ขอบคุณ...สำหรับการที่มีเธอเคียงข้างกันในทุกวันและตลอดไป
 

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ CDMA

CDMA: Code Division Multiple Access (ซีดีเอ็มเอ)
เทคโนโลยีไร้สายดิจิตอลซึ่งใช้เทคนิคของ "การกระจายแถบความถี่" (spread spectrum) เพื่อส่งคลื่นวิทยุผ่านแถบความถี่ช่วงกว้าง เทคโนโลยีซีดีเอ็มเอมีศักยภาพเหนือชั้นกว่าเทคโนโลยีอื่นๆมาก เพราะให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนและมีโอกาสที่สายหลุดได้ยากกว่า ปัจจุบัน มีผู้ใช้ระบบซีดีเอ็มเออยู่กว่า 212.5 ล้านรายทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และอีกหลายแห่งทั่วโลก

cdmaOne
cdmaOne เป็นชื่อแบรนด์และเครื่องหมายการค้า ที่สงวนสิทธิ์ให้นำไปใช้ได้เฉพาะกับองค์กร หรือบริษัทสมาชิกในกลุ่ม CDG ทั้งนี้ cdmaOne ยังเป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ ซีดีเอ็มเอรุ่นแรกของควอลคอมม์ ซึ่งทำงานบนมาตรฐาน IS-95A และ IS-95B โดยใช้ช่องสัญญาณ 1.25 MHz สำหรับรับ-ส่งข้อมูลและเสียง

CDMA2000
CDMA2000 คือ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี cdmaOne ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการเสียงและข้อมูลที่มีความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีในตระกูล CDMA2000 ประกอบด้วย CDMA2000 1X, CDMA2000 1xEV-DO และ CDMA2000 1xEV-DV สมาพันธ์ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้ประกาศให้เทคโนโลยี CDMA2000 เป็นระบบการสื่อสาร ไร้สายยุค 3G นอกจากนี้ CDMA2000 ยังเป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า IS-2000

CDMA2000 1X เทคโนโลยีซีดีเอ็มเอที่มีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในไทยแล้วในขณะนี้คือ ระบบเครือข่าย CDMA2000 1X เทคโนโลยีนี้มีอัตราการส่งข้อมูลความเร็วสูงสุดถึง 153 กิโลบิตต์ต่อวินาที และมีความเร็วในการส่งข้อมูลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 50-90 กิโลบิตต์ต่อวินาที ปัจจุบันเครือข่ายซีดีเอ็มเอ 2000 1X ให้บริการด้วยความเร็วในการสื่อสารข้อมูลไร้สายที่สูงที่สุดเหนือกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีเปิดให้บริการอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้เทคโนโลยีซีดีเอ็มเอยังมีแนวทางในการพัฒนาให้มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารในยุค 3G ในอนาคต

CDMA2000 1xEV-DO
1xEV-DO ย่อมาจาก First Evolution, Data Optimized เทคโนโลยี 1xEV-DO มีความสามารถในการรับ – ส่งข้อมูลความเร็วสูงสุดที่ระดับ 2.4 Mbps โดยใช้ช่องสัญญาณความถี่ 1.25 MHzสำหรับการรับ - ส่งข้อมูลโดยเฉพาะเท่านั้น และมีอัตราความเร็วเฉลี่ยมากกว่า 700 Mbps เทียบเท่ากับการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิล เทคโนโลยี CDMA2000 1xEV-DO มีความเร็วสูงเพียงพอที่จะรองรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลความเร็วสูง เช่น วิดีโอ- สตรีมมิ่ง และการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ CDMA2000 1xEV-DO รุ่นต่อไปในอนาคตจะได้รับการพัฒนาให้สามารถรับข้อมูลจากสถานีฐาน (forward link) ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 3.08 Mbps

