ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia)

(Republika Slovenija)Republika Slovenija
เรปูบลีกา สลอเวนียา
สาธารณรัฐสโลวีเนีย


สโลวีเนีย (Slovenia) ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia) (ภาษาอิตาลี: Republican Slovenija) เป็นประเทศบนชายฝั่ง ทางใต้ของเทือกเขาแอลป์ ในยุโรปกลางตอนใต้

มีอาณาเขตทางตะวันตกจรดอิตาลี ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลเอเดรียติก ทางใต้และตะวันออกจรดโครเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดฮังการี และทางเหนือจรดออสเตรีย

สโลวีเนียเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรยูโกสลาเวียจนถึง พ.ศ. 2488 และเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียตั้งแต่ พ.ศ. 2488 จนได้รับเอกราชเมื่อพ.ศ. 2534

และได้กลายเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของคณะมนตรียุโรป (Council of Europe) นาโต (NATO) และเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์กรภาษาฝรั่งเศส (en:La Francophonie)


ประวัติศาสตร์

ประเทศสโลเวเนียเคยเป็น 1 ใน 6 รัฐของยูโกสลาเวีย ยูโกสลาเวียเดิมประกอบด้วย 6 สาธารณรัฐ กล่าวคือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย โครเอเทีย เซอร์เบีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา มอนเตนิโกร และมาซิโดเนีย และมณฑลอิสระโคโซโวและวอยโวดีนา ซึ่งเป็นมณฑลปกครองตนเอง

การเมือง
การเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2547

สโลวีเนียมีการเลือกตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 นาย Milan Kucan ได้รับเลือกตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ภายหลังการแยกตัวเป็นเอกราช มีการจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีในเดือนธันวาคม 2535

ซึ่งประธานาธิบดี Kucan ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2535 พรรค Liberal Democratic (LDS) ของนาย Janez Drnovsek ได้รับ ชัยชนะในการเลือกตั้ง นาย Drnovsek ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลผสมโดยการประสานผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ

นาย Drnovsek มีนโยบายที่จะนำสโลวีเนียสู่เวทีระหว่างประเทศ ทำให้พรรค LDS ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่องและได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2539

ในสมัยที่ 2 นี้ นาย Drnovsek ให้ความสำคัญต่อการเข้าเป็นสมาชิก EU และองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) ในด้านเศรษฐกิจ มีนโยบายส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรี โดยเน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ในเดือนเมษายน 2543 เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล นาย Drnovsek ได้พยายามปรับคณะรัฐมนตรี แต่ไม่เป็นผล พรรค Slovenian People's Party (SLS) ซึ่งรวมกับพรรค Christian Democrats (SKD) และใช้ชื่อพรรคใหม่ว่าพรรค SLS+SKD สามารถร่วมมือกับพรรค Slovenian Democratic (SDS)

จนมีเสียงสนับสนุนในสภาฯ มากพอ ได้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2543 โดยมีนาย Andrej Bajuk รองหัวหน้าพรรค SLS+SKD เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลของนาย Bajuk ได้บริหารประเทศจนถึงเดือนกันยายน 2543 เมื่อรัฐสภาสโลวีเนียครบวาระ

ในเดือนตุลาคม 2543 สโลวีเนียได้จัดการเลือกตั้งทั่วไป ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรค LDS ของนาย Drnovsek ยังคงได้รับความนิยมจากประชาชน นาย Drnovsek ได้จัดตั้งรัฐบาลผสม 4 พรรค

โดยร่วมกับพรรค United List of Social Democrats (ZLSD) พรรค SLS+SKD และพรรค Democratic Party of Retired Persons of Slovenia (DeSUS) โดยนาย Drnovsek ยังคงได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน 2545 นาย Drnovsek ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีและได้รับเลือกตั้ง จึงได้แต่งตั้งนาย Anton Rop เป็นนายกรัฐมนตรี โดยรัฐสภาได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545


ประเทศในทวีปยุโรป

กรีซ · คอซอวอ · โครเอเชีย · จอร์เจีย1 · สาธารณรัฐเช็ก · ซานมารีโน · เซอร์เบีย · ไซปรัส1 · เดนมาร์ก · ตุรกี2 · นอร์เวย์ · เนเธอร์แลนด์ · บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา · บัลแกเรีย · เบลเยียม · เบลารุส · โปรตุเกส

· โปแลนด์ · ฝรั่งเศส · ฟินแลนด์ · มอนเตเนโกร · มอลโดวา · มอลตา · มาซิโดเนีย · โมนาโก · ยูเครน · เยอรมนี · รัสเซีย2 · โรมาเนีย · ลักเซมเบิร์ก · ลัตเวีย · ลิกเตนสไตน์ · ลิทัวเนีย · นครรัฐวาติกัน · สเปน

· สโลวาเกีย · สโลวีเนีย · สวิตเซอร์แลนด์ · สวีเดน · สหราชอาณาจักร · ออสเตรีย · อันดอร์รา · อาเซอร์ไบจาน1 · อาร์เมเนีย1 · อิตาลี · เอสโตเนีย · แอลเบเนีย · ไอซ์แลนด์ · ไอร์แลนด์ · ฮังการี

1. ทางภูมิศาสตร์อยู่ในทวีปเอเชีย แต่มักถูกจัดอยู่ในทวีปยุโรป เนื่องจากมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน

2. มีพื้นที่ทั้งในทวีปยุโรปและในทวีปเอเชีย


สหภาพยุโรป

กรีซ • สาธารณรัฐเช็ก • ไซปรัส • เดนมาร์ก • เนเธอร์แลนด์ • บัลแกเรีย • เบลเยียม • โปแลนด์ • โปรตุเกส • ฝรั่งเศส • ฟินแลนด์ • มอลตา • เยอรมนี • โรมาเนีย • ลัตเวีย • ลิทัวเนีย • ลักเซมเบิร์ก •

สวีเดน • สหราชอาณาจักร • สเปน • สโลวาเกีย • สโลวีเนีย • ออสเตรีย • อิตาลี • เอสโตเนีย • ไอร์แลนด์ • ฮังการี

ประเทศที่สมัครเข้าร่วม: โครเอเชีย • โคโซโว • ตุรกี • มาซิโดเนีย • แอลเบเนีย • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา • มอนเตเนโกร • เซอร์เบีย

รัฐสมาชิกเรียงตามการเข้าร่วม • เรียงตามการปกครอง • เรียงตามประชากร • เรียงตามจีดีพี


กองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

กรีซ • แคนาดา • สาธารณรัฐเช็ก • เดนมาร์ก • ตุรกี • นอร์เวย์ • เนเธอร์แลนด์ • บัลแกเรีย • เบลเยียม • โปรตุเกส • โปแลนด์ • ฝรั่งเศส • เยอรมนี • โรมาเนีย • ลักเซมเบิร์ก • ลัตเวีย • ลิทัวเนีย • สเปน • สโลวาเกีย • สโลวีเนีย • สหรัฐอเมริกา • สหราชอาณาจักร • อิตาลี • เอสโตเนีย • ไอซ์แลนด์ • ฮังการี


ลำดับเหตุการณ์ของยูโกสลาเวีย

ยูโกสลาเวีย (ค.ศ. 1929–1941; ค.ศ. 1945–2003)

สโลวีเนีย, โครเอเชีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, วอยโวดีนา และ โบคาโคทอร์สคา เป็นส่วนหนึ่งของ ออสเตรีย–ฮังการี (ถึง ค.ศ. 1918)


รัฐอิสระแห่งฟิอูเม (Rijeka) (ค.ศ. 1920–1924)
ผนวกโดยอิตาลีในปี ค.ศ. 1924, เป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียในปี ค.ศ. 1947

ราชอาณาจักรเซิร์บ โครแอท และสโลวีน (ค.ศ. 1918–1929)

ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย (1929–1941)

นาซีเยอรมนี ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสโลวีเนีย (ค.ศ. 1941–1945)

ฟาสซิสต์อิตาลี ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสโลวีเนีย, โครเอเชีย และ มอนเตเนโกร (ค.ศ. 1941–1943)

สาธารณรัฐประชาธิบไตยยูโกสลาเวีย (ค.ศ. 1943–1946)

สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย (ค.ศ. 1946–1963)

สาธารณรัฐประชาธิบไตยยูโกสลาเวีย (ค.ศ. 1963–1992)

สโลวีเนีย (ตั้งแต่ ค.ศ. 1991)

เสรีรัฐโครเอเชีย (ค.ศ. 1941–1945)

โครเอเชีย (ตั้งแต่ ค.ศ. 1991)
Also, สาธารณรัฐเซอร์เบียคราจินา (ค.ศ. 1991–1995)

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ตั้งแต่ ค.ศ. 1992)
ประกอบด้วย สหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และ สาธารณรัฐเซิร์พสคา ตั้งแต่ ค.ศ. 1995 และ Brčko District ตั้งแต่ ค.ศ. 2000

ฮังการี ผนวก Bačka, Baranja, Međimurje และ Prekmurje
(ค.ศ. 1941–1944/ค.ศ. 1945)
สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย (ค.ศ. 1992–2003)

เซอร์เบีย และ มอนเตเนโกร (ค.ศ. 2003–2006)
เซอร์เบีย
(ค.ศ. 2006–2008) *คอซอวอ เป็นจังหวัดอิสระของเซอร์เบียภายใต้การบริหารของสหประชาชาติ

เซอร์เบีย(ตั้งแต่ ค.ศ. 2006)

บานัต อิสระ (ค.ศ. 1941–1944)
คอซอวอ (ประกาศตนเป็นอิสระเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008)

ราชอาณาจักรเซอร์เบีย (ถึง ค.ศ. 1918)
เนดิคเซอร์เบีย (ค.ศ. 1941–1944)

สาธารณรัฐอูซิช (ค.ศ. 1941)

แอลเบเนีย ผนวกคอซอวอส่วนใหญ่, ทางตะวันตกของมาซิโดเนีย และทางตะวันออกเฉียงใต้ของมอนเตเนโกร (ค.ศ. 1941–1944)
มอนเตเนโกร (ตั้งแต่ ค.ศ. 2006)

ราชอาณาจักรมอนเตเนโกร (ถึง ค.ศ. 1918)
มอนเตเนโกร (ยึดครองโดยอิตาลี) (ค.ศ. 1941–1945)

สาธารณรัฐมาซิโดเนียสมัยใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ราชอาณาจักรเซอร์เบีย
(ตั้งแต่ ค.ศ. 1918)

บัลแกเรีย ผนวกส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐมาซิโดเนีย และทางตะวันออกเฉียงใต้ของเซอร์เบีย (ค.ศ. 1941–1944)

สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ตั้งแต่ ค.ศ. 1991)


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


อาทิตยวารสิริสวัสดิ์ โสมนัสสวัสดิศรีค่ะ
Create Date : 06 ธันวาคม 2552
Last Update : 6 ธันวาคม 2552 11:58:27 น.
Counter : 1531 Pageviews.

0 comments
ฉินจิ๋นซี สมาชิกหมายเลข 4665919
(4 ต.ค. 2562 04:57:14 น.)
ต้นไม้สูงที่สุดในโลก บ้าน สวน สบาย
(28 ก.ย. 2562 11:42:37 น.)
🚘ป้อมพระจุล สมุทรปราการ 🚘 โอน่าจอมซ่าส์
(27 ก.ย. 2562 07:09:41 น.)
พระราชมณเฑียรภายในพระราชวังสถานมงคล สมาชิกหมายเลข 4665919
(24 ก.ย. 2562 15:19:08 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด