โค้ดทำกรอบนับ Comment แบบใหม่ (สามารถนำรูป มาทำกรอบ, ใส่บีจี, ใส่ Line ได้ด้วยค่ะ)


1px, 3px = ขนาดของกรอบ (สี) เปลี่ยนตัวเลขได้ค่ะ
ตัวเลขมากขึ้น กรอบก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วย

solid, groove, dashed = ชนิดของกรอบ เปลี่ยนได้ค่ะ

cellspacing="5" = ขนาดของกรอบ (รูป) เปลี่ยนตัวเลขได้ค่ะ
ตัวเลขมากขึ้น กรอบก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วย
โค้ดใส่กรอบ Comment ไม่มี Line

<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = 'ใส่โค้ดกรอบนับ Comment แบบต่างๆ ที่นี่ค่ะ <center><img src=ใส่ URL ไอค่อน ที่ต้องการ><font color=ใส่โค้ดสี> ความคิดเห็นที่ ' + i + ' </font> <img src=ใส่ URL ไอค่อน ที่ต้องการ></center>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>

ตัวอย่าง (ใช้กรอบคอมเม้นท์แบบที่ 1)

<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<table width="100%" style="border: none; background: ใส่โค้ดสีบีจี; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td><center><img src=ใส่ URL ไอค่อน ที่ต้องการ><font color=ใส่โค้ดสี> ความคิดเห็นที่ ' + i + ' </font> <img src=ใส่ URL ไอค่อน ที่ต้องการ></center>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>
โค้ดใส่กรอบ Comment มี Line

<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = 'ใส่โค้ดกรอบนับ Comment แบบต่างๆ + ใส่โค้ด Line ที่นี่ค่ะ <center><img src=ใส่ URL ไอค่อน ที่ต้องการ><font color=ใส่โค้ดสี> ความคิดเห็นที่ ' + i + ' </font> <img src=ใส่ URL ไอค่อน ที่ต้องการ></center><table width="100%" style="background:none; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>

ตัวอย่าง (ใช้กรอบคอมเม้นท์แบบที่ 1+ โค้ด Line)

<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<table width="100%" style="border: none; background: ใส่โค้ดสีบีจี; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="background-image: url(URL ของ Line ที่ต้องการ); border="0" height="ความสูงของ Line ที่นำมาทำ"><tr><td></tr></td></table><br><center> <img src=ใส่ URL ไอค่อน ที่ต้องการ><font color=ใส่โค้ดสี> ความคิดเห็นที่ ' + i + ' </font> <img src=ใส่ URL ไอค่อน ที่ต้องการ></center><table width="100%" style="background:none; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>
Create Date : 16 ธันวาคม 2551
Last Update : 21 ธันวาคม 2551 2:26:37 น. 25 comments
Counter : 3587 Pageviews.

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง ไม่มีกรอบ

<table width="100%" style="border: none; background: ใส่โค้ดสีบีจี; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:10:01 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง ไม่มีกรอบ

<table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:10:30 น.  

 
พื้นหลังใส มีสีเป็นกรอบ 1 เส้น

<table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px solid; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background: none; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:10:46 น.  

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง มีสีเป็นกรอบ 1 เส้น

<table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px solid; background:none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background: ใส่โค้ดสีบีจี; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:11:09 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง มีสีเป็นกรอบ 1 เส้น

<table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px solid; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:11:29 น.  

 
พื้นหลังใส มีสีเป็นกรอบ 2 เส้น

<table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background: none; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:11:52 น.  

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง มีสีเป็นกรอบ 2 เส้น

<table width="100%" style="border: px groove; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background: ใส่โค้ดสีบีจี; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:12:10 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง มีสีเป็นกรอบ 2 เส้น

<table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:12:29 น.  

 
พื้นหลังใส มีสีเป็นกรอบ 3 เส้น

<table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px dashed; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background: none; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:12:45 น.  

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง มีสีเป็นกรอบ 3 เส้น

<table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px dashed; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background: ใส่โค้ดสีบีจี; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:13:05 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง มีสีเป็นกรอบ 3 เส้น

<table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px dashed; background: none; cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: ใส่โค้ดสีกรอบ 3px groove; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:13:21 น.  

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 1 เส้น

<table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background: ใส่โค้ดสีบีจี; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:13:36 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 1 เส้น

<table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border:none; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:13:51 น.  

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 2 เส้น

<table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border:none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background: ใส่โค้ดสีบีจี; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:14:08 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 2 เส้น

<table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border:none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:14:23 น.  

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 3 เส้น

<table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border:none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background: ใส่โค้ดสีบีจี; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:14:39 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 3 เส้น

<table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border:none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: none; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:14:57 น.  

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 1 เส้น
และสีเป็นกรอบ 2 เส้น

<table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background: ใส่สีบีจีที่ต้องการ; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:15:13 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 1 เส้น
และสีเป็นกรอบ 2 เส้น

<table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:15:29 น.  

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 2 เส้น
และสีเป็นกรอบ 3 เส้น

<table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background: ใส่สีบีจีที่ต้องการ; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:15:47 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 2 เส้น
และสีเป็นกรอบ 3 เส้น

<table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:16:04 น.  

 
ใช้สีเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 3 เส้น
และสีเป็นกรอบ 4 เส้น

<table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background: ใส่สีบีจีที่ต้องการ; cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:16:21 น.  

 
ใช้รูปเป็นพื้นหลัง มีรูปเป็นกรอบ 3 เส้น
และสีเป็นกรอบ 4 เส้น

<table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL รูปที่ต้องการทำกรอบ); cellpadding="0" cellspacing="5" align="center"><tr><td><table width="100%" style="border: 1px solid โค้ดสีกรอบ; background-image: url(URL บีจีที่ต้องการ); cellpadding="0" cellspacing="10" align="center"><tr><td>


โดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:16:37 น.  

 

การเพิ่ม Line น่ารักๆ
ให้กับกรอบนับ Comment แบบต่างๆ

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="background-image: url(URL ของ Line ที่ต้องการ); border="0" height="ความสูงของ Line ที่นำมาทำ"><tr><td></tr></td></table><br>

นำโค้ด Line นี้ไปต่อจากรูปแบบของ
โค้ดกรอบนับ Comment แบบต่างๆ
( ต่อจาก <td> ตัวสุดท้าย )
และเปลี่ยน cellspacing="10"
ของกรอบนับ Comment
ให้เป็น cellspacing="0" ถ้าไม่เปลี่ยน
Line จะไม่ชิดกรอบนับ Comment ค่ะโดย: Paradijs วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:16:52 น.  

 
ชนิดของกรอบ 8 ชนิด

solid


inset


outset


groove


ridge


dashed


dotted


doubleโดย: Paradijs วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:1:22:35 น.  

Paradijs
Location :

Thailand ◕‿◕

Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
16 ธันวาคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Paradijs's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.