ละอองทราย


" ละอองทราย "
นิราศเกาะแก้ว


แดดลูบไล้โลมเลีย ระเรี่ยผิว
ครีมชโลมรอยริ้ว กันผิวใส
ทาโทนแทนทั่วร่าง สะพร่างใจ
เพื่อรับลมล่องไล้ ให้สำราญ

ละอองทรายปรายผิว ริ้วริมหาด
เติมเสน่ห์เห่วาด พิลาสผ่าน-
ผิวคมเข้มเต็มองค์ ให้นงคราญ
ลมทะเลก็โรยม่าน ซ่านกระเซ็น

ผมเคลียไหล่โพกไว้ ในมวยผม
ผ้าสีทรายสวยสม ภิรมย์เห็น
เครื่องเงินพิศวิจิตรงาม ในยามเย็น
ให้ลี้ลับล่องเร้น เช่นเทวี

เดินนวยนาดวาดโรย โปรยเครื่องหอม
ตะวันฉายทรายพร้อม ดุจย้อมสี
ริ้วรอยบนหาดทราย ร่ายสุนทรีย์
กล่อมหัวใจอ่อนไหวนี้ ที่เมียงมอง


ตาเจ้าคมสมเอ่ย ที่เผยผาย
ขนตาเจ้าระบัดร่าย ยามปรายจ้อง
แม้นยามพริ้มยิ้มแย้ม แต้มละออง
แห่งรวีที่สาดส่อง ตระกองกาย

รอยเส้นศิลป์บนกายา ที่ผ่าเผย
ดุจเยาะเย้ยให้กฎเกณฑ์ ระเนนหาย
อีกเกศาคราเกลียว เลี้ยวควั่นลาย
เพิ่มเสน่ห์เฉิดฉาย ให้ค้นหา

สาวริมหาดอารมณ์ศิลป์ ดั่งจินตน์วาด
รวีสาดแสงไล้ ที่ใบหน้า
แขนเจ้าบังรั้งแรง แห่งทิวา
ด้วยลีลาให้ดินฟ้า หันมายล

ทะเลครามวะวิบงาม ยามแสงสรรค์
ยอดคลื่นลิบระยิบฝัน จำนรรจ์หน
ลมทะเลโชยไล้ ในสายชล
ลมรตียามดั้นด้น ยากค้นเจอ


บรรยากาศยามเช้า อันหนาวชื้น
จากลมเย็นกระเซ็นรื้น รื่นเสมอ
คลื่นที่ซัดเสน่หา จากตาเธอ
ราวกับเจอความรัก ที่ทักทาย

เต็นท์ไหวลู่จากลมพัด สะบัดย้อน
ให้สดชื่นยามตื่นนอน ในตอนสาย
แสงย้อนตาคราลุก ปลุกร่างกาย
บิดตัวคล้ายผ่อนคลาย ในลมโรย

เก็บเต็นท์พักริมหาด ที่วาดฝัน
เก็บหัวใจใต้ตะวัน อันแห้งโหย
อีกเม็ดทรายตามแขนขา คราร่วงโปรย
กลิ่นเค็มคุ้นร่วงโรย โปรยละออง

ทรายสีขาวราวฝุ่นแป้ง ขับแสงใส
ใบมะพร้าวคราวแกว่งไกว ไม่หม่นหมอง
นกทะเลร่อนเชย ทุกเปรยมอง
แล้วห่างหาย บินล่อง ยามมองแล


ไกลที่สุด สมุทรคว้าง อันกว้างใหญ่
ราวระยิบ ลิบ-ใกล้ นัยกระแส
โอบทวีปม้วนหาด ที่ลาดแปร-
ปรวนชะแง้แลเฝ้า ทุกคราวเป็น

ฟ้าระโหยโรยระแหง ยามแสงย้อน
ใจละเหี่ยเพลียร้อน ทุกตอนเห็น
ให้โหยหาคลื่นหวาน ซ่านกระเซ็น
มองตัวเธอเพียงเป็น เช่นม่านเงา

ยามมาเที่ยวเนื้อเต้น กระเซ็นซับ
หากยามลา ล้าลับ กลับเหงาเหงา
อาทิตย์บ่ายกรายห่ม ร่มเมฆเทา
คล้ายเวลาอันเร่งเร้า สนธยา

อำลาแล้วหาดแก้ว อันแพรวพัด
สู่ริมเพ ที่เซซัด ระบัดหา
ลมรตี ที่หวานซึ้ง ตรึงอุรา
เก็บรอยหวานผ่านทิวา สู่ราตรี


มองหาดงามยามตอน สัญจรผ่าน
นึกถึงเธอเมื่อวันวาน ผ่านแสงสี
จากเสม็ด ระเห็จหน ชลธี
มองตังเก เห่วิถี ที่กาบเรือ

คลื่นก็ซัดโครมครื้น ครืนปะทะ
พริบประกาย ตะวันประ ระยะเหนือ-
ละอองเค็มเต็มรส ระหยดเจือ
ลมพัดเสื้อโบกพลิ้ว ระริ้วบาน

เรือโยกคลอนร่อนเร่ ทะเลกว้าง
ใจอ้างว้างห่างหาด ที่วาดหวาน
เหลือเพียงใจลอยเคว้ง บรรเลงวาน
มีเพียงน้ำพัดผ่าน ที่ด้านริม

มองเห็นท่าเรือหิน แผ่นดินใหญ่
มองเห็นเหล็กท่าเรือไม้ นัยสนิม
ป้ายข้างทางหว่างรู้ สู่ แม่พิมพ์
ใจก็คล้ายปรายปริ่ม จากริมคู
คนเคล้าคละล้นท่า ที่คลาคล่ำ
เหมือนเห็นรอยอดีตซ้ำ ย้ำรอยสู่
คนเพิ่งมาต่างยิ้มแย้ม แฉล้มดู
คนที่กลับ กลับหดหู่ มิรู้ใด

เหมือนดั่งเช่นคำโบราณ ที่ขานขับ
ใจดั่งมีปีกขยับ รับเสียงใส
หากคนลาคล้ายโดนสิ่ง สิงทรวงใน
หงอยระโรยโหยไห้ ในภาพมอง

รถแล่นออกสู่ถนน ยามหม่นมืด
หนทางยืดยาดไร้ ใดสนอง
หยิบภาพเธอขึ้นมาดู รู้ใจตรอง
ทรายละออง เงาลวง ที่ล่วง-ลา

ละอองทราย ร่วงพรู สู่ชายหาด
ละอองรัก ก็โปรยวาด เสน่หา
เก็บเม็ดทรายในขวดแก้ว ด้วยแววตา
รอเวลาเจ้าเปิดเผย เปรยสัมพันธ์

นิราศ หมายถึง งานประพันธ์ประเภทหนึ่ง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน นิราศเรื่องแรกของไทยนั้น ได้แก่ โคลงหริภุญชัย ซึ่งแต่งในสมัยอยุธยา
นิราศนั้น มักมีเนื้อหาในเชิงพรรณนาถึงการเดินทางเป็นหลัก มักจะเล่าถึงเส้นทาง การเดินทาง และบอกเล่าถึงสิ่งที่พบเห็นระหว่างการเดินทาง
ขณะเดียวกัน มักจะสอดแทรกความคิด ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนั้น โดยมักจะเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นกับความรู้สึกภายใน
ผู้แต่งนิราศ มักจะใช้คำประพันธ์แบบร้อยกรองเป็นหลัก แต่นิราศที่แต่งด้วยร้อยแก้วก็มีอยู่บ้างเช่นกัน อนึ่ง คำว่า นิราศ มีความหมายตามตัวอักษรว่า จาก พราก ไปจาก ฯลฯ
แต่นิราศอาจหมายถึงงานประพันธ์ที่พรรณนาถึงเหตุการณ์ตามลำดับ พร้อมทั้งแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นั้นๆ โดยมิได้มีการเดินทาง หรือการพลัดพรากก็ได้

วรรณกรรมประเภทนิราศมักจะมีความยาวไม่มาก พรรณนาถึงสิ่งสวยงาม และความรู้สึกผูกพันที่มีต่อบุคคลที่ตนรัก และเนื่องจากกวีส่วนใหญ่เป็นชาย เนื้อหาในนิราศจึงมักจะพรรณนาถึงหญิงที่ตนรัก
กระทั่งกลายเป็นขนบของการแต่งนิราศมาจวบจนปัจจุบัน ที่ผู้แต่งนิราศ มักจะผูกเรื่องราวของการคร่ำครวญถึงหญิงที่รัก ขณะที่เล่าถึงสิ่งที่ได้พบเห็นระหว่างการเดินทางด้วย

สม้ยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นิราศส่วนใหญ่ยังนิยมแต่งด้วยคำโคลงมากกว่าอย่างอื่น เช่น นิราศนรินทร์ ของนายนรินทรธิเบศร์
ทว่าในสมัยต่อๆ มา เริ่มมีความนิยมแต่งนิราศคำกลอนมากขึ้น โดยเฉพาะนิราศของสุนทรภู่ นั้นส่วนใหญ่แต่งด้วยกลอนแปด หรือกลอนเพลงยาว หรือกลอนตลาด สุดแต่จะเรียก
และกล่าวได้ว่า สุนทรภู่ เป็นกวีที่แต่งนิราศคำกลอนไว้มากที่สุดด้วย (สุนทรภู่มีนิราศคำโคลงหนึ่งเรื่อง คือนิราศสุพรรณ) ขอขอบคุณข้อมูลจาก WikipediaThanks ; Pacific , Robert Plant ( Song - Sea of Love ) , Naturaleza Viva , Nature Relaxation Films , ขอขอบคุณ บทเพลง ภาพเขียน-ภาพถ่าย ของศิลปินผู้รังสรรค์ ; ร้อยกรองเขียนจากจินตนาการ ;
credit - youtube ; Wikipedia ; picture - google ; Thanks For Visiting * Literature Blog *Create Date : 14 พฤศจิกายน 2565
Last Update : 14 พฤศจิกายน 2565 8:06:12 น.
Counter : 775 Pageviews.

