โค้ด Emotions สำเร็จรูป แบบที่เราใช้อยู่ (เจ้าลิงน้อย น่ารักมากๆค่ะ)


<script>
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo1.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/01.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo2.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/02.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo3.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/03.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo4.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/04.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo5.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/05.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo6.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/06.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo7.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/07.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo8.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/08.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo9.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/09.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo10.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/10.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo11.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/11.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo12.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/12.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo13.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/13.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo14.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/14.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo15.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/15.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo16.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/16.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo17.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/17.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo18.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/18.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo19.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/19.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo20.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/20.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo21.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/21.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo22.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/22.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo23.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/23.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo24.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/24.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo25.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/25.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo26.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/26.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo27.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/27.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo28.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/28.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo29.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/29.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo30.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/30.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo31.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/31.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo32.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/32.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo33.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/33.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo34.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/34.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo35.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/35.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo36.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/36.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="99";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo37.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/37.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo38.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/38.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo39.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/39.gif";document.images[i].height="38"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo40.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="47";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo41.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo42.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo43.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool1.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool2.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool3.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool4.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool5.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool6.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool7.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool8.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool9.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool10.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/tool11.gif") {document.images[i].src="//i956.photobucket.com/albums/ae45/iammai-nl/paradijs-bloggang/emotion/00.gif";document.images[i].height="0"; document.images[i].width="0";}
</script>ทำออกมาแล้ว ก็จะได้ แบบนี้ค่ะ

Copy โค้ดทั้งหมดไว้ที่ Script Area

อย่าลืมลบ โค้ด Emotions เก่าออกด้วยนะคะCreate Date : 11 มกราคม 2552
Last Update : 17 ธันวาคม 2552 18:48:28 น. 8 comments
Counter : 1945 Pageviews.

 
ใจดีจังเลยน้องไหมเนี่ย ขอบใจจ้ะ ว่าแต่ทำไมพี่เข้าบล๊อกเราช่วงนี้ หน้าบล๊อกน้องไหมมันแตกง่ะ กรอบมันยืดยาวมากๆ ไม่รู้ว่าน้องไหมเห็นเหมือนพี่หรือเปล่านะจ้ะ แล้วเวลาน้องไหมไปบล๊อกพี่เห็นหน้าบล๊อกพี่แตกไม๊จ้ะ

หลับฝันดีจ้ะ


โดย: พี่น้ำฝน (CeciLia_MaLee ) วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:4:56:16 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: YUCCA วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:6:53:24 น.  

 
ขอบคุณมากมายค่า


โดย: i-pinkberriiz วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:9:02:20 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณไหม


โดย: thattron วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:9:19:59 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณไหม ขอบคุณสำหรับโค้ดดีดีนะค่ะ


โดย: kobnon วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:10:11:55 น.  

 
แวะมาขอบคุณ..ค่ะ มีความสุขมากมากนะคะ


โดย: Nissan_n วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:20:00:02 น.  

 หวัดดีครับ

วันนี้แวะมาโหวตให้ครับ

คุณใหมสบายดีน้า


โดย: Flying Dragon of WDC วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:21:30:20 น.  

 
เย้ๆๆๆ พี่ฝนเห็นหน้าบล๊อกน้องไหมเหมือนเดิมแล้วจ้า


โดย: พี่น้ำฝน (CeciLia_MaLee ) วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:1:39:46 น.  

Paradijs
Location :

Thailand ◕‿◕

Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
Group Blog
 
<<
มกราคม 2552
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
11 มกราคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Paradijs's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.