CDMA2000 1xEV-DV
1xEV-DV เป็นคำย่อมาจาก 1XEvolution, Data and Voice ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในขั้นตอนระหว่างการพัฒนา และคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2548 เทคโนโลยี CDMA2000 1xEV-DV จะสามารถให้บริการรับ – ส่งทั้งเสียงและข้อมูล โดย 1xEV-DV รุ่น Release C จะมีความเร็วในการรับข้อมูลจากสถานีฐานที่ระดับ 3.08 Mbps และมีความเร็วในการส่งข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังสถานีฐาน (reverse link) ที่ระดับ 153 Kbps สำหรับรุ่น Release D จะรองรับความเร็วในการรับข้อมูลจากสถานีฐานที่ 3.08 Mbps และมีความเร็วในการส่งข้อมูลไปยังสถานีฐานที่ 1.0 Mbps

GSM1X
GSM1X เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่รวมเครือข่าย GSM-MAP และ CDMA2000 1X เข้าไว้ด้วยกัน โดย GSM1X จะเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายหลักของ GSM และ GPRS ที่มีอยู่เดิม โดยระบบจะยังคงมีบริการและคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่เดิมอย่างครบถ้วน เพียงเพิ่มเติมอุปกรณ์การเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุระบบ CDMA2000 1X เข้าไปบนเครือข่ายเท่านั้น ดังนั้นระบบ GSM1X จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้วยเทคโนโลยี CDMA ทั้งในด้านคุณภาพของเสียงและความสามารถในการรับส่งข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวผลักดันให้สามารถโรมมิ่งสัญญาณการใช้งานได้กว้างไกลครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ //www.qualcomm.com/GSMIX

TD-SCDMA
TD-SCDMA ย่อมาจากคำว่า Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access เทคโนโลยีระบบ TD-SCDMA เป็นหนึ่งในสามของเทคโนโลยีระบบ CDMA ที่มีมาตรฐานการ สื่อสารในระดับ 3G ที่ได้รับการรับรองโดย ITU ปัจจุบัน TD-SCDMA ได้ถูกพัฒนาและผลักดันที่จะนำมาใช้ในประเทศจีน

TDMA: Time Division Multiple Access (ทีดีเอ็มเอ) ทีดีเอ็มเอเป็นการส่งสัญญาณสื่อสารไร้สายดิจิตอล ที่ผู้ใช้จำนวนมากสามารถใช้ช่องสัญญาณความถี่วิทยุเดียวกันได้โดยไม่รบกวนกัน โดยผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับการจัดสรรเวลาในการใช้ช่องสัญญาณแต่ละช่องสลับกันไป

UMTS
UMTS ย่อมาจากคำว่า Universal Mobile Telecommunications System หมายถึง ระบบการ สื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนที่ หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่า WCDMA

WCDMA
WCDMA ย่อมาจากคำว่า Wideband CDMA เทคโนโลยี WCDMA ทำงานบนแถบความถี่กว้างที่ 10MHz และเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุค 3G ที่ได้รับรองโดย ITU โดยใช้ช่องความถี่สำหรับการส่งและรับสัญญาณระหว่างเครื่องมือถือกับสถานีฐานช่องละ 5 MHz ซึ่งสามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2 เมกะบิตต์ต่อวินาที ระบบ WCDMA เป็นเทคโนโลยีหนึ่งในมาตรฐาน IMT-2000 และเป็นที่รู้จักในภูมิภาคยุโรปในชื่อของระบบ UMTS ข้อมูลเพิ่มเติมค้นหาได้ที่ //www.3gtoday.com

gpsOne เทคโนโลยีสนับสนุนระบบค้นหาพิกัดตำแหน่ง ที่ทำงานด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีระบบค้นหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกผ่านดาวเทียม (Global Positioning System) และเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย เพื่อประมวลข้อมูลและค้นหาตำแหน่งที่ให้ความแม่นยำสูง gpsOne มี บทบาทอย่างยิ่งในการให้บริการค้นหาตำแหน่งต่างๆ สามารถรองรับการใช้งานในภูมิประเทศหลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกล ทั้งยังช่วยให้การคำนวณค้นหาได้รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นยำสูง ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะฉุกเฉิน หรือใช้สำหรับรองรับบริการค้นหาตำแหน่งต่างๆ ใน เชิงพาณิชย์

BREWย่อมาจาก Binary Runtime Environment for Wireless ระบบ BREW ของบริษัทควอลคอมม์เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด ซึ่งเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถคิดค้น สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ทำงานบนอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ระบบ BREW ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ เกมส์ ริงโทน และเนื้อหาสาระต่างๆ ลงในโทรศัพท์ที่รองรับระบบ BREW อย่างง่ายดาย โดยระบบ BREW จะทำงานระหว่างแอพลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการของชิป ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ //www.qualcomm.com/brew

R-UIM
R-UIM ย่อมาจากคำว่า Removable User Interface Module หมายถึง ซิมการ์ดของระบบ CDMA ที่ติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA และสามารถถอดเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ R-UIM ยังหมายถึงการ์ดอัจฉริยะ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สนับสนุนการทำโรมมิ่งข้ามเครือข่าย CDMA และ GSM ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซิมการ์ดมีคุณสมบัติในการระบุตัวผู้ใช้งาน รวมถึงบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเลือกใช้บริการอยู่ในขณะนั้น ซิมการ์ดระบบซีดีเอ็มเอยังมีขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่


CDGกลุ่มนักพัฒนาระบบซีดีเอ็มเอ หรือ CDMA Development Group เกิดขึ้นจากการรวมตัวของบริษัทต่างๆ ที่หันมาร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยี ซีดีเอ็มเอมาใช้ รวมทั้งร่วมส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีซีดีเอ็มเออย่างแพร่หลายทั่วโลก
มากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ซีดีจีมีองค์กรสมาชิกมากกว่า 100 บริษัท ที่ร่วมมือกันทำให้เทคโนโลยี ซีดีเอ็มเอสามารถใช้งานร่วมกันกับระบบอื่นๆ และมีส่วนช่วยผลักดันให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสใช้ ซีดีเอ็มเอได้เร็วยิ่งขึ้น
 

Create Date : 24 ตุลาคม 2549    
Last Update : 24 ตุลาคม 2549 22:51:10 น.
Counter : 2380 Pageviews.  

CDMA คืออะไร

เนี่องจากประชาชนส่วนมากอาจจะยังไม่มีโอกาสได้รู้จักหรือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีดีเอ็มเอ ด้วยเหตุนี้เราจึงขอใช้พื้นที่ด้านล่างนี้ เพื่อไขความจริงและทำความเข้าใจกับซีดีเอ็มเอได้อย่างถูกต้อง

Code Division Multiple Access หรือ CDMA
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท ควอลคอมม์ ซึ่งระบบซีดีเอ็มเอ จะทำหน้าที่แปลงคำพูดเป็นข้อมูลแบบดิจิตอล และส่งผ่านข้อมูลในรูปของสัญญาณวิทยุไปบนเครือข่ายไร้สาย เนื่องจากระบบซีดีเอ็มเอ มีการใช้รหัสที่มีลักษณะเฉพาะในการระบุการโทรแต่ละครั้ง จึงสามารถรองรับผู้ใช้โทรศัพท์จำนวนมากในเวลาเดียวกัน โดยไม่เกิดปัญหาสัญญาณหลุด สัญญาณรบกวน หรือคลื่นแทรก

ระบบซีดีเอ็มเอเริ่มเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในปี ค.ศ.1995 และกลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดของโลกปัจจุบันผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำต่างๆ หลายรายได้นำระบบซีดีเอ็มเอไปใช้ในการให้บริการสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลความเร็วสูงให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์มากกว่า 212.5 ล้านรายทั่วโลก

