คาถา ธรรมะ บทสวดมนต์ พระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก มนต์พิธี พระเครื่อง พระไตรปิฎก คำอธิษฐาน คำถวาย พระสูตร

บทสวดมหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

(กราบ 3 ครั้ง)
(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17
พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 )

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ


อานิสงค์การสวดบทพระบรมมหาจักรพรรดิ

โดยย่อกล่าวคือ

บทนี้เป็นการสวดไหว้พระพุทธเจ้าทั่วทั้งพระนิพพานตลอดจนถึงพระธรรมเจ้าและพระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยสงฆ์สาวกทั้งมวลไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์รวมถึงน้อมนำกำลังของเทพพรหมพระอริยะเจ้าทั้งหลาย

การสวดครั้งหนึงเป็นการดึงกำลังของพระเจ้าจักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาร่วมถึงกำลังของพระมหาโพธิสัตว์เจ้ามารวมอารธนาเข้าที่กายและใจ
และรวมกำลังของพระโพธิญานโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน และอณาคต

การสวดครั้งหนึงมีอานิสงค์แผ่ไปทั่วจักวาลสามแดนโลกธาตุสามารถแผ่บญไปทั่วทุกสรรพสัตว์ตลอดจนเทวดาประจำตัวเราญาติมิตรเพื่อนฝูงครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรและหากนำบทสวดนี้ไปสวดในนรกหรือแผ่ไปไฟนรกจะดับชั่วขณะ

บทนี้เป็นการสร้างกำแพงแก้วคุ้มกันตัวร่วมถึงการอารธนาบารมีครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัญเชิญเข้าตัวเพื่อป้องกันภัยและสร้างมหาโชคมหาลาภ

อานิสงค์แก่ผู้สวดมีทั่งมหาบุญมหาลาภเนื่องจากมีการกล่าวถึงพระสีวลีร่วมถึงบทนี้มีพลังงานอย่างยิ่งในการเจริญพระกรรมฐานหากนำไปสวดบริกรรมก่อนหรือระหว่างนั่งภาวนากรรมฐาน...จะทำให้การภาวนามีพุทธานุภาพมาคลุมและคุมการปฎิบัติของเรา คลุมกายและจิตเราเป็นวิมานทิพย์(ครอบวิมานให้ตัวเองหรือสวดอธิษฐานครอบคนอื่นก็ได้)

หากสวดบทนี้สามารถอฐิษฐานเรื่องราวใดๆมี่ติดข้องใจได้ให้ผ่านพ้นไปอย่างทะลุปรุโปร่ง กล่าวโดยสรุปได้ว่าคาถาจักรพรรดินี้ จากการเรียบเรียงถ้อยคำโดยหลวงปู่ดู่ท่าน ก่อให้เกิด จักรพรรดิ กำลังจักรพรรดิขึ้นด้วยในบทสวด พระคาถาครอบจักรวาล

ปล.สำหรับนักปฎิบัติเบื้องต้นใช้คู่กับพระผงจักรพรรดิจะทำให้ก้าวหน้าเร็ว

ที่มา://www.watthummuangna.com/0309.htm
 

Create Date : 28 กันยายน 2550   
Last Update : 28 กันยายน 2550 18:15:16 น.   
Counter : 16494 Pageviews.  

คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก จ.พระนครศรีอยุธยา

สัมพุทธชิตา จะ สัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา สัพพโส คุณะวิภา สัมปัตโต นะรุตตะโม มหาลาภัง ภวันตุ เม
 

Create Date : 24 สิงหาคม 2550   
Last Update : 24 สิงหาคม 2550 18:27:49 น.   
Counter : 3903 Pageviews.  

คาถาโชคลาภ

พระนาชาลีติ พระฉิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณรัตนจินดามณีมามะ วัตถุวัตถามามะ โภชนะมามะ อาหารมามะ พลาพละมามะ มหาลาโภ มหาพรหมามามะ มหาอินทรมามะ มหาราชามามะ มหาราชเทวีมามะ มหาราชกุมาโรมามะ มหาราชกุมารีมามะ อัครมหาเสนาบดีมามะ มหาเศรษฐีมามะ มหาเศรษฐีนีมามะ

สัพเพชนา มหาชนา สัพพะสุขัง สวัสดิลาภัง มหาลาภัง ภวันตุเม
นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ
เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะรังยุตเต
(ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน)

คาถาโชคลาภ ๒
นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ
อะเสสะโต เมตตากรุณายัง ทะยะวิสา โสปิยามะนา โปเม สัพพะโลกัสสมิง
(ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้)คาถาโชคลาภ ๓
โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย
เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว
(เป็นอีกคาถาหนึ่งที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ้คๆขึ้นมาได้ เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก)
 

Create Date : 14 สิงหาคม 2550   
Last Update : 22 สิงหาคม 2550 23:04:25 น.   
Counter : 1636 Pageviews.  

คาถาพืชผล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อภิวัน ทิยะ ปูเชตะวา
เอเตนะ จาปิ สัจเจนะ
ปวุตตา พืชชาติโย
ปัพพัณณา จาปรัณณาจะ
วิรูหันตุ
(ใช้ท่องภาวนาขณะที่ปลูกต้นไม้ หว่านพืชผล เพื่อให้เติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ)
 

Create Date : 10 สิงหาคม 2550   
Last Update : 10 สิงหาคม 2550 21:10:09 น.   
Counter : 1281 Pageviews.  

พระคาถาเศรษฐีทั้ง๖

สุวัณณะรัชชะตัง จะระวะมัยหัง เทหิ สาสะเต คะฤหะบดีเสฏฐี กุมภะโฆสะกะเสฏฐี
เมณฑะกะเสฏฐี ธะนญชัยยะเสฏฐี ทุคคะตะเสฏฐี อนาถะบิณฑิกะเสฏฐี
ปุริโสวา อิตถีวา ทาสีวา ทาสาวา สุวัณณัง รัชชะตัง วัตถังวา โอมมะหาสุนทริโพธิสัตโตจะ
เทวะมนุสสานัง ตะระมาโภคาวะ ชิปปังขิปปะ มะหา สัมปัตติสุขัง สะระกะธะนัง
อะหังวันทามิสิทธิสะวาโหมๆๆ

พระคาถาเศรษฐีทั้ง๖ กับโพธิสัตว์บทนี้ดีวิเศษแท้แล อันว่าบุคคลผู้ใด ใครเชื่อมั่นจึงเรียนเอาเถิด
ผู้นั้นจะไม่ตกทุกข์ได้ยากลำบากตนแล จำเริญทุกเช้าคํ่า มีข้าวของเงินทดงมาก ทำมาค้าขึ้นเป็นดั่ง
เศรษฐี ทำนํ้ามนต์เสก๒๑ที เอาประพรมสี่งของ ขายดีมีคนนิยมซื้อ กันไฟไหม้ โจรลักไม่ได้
ถ้าจะให้เป็นศิริมงคลแก่บ้านเรือน ลงคาถานี้ใส่แผ่นทองเป็นตัวธรรมหรือตัวขอม
แล้วปลุกเสกด้วย ให้ได้ ๑0๘คาบ แล้วเอาไว้บูชาเทอญ เกิดสวัสดีมีโชคชัย ให้ลงวันขึ้น ๑๕คํ่า หรือแรม๑คํ่า วันจันทร์ แล้วปลุกเสกด้วย ให้ได้ ๑0๘คาบ เอาติดตัวไปค้าขาย จะเกิดรํ่ารวย จะเกิดรํ่ารวย
สมความตั้งใจทุกอย่างแท้แล
 

Create Date : 22 กรกฎาคม 2550   
Last Update : 24 กรกฎาคม 2550 17:29:25 น.   
Counter : 1190 Pageviews.  

1  2  3  

Sumhua
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
สุเทพ เสาวมาศ

ต้องการเผยแผ่พระธรรม คำสอนให้ได้มากที่สุด

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ทำความดี
ความดี คนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก
ความชั่ว คนชั่วทำง่าย คนดีทำยาก

รบกวนทุกท่านตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยนะครับ
ผู้ใดที่มีคาถาอื่นๆ ที่จะเผยแพร่ส่งเมล์มาให้ผมได้นะครับ
หรือต้องการสิ่งใดเพิ่ม แจ้งได้ครับ
Website Counter

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ส่งเมล์ถึง สุเทพ
[Add Sumhua's blog to your web]