รวมโค้ดแต่ง My FriendFlock (Update 28-04-2008)
Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 19 กันยายน 2551 0:31:57 น. 25 comments
Counter : 1545 Pageviews.

 
โค้ดลบพื้นหลังและ Table ทำให้ My Network ใส

<style>table{background-color: transparent; border-style: none; border-spacing: none;} td{border: none; border-color: none; background: none;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:20:11 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปพื้นหลังและให้รูปอยู่กับที่

<style>body{background-attachment: fixed; background-image:url(ใส่ URL ของรูปพื้นหลัง);}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:20:44 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนสีและแบบ Font

<style>body, ul, li, p{font: MS Sans Serif; font-size: 12px; color: ใส่โค้ดสี;}</style>

MS Sans Serif = ขื่อ Font เปลี่ยนได้ค่ะ

12px = ขนาดของตัวอักษร

โค้ดสี = ใส่สี Font ที่ต้องการเปลี่ยน


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:22:39 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนสี Link

<style>a:link{color: ใส่โค้ดสี Link; text-decoration:none;} a:visited{color: ใส่โค้ดสีที่คลิกแล้ว; text-decoration: none;} a:hover{color: ใส่โค้ดสีที่ลากผ่าน; text-decoration: none;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:23:16 น.  

 
โค้ดทำให้รูปไม่มีกรอบตรงรูป Profile และ รูป My Network

<style>img{border: none;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:24:07 น.  

 
โค้ดเปลี่ยน Cursor

<body style="cursor:url(ใส่ URL ของรูป ไฟล์ .ani หรือ .cur )">


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:24:32 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนสี Scrollbar (แถบลากขึ้นลงด้านขวามือ)

<style> body{scrollbar-3d-light-color: ใส่โค้ดสี; scrollbar-arrow-color: ใส่โค้ดสี; scrollbar-3d-light-color: ใส่โค้ดสี; scrollbar-arrow-color: ใส่โค้ดสี; scrollbar-base-color: ใส่โค้ดสี; scrollbar-dark-shadow-color: ใส่โค้ดสี; scrollbar-face-color: ใส่โค้ดสี; scrollbar-highlight-color: ใส่โค้ดสี; scrollbar-track-color: ใส่โค้ดสี; scrollbar-shadow-color: ใส่โค้ดสี;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:24:56 น.  

 
โค้ดใส่รูปและทำกรอบให้กล่อง Comment

<style>textarea{width: ใส่ความยาวของรูป; height: ใส่ความสูงของรูป; background: url(ใส่ URL ของรูปที่จะใส่ในกล่องเม้นท์); border: 1px ridge ใส่โค้ดสีกรอบ; font-size: 12px; color: ใส่โค้ดสีเวลาพิมพ์ข้อความ;}</style>

1px = ขนาดของกรอบ

ridge = ชนิดของกรอบ

12px = ขนาดของเวลาพิมพ์ข้อความ


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:25:45 น.  

 
โค้ดทำกรอบรอบๆ My Network

<style>body{border: 12px ridge ใส่โค้ดสี;}</style>

12px = ขนาดของกรอบ

ridge = ชนิดของกรอบ


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:26:42 น.  

 
โค้ดทำกรอบให้กับ Submit, Reset, และค้นหา

<style>input{background: ใส่โค้ดสีบีจี; color: ใส่โค้ดสีตัวอักษร; border: 1px ridge ใส่โค้ดสีของกรอบ;}</style>

1px = ขนาดของกรอบ

ridge = ชนิดของกรอบ


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:27:16 น.  

 
โค้ดทำกรอบให้กับความคิดเห็น

<style>div.divGuestbook { border: 1px ridge ใส่โค้ดสีของกรอบ; padding: 15px; background: ใส่โค้ดสีบีจี;}</style>

หรือใส่รูป

<style>div.divGuestbook { border: 1px ridge ใส่โค้ดสีของกรอบ; padding: 15px; background: url(ใส่ URL ของรูปบีจี);}</style>


1px = ขนาดของกรอบ

ridge = ชนิดของกรอบ

15px = ระยะห่างของตัวอักษรกับกรอบ


โดย: Paradijs วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:27:55 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนสี, ขนาดของตัวอักษร และแบบ Font ตรง

Someone invite you to Network , Your request, จำนวนเพื่อนทั้งหมด ... คน, จำนวนข้อความทั้งหมด ... ข้อความ, Write Guestbook, ความคิดเห็นที่ ...

<style>span.topic {font-family: MS Sans Serif;font-size: 12px; color: ใส่โค้ดสี;}</style>

MS Sans Serif = ขื่อ Font เปลี่ยนได้ค่ะ

12px = ขนาดของตัวอักษร

โค้ดสี = ใส่สีที่ต้องการเปลี่ยน


โดย: Paradijs วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:36:21 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนสี, ขนาดของตัวอักษร และแบบ Font ตรง

My Profile, Pending Request , My Network และ My Guestbook

<style>span.style1 {font-family: MS Sans Serif;font-size: 12px; color: ใส่โค้ดสี;}</style>

MS Sans Serif = ขื่อ Font เปลี่ยนได้ค่ะ

12px = ขนาดของตัวอักษร

โค้ดสี = ใส่สีที่ต้องการเปลี่ยน


โดย: Paradijs วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:37:36 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนสี, ขนาดของตัวอักษร และแบบ Font ในส่วนของค้นหา

<style>td.topic {font-family: MS Sans Serif;font-size: 12px; color: ใส่โค้ดสี;}</style>

MS Sans Serif = ขื่อ Font เปลี่ยนได้ค่ะ

12px = ขนาดของตัวอักษร

โค้ดสี = ใส่สีที่ต้องการเปลี่ยน


โดย: Paradijs วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:38:15 น.  

 
โค้ดใส่บีจีตรงกลาง ในส่วนของ My Network

<style>table{background-image:url(URL ของรูปที่ต้องการ); background-color: transparent; border-style: none; border-spacing: none;} td{border: none; border-color: none; background: none;}</style>

ใช้โค้ดนี้แล้ว ลบโค้ดความเห็นที่ 1 ออกก่อนค่ะ


โดย: Paradijs วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:44:18 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนสี, เพิ่มขนาดของตัวอักษร และแบบ Font

ในส่วนของความคิดเห็นของเพื่อนๆ

<style>p.text {font-family: MS Sans Serif;font-size: 12px; color: ใส่โค้ดสี;}</style>

MS Sans Serif = ขื่อ Font เปลี่ยนได้ค่ะ

12px = ขนาดของตัวอักษร

โค้ดสี = ใส่สีที่ต้องการเปลี่ยน


โดย: Paradijs วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:0:17:30 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนสี, เพิ่มขนาดของตัวอักษร และแบบ Font

ในส่วนของ My Profile, Pending Request

และ วัน, เวลา ความคิดเห็นของเพื่อนๆ

<style>span.text {font-family: MS Sans Serif;font-size: 12px; color: ใส่โค้ดสี;}</style>

MS Sans Serif = ขื่อ Font เปลี่ยนได้ค่ะ

12px = ขนาดของตัวอักษร

โค้ดสี = ใส่สีที่ต้องการเปลี่ยน


โดย: Paradijs วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:0:17:49 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนสี, เพิ่มขนาดของตัวอักษร และแบบ Font ตรง

1 - 20 of ….. และ รายชื่อ Network ของเพื่อนๆ

<style>td.text {font-family: MS Sans Serif;font-size: 12px; color: ใส่โค้ดสี;}</style>

MS Sans Serif = ขื่อ Font เปลี่ยนได้ค่ะ

12px = ขนาดของตัวอักษร

โค้ดสี = ใส่สีที่ต้องการเปลี่ยน


โดย: Paradijs วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:19:19:29 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง FriendFlockถ้าอยากไม่ให้มีรูปอะใรเลย ใช้โค้ดนี้ค่ะโดย: Paradijs วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:15:19:49 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง หลังไมค์ถ้าอยากไม่ให้มีรูปอะใรเลย ใช้โค้ดนี้ค่ะโดย: Paradijs วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:15:20:10 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง Addถ้าอยากไม่ให้มีรูปอะใรเลย ใช้โค้ดนี้ค่ะโดย: Paradijs วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:15:20:33 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง My Blogถ้าอยากไม่ให้มีรูปอะใรเลย ใช้โค้ดนี้ค่ะโดย: Paradijs วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:15:21:09 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง Writeถ้าอยากไม่ให้มีรูปอะใรเลย ใช้โค้ดนี้ค่ะโดย: Paradijs วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:15:21:31 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง line ใต้ My Profileถ้าอยากไม่ให้มีรูปอะใรเลย ใช้โค้ดนี้ค่ะโดย: Paradijs วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:15:21:54 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง ยินดีต้อนรับคุณ ........

(เพื่อนที่ Login เข้าชมจะมองเห็น, เจ้าของ Network จะมองไม่เห็น)ถ้าอยากไม่ให้มีรูปอะใรเลย ใช้โค้ดนี้ค่ะโดย: Paradijs วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:15:22:18 น.  

Paradijs
Location :

Thailand ◕‿◕

Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2551
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
25 กุมภาพันธ์ 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Paradijs's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.