@@--The Science is My LIFE--@@
 

แนะนำภาควิชา -- จากเอกสารประชาสัมพันธ์ในงาน Open Hose เมื่อวันที่ 30 พย - 1ธค 2549

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาเซรามิกและวัสดุศาสตร์ และแขนงวิชาพอลิเมอร์และสิ่งทอ

แขนงวิชาเซรามิกและวัสดุศาสตร์นั้นเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์วัสดุและเซรามิกที่ใช้ในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม นับตั้งแต่โครงสร้างและสมบัติเฉพาะของวัสดุเซรามิก วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ขั้นตอนการผลิต และการนำไปใช้งาน ทั้งเซรามิกแบบดั้งเดิม (Conventional ceramics) อาทิ แก้ว กระจก ปูน ยิปซัม ซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐก่อสร้าง วัสดุทนไฟ ฯลฯ และเซรามิกแนวใหม่ (New ceramics) เช่น วัสดุการแพทย์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางไฟฟ้าแม่เหล็ก ชิ้นส่วนยานยนต์ ใยแก้วนำแสง เป็นต้น

สำหรับแขนงวิชาพอลิเมอร์และสิ่งทอเน้นการเรียนการสอนด้านวัสดุพอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก สิ่งทอ ยาง วัสดุเชิงประกอบ และสารเคลือบผิว โดยครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างและสมบัติในด้านต่างๆ การสังเคราะห์ กระบวนการผลิต การตรวจสอบสมบัติ และการประยุกต์เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยต่างๆที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศอีกด้วย

นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯสามารถเข้าไปทำงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง


บรรยากาศการเรียนการสอน

เนื่องจากภาควิชาวัสดุศาสตร์รับนิสิตจำนวนจำกัด บรรยากาศการเรียนจึงค่อนข้างเป็นกันเอง อาจารย์สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่นิสิตได้อย่างใกล้ชิด สำหรับการเรียนการสอนภายในสาขาวิชาฯนั้น นอกเหนือจากคณาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว ยังมีอาจารย์พิเศษและบุคลากรจากหน่วยงานวิจัยของรัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่นิสิต ทั้งยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งภายในและต่างประเทศหลายแห่ง มีการพานิสิตเข้าเยี่ยมชมและฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมการเรียนการสอนเป็นระยะอีกด้วย

การดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยด้านเซรามิก โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นครอบคลุมวัสดุเซรามิกประเภทต่างๆ ได้แก่ Bioceramics, เซรามิกโครงสร้าง วัสดุก่อสร้าง แก้ว กระจก กลาสเซรามิก การสังเคราะห์วัสดุนาโนโดยใช้ วิธี Hydrothermal Piezoelectric materials และ เซรามิกดั้งเดิมเช่นกระเบื้อง สุขภัณฑ์และ ถ้วยชาม

สำหรับการดำเนินการวิจัยด้านพอลิเมอร์และสิ่งทอได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โดยครอบคลุมวัสดุพอลิเมอร์ประเภทต่างๆ ได้แก่ พลาสติกวิศวกรรม Composite materials, พอลิเมอร์และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ Technical textiles และ functional textiles, เสื้อนาโนป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ยางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากยาง และเทคโนโลยีสารเคลือบผิว

นอกจากนี้ ด้วยความพร้อมของภาควิชาทั้งทางด้านบุคลากร และความสามารถในการดำเนินการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ภาควิชาจึงมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ หน่วยปฏิบัติการวิจัย ที่สามารถให้การบริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงภาคอุตสาหกรรม

 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 26 กรกฎาคม 2551 23:36:45 น.
Counter : 1277 Pageviews.  

Polymer เรียนอะไรบ้าง

แขนงวิชาพอลิเมอร์และสิ่งทอ
แขนงวิชานี้จะเรียนทุกอย่างที่ตรงตามนิยามของพอลิเมอร์ เช่น ยาง พลาสติก สีและเส้นใยต่างๆ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ว่า พลาสติกต่างๆ สังเคราะห์มาได้อย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร เสิ้อผ้าที่ใส่นั้น ทำมาจากเส้นใยชนิดไหน มีกระบวนการผลิตอย่างไร วิชาที่เรียนค่อนข้างเป็นรูปธรรม และเห็นตัวอย่างง่ายๆ จากของใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้าไม่เชื่อ ลองมองรอบๆตัวสิ มีอะไรที่เป็นพอลิเมอร์บ้าง หุหุหุ
วิชาที่เรียน
พอลิเมอร์ ปี 2 ก็ยังคงเรียนวิชาทีต้องไปตัดเกรดกะภาคอื่นๆเช่น
Phys-Chem -- เรียนเนื่อหายากอะ
Analytical Chem -- เคมีวิเคราะห์ครับ เนื้อหาคล้ายๆ ปริมาณสารสัมพันธ์ + สถิติ
Organic Chem -- อันนี้เรียน เหอๆๆ สุดๆอะ สนุกดี
Intro Comp -- ก็นะ เรียนเขียนโปรแกรม ง่ายๆ
ปี 2 เทอม 1 แลปเยอะมากครับ สนุกสนานมากทีเดียว โดยเฉพาะแลป เคมีวิเคราะห์ ข้อดีของการเรียนแลปเยอะๆ คือ สัปดาห์ไหนมีวันหยุดราชการ แลปจะปิดหมด เวลาว่างจะมีสะบรึมเลยครับ
และอื่นๆอีกนิดหน่อยครับ วิชาภาคก็จะเริ่มเรียนแล้วก็คือ Intro MatSciences , Textile Fiber อันนี้เรียนเกี่ยวกะเส้นใยเบื้องต้นครับ
พอปีโตๆ ก้จะเรียนลึกขึ้น แลปก็จะเยอะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่ว่ามันก็สบายๆ ชิวๆอะ เพราะว่าพอโตขึ้นเรื่องการทำแลป ก็เป็นเรื่องธรรมดาๆ เป็นชีวิตของนักพอลิเมอร์อยู่แล้น

วิชาที่จะได้เรียน ตลอด 4 ปี เช่น เทคโนโลยีสิ่งทอ Thermodynamic วืทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีของยาง กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม สีและสารเคลือบผิว สมบัติพอลิเมอร์ พลาสติกเชิงพาณิชย์ และพลาสติกวิศวกรรม เป็นต้น
จบไปทำงานอารายย งานที่ทำ ส่วนมากก็เป็นงานในโรงงานหนะครับ หรือไม่ก็ อาจารย์ นักวิจัย หรือเป็นเซลล์ขายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 

Create Date : 25 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 26 กรกฎาคม 2551 23:36:19 น.
Counter : 620 Pageviews.  

Ceramic เรียนอะไรบ้าง

แขนงวิชาเซรามิค และ วัสดุศาสตร์
แขนงวิชานี้เป็นแขนงดั้งเดิมแต่เริ่มตั้งภาควิชามา การเรียนการสอน สนุกสนานเฮฮาเป็นกันเอง ไม่ซีเรียส จำนวนรับนิสิตเต็มที่ 25 คน
เนื้อหาวิขา
เซรามิค เป็นแขนงวิชาที่จะเรียนทุกอย่างเกี่ยวกะเซรามิค ในชั้นปี 2 จะเริ่มแยกเรียน กะเพือ่นๆที่เรียนพอลิเมอร์ แต่ยังมีบางวิชาที่เรียนด้วยกันอยู่ เช่น Intro Materials, Intro Com, Phys Chem เป็นต้น บางวิชาก็เรี่ยนกันเอง ตัดเกรดกันเอง เช่นวิชา เซรามิคเบื้องต้น วัตถุดิบเซรามิค เป็นต้น ซึ่งโดยมาก ถ้าไม่เกเรเกตุงมากนัก ก็จะได้ A ได้ B กันเป็นนิจอยู่แล้วหนะครับ แต่จะมีบางวิชาที่ต้องไปเรียนกะภาคอื่น คณะอื่น เช่น วิชาแร่ ที่ต้องไปเรียนที่ภาคธรณีวิทยา หรือที่เรียกันติดปากว่า ภาคจีโอ(Geologist) หรือวิชา Drawing ซึ่งสาวๆจะชอบ เพราะต้องไปเรียนที่คณะวิศวะกรรมศาสตร์ (แต่จริงๆแล้ว โดยมาก ผู้ชายที่ภาคมักจะหน้าตาดีกว่า) สำหรับปีโตๆ น้องๆจะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง และเจาะจงไปทางเซรามิคมากขึ้น เช่น วิชา Phase Diagram ซึ่งเป็นวิชาที่จะเรียนเกี่ยวกะสถานะและ composite ของสาร ที่สภาวะต่างๆ วิชาAdvance Ceramic วัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู หรือเทคโนโลยีแก้ว เป็นต้น
การเรียนการสอน
การเรียนการสอนค่อนข้างเป็นกันเอง เพราะว่าอาจารย์เกือบทั้งหมดจะเป็นรุ่นพี่เรานั่นเอง และอาจารย์ก็ใจดีด้วย สำหรับคนไหนที่เกๆ ไม่ค่อยเรียน หรือเกรดน้อยๆ จะได้รับการเอาใจใส่ และสอดส่องดูแล เป็นพิเศษเพื่อให้น้องๆ สามารถรับปริญญาได้พร้อมเพื่อนๆ อะนะ ข้อดีอีกอย่างก็คือ เซรามิคจะเริ่มเรียนวิชาภาคตั้งแต่ปี2 ก็คือ ตัดเกรดกันเอง ส่วนมากจะได้เกรดดีๆกันทั้งนั้น ขัอเสียนิดนึง ก็คือว่า ช่วงสอบจะว่างยาว แล้วเพื่อนอ่านหนังสือจบกันหลายๆรอบ เราก็ต้องอ่านตามอะนะ
 

Create Date : 25 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 26 กรกฎาคม 2551 23:36:57 น.
Counter : 451 Pageviews.  

What is Materials Science ?

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ กระทู้นี้นะครับ

มาเริ่มกันเลยดีกว่า รู้หรือไม่
วัสดุศาสตร์ คืออะไร ศึกษาด้านไหนบ้าง

วัสดุศาสตร์ ?
วัสดุศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ -_-" ทุกอย่างที่เรานิยามว่าเป็นวัตถุในโลกหนะแหละครับ โดยที่เราจะแบ่งออกเป็น โลหะ เซรามิค และ พอลิเมอร์ ซึ่ง ที่ภาควิชวัสดุศาสตร์(จุฬาฯ) จะดำเนินการจัดสอนทางด้าน เซรามิค และ พอลิเมอร์ ส่วนทางด้านโลหะจะมีเรียนบ้าง แต่ที่เรียนอย่างจริงจัง จะมีการเรียนการสอนที่ภาควิศวโลหะการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 

Create Date : 25 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 26 กรกฎาคม 2551 23:37:07 น.
Counter : 353 Pageviews.  

 
 

oakemon
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Welcome To My BlOgGang

เหนื่อยที่จะรู้ว่า เราเป็นได้แค่คนรู้จัก
[Add oakemon's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com