บทเฉพาะกาล
บทเฉพาะกาล


มาตรา 55 ธงชัยเฉลิมพลหรือธงประจำกองทหารบก ธงประจำกองทหารเรือ และธงประจำกองทหารอากาศ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นธงชัยเฉลิมพลตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหม่


มาตรา 56 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2479 และใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี---------------------------------------------------
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยธงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2479 สมควรปรับปรุงเสียใหม่ ประกอบกับเป็นการสมควรกำหนดธงบางชนิดเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับราชประเพณีและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และสมควรยกเลิกธงซึ่งทางราชการเลิกใช้แล้ว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นCreate Date : 16 สิงหาคม 2552
Last Update : 16 สิงหาคม 2552 13:14:49 น.
Counter : 1570 Pageviews.

0 comments
ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์กับการ​ดูแลรักษาความสะอาดและป้องกัน​ เชื้อโรควิค19​ hantaluck
(25 มิ.ย. 2563 19:09:19 น.)
24 มิย.2563 - ป.1 เทอม 1 blue_medsai
(24 มิ.ย. 2563 00:18:58 น.)
สุดสายตา อาจารย์สุวิมล
(20 มิ.ย. 2563 09:21:56 น.)
ข้อแตกต่างระหว่าง แผ่นซับเสียงและฉนวนกันเสียง Endless
(8 มิ.ย. 2563 09:58:00 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Xiengyod.BlogGang.com

เซียงยอด
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด