"หญ้าเนเปียร์" ฮีโร่พันธุ์ใหม่ "ตัวช่วย" ยุควิกฤตพลังงาน
โดย ปัญญาลักษณ์ ศรีบุรินทร์ปัญหาวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิงยังคงเป็นสิ่งที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกเป็นกังวล

ในแต่ละปีประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานมากถึงปีละ 900,000 ล้านบาท ด้วยเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานถึงกว่าร้อยละ 14

แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ จึงต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 70 หรือเป็นมูลค่ากว่า 5-6 แสนล้านบาทต่อปี นับเป็นภาระรายจ่ายจำนวนมหาศาล

หันมาดูที่ตัวช่วยสำคัญกันบ้าง พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากธรรมชาติ มีอยู่อย่างไม่จำกัด ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ปัจจุบันเราใช้พลังงานหมุนเวียนเพียง 8-10% ของความต้องการการใช้พลังงานโลก

นอกจากนี้ยังมีพลังงานแฝงที่ได้จากดิน จากผลิตผลทางการเกษตร อย่าง อ้อย มันสำปะหลัง และที่กำลังมาแรงคือ "หน้าเนเปียร์"

กรมพัฒนาที่ดิน ประสานความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาดินเพื่อปลูกพืชพลังงานทดแทน นอกเหนือจากเพื่อการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมตามแนวคิด "สมาร์ท ฟาร์เมอร์"

โดยเน้นส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง การปลูกหญ้าแฝก และการปลูกหญ้าเนเปียร์ ซึ่งพืช 3 ชนิดนี้มีคุณประโยชน์หลายด้าน รวมถึงสามารถนำมาสกัดเป็นก๊าชเอทานอลได้ ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกพลังงานทดแทนของคนไทย

สุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ประมาณการณ์กันว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 9,000 ล้านคน ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแก่งแย่งทรัพยากร และความต้องการทางอาหารและพลังงานมหาศาลตามมา ขณะที่ความต้องการเพิ่มแต่พื้นที่ผลผลิตกลับเพิ่มตามไม่ได้

ปัจจุบันเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลพลังงานทดแทนส่วนใหญ่นั้นนิยมใช้ผลิตผลทางการเกษตรที่มีแป้งและน้ำตาลสูงเช่นอ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ ราคาลดต่ำลง การผลิตเอทานอลจึงมีต้นทุนที่จะสามารถผลิตได้หากน้ำมันมีราคา

เนื่องจากประเทศไทยยังเป็นผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก หากมีการพัฒนาในเรื่องของพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องจะสามารถรองรับความต้องการพลังงานอนาคตภายในประเทศได้อย่างยั่งยืน

สุรเดชบอกต่อว่าเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานรัฐบาลจึงมีนโยบายจัดระเบียบพื้นที่ทางการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือที่เรียกว่า "โซนนิ่งการเกษตร" ขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรให้รู้จักวางแผนการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต พร้อมทั้งยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันในภาคเกษตรกรรมของประเทศ ไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ยังลดต้นทุนการผลิตและจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม มีตลาดรองรับ ทำให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

ยกตัวอย่างกรณีของ สุชาดา เอียดตะขุ อายุ 39 ปี ชาวบ้าน บ้านซับสนุ่น ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งมีรายได้ทุกเดือนจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำเกษตร

สุชาดาเล่าว่า ปกติจะมีพ่อค้าคกลางเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงสวน แต่บางค้าจะถูกกดราคา จึงแก้ปัญหาด้วยการรวมตัวกับเกษตรกรด้วยกันนำพืชผักไปขายที่ตลาดเอง ซึ่งมาตอนหลังจะมีการปลูกพืชหลัก

อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวโพด หญ้าเนเปียร์ ฯลฯ โดยปลูกพืชผักสวนครัวเสริมตามแนวระหว่างร่องมันสำปะหลัง ทำให้สามารถมีรายได้อีกทางหนึ่งจากการจำหน่ายมันสำปะหลังและหญ้าเนเปียร์เพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน

ขณะที่ดร.สุรชัยหมื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เล่าว่า กรมพัฒนาที่ดินพยายามที่จะส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง อ้อย และหญ้าเนเปียร์ ให้เป็นพืชพลังงาน เนื่องจากเป็นพืชที่มีประโยชน์รอบด้านมาเป็นพลังงานทดแทน ที่จะนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือผลิตเป็นแก๊สมีเทน

โดยเฉพาะ "หญ้าเนเปียร์" เมื่อนำไปหมักจะทำให้ได้แก๊สมีเทนนำไปใช้กับรถยนต์มีคุณสมบัติเหมือนแก๊สเอ็นจีวีทุกประการ และให้ผลผลิตมากถึง 70-80 ตันต่อไร่ ถ้าเทียบราคาต้นทุน ปัจจุบันแก๊สมีเทนที่ได้จากการหมักหญ้าเนเปียร์มีราคาลิตรละ 15 บาท

ส่วนแก๊สเอ็นจีวีราคาลิตรละ 17 บาท ที่สำคัญคือการผลิตในประเทศไม่ต้องมีการนำเข้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในประเทศได้มากพอสมควร พืชชนิดนี้เป็นพืชที่ครบวงจร

นอกเหนือจากนำไปหมักเป็นแก๊สได้แล้ว เศษกากพืชที่เหลือก็สามารถนำไปเป็นปุ๋ยหมักได้อีกด้วยที่มา : นสพ.มติชน

ขอบคุณ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
มติชน

สวัสดิ์สิริชีววารค่ะCreate Date : 28 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2556 11:43:32 น.
Counter : 1936 Pageviews.

0 comments
✤ ✤ ✤ มือใหม่หัดปลูก บัวดิน : สีส้ม Crimson Sunset, บัวดินสีเหลือง ชื่อ เหลืองขมิ้น ✤ ✤ ✤ Tui Laksi
(19 พ.ค. 2563 20:01:32 น.)
◐◑↔ Miniature Holly ฮอลลี่สิงคโปร์ หรือ ฮอลลี่แคระ สมาชิกหมายเลข 4149951
(12 พ.ค. 2563 08:35:41 น.)
ข้างบ้าน ข้างรถ สองแผ่นดิน
(4 พ.ค. 2563 22:33:52 น.)
ตอนที่2 เมื่อมีเพื่อนเป็นนกนานาชนิด แบบเราอยู่กันอย่างมีอิสระเสรี ธนูคือลุงแอ็ด
(3 พ.ค. 2563 02:57:27 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด