พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร์ ศก 129 (ตอนที่ 1)
พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร์ ศก 129พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริห์ พิจารณาเห็นว่า ธงทุกอย่างตามพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร์ศก 118 นั้น บางอย่างควรการ บางอย่างเกินการ แลบางอย่างไม่พอการ ควรที่จะเลิกถอนเสียบ้าง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นบ้าง ผสมกับของเก่าที่คงใช้ได้ เพื่อให้พอเพียงแก่การอันควรใช้ในสมัยนี้
จึ่งมีพระราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงเสียใหม่ ดังนี้ชื่อพระราชบัญญัติ


มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร์ ศก1 129กำหนดให้ใช้


มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก2 130 เปนต้นไปเลิกพระราชบัญญัติเก่า


มาตรา 3 พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร์ศก 118 ซึ่งได้ตราไว้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก 118 นั้น ให้ยกเลิกเสียกำหนดอย่างธง


มาตรา 4 แต่นี้ต่อไป ธงสำหรับชาติแลธงเครื่องหมายต่างๆ ซึ่งใช้ในราชการ จงทำใช้ ให้ถูกต้องตามแบบอย่างที่กำหนดไว้ต่อไปนี้ธงมหาราชใหญ่


ที่ 1 ธงมหาราชใหญ่ พื้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 1 ส่วน ยาว 1 ส่วน ที่สูนย์กลางมีรูปครุธพ่าห์สีแดง เปนธงสำหรับพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อนายทหารคลี่เชิญไปในกระบวนใด เปนที่หมายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยกระบวนนั้น หรือชักขึ้นในที่แห่งใด ก็เปนที่หมายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าประทับอยู่ในเรือพระที่นั่ง หรือเรือลำหนึ่งลำใด ให้ชักธงมหาราชขึ้นไว้ที่ยอดเสาใหญ่เปนเครื่องหมายธงมหาราชน้อย


ที่ 2 ธงมหาราชน้อย ตอนต้นมีลักษณแลสัณฐานเหมือนกันกับธงมหาราชใหญ่ กว้างไม่เกินกว่า 60 เซ็นติเมตร์ แลมีชายต่อสีขาวแปลงเปนรูปธงยาวเรียวปลาย รวมทั้งธงมีขนาดกว้างข้างต้น 1 ส่วน ข้างปลายกึ่งส่วน ยาว 14 ส่วน ชายตัดเปนแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึกเพียวส่วนที่ 2 แห่งด้านยาว ธงนี้สำหรับชักขึ้นที่เสาใหญ่ในเรือพระที่นั่งหรือเรือลำหนึ่งลำใด เช่นเดียวกันกับธงมหาราชใหญ่ แต่ถ้าเวลาใดให้ชักธงมหาราชน้อยแทนธงมหาราชใหญ่แล้ว ห้ามมิให้เจ้าน่าที่ยิงสลูตถวายคำนับธงราชินีใหญ่


ที่ 3 ธงราชินีใหญ่ พื้นนอกสีแดง ขนาดกว้าง 10 ส่วน ยาว 15 ส่วน ชายตัดเปนรูปอย่างหางนกแซงแซว ลึกเพียงส่วนที่ 4 แห่งด้านยาว ที่สูนย์กฃางมีรูปครุธพ่าห์สีแดง เหมือนกันกับธงมหาราช ธงนี้เปนเครื่องหมายพระองค์สมเด็จพระราชินี สำหรับชักขึ้นบนเสาใหญ่เรือพระที่นั่ง อันสมเด็จพระราชินี ได้เสด็จโดยพระราชอิศริยยศ เปนที่หมายให้ปรากฏว่า ได้เสด็จอยู่ในเรือลำนั้นธงราชินีน้อย


ที่ 4 ธงราชินีน้อย มีลักษณแลสัณฐานเหมือนกันกับธงมหาราชน้อย ต่างกันแต่สีชายธงเปนสีแดง ธงนี้สำหรับใช้แทนธงราชินีใหญ่ในขณะที่โปรดเกล้าฯ มิให้มีการยิงสลูตคำนับ
Create Date : 12 พฤษภาคม 2550
Last Update : 12 พฤษภาคม 2550 10:14:08 น.
Counter : 1176 Pageviews.

0 comments
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.4 ผู้นำ toor36
(28 มิ.ย. 2563 00:18:13 น.)
เดือนนี้...มีอะไรใหม่-พ.ค.2563 blue_medsai
(14 มิ.ย. 2563 01:33:50 น.)
เจดีย์ล้านนาตอน 4 ... เจดีย์ทรงระฆังล้านนา tuk-tuk@korat
(8 มิ.ย. 2563 15:33:47 น.)
สัญชาตญาณ อาจารย์สุวิมล
(5 มิ.ย. 2563 14:51:36 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Xiengyod.BlogGang.com

เซียงยอด
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]