กรกฏาคม 2555

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
21 กรกฏาคม 2555
การปลูกเลี้ยง

ปัจจัยที่สำคัญในการปลูกเลี้ยงแอฟริกันไวโอเลต

    1.   ในธรรมชาติของเจ้า "แอฟริกันไวโอเลต" เนี่ยจะเจริญเติบโตอยู่ตามซอกเขาที่ เศษหิน ดินปนทราย และใบไม้ผุที่ทับถมกัน ซากไม้ผุชื้นที่มีมอสเกาะ ตามพีทมอสที่ทับถมกัน ฉะนั้น เครื่องปลูกที่ดี ดินจะต้องร่วนซุย โปร่ง (ต้องโปร่งจริง ๆ ) ระบายน้ำได้ดี สามารถพยุงรากได้ แล้วส่งน้ำ ธาตุอาหาร และอากาศเข้าสู่รากอย่างช้า ๆ มีความเป็นกรดเป็นด่าง 6 - 6.8 ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช โดยอาจใช้ดินร่วน (ดินร่วนปนทราย) ที่ไม่จับตัวเป็นก้อน และผสมกับวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ ใบไม้ผุ ทรายหยาบ (ทรายแม่น้ำ) พีทมอส (Peat Moss) เพอร์ไลท์ (Perlite) เวอร์มิคิวไลท์ (Vermiculite) ถ่านทุบ แกลบดำ หรืออาจจะเพิ่มปุ๋ยคอก ขี้เลื่อย กาบมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว ตามความสะดวกของผู้ปลูก เมื่อผสมดินปลูกแล้ว ควรจะอบฆ่าเชื่อ และทำลายไข่แมลง หรือศัตรูพืชต่าง ๆ ก่อนนำมาใช้ปลูก อุณหภูมิในการอบไม่ควรสูงมาก การอบดินทำได้ทั้งในไมโครเวฟ หรือเตาแก๊สทั่วไป โดยนำวัสดุที่ต้องการอบ มาพรมน้ำให้พอชื้น แล้วนำเข้าไมโครเวฟ หรือใส่กระทะตั้งบนเตา โดยกลับเครื่องปลูกบ่อย ๆ คลุกเคล้าให้ทั่ว มีความร้อนพอประมาณ เพราะถ้าร้อนเกินไป จะไปทำลายแร่ธาตุบางชนิดได้ เสร็จแล้วนำมาพักทิ้งไว้ให้อุ่น และส่วนผสมบางอย่าง เช่น กระดูกป่น ถ่านป่น ไดโลไมท์ซุปเปอร์ฟอสเฟต ควรใส่หลังการอบดิน และควรเปลี่ยนดิน ทุก ๆ 12 เดือน

    2.   การให้น้ำ คุณภาพของน้ำ การที่จะให้น้ำแก่ต้นแอฟริกันไวโอเลตควรมีค่าความเป็นกรดหรือด่าง (pH) ต่ำกว่า 6 และควรใช้น้ำฝน (แต่ไม่ใช่น้ำฝนที่ตกลงมาเป็นครั้งแรก) เพราะปราศจากสารต่าง ๆ เช่นคลอรีน ฟลูออไรด์ เพราะสารเหล่านี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ เช่นทำให้เกิดวงด่างบนใบ หรืออาจจะเป็นน้ำประปาที่ตั้งทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง น้ำต้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป และให้ที่ล่ะน้อย ให้ดินปลูกชื้นอยู่เสมอแต่ไม่แฉะ หลักในการให้น้ำกับแอฟริกันไวโอเลตไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน เพราะต้นไม้แต่ละต้นต้องการน้ำไม่เท่ากันทั้ง ๆ ที่ตั้่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผู้ปลูกเลี้ยงควรศึกษาลักษณะ ของต้นไม้แต่ละต้นนั้นเอง โอกาสที่ต้นไม้มักจะตายบ่อย ๆ คือ เกิดจากการได้รับน้ำมากเกินความต้องการ ซะมากกว่าการขาดน้ำซะอีก รากและดินที่หุ้มรากควรมีความชื้นเท่านั้น รากฝอยจึงดูดน้ำ อากาศ และแร่ธาตุขึ้นไปเลี้ยงลำต้นได้ ถ้าเครื่องปลูกแฉะเกินไปหรือแห้งมากเกินไป รากก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ต้นไม้จะเหี่ยวเฉา และตายไปในที่สุด ฉะนั้นก่อนที่จะรดน้ำต้นไม้ ควรพิจารณาที่เครื่องปลูก โดยการใช้นิ้วแตะที่เครื่องปลูกให้ลึกลงไป 1 เซนติเมตร ถ้าชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดน้ำ ถ้ารู้สึกแห้งก็ให้รดน้ำได้ ต่อมาอีก 1 วัน ลองเอานิ้วแตะดูใหม่ เครื่องปลูกควรจะชื้นไม่แฉะ

