มกราคม 2552
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
23 มกราคม 2552
 

พระพุทธชินราชการสร้างพระพุทธชินราช ตามตำนานแย้งกันเป็น ๒ นัย นัยหนึ่งว่าสร้างเมื่อราวจุลศักราช ๓๑๙ (พ.ศ. ๑๕๐๐) แต่อีกนัยหนึ่งกล่าวว่าสร้างเมื่อราวจุลศักราช ๗๑๙;(พ.ศ. ๑๙๐๐) ตำนานที่อ้างถึงพระพุทธชินราชหล่อขึ้นในจุลศักราช ๓๑๙ นั้น เป็นตำนานที่กล่าวไว้ในพงศาวดารเหนือ ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ว่าด้วยเรื่องพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา และพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) เรื่องพระพุทธชินราช ความว่าเมื่อพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกผู้ครองนครเชียงแสนได้ยกกองทัพลงมาตีเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งมีพระเจ้าพสุจราชปกครองอยู่ ทหารทั้งสองฝ่ายรบราฆ่าฟันกันตายลงเป็นอันมากมิได้แพ้ชนะกัน พระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ มีความเศร้าสลดใจในศึกครั้งนี้ จึงเข้าทำการไกล่เกลี่ยให้พระราชาทั้งสองนี้เป็นสัมพันธไมตรีกัน พระราชาทั้งสองก็ยอมปฏิบัติตาม พระเจ้าพสุจราชได้ทรงยกพระนางปทุมราชเทวีราชธิดา อภิเษกให้เป็นมเหสีแห่งพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมีพระราชโอรสด้วยพระนางปทุมราชเทวี ๒ พระองค์ ทรงพระนามว่า เจ้าไกรสรราชกับเจ้าชาติสาคร พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมีพระประสงค์จะป้องกันการรุกรานของชาติขอม ซึ่งขณะนั้นมีอำนาจอยู่ทางละโว้หรืออีกนัยหนึ่งเป็น การแผ่ราชอาณาจักรให้ไฟศาลออกไป จึงได้สร้างเมืองพิษณุโลก ให้ราชโอรสขึ้นครองเมือง
ตามพงศาวดารกล่าวว่าได้สร้างเมืองพิษณุโลกเมื่อจุลศักราช ๓๑๕ (พ.ศ. ๑๔๙๖) เมื่อสร้างเสร็จแล้ว พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก ได้เสด็จลงมาอภิเษกเจ้าไกรสรราชขึ้นครองเมือง พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกนี้ทรงพระปรีชาสามารถรอบรู้แตกฉานพระไตรปิฎกมาก จึงได้รับเฉลิมพระนามาภิไธย ดังนั้น ขณะที่เสด็จประทับอยู่ ณ เมืองพิษณุโลกที่ได้สร้างขึ้นใหม่ ก็มีพระประสงค์จะบำเพ็ญบุญกุศลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและให้พระเกียรติศัพท์พระนามปรากฏในภายหน้า จึงตรัสสั่งให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุขึ้นเป็นคู่กับเมือง สร้างพระมหาธาตุเป็นรูปปรางค์สูงราว ๘ วา ตั้งกลาง แล้วสร้างพระวิหารรอบปรางค์ทั้งสี่ทิศ มีระเบียง ๒ ชั้น พระองค์ต้องการจะสร้างพระพุทธรูปขึ้น ๓ องค์ เพื่อเป็นพระประธานในพระวิหาร
นเวลานั้นที่เมืองศรีสัชนาลัย ทั้งสวรรคโลกและสุโขทัย เป็นที่เลื่อลือปรากฏในการฝีมือช่างต่างๆ ทั้งการทำพระพุทธรูปว่าฝีมือดียิ่งขึ้น จึงมีพระราชสาส์นไปยังกรุงศรีสัชนาลัย เพื่อขอช่างมาช่วยปั้นหุ่นพระพุทธรูป สมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสัชนาลัยจึงส่งช่างพราหมณ์ที่ฝีมือดี ๕ นาย ชื่อบาอินทร์ บาพราหมณ์ บาพิษณุ บาราชสิงห์ และบาราชกุศล พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก โปรดให้ช่างสวรรคโลกสมทบกับช่างชาวเชียงแสนและช่างหริภุญชัย ช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้ง ๓ องค์ มีทรวดทรงสัณฐานคล้ายกัน แต่ประมาณนั้นเป็น ๓ ขนาด
องค์ที่ ๑ ตั้งพระนามไว้ว่า พระพุทธชินราช มีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕นิ้ว มีเศษสูง ๗ ศอก พระเกศสูง ๑๕ นิ้ว เป็นปางมารวิชัย
องค์ที่ ๒ ตั้งพระนามไว้ว่า พระพุทธชินสีห์ มีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว
เป็นปางมารวิชัย
องค์ที่ ๓ ตั้งพระนามไว้ว่า พระศรีศาสดา มีขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว
เป็นปางมารวิชัย
พระศรีธรรมไตรปิฎกทรงเลือกลักษณะอาการตามชอบพระทัยให้ช่างทำคือ สัณฐานอาการนั้นอย่างพระพุทธรูปเชียงแสน ไม่เอาอย่างพระพุทธรูปในเมืองศรีสัชนาลัย สวรรคโลก และเมืองสุโขทัยที่ทำนิ้วสั้นยางไม่เสมอกันอย่างมือคน ทรงรับสั่ง ให้ทำนิ้วให้เสมอกันตามที่พระองค์ทราบว่า เป็นพุทธลักษณะ พระลักษณะอื่นๆ ก็เป็นอย่างเชียงแสนบ้าง อย่างศรีสัชนาลัยและสวรรคโลก สุโขทัยบ้าง
จวบจนวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีเถาะ สัปตศก จุลศักราช ๓๑๗ ได้มงคลฤกษ์ กระทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ และเมื่อเททองหล่อเสร็จแล้ว กระทำการแกะพิมพ์ออกมาปรากฏว่า พระองค์ที่ ๒ คือพระพุทธชินสีห์ และพระองค์ที่ ๓ คือพระศรีศาสดา องค์พระบริบูรณ์ดีมีน้ำทองแล่นติดตลอดเสมอกันสวยงาม ๒ องค์เท่านั้น ส่วนรูปพระพุทธชินราชนั้น ทองแล่นไม่เต็มองค์ ไม่บริบูรณ์ นับว่าเป็นอัศจรรย์ของช่างและผู้มาร่วมพิธีเป็นอันมาก ช่างได้ช่วยกันทำหุ่น และเททองหล่ออีกถึง ๓ ครั้ง ก็ไม่สำเร็จเป็นองค์พระได้ คือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์
พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกทรงรู้สึกประหลาดพระทัยยิ่งนัก พระองค์จึงตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญบารมีของพระองค์เป็นที่ตั้ง อีกทั้งขอให้ทวยเทพเทวดาช่วยดลใจให้สร้างพระพุทธรูปสำเร็จตามพระประสงค์เถิด แล้วให้ช่างปั้นหุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในครั้งหลังนี้ ปรากฏว่ามีตาปะขาวคนหนึ่ง ไม่มีผู้ใดทราบว่าชื่อไรมาจากไหนเข้ามาช่วยปั้นหุ้นและช่วยเททอง ทำการงานอย่างแข็งแรงทั้งกลางวันและกลางคืนจนเสร็จโดยไม่พูดจากับผู้ใด
ครั้นได้มหามงคลฤกษ์ ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง นพศกจุลศักราช ๓๑๙ (ุพุทธศาสนากาลล่วงแล้ว ๑๕๐๐ หย่อนอยู่ ๗ วัน) ก็ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช คราวนี้น้ำทองที่เทก็แล่นเต็มบริบูรณ์ตลอดทั่วองค์พระ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกทรงปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง จึงตรัสสั่งให้ตาปะขาวผู้มาช่วยปั้นหุ่นและช่วยเททองนั้น แต่มิได้พบ ปรากฏว่าเมื่อหล่อพระเสร็จแล้ว ก็เดินทางออกประตูเมืองด้านทิศเหนือ พอถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็หายไปไม่มีใครพบเห็นอีก จึงพากันเข้าใจว่า ตาปะขาวผู้นั้นคือเทพยดาแปลงกายมาหล่อพระพุทธชินราช อันเป็นเหตุทำให้ เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธรูปองค์นี้ยิ่งขึ้น ตำบลบ้านที่ตาปะขาวหายไปนั้นได้ชื่อว่า บ้านตาปะขาวหายต่อมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อแกะพิมพ์ออกหรือกระเทาะหุ่นออกมาก็เป็นที่ประหลาดใจ และตื่นเต้นของชาวพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่ง คือ เมื่อกระเทาะหุ่นออกคราวนี้ ทองแล่นติดเต็มองค์พระงดงามสมบูรณ์ดั่งสวรรค์เนรมิต เนื้อทองสำริดสุกสกาวสดใส งามจนหาที่ติไม่ได้ จึงพากันเชื่อว่าพระพุทธชินราชองค์นี้น่าจะเป็นเทวดามาสร้างให้เป็นแน่แท้ ถึงได้มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดในแดนสยาม พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก โปรดฯ ให้อัญเชิญเข้าประดิษฐานไว้ในสถานที่ทั้ง ๓ คือพระพุทธชินราช อยู่ในพระวิหารใหญ่ผันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก พระพุทธชินสีห์อยู่ทิศเหนือ และพระศาสดาอยู่ทิศใต้ สำหรับพระวิหารใหญ่ทิศตะวันออกนั้น เป็นที่ฟังธรรมสักการะที่ถวายนมัสการพระมหาธาตุและเป็นที่ชุมนุมสงฆ์
อนึ่ง เมื่อเวลาหล่อพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเสร็จแล้วนั้น ทองชลาบและชนวนของพระพุทธรูปทั้ง ๒ องค์ที่เหลืออยู่ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกรับสั่งให้รวมลงในทองซึ่งจะหล่อพระพุทธชินราช หล่อองค์พระใหม่เรียกว่า "พระเหลือ" ส่วนชนวนและชลาบของพระที่เรียกว่าพระเหลือนั้นก็หล่อรูปพระสาวก ๒ องค์ สำหรับพระเหลือนั่นเอง ครั้นเมื่อการหล่อพระเสร็จแล้ว จึงรับสั่งให้เก็บอิฐซึ่งก่อเป็นเตาหลอมและเตาสุม หุ้มหล่อพระทั้งปวงนั้นมาก่อเป็นชุกชี สูง ๓ ศอก และให้ขุดดินที่อื่นมาผสมกับดินพิมพ์ที่ต่อยจากพระพุทธรูปถมในชุกชีนั้น แล้วทรงปลูกต้นมหาโพธิ์ ๓ ต้น หันหน้าต่อทิศอุดรแล้วเชิญพระเหลือกับสาวกอีก ๒ องค์เข้าไว้ในที่นั้น ให้เป็นหลักฐานแสดงที่ซึ่งหล่อพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นความในพงศาวดารเหนือ ที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนอีกนัยหนึ่งมีกล่าวว่า สร้างเมื่อประมาณ จุลศักราช ๗๑๙ นั้น เป็นพระวิจารณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ "เที่ยวเมืองพระร่วง" มีความดังต่อไปนี้
เรื่องตำนานการสร้างเมืองพิษณุโลกและการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์นั้น สอบสวนหลักฐานจะเห็นว่ารูปเรื่องจะเป็นดังกล่าวในพงศาวดาร แต่พงศาวดารเหนือลงนามเป็นของพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกนั้น มิใช่ผู้อื่น คือ พระมหาธรรมราชาลิไท รัชกาลที่ ๔ ในราชวงศ์พระร่วงนั่นเอง
มีเรื่องในศิลาจารึกว่า เมื่อเป็นพระมหาราชครองเมืองศรีสัชนาลัยก่อนจะได้รับราชสมบัติมีศัตรูยกกองทัพลงมาติดเมืองสุโขทัย ในเวลาที่พระบิดาประชวรหนัก จึงได้ครองราชอาณาจักร ตรงกับที่ว่าพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกยกทัพมาติดเมืองสวรรคโลกได้ราชสมบัติในเมืองนั้น และพระมหาธรรมราชาลิไท ทรงรอบรู้พระไตรปิฎกจึงสามารถแต่ง เรื่อง "พระไตรปิฎก" หรือไตรภูมิ ตรงกับที่เรียกว่าพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้น
อีกประการหนึ่งโบราณวัตถุที่สร้างไว้ ณ เมืองพิษณุโลก เป็นแบบอย่างครั้งกรุงสุโขทัย เมื่อรับลัทธิพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์มาแล้ว ยกตัวอย่างดังเช่น พระพุทธรูป พระชินราช พระชินสีห์ คงจะเชื่อได้ดังกล่าวในพงศาวดารเหนือว่า เป็นประชุมช่างอย่างวิเศษ ทั้งที่มณฑลพายัพและในอาณาเขตสุโขทัยมาให้ช่วยกันถอดแบบอย่าง แต่พึงสังเกตได้ที่ทำปลายนิ้วพระหัตถ์เท่ากันทั้ง ๔ นั้น เป็นความคิดที่เกิดขึ้นด้วยวินิจฉัยคัมภีร์มหาปุริสลักขณะกันอย่างถ้วนถี่ ในชั้นหลัง พระพุทธรูปชั้นก่อนหาทำนิ้วพระหัตถ์เช่นนั้นไม่
ในที่สุดยังมีหลักฐานอีกอย่างหนึ่ง ด้วยในพงศาวดารเมืองเชียงแสนมิได้ปรากฏว่าพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก หรือพระเจ้าเชียงแสนองค์ใดได้ลงมาตีเมืองสวรรคโลกเหมือนอย่างกล่าวในพงศาวดารเหนือด้วยมีหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวมา จึงสันนิษฐานว่า พระมหาธรรมราชาลิไทเป็นผู้สร้างเมืองสองแควขึ้นเป็นเมืองลูกหลวง และหล่อพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์เมื่อราว พ.ศ. ๑๙๐๐
 

Create Date : 23 มกราคม 2552
36 comments
Last Update : 23 มกราคม 2552 19:10:43 น.
Counter : 14777 Pageviews.

 
 
 
 
สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านประวัติของพระพุทธชินราชค่ะ
 
 

โดย: t_karnya วันที่: 23 มกราคม 2552 เวลา:20:17:43 น.  

 
 
 
เข้ามากราบพระค่ะ
 
 

โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 23 มกราคม 2552 เวลา:20:44:03 น.  

 
 
 
ชอบครับได้ความรู้เยอะมากๆ ครับ
 
 

โดย: ต้น (บังเอิญมีหัวใจ ) วันที่: 25 มกราคม 2552 เวลา:11:55:47 น.  

 
 
 
ชอบครับ ได้ความรู้มากมายจริงๆ
 
 

โดย: akkarachAI IP: 118.172.0.52 วันที่: 29 มกราคม 2552 เวลา:1:32:17 น.  

 
 
 
แวะมาทักทายค่ะ ขอบคุณ สำหรับความรู้ที่นำมาบอกต่อนะคะ

 
 

โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:13:58 น.  

 
 
 
เข้ามาอ่านประวัติค่ะและเป็นคนพิษณุโลกด้วยนับถือหลวงพ่อพุทธชินราชมากค่ะ
 
 

โดย: nitda IP: 192.168.0.215, 192.168.0.215, 127.0.0.1, 202.149.118.13 วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:12:58:19 น.  

 
 
 
ตอนเด็ก ไปเที่ยวหาญาติที่พิษณุโลก ก็ได้ไปกราบไว้สักการะพระพุทธชินราชหลายครั้งเลยค่ะ
 
 

โดย: Noshka วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:22:19:55 น.  

 
 
 
whenever you felt that your heart is going to breakdown
feel it with the love of God ask for his and then you will
find out what is the truth love in Your life as he does for me!

GOD always forgive your mistake
the one that you cant even forget,
he always does it and always being with us
to help and blesss us for us whose heart is full of him
 
 

โดย: da IP: 124.122.247.144 วันที่: 18 เมษายน 2553 เวลา:23:02:13 น.  

 
 
 
กราบพระงาม ๆ - ครั้ง
พระพุทธ
พระธรรม
พระสงฆ์
พระพุทธชินราชรูปนี้งามจริง
 
 

โดย: สุดสวย IP: 183.89.122.118 วันที่: 7 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:17:10 น.  

 
 
 
องค์เดิม ที่ลงรัก
พุทธลักษณะงามกว่าปัจจุบันอีกนะครับเนี่ย

ปล.ด้วยความเคารพนะครับ เว้นวรรคนิ๊ด จะอ่านง่ายกว่านี้
 
 

โดย: peeradol33189 วันที่: 19 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:03:31 น.  

 
 
 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล๊อกนะครับผม
 
 

โดย: peeradol33189 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:41:25 น.  

 
 
 
สวยมากครับ เคยไปตอนที่ท่าน ถอดจีวร องค์ดำสวยงามมาก และเขาได้นำเอาทองที่ลอกออกมา ทำพระเครื่องจำหน่าย ตอนนั้น ประมาณ 5000 เดี๋ยวนี้ท่าจะยากแล้ว สวยงามมากพุทธคุณสุดยอดครับ
 
 

โดย: konrukpra วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:44:52 น.  

 
 
 
ไม่รู้ว่าคุณหนุ่มรัตนะมาอ่านบล็อกหรือเปล่า
วันนี้ผมได้อ่านกระทู้ของคุณหนุ่มรัตนะเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่านแรง
ผมไม่สามารถแสดงความคิดในกระทู้ได้เพราะไม่ได้สมัครสมาชิกใดๆ
ทั้งระบบบัตรผ่านและสมาชิกถาวร แต่ผมก็เข้ามาอ่านในห้องสมุดเสมอครับ ผมชอบห้องจีนศึกษาครับ ก็คุ้นๆกับล็อกอินคุณหนุ่มรัตนะดีครับ ได้ดูรูปเก่าที่สวยๆ บวกกับความรู้ด้วย วันนี้ได้ทราบว่าคุณหนุ่มรัตนะไม่สบาย เลยอยากมาเป็นกำลังใจให้ครับ ให้ต่อสู้เข้มแข็ง ความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจเราเองนี่หล่ะครับ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปถึงคุณหนุ่มรัตนะ
 
 

โดย: แม้ไม่มีชื่อ แต่ก็มีตัวตน IP: 202.12.97.100 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:54:33 น.  

 
 
 
ได้อ่านบทความของคุณพี่แล้ว มาเป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ๆๆๆค่ะ ไม่ได้สมัครสมาชิกใดๆ เลยมาส่งข้อความทางนี้แทน
 
 

โดย: กุ้ง IP: 61.90.23.235 วันที่: 19 สิงหาคม 2553 เวลา:14:04:51 น.  

 
 
 
คุณหนุ่มรัตนะคะ ..คุณสนใจแนวทางรักษาแบบดุลยภาพบำบัดผสมผสานกับการฝังเข็มแบบจีนมั๊ยคะ สามีดิฉันปวดเมื่อยทั้งตัว ยืนนานก็ไม่ได้ รักษาทั้งแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล ประมาณ 2 ปี หนักเข้าปวดหัวแบบไมเกรนหมอวินิจฉัยไม่ได้ เพื่อนแนะนำ ให้รักษากับ นพ.วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์ มีคลีนิคอยู่จ.เพชรบุรี เบอร์ 032400317 โทรหลัง 17.00น รักษาต่อเนื่องมา 2เดือน คุณสามีบอกว่าได้ผลดี อาการที่เคยมีทั้งปวงหายดีแล้ว แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณหมอจะไปเรียนต่อ 1 เดือน
 
 

โดย: ดา IP: 222.123.32.25 วันที่: 19 สิงหาคม 2553 เวลา:15:14:45 น.  

 
 
 
ทักทายครับ
ผมฝากหลังไมค์ไว้ครับ
 
 

โดย: konrukpra วันที่: 21 สิงหาคม 2553 เวลา:20:15:49 น.  

 
 
 
แวะมาอ่านครัีบ คุณหนุ่มรัตนะ สุดยอดจริงๆ ครับ
 
 

โดย: PANUWAT IP: 1.47.22.86 วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:18:35:38 น.  

 
 
 
มาเยี่ยมครับ


 
 

โดย: konrukpra วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:34:03 น.  

 
 
 
นับถือพระพุทธชินราช
ไม่เคยได้ไปกราบท่านสักที เพราะอยู่ไกลมาก
ทั้งชีวิตอยากจะมีสักครั้ง1ที่จะได้ไปกราบท่าน

(สาธุ)
 
 

โดย: + + IP: 182.52.2.8 วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:8:32:19 น.  

 
 
 
Thanks for the inshigt. It brings light into the dark!
 
 

โดย: Lavinia IP: 10.56.73.161, 79.125.55.99 วันที่: 10 สิงหาคม 2554 เวลา:11:22:52 น.  

 
 
 
VtGiXR , [url=//xztpujktequn.com/]xztpujktequn[/url], [link=//ugiyvfpkqnpw.com/]ugiyvfpkqnpw[/link], //cphrsgkzmaiu.com/
 
 

โดย: wcxrahp IP: 125.75.204.22 วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:0:18:14 น.  

 
 
 
zraLmW , [url=//lchrzgldqmtr.com/]lchrzgldqmtr[/url], [link=//tzrnjjneoqyu.com/]tzrnjjneoqyu[/link], //hbzndysnlaey.com/
 
 

โดย: grjzmzrlt IP: 210.249.29.162 วันที่: 19 สิงหาคม 2554 เวลา:0:05:30 น.  

 
 
 
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ ครับ.

images by free.in.th
 
 

โดย: เจียวต้าย วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:6:36:33 น.  

 
 
 
ผมมีเรื่องรบกวน พี่ครับ ผมเห็นพี่ ตอบกระทู้ใน pantip
เกี่ยวกับ ครั่ง ปิดซอง จดหมายที่เป็นสีๆ ผมจะรบกวนถามพี่ว่าผมจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ

ผมไม่ สามารถติดต่อพี่ทางหลังไมคืได้ครับ ผมไม่ได้เป็นmember pantipครับ

ถ้าไม่รบกวนพี่จนเกินไป พี่ ตอบผมทางเมล์ด้วยนครับ
motorcyclefactory@gmail.com

ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ
 
 

โดย: พี่ครับ IP: 58.64.95.209 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:16:12 น.  

 
 
 
ผม อยากเรียนถาม คุณหนุ่มรัตนะครับ เกี่ยวกับแหล่งขาย
แท่งคั่งที่เป็นสีสี ว่าสามาถรหาซื้อใดที่ใด เพราะผมหาดูในเว็บแล้ว ไม่เจอรุ่นที่เป็นสีสี แบบของคุณเลยครับ

รบกวน แนะนำผมทาง Email ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

piyawat21@hotmail.com
 
 

โดย: สุชาติ IP: 49.48.26.36 วันที่: 4 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:58:00 น.  

 
 
 
ผมเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหมืออพี่เลย...ผมขอ mail พี่หน่อยนะครับ

ตอบกลับผมด้วย choocherd_dream@hotmail.com

ขอบคุณครับ
 
 

โดย: ด.ช.ดรีม IP: 223.207.177.80 วันที่: 19 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:37:18 น.  

 
 
 
นายรู้ป่าว เหรียญ อเมริกา ปี 1799 ขายได้ที่ไหน
 
 

โดย: nas IP: 124.122.100.254 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:18:01:11 น.  

