaxation Channel , 2 BE.RELAXED , Captain Relax....ร้อยกรอง แต่งจากจินตนาการ....ขอขอบคุณ บทเพลง ภาพเขียน ภาพถ่าย ของศิลปินผู้รังสรรค์

credit - youtube ; Wikipedia ; picture - google
* Literature Blog *Create Date : 03 มีนาคม 2564
Last Update : 3 มีนาคม 2564 16:01:36 น.
Counter : 598 Pageviews.

42 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณหอมกร, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณทนายอ้วน, คุณตะลีกีปัส, คุณkae+aoe, คุณnonnoiGiwGiw, คุณThe Kop Civil, คุณhaiku, คุณกะว่าก๋า, คุณSweet_pills, คุณเริงฤดีนะ, คุณtuk-tuk@korat, คุณเนินน้ำ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณnewyorknurse, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณปรศุราม, คุณสองแผ่นดิน, คุณชีริว, คุณSai Eeuu, คุณkatoy, คุณที่เห็นและเป็นมา

  
วันนี้มาเต็ม ๆ ... Sleepless Sea สมชื่อ จขบ. เลยนะคะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:10:00:31 น.
  
โดย: หอมกร วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:10:13:18 น.
  
กระแสน้ำพัด เรือล่อง พาใจขุ่นข้อง เฉิดฉาย
หวนคืนสถาน บั้นปลาย กลับบ้านสุดท้าย ธรณี
. อุทิศชีพชิด ทะเล คลื่นลมกล่อมเห่ สุขี
ท้องฟ้าหาดทราย รุจี ความรักมิลี้ กมล

คือ sleepless see หรือคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:10:15:01 น.
  
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:10:22:50 น.
  
ทำไมเวลาเห็นรูปทะเลจะนึกถึงทะเลที่หัวหินก่อนที่อื่นๆก็ไม่รู้นะครับ หัวหินนี่เพิ่งไปตอนโตๆ เลย ตอนเด็กๆไปทะเลแหลมแม่พิมพ์ระยองบ่อยกว่ามากๆ


แต่เป็นคนๆไม่โดนน้ำทะเลครับ (คือเป็นคนเยอะสิ่ง) โดนน้ำทะเลแล้วต้องรอให้เท้าแห้ง ค่อยปัดทรายออกให้หมด แล้วล้างน้ำ รอให้เท้าแห้งอีกทีค่อยใส่รองเท้า .... ระหว่างนี้ถ้าเลอุะทรายอีกทีก็กลับไปทำใหม่ตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นการไปทะเลคือ "มองดูทะเลจากห้องนอนโรงแรม มากสุดก็เขื่อนกั้นคลื่นหน้าโรงแรม" ครับ ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:12:27:26 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

อ่านประโยคแรก อ่านก่อนดู คิดว่ารำพันถึงสมุทรสาครค่ะ
แฮ่ะ...กลายเป็นสมุทรครามซะนี่

ยาวมากๆ อ่านวันเรื่องนะคะ
เก็บไว้อ่านวันหน้าบ้างค่ะ
สว.มึน
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:12:44:06 น.
  
สวัสดีค่ะ ช่าวนี้ยุ่งเลยไม่ได้มาทักทายเลย
โดย: kae+aoe วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:13:08:40 น.
  
ทำให้อยากไปเที่ยวทะเลอีกร๊าวววววว

แต่ช่วงนี้ ร้อนมากจริงอากาศ
ถ้าไปคงขอแบบบ้านติดหาด
จะได้นั่งทอดหุ่ยอยู่นอกชานดูทะเลได้
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:15:19:02 น.
  
คำกลอนเพราะ ภาพสวยมากครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:15:27:03 น.
  
ขอบคุณ คุณ haiku ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:16:23:56 น.
  

สวัสดีครับพี่

อักษรพลิ้วไหวไปตามคลื่นลมของท้องทะเล บทกวีไพเราะมากครับ
คนเรามักมี story กับทะเลไม่มากก็น้อยครับ
ผมเองก็มีเหมือนกัน
อ่านบทกวีแล้ว ทำให้คิดถึงใครบางคนที่อยู่แถวเมืองชายทะเล

บทกวีงดงาม ภาพ 4K ตรงหน้ากับเสียงคลื่นประกอบก็ชวนตรึงใจอยู่ตรงนั้น
ส่วนเพลงเร็กเก้ที่นำมาประกอบ เสียงดีมากครับพี่

ชอบโคลง “ระเบียงลม” ที่สุดเลยครับ
อยากไปยืนตรงระเบียงลม แล้วปล่อยหัวใจให้ปลิวออกไปหาเธอ ...

โดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:20:10:19 น.
  
ภาพประกอบสวย
เพลงเพราะ
และบทกวีก็สุดยอดมากๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มีนาคม 2564 เวลา:21:31:39 น.
  
ไพเราะงดงามทุกองค์ประกอบค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 4 มีนาคม 2564 เวลา:0:09:32 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มีนาคม 2564 เวลา:6:09:30 น.
  

แวะกดvoteนำทางcomment มาก่อน


อ่านบทกวี"คลื่นกระซิบ" เคล้าเสียงคลื่น
ฟินๆๆสุดๆค่ะ

เคล้า"ทะเลครวญ" สุดเศร้าแสน

เมฆบนฟ้า นาวาล่อง
บทกวีม้วนสรวยแานเกลียวคลื่นนาวา


กระแส ธารา

กวีไพเราะแกล้มเสียงเบสเป็นจังหวะ

ระเบียงลม
ชั่งกลมกลืน
ชอบๆๆค่ะ


หาดทรายระบายฝัน

ไพเราะพริ้วไหวกับเรื่องรัก
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 4 มีนาคม 2564 เวลา:10:13:58 น.
  
เพลงฟังได้ทั้งคืนเลยค่ะ

คลื่นกระซิบทะเลครวญให้หวลหา
มองนภาเมฆขาวพาหวั่นไหว
กระแสลมและธาราพัดพาไป
ใจแก่วงไกวหาดทรายขาวและเงาเธอ

โหยยยย ... ปิ๊ดปิ้ววว
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 4 มีนาคม 2564 เวลา:10:54:02 น.
  
สวัสดีคะ...

ทะเลสวย..กลอนไพเราะ..ดีจัง..

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 4 มีนาคม 2564 เวลา:17:04:31 น.
  
ขอบคุณกำลังใจนะคะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 4 มีนาคม 2564 เวลา:18:55:32 น.
  
สวัสดีตอนค่ำๆวันพฤหัสครับ

ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่บล็อก - ครัวลุงมัน ชะอำ ด้วยนะครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 4 มีนาคม 2564 เวลา:20:05:21 น.
  
ภาพสวย กลอนไพเราะ เหมือนเช่นเคยล่ะจ้า ^__^
โดย: เนินน้ำ วันที่: 4 มีนาคม 2564 เวลา:20:50:00 น.
  
ผมก็ไม่ได้ดรออิ้งมานานมากเลยครับ
เมื่อก่อนชอบมกาครับ
ว่างก็หยิบปากกาดินสอมาวาดรูปตลอดเลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มีนาคม 2564 เวลา:22:39:43 น.
  

ภาพประกอบสวยมากค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 5 มีนาคม 2564 เวลา:1:05:33 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มีนาคม 2564 เวลา:6:07:05 น.
  
สวัสดีครับคุณSleepless Sea

รอบนี้จัดเต็มถึง 6 ซิงเกิ้ล(บทกวี)เลยนะครับ
กระตุ้นความอยากไปเที่ยวทะเลเลย
ขอค่อยๆ มาทยอยอ่านนะครับ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ
โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 5 มีนาคม 2564 เวลา:10:20:21 น.
  
งดงามมากค่ะ ทั้งภาพและบทกลอน
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 5 มีนาคม 2564 เวลา:18:54:37 น.
  

ทักทายวันเสาร์ในฤดูร้อน
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:12:40:14 น.
  
มาชมตะวันตกน้ำอีกค่ะ
แสงสีดีมาก ชอบจัง

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:15:02:49 น.
  
สวัสดีตอนเย็นวันเสาร์ครับชวนไปตรวจการบ้าน 3F - ผัดพริกขิงหมูสับถั่วฝักยาว ด้วยนะครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:18:52:51 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มีนาคม 2564 เวลา:5:42:15 น.
  

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
ให้มาดามอ้อ และมาดามแป้งค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 7 มีนาคม 2564 เวลา:22:23:02 น.
  
คิดถึงทะเลขึ้นมาเลยครับ ช่วงนี้คลายมาตรการล็อคดาวน์ไปเยอะแล้ว ท่องเที่ยวในประเทศน่าจะกลับมาคึกคักซะที

เรือใบมันเข้ากับท้องฟ้าสีครามดีนะครับ เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ดูไม่รกหูรกตาเลย

เรื่องทะเลอย่างเดียวเขียนกลอนได้หลายบทขนาดนี้ ฝีมือจริงๆครับ
โดย: ชีริว วันที่: 7 มีนาคม 2564 เวลา:22:48:12 น.
  
ชอบๆ เพราะมากค่ะ
โดย: Sai Eeuu วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:5:08:20 น.
  


ส่งการบ้านครับ
โดย: katoy วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:15:44:22 น.
  
ขอบคุณ คุณสายหมอกและก้อนเมฆครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:17:18:08 น.
  
ขอบคุณ คุณ Sai Eeuu ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:17:19:04 น.
  
ขอบคุณ คุณ Katoy ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:17:19:39 น.
  
ขอบคุณ คุณ Sleepless Sea ค่ะ
(เลียนแบบข้างบน อิอิ)

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:17:58:45 น.
  
ขอบคุณครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:19:24:57 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปค่ะ
ราตรีสวัสดิ์นะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:19:31:39 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่บล็อกด้วยนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:20:07:31 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา:5:31:58 น.
  
ขอบคุณ คุณที่เห็นและเป็นมา ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา:8:17:31 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Sleepless Sea
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]มีนาคม 2564

 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31