    3.   การให้ปุ๋ย ควรเลือกใช้ปุ๋ยสำหรับแอฟริกันไวโอเลตโดยเฉพาะจะดีที่สุด เช่นในประเทศออสเตรเลียจะใช้สูตรที่มี N : P : K = N 12 : P 15 : K 11 หรือ N 14 : P 15 : K 11.5 เป็นต้นแต่บ้านเรานิยมใช้ปุ๋ยสูตรเฉพาะ เช่น N 11 : P 15 : K 11, N 12 : P 36 : K 24 เหมือนจะแรงไปสำหรับต้นอ่อนหรือใบชำ ลองสังเกตุดูปุ๋ยส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง ใช้สำหรับต้นอ่อนหรือใบชำที่เริ่มมีราก หรือในที่ปลูกชำ ควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเพื่อบำรุงใบและรากให้แข็งแรงก่อนออกดอด บางคนถึงแม้ว่าต้นถึงระยะมีดอกก็สามารถบำรุงต้นให้สวยได้โดยรดปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูง เช่น ปุ๋ยปลา ควรใส่ทุก ๆ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และสำหรับต้นที่มีดอกแล้ว เพื่อบำรุงต้น หรืออาจให้ปุ๋ยออสโมโคส ละลายช้าก็ได้ ถ้าอากาศเย็นไม่ควรให้ปุ๋ยมากนัก เพราะอาจเกิดคราบเกลือจับในดินปลูกได้ ในฤดูร้อน (อุณหภูมิสูงกว่า 30 -35 องศาเซลเซียส) ควรงดปุ๋ย

    4.   แสงสว่างเพื่อการยังชีพ ของแอฟริกันไวโอเลต อาจปลูกในที่ร่มรำไร หรือภายในบ้าน บริเวณที่ได้รับแสงแดดในช่วงเช้า ไม่ควรให้ถูกแสงแดดแรง ๆ โดยตรง หากปลูกไว้ริมหน้าต่างต้องคอยหันต้นไม้ เพื่อให้ได้รับแสงแดดเสมอกันทุกด้าน เช่น หมุนต้นเศษหนึ่งส่วนสี่รอบต่อ หนึ่งอาทิตย์ และควรวางในระดับที่ไม่ต่ำกว่าขอบหน้าต่างประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร ไม่สามารถอยู่กลางแจ้งหรือรับแสงโดยตรงได้

    หากต้นแอฟริกันไวโอเลตได้รับแสงมากไปจะมีอาการดังนี้ ใบม้วนลงหุ้มกระถาง ใบสีอ่อนดูเหี่ยว และเกิดจุดสีน้ำตาลบนใบ บริเวณกลาง ยอดจะรวมเป็นกระจุกม้วนแน่นกว่าปกติทำให้ดอกยื่นออกจากใบได้ยาก ก้านดอกสั้น

    หากต้นแอฟริกันไวโอเลตได้รับแสงน้อยไปจะมีอาการดังนี้ ต้นจะยืดและเอียงเข้าหาแสง ใบยืดยาวและตั้งขึ้นไม่เป็นทรงต้น ก้านดอกและก้านใบผอมบาง นิ้มและยืดยาวมาก ไม่ออกดอกเลย การเจริญเติบโต ช้ากว่าปกติ

 ลักษณะของต้นที่ได้รับแสงน้อยเกินไป

ลักษณะของต้นที่ได้รับแสงสม่ำเสมอเท่ากันทุกด้าน

    5.   อุณหภูมิที่เหมาะสม สำหรับน้อง "แอฟริกันไวโอเลต" ต้องการอุณหภูมิที่ 15 -25 องศาเซลเซียส ควรเลือกหาพันธุ์ที่สมารถทนอุณหภูมิสูง หรือต่ำได้ ตามสภาพแวดล้อมในแต่ล่ะท้องที่ บริเวณที่ปลูกควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก และมีความชื้นสัมผัสในอากาศสูง ขณะที่อากาศแห้งเกินไป อาจฉีดพ่นละอองน้ำ ให้น้องแอฟริกันด้วย เป็นบางครั้ง หรือหาภาชนะใส่น้ำตั้งไว้ใกล้ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศบริเวณนั้นให้สูงขึ้น อาจใช้กรวดโรยบนถาดที่ใส่น้ำ แล้ววางกระถางลงบนกรวดก็ได้ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่า 30 องศาต้นจะเจริญเติบโตช้าลง ไปจนถึงหยุดการเจริญเติบโต ควรปลิดดอกทิ้งให้หมดเพราะดอกจะมีคุณภาพต่ำ ควรแก้ไขดดยการลดอุณหภูมิลง เช่น นำไปวางในห้องแอร์ หรือนำพัดลมมาถ่ายเทอากาศ หากอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศา ใบจะแข็งและกรอบ ใบอัดแน่นรวนกันตรงกลางต้น และโค้งลงคลุมปากกระถาง แก้ไขโดยทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

    6.   การเปลี่ยนกระถาง การดูแลรักษาอื่น ๆ เนื่องจากแอฟริกันไวโอเลต มีรากตื้น ควรใช้กระถางที่เหมาะสมกับขนาดของต้น เริ่มจากขนาด 1 นิ้ว 2 นิ้ว เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามขนาดของต้น หากแอฟริกัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงต้นกว้างมากก็อาจใช้กระถางใหญ่ได้ (ขนาดใหญ่ขึ้น) อย่างน้อยปีล่ะครั้ง หรือ 6 เดือนต่อครั้ง แต่ถ้านำต้นเล็กมาปลูกลงในกระถางใหญ่จะทำให้ต้นเน่าง่าน เพราะเกิดความชื้นสะสมมากเกินไป จะทำให้ต้นเน่าตายได้ ดังนั้น พวกพันธุ์แคระก็ควรใช้ กระถางที่เล็กให้เหมาะสมกับต้นด้วย ชะล้างเครื่องปลูกเดือนล่ะครั้ง ดดยปล่อยน้ำไหลผ่านลงก้นกระถาง ล้างใบและปัดฝุ่นละอองที่จับใบ การปลิดหน่อข้าง เด็ดยอดให้แตกเป็นพุ่ม จะทำให้ดอกดกมากขึ้น เหมือนกันทุกสายพันธุ์

เทคนิกในการปลูกแอฟริกันไวโอเลต สำหับผู้เขียน มีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้

พีทมอส หินภูเขาไฟ เวอร์มิคิวไลท์ เพอร์ไลท์ แกบลดำ ขุยมะพร้าว ทรายหยาบ มอสดินเหนียว กระถางดินเผา อิฐมอญประสาน ผมใช้อิฐลูกเต๋าครับ เตรียมครบแล้ว จากนั้นก็ไปเลือกแอฟริกันไวโอเลตที่มีสีที่ชอบ ทรงต้นสวย ๆ หาซื้อได้จาก จตุจักร วันพุธและพฤหัส สนามหลวง 2 หรือบางใหญ่ การ์เดนเซ็นเตอร์นนท์บุรี ราคา ที่จตุจักร อยู่ที่ต้นล่ะ 35 - 40 บาท สนามหลวง2 อยู่ที่ต้นล่ะ 40 - 80 บาททรงสวย ต้นใหญ่ ที่บางใหญ่ อยู่ที่ต้นล่ะ 50 - 80 บาท เลือกมาได้แล้ว ก็หากระถางที่เหมาะสม กับขนาดของต้น ไม่ใหญ่เกินไป ไม่เล็กเกินไป เป็นกระถางดินเผาจะเก็บความชื้นได้ดีมาก แต่กระถางไม่ควรสูงมากจนเกินไป เพราะจะทำให้เครื่องปลูกสะสมความชื้นมาก จะทำให้รากเน่าได้ เครื่องปลูก ผมใช้ พีทมอส ผสมกับ หินภูเขาไฟ แกลบดำ ทรายหยาบ กับขุยมะพร้าว (แต่ขุยมะพร้าวไม่ค่อยได้ใช้ จะใช้เฉพาะที่ไม่มีพีทมอสเท่านั้น) พรมน้ำพอชุ่ม แต่ไม่แฉะหรือเปียกจนเกินไป แล้วอบในไมโครเวฟ ครึ่งนาที ไฟอ่อน แล้วกลับหน้าดิน อบอีก ครึ่งนาที ทำสักสามครั้ง เอาออกมาพักทิ้งไว้ แล้วเตรียมพื้นที่ปลูก ผมใช้พลาสติกใส ปูรองแล้วทำขอบเพื่อกันน้ำซึมไหลออกมา นำอิฐมอญทรงลูกเต๋า (ลูกบากศ์) มาเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้ แล้วมาวางบนพลาสติก อีกที โดยให้เหลือช่องว่างช่วงตรงกลางไว้ให้พอดีกับกระถางที่จะปลูกแอฟริกันได้ แล้วใส่ทรายหยาบเตรียมไว้ เทลงไปตรงกลางนั้นให้มีความสูงประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร พรมน้ำพอชุ่ม จากนั้นนำดินเหนียวมาพอกอิฐที่วางไว้ จะหนาหรือบาง ขึ้นอยู่กับความชอบ พอกเพื่อให้รากของมอสเกาะได้ แล้วพรมน้ำให้พอชุ่ม แล้วนำมอสที่ซื้อมาไปเกาะไปแปะไว้บนดินเหนียวให้รอบ ๆ บริเวณนั้น จากนั้นก็มาปลูกแอฟริกันต่อ โดยนำเครื่องปลูกที่อุ่นแล้วผสมออสโมโคส 6 เดือนอีกที แล้วค่อย ๆ ปลูก เพราะช่วงนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษ เพราะใบอาจหักได้ ผมใช้คีบปลายแหลมจับไว้ แล้วใช้ช้อนค่อย ๆ ตักเครื่องปลูกที่ผสมไว้ ใส่ให้รอบ ๆ ต้น ใช้ช้อนกดไม่ต้องให้แน่นเกินไป เพราะเวลารดน้ำ เครื่องปลูกจะยุบลงไปอีก เครื่องปลูกควรให้โปร่งเพื่อให้น้ำระบายออกได้ดีและควรเก็บความชื้นได้ด้วย โดยเฉพาะ พีทมอส กับขุยมะพร้าว ไม่ต้องมีถาดรองกระถางข้างล่าง เพราะจะทำให้น้ำขัง แล้วอากาศภายใต้กระถางจะไม่สามารถหมุนเวียนขึ้นไปสู่รากได้ จากนั้นก็ปัดเศษฝุ่นผง เศษดินที่ติดตามซอกใบ โดยใช้พู่กันขนที่อ่อนที่สุด ปัดเบา ๆ เพราะถ้าใช้ขนที่แข็งใบจะเกิดรอย แล้วจะบอบช้ำมาก แล้วใบจะเหี่ยวและเน่าไปเลย จากนั้นมาที่จุดเตรียมปลูก วางแอฟริกันลงไปตรงกลางที่ว่างไว้ กดกระถางเล็กน้อยเพื่อให้จมทรายลงไปประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร เพราะเวลาที่เครื่องปลูกแห้งไป จะดูดซับความชื้นจากก้นกระถางเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปวางไว้ในที่ ที่มีแสงส่องถึง ไม่ต้องโดนโดยตรง แค่ความสว่างจากบริเวณนั้นก็พอ ไม่ควรวางใกล้แสงมากเกินไปเพราะ จะมีไอร้อนจากแสงทำให้ความชื้นสัมผัสบริเวณนั้นต่ำเกินไป ต้นจะไม่โตมีอาการตามด้านบนที่เขียนไว้ หรือจะวางใกล้กับหลอดไฟ โคมไฟให้ห่างประมาณ 1 - 1.5 ฟุตก็พอ วันล่ะ 6 ชั่วโมง หรือครึ่งวัน พอได้ที่ ที่เหมาะสมแล้วรดน้ำเพียงแค่ 1 แก้วเล็กเท่านั้น ใช้แก้วน้ำถวายพระก็พอแก้วเล็กที่สุด รดได้ทุกวัน อย่าลืมฉีดพ่นละอองน้ำให้มอสด้วยใช้ ฟร็อกกี้ ฉีดละอองน้ำก็ได้ แค่นั้นก็พอ รออีกประมาณ 1 อาทิตย์ มอสจะเดินรากดีขึ้น จะสวยเหมือนมีพรมสีเขียวที่อยู่รายล้อมรอบกระถางของน้องแอฟริกันไวโอเลต ทำให้ความชื้นสัมผัสบริเวณนั้นสูงขึ้น น้องแอฟ ก็จะสดชื่นมากขึ้น น้ำก็ค่อยให้ลดลง วันเว้นวัน หรือ 2 วันครั้ง แล้วเรื่องของอุณหภูมิ ตากปกติแล้วบ้านเราจะมีอุณหภูมิสูงตอนกลางวัน ประมาณ 30 - 32 องศา แต่ตอนกลางคืน อยู่ที่ 25 - 28 องศา ถือว่าเหมาะสมแล้ว เท่านี้ก็จะมีน้องแอฟ ที่สวยงามอยู่ท่ามกลางพรมมอสเขียวชอุ่ม ดูแล้วสดชื่นตา น้องแอฟก็มีความสุข เพราะเปรียบเสมือนธรรมของเขานั้นเอง

จากภาพจัดสวยได้สวยงาม แต่ไม่ใช่ของผม เพราะของผมจะจัดในห้องนอนแต่บรรยากาศแบบนี้แหละครับมีมอส มีเฟิร์นความชื้นสัมผัสได้ครับ แสงที่ใช้เขาเอาแค่ความสว่างจากแสงเท่านั้น ไม่มีแดดเลย ของผมจะใช้แสงจากดาว์นไลท์ 2 ดวงที่ติดอยู่ตรงมุมห้อง ส่องลงไปครับ มีโอกาศจะถ่ายรูปมาให้ดู

ขอบคุณข้อมูลเว็ป สยามไวโอเลต ซึ่งตอนนี้ได้ปิดไปแล้ว แต่ผมได้เอาข้อมูลบางส่วนเซฟไว้ หนังสือ มือใหญ่หัดปลูกแอฟริกันไวโอเลต เว็ปเพื่อนบ้านดี ๆ อีกมากมายซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าเอามาจากไหนบ้าง รูปภาพจากกูเกิ้ลครับ

https://www.youtube.com/v/2PTn4CbNizU?version=&hl=en_US&fs=1&autoplay=1&autostart&loop=1" allowscriptaccess="always" />
I Am Always Right Here - Kevin Kern
allowfullscreen="true
Create Date : 21 กรกฎาคม 2555
Last Update : 23 กรกฎาคม 2555 21:02:35 น.
Counter : 15403 Pageviews.

13 comments
  
สวัสดีค่ะ

ได้รับหลังไมค์แล้วนะคะ เรื่องใส่เพลงลงบล็อก
ขอตอบหน้าไมค์ดีกว่า เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย

อธิบายไม่เก่ง เอาลิ้งค์มาฝากแล้วกัน อาจจะไม่เหมือนของเรานัก แต่ก็ใช้ได้
มีปัญหาถามได้ แต่ไม่รับรองว่าจะตอบได้หรือเปล่า ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันค่ะ//club.myfri3nd.com/howto/webboard/6674/28222

อีกอย่างบล็อกน่าจะใส่รูปประกอบด้วยนะจ๊ะ
จะได้ดูน่าสนใจมากขึ้น เป็นกำลังใจให้นะคะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 22 กรกฎาคม 2555 เวลา:8:33:21 น.
  
แวะมาดูค่ะ ...
ทำได้เกือบดีแล้วนะคะ มีภาพประกอบสวยดีค่ะ
แต่ตัวหนังสือค่อนข้างเยอะ ทำให้คนอ่านตาลายได้
น่าจะย่อหน้ามากหน่อย หรือไม่ก็หาภาพมาคั่น

ตกลงยังลงเพลงไม่ได้หรือคะ อยากได้เพลงอะไรล่ะ
เดี๋ยวเราจะทำโค้ดให้ ^^
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 22 กรกฎาคม 2555 เวลา:19:47:28 น.
  