 
 
 
พี่ถ้ารู้ตอบกลับมา ที่ nas.za2011@hotmail.com
 
 

โดย: nas IP: 124.122.100.254 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:18:02:50 น.  

 
 
 
เส้นเลือดแตกในสมองตอนแรกพูดเดินไม่ได้แต่ตอนนี้1ปี2เดือนบวชได้แล้วค่ะต้องรักษาให้ถูกวิธีค่ะโทรปรึกษาได้นะคะ0845384952
 
 

โดย: soda IP: 124.120.138.198 วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:23:20:29 น.  

 
 
 
อยากเรียนถาม คุณหนุ่มรัตนะครับ เกี่ยวกับแหล่งขาย
แท่งคั่งว่าสามาถรหาซื้อใดที่ใด

รบกวนทาง Email ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
siripat.me@gmail.com
 
 

โดย: แม็ก IP: 14.207.143.160 วันที่: 8 กันยายน 2556 เวลา:8:41:34 น.  

 
 
 
สวัสดีครับ
อยากทราบ แผ่นไม้ประดับมุกนะครับ จากจีนที่เดียวเหรอครับ จากที่อื่นเขาผลิตกันไหมครับ เพราะผมมีลายอีกแบบ อยากทราบราคานะครัีบ รบกวนตอบได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
 
 

โดย: ตะวัน IP: 118.174.170.192 วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:18:36:12 น.  

 
 
 
คุณหนุ่มเป็นกำลังใจกับเรื่องสุขภาพนะครับ พอดีได้อ่านบทความบันทึกกล้ามเนื้ออ่อนแรง สนใจหมอเทวดาเวียดนามที่นวดรีดเส้น รบกวนแนะนำได้ไหมครับ ผ่านemail thitinan_k@yahoo.com ขอบคุณมากครับ
 
 

โดย: เบญ IP: 27.55.95.214 วันที่: 27 ตุลาคม 2557 เวลา:14:15:45 น.  

 
 
 
ดีครับได้ควนมรู้
 
 

โดย: พิเชษฐ์ พุ่มสอาด IP: 27.55.135.93 วันที่: 19 กรกฎาคม 2559 เวลา:11:42:08 น.  

 
 
 
ชอบค่ะ
 
 

โดย: อุ้มสี วันที่: 28 มีนาคม 2560 เวลา:9:06:20 น.  

 
 
 
กระผมขออภัยขอนำเรียน ที่ท่านได้กล่าวว่าองค์ปฐมเจดีมีอายุมาดที่สุด ความจริงแล้ว
พระเจดีในประเทศไทยที่มีอายุมากที่สุด
คือเจดีพระธาตุพนม สร้างเมื่อ พ.ศ.8 สมัยนั้นเป็นอาณาจักรศรีโคตรบูร โดยมีพระอรหันต์ 500 องค์โดยมีพระมหากัสปะเถระเป็นประมุขหลังพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่พระปรินิพพาน
ครับ เพื่อความถูกตรงตรงความจริงทุกประการครับ
 
 

โดย: วิชา พุทธศรี IP: 182.232.168.213 วันที่: 4 ตุลาคม 2560 เวลา:10:07:32 น.  

 
 
 
ขออภัยครับเจดีที่อายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยคือเจดีพระธาตุพนมครับ
ไม่ใช่องค์ปฐมเจดี ที่จังหวัดนครปฐม ครับ

สร้างเมื่อ พ.ศ.8 สร้างหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโดมเข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว 8 ปี มีพระอรหันต์ 500 องค์ โดยพระมหากัสสปะเถระเป็นประมุขครับ
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับ ขออภัยด้วยครับ
https://www.watpamahachai.net/Document12_2.htm
 
 

โดย: วิชา พุทธศรี IP: 182.232.168.213 วันที่: 4 ตุลาคม 2560 เวลา:10:16:29 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

หนุ่มรัตนะ
 
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add หนุ่มรัตนะ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com