22 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปรศุราม, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณnonnoiGiwGiw, คุณหอมกร, คุณThe Kop Civil, คุณทนายอ้วน, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณtoor36, คุณเนินน้ำ, คุณDeep Black Sea, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณhaiku, คุณnewyorknurse, คุณเริงฤดีนะ, คุณSertPhoto, คุณJohnV, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณ**mp5**, คุณอุ้มสี, คุณtanjira, คุณkae+aoe

  
ไพเราะเพราะพริ้งจริงๆ จ้า

โดย: หอมกร วันที่: 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:9:38:26 น.
  
สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับ ขอให้เป็นอาทิตย์ที่สดใส ทั้งอาทิตย์เลยนะครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:10:45:48 น.
  
ขอบคุณสำหรับเพลงเพราะมากเลยค่ะ
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:11:14:19 น.
  
เพียงบทแรก ร้อยเรียงได้งดงามมากเลยครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:11:52:13 น.
  
ผมเปิดเพลงไปด้วย
อ่านไปด้วย
เข้ากันมากครับ
เพลงเพราะ
บทกวีก็สวยงาม

นิราศได้อ่านบ้างครับ
ในนิยายสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน
ก็มีนิราศด้วย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:14:16:08 น.
  
คำว่านิราศยังพอจะทันครับ ที่ได้ยินบ่อยๆ ก็นิราศเมืองแกลง
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:17:12:00 น.
  
บทกลอนไพเราะ ภาพสวยค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:18:49:34 น.
  

สวัสดีครับพี่

ผู้หญิงกับทะเล คือ มนต์เสน่ห์แห่งบทกวีครับ
ต้องขอขอบคุณนิราศเกาะแก้ว
ที่ได้ส่งมอบความสุข ความซึ้งใจให้ผู้อ่านครับ
รวมถึงตัวผมเองในยามค่ำคืนนี้ด้วย

ทะเลนั้นแปลกดี
คนมาใหม่นั้นตื่นเต้น
ส่วนคนกำลังกลับนั้น ดูเศร้าศร้อยโหยหา
ตรงนี้ผมเห็นด้วยครับ มันเป็นแบบนั้น

ผมขอฝากข้อความไปถึงใครคนนึง ที่ชายทะเลด้วย
เวลาที่สายลมปลิวพัดพาบทกวีมาสู่ใจผมเมื่อใด
มันพา “ความคิดถึง” นั้น มาด้วยทุกครั้ง …

โดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) วันที่: 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:22:11:37 น.
  
ไพเราะอย่างมากค่ะ

ขอบคุณคุณ Sleepless Sea สำหรับกำลังใจนะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา:0:04:03 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา:4:59:12 น.
  
เขียนดีครับ
โดย: SertPhoto วันที่: 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา:14:01:41 น.
  
ขอบคุณ คุณสายหมอกและก้อนเมฆครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา:17:26:00 น.
  
ขอบคุณ คุณ haikuครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา:17:27:02 น.
  
ขอบคุณมากครับ

ทุกวันนี้ผมก็ยังหัดคัดลายมืออยู่ตลอดเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:14:07 น.
  
ด้วยความยินดีค่ะ
ราตรีสวัสดิ์นะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:0:00:22 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:5:12:01 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:11:18:05 น.
  

ละอองทราย..
อ่านบทกวีและฟังเสียงคบื่น
พาลฟินตาม
After Dark มีสาว สงยปานวาด
ให้ยลยามค่ำคืน
กับเสียงเบสย้ำๆ....ช่างน่ารื่นรมย์

Mauiเพลงบรรเลงแบบเร๊กเก้ยาเช้า
เก็บเต้นท์ไปพลางๆ
เพลิดเพลินตามลำนำกลอน

<
Freedom
อิสระกับทะเลและบทกวี
งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา


มีพบก็ต้องมีจาก
ชอบๆๆเพลงSea If Love ที่นำมาปิด Entry นี้ค่ะ

สวัสดีวันพุธนะคะ
แวะมาส่งการบ้านFFF เมนูที่ 1 ค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:11:31:31 น.
  
ธุรกิจท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ได้รับผลกระทบหนักมากครับ
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถกลับมาเปิดกันได้เลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:21:51:18 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา:5:04:01 น.
  
เก่งจุง
โดย: อุ้มสี วันที่: 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา:6:02:21 น.
  
สวัสดีค่ะ

ชอบบทกวีมากๆค่ะ งดงามไพเราะจริงๆ

ขอให้สุขกายสบายใจนะคะ
โดย: tanjira วันที่: 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา:7:39:07 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19Sleepless Sea
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]พฤศจิกายน 2565

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
14 พฤศจิกายน 2565