เอาเพลงที่อยากได้มาฝากจ้ะ บล็อกจะได้ไม่เงียบ
ดีใจที่ชอบเพลงแนวเดียวกันด้วย ^^

เมื่อไหร่ที่ใส่โค้ดเพลงที่ให้ได้แล้ว
คอยลบเม้นท์นี้ออกก็แล้วกันนะ
เสียงจะได้ไม่ตีกัน ^^


I Am Always Right Here - Kevin Kern
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:18:08 น.
  
โดย: หัวใจมหาสมุทร วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:32:47 น.
  
คุณฟ้าใสครับ ผมใส่ ในคอมเมนต์ได้ แต่ใส่ใน บทความไม่ได้อ่ะ ไม่เข้าใจ ในบทความมันเป็นแบบที่เห็นอะครับ ทำไงดี
โดย: หัวใจมหาสมุทร วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:34:06 น.
  
แวะมาดูอีกที ลืมบอกว่าโค้ดที่ให้ คุณต้องคลิกไปเขียนบล็อกแบบเดิมนะคะ

ถ้าเขียนแบบใหม่ ก็มาก๊อปตัวเพลงในเม้นท์ที่ 3 ไปแปะได้เลย
ลองดูนะคะ เอาใจช่วย มีปัญหาก็ไปบอกได้นะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:36:01 น.
  
ทำแบบที่บอกหรือยังคะ คลิกไปเขียนบล็อกแบบเดิม
แล้วใสโค้ดที่ให้ ตามนั้นเลย

ถ้าเขียนบล็อกแบบใหม่ โค้ดที่ให้ต้องไปคลิกเครื่องหมาย
< > ที่อยู่หัวข้างบนก่อน แล้วใส่โค้ดที่ให้ อ่านหมายเหตุตรงข้างล่างที่เขาบอกน่ะค่ะ (copy มาให้ดู)
หมายเหตุ : หากเป็นการ copy เนื้อหาในรูปแบบ html ...
ยิงบอกยิ่งงง ทำแบบแรกดีที่สุด คลิกไปเขียนบล็อกแบบเดิม แล้วใส่โค้ดที่ให้
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:19:52 น.
  
เข้าใจแล้ว เรียนรู้ไปพร้อมกันเลย
ถ้าเขียนบล็อกแบบใหม่ ต้องเติม
โดยใส่โค้ดที่ให้ตรงกลางระหว่างนั้น
เดี๋ยวจะส่งโค้ดให้ทางหลังไมค์อีกทีนะคะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:42:12 น.
  
สุขสันต์วันเกิดจ้า
ขอให้มีความสุข คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะจ๊ะ
จขบ. หายไปไหน ...
บล็อกนี้ถูกยึดแล้ว เราเม้นท์คนเดียวเลย 555
กลับมาลงเพลงได้แล้วน้าาา ขัดข้องตรงไหนบอกได้นะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:38:58 น.
  
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
มีความสุขมากๆ นะครับ
โดย: fnhero125 วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:13:07:03 น.
  
สุขสันต์วันเกิดด้วยคนนะค่ะ..

ขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะค่ะ

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์..

และมีรักที่สมหวังตลอดไปนะค่ะ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:17:10 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา
มีความก้าวหน้าทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน
สุขภาพแข็งแรงตลอดปี และตลอดไปค่ะ


โดย: pantawan วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:23:26:14 น.
  
‎) ( ) (
( ^ )( ^ )( ^ )( ^ )
_i__i__i__i__i_
(_____________)
| # # # |>o<|# # # |
(_____________)
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
สุขภาพแข็งแรงนะคะ ^^
โดย: Sawnoy วันที่: 31 กรกฎาคม 2555 เวลา:0:03:49 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หัวใจมหาสมุทร
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]นามของผม กวาง ครับ ที่ได้จัดทำ บล็อกของตัวเองขึ้นมา เพราะสนใจในเรื่องของ ธรรมชาติ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ การท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่งในประเทศและต่างประเทศ เลย อยากให้เพื่อน ๆ ที่สนใจ หรือใครที่มีรสนิยม ทัศนคติ เหมือนกันกับผม ก็เชิญได้เลยครับ ใครมีข้อคิด ข้อเสนอแนะ โปรดแนะนำด้วยนะครับ