เทคโนโลยีซีดีเอ็มเอ
ในช่วงที่เทคโนโลยีระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ในยุคที่ 2 ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นกว่าเทคโนโลยีในยุคแรก นักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มมองหาเทคโนโลยีในยุคแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะนั้นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายจะสามารถรองรับการสื่อสารด้วยเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปของข้อมูลด้วยการส่งข้อมูลไปในอากาศผ่านระบบเครือข่ายก็มีแนวโน้มในการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับตลาดผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและผู้ให้บริการข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ.1999 สมาพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (The International Telecommunication Union) ได้กำหนดมาตรฐานระบบการสื่อสารไร้สายในยุคที่ 3 ให้สามารถรับส่งข้อมูลความเร็วสูงพร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติใหม่ในด้านอื่นๆ โดยปรากฎว่า มีเทคโนโลยีซีดีเอ็มเอถึง 3 ระบบที่ได้รับการรับรองให้เป็นมาตรฐานการสื่อสารระดับ 3G และในปัจจุบันมีผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นนำมากกว่า 90² รายทั่วโลกได้ขอซื้อลิขสิทธิ์ซีดีเอ็มเอไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน 3G

1. ที่มา :CDG.org
2. ที่มา :qualcomm.com

CDMA2000 1X รองรับเสียงและข้อมูล
เทคโนโลยี CDMA2000 1X สามารถรองรับการส่งสัญญาณทั้งในรูปของเสียงและข้อมูลผ่านช่องสัญญาณระบบซีดีเอ็มเอมาตรฐานขนาด 1.25MHz ซึ่งให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ หลายประการ

ข้อที่ 1 ระบบซีดีเอ็มเอที่พัฒนาขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบซีดีเอ็มเอในยุคแรกถึง 2 เท่า (รวมทั้งมีประสิทธิภาพเหนือชั้นกว่าระบบทีดีเอ็มเอ และจีเอสเอ็ม) ทั้งยังสามารถรองรับการให้บริการด้านเสียงที่มีปริมาณการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในรูปแบบใหม่ๆ
ข้อที่ 2 ระบบ CDMA2000 1X สามารถรับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วโดยเฉลี่ยที่ 50-90 kbps (ซึ่งเร็วกว่าความเร็วโดยเฉลี่ยในการต่อสัญญาณโทรศัพท์) โดยมีอัตราการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 153 kbps

โทรศัพท์ระบบ CDMA2000 1X ยังสามารถเปิดเครื่องรอรับสายได้นานกว่า เนื่องจากระบบ CDMA2000 1X ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยีซีดีเอ็มเอในยุคแรก จึงทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถอัพเกรดระบบของตนได้อย่างง่ายดายและในราคาประหยัดสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถใช้เครื่องเดิมของตนติดต่อผ่านโครงข่ายที่ได้รับการอัพเกรดใหม่โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่อย่างใดCDMA2000 1xEV-DO ส่งข้อมูลความเร็วสูงอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริการส่งข้อมูลความเร็วสูงหรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูล ระบบ CDMA2000 1xEV-DO จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่า 2 Mbps โดยมีค่าเฉลี่ยความเร็วมากกว่า 700 kbps เทียบเท่ากับการส่งสัญญาณด้วยสายแบบ DSL และมีความเร็วเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลความเร็วสูง อาทิ ภาพวิดีโอ และการดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่


ทั้งนี้ การส่งข้อมูลด้วยระบบ CDMA2000 1xEV-DO นับเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่มีต้นทุนต่ำที่สุด เมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อเมกะไบต์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายเป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ 1xEV-DO ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบแพคเก็ท "always-on" ซึ่งช่วยให้การใช้ระบบไร้สายมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์มากกว่าที่เคยเป็นมา

เมื่อผนวกเทคโนโลยีระบบ 1X และ 1xEV-DO เข้าด้วยกัน (ในกรณีที่จำเป็น) CDMA2000 จึงเป็นโซลูชั่นสมบูรณ์แบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถขยายขีดความสามารถให้มีสมรรถนะสูงสุด อีกทั้งมีค่าเฉลี่ยความเร็วในการส่งสัญญาณทั้งข้อมูลและเสียงที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก CDMATHAI.COM
 

Create Date : 24 ตุลาคม 2549    
Last Update : 24 ตุลาคม 2549 22:40:11 น.
Counter : 1229 Pageviews.  

 
 

คุณก้อง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add คุณก้อง's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com