เจดีย์ล้านนานี่น่าสนใจจริง ... เจดีย์ปล่อง ... เชียงใหม่


เพื่อนบล็อกแก้งส่งมา เมื่อ มิถุนายน 2557
เพิ่งได้ตามไปเก็บภาพมากลุ่มเจดีย์ปล่องที่มีอยู่จำนวน 3 องค์ในเชียงใหม่
ที่มีลักษณะคล้ายกัน
คือ เจดีย์วัดตะโปทาราม เจดีย์วัดพวกหงษ์ และเจดีย์วัดเชียงโฉม
(เครดิต คุณ ปลาทองสมองน้อย)


น่าจะสร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
เพราะพบจารึกระบุการสร้างเจดีย์วัดตะโปทารามว่าสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2035
ในรัชกาลของพระเจ้ายอดเชียงราย
(เครดิต คุณ ปลาทองสมองน้อย)ศิลาจารึกเป็นตัวหนังสือฝักขาม
ว่า
สองพันสามสิบห้าปีจุลศักราชได้แปดร้อยห้าสิบสี่ตัวในปีเต๋าใจ๊ (เหนือ) เดือนวิสาขะไทยว่าเดือนเจ็ดออก(ขึ้น) สามค่ำวันศุกร์ไทย ได้ฤกษ์อันถ้วนสอง ได้โยคะชื่ออายูสมะ ยามกลองหงายแล้วสองลูกนาที
แปลว่า
วันศุกร์ขึ้นสามค่ำเดือนเจ็ด ปีชวด พุทธศักราชสองพันสามสิบหาปี เวลา 08.20 น.
ได้ฤกษ์ภรณี (ดาวงอนไถ) ได้โยคมหาอุจจ์
คือการก่อสร้างวัดได้ส่วนกันทั้งทางฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักร
โดยพระองค์ได้ทรงมีพระราชบัญชา
ให้พระมเหสีชื่อ พระนางอะตะปาเทวี เป็นผู้ดำเนินการสร้างความเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลทางรูปแบบ
บางท่านอธิบายว่าเป็นการยืดตัวสูงขึ้นของ ฐานบัวในผังกลมของเจดีย์ทรงระฆัง
เช่น เจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย
แล้วประดับจระนำไว้ตามท้องไม้
(เครดิต คุณ ปลาทองสมองน้อย)แต่อีกความเห็นหนึ่งกล่าวถึงอิทธิพลของ ถะ ในศิลปจีน
(เจดีย์แบบจีนที่ซ้อนกันเป็นชั้น)
การอ้างถึงศิลปจีนน่าสนใจไม่น้อย
เพราะเจดีย์แบบนี้เพิ่งปรากฏในรัชกาลของพระเจ้ายอดเชียงรายเท่านั้น
(เครดิต คุณ ปลาทองสมองน้อย)และช่วงที่จะขึ้นครองราชย์
พระเจ้ายอดเชียงรายได้ส่งทูตไปขอให้จีนรับรองในการครองราชย์ครั้งนั้นด้วย
อย่างไรก็ตามอิทธิพลทางรูปแบบคงเป็นแนวความคิดเท่านั้น
แต่เทคนิคการก่อสร้าง
ยังคงเป็นการสร้างอิงกับเทคนิคการสร้างเจดีย์แปดเหลี่ยม
ที่เคยสร้างในท้องถิ่นมาก่อนหน้านี้แล้ว
ดังนั้นจึงรวมเจดีย์ทั้งสองแบบเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน
(เครดิต คุณ ปลาทองสมองน้อย)ร่ำเปิง แปลว่า รำพึง (*ขอบคุณเจ้าหนานเตอะ)
บางท่านว่า
อาจเพราะพระเจ้ายอดเชียงรายอาจคิดถึงพระราชบิดาและพระราชมารดา
แต่เราว่า อาจคิดถึง พระอัยกาก็ได้
เพราะเป็นการสร้างวัดในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอันเป็นกาลกิณีเมือง
อีกชื่อคือวัดตะโปทารามเรื่องก็มีอยู่ว่า
พระเจ้าติโลก ทรงมีพระโอรสชื่อท้าวบุญเรือง
ซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระยอดเชียงราย
ท้าวบุญเรืองถูกใส่ความโดยนางหอมุขสนมเอกพระเจ้าติโลกว่าจะก่อกบฎ
พระเจ้าติโลกจึงให้ปลงพระชนม์
แล้ว ให้พระยอดเชียงรายเป็นพระอุปราชและครองเชียงรายแทน
เมื่อพระเจ้าติโลก สวรรคต
พระเจ้ายอดเชียงรายได้ถวายพระเพลิงที่วัดเจ็ดยอด
และสร้างเจดีย์บรรจุกระดูกไว้ที่นั่น


เมื่อครองราชย์
มีพระธุดงค์มาปักกลด และเห็นแสงของพระธาตุ
พระยอดเชียงรายได้พบ พระธาตุเขี้ยวแก้ว
จึงมีบัญชาให้ พระนางอะตะปาเทวี หรือ พระนางโป่งน้อย
พระมเหสีสร้างวัดขึ้น คือวัดร่ำเปิง หรือวัด ตะโปตารามจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2
ทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาพื้นที่วัดและลักลอบขุดพระธาตุเจดีย์
ได้นำวัตถุโบราณและพระพุทธรูปไป
ส่วนอุโบสถ และวิหาร ชำรุดทรุดโทรมลง วัดนี้จึงร้างมาหลายยุคสมัย
พ.ศ. 2514 ได้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่
และพัฒนา ๆ ๆ จนปัจจุบันเป็นวัดที่สวยงาม และเป็นสถานปฎิบัติธรรม
ภายในวิหารพระพุทธรูป ไม่ทราบชื่อ แต่ดูจากฐานชุกชี แล้วน่าจะเก่าแก่ศาลาปฏิบัติธรรม สวยมากระเบียงด้านข้าง

หอไตร
วัดนี้เป็นแห่งแรกที่มีพระไตรปิฏกฉบับล้านนา
และเป็นแหล่งรวบรวมที่มีพระไตรปิฏกฉบับภาษาต่าง ๆ มากที่สุดในโลกจากวัดร่ำเปิง วนไปวัดเชียงโฉม
วัดอยู่ในซอยตรงข้ามวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ซุ้มประตูโขงที่เห็นถนนจะเข้าข้างวิหารในรูป
เจดีย์อยู่ไหน ?หันไปหันมา ถ้าอยู่ในวิวที่เห็นภาพวิหารข้างบน
เจดีย์อยู่ซ้ายมือค่อนไปทางด้านหลังคนยืนเดิมเป็นวัดร้างมีแต่เจดีย์ปล่อง เรียกว่าวัดเจดีย์ปล่อง
ปล่อง มาจาก ป่อง แปลว่า ช่องหน้าต่าง

ปัจจุบันมีวิหารสร้างขึ้นใหม่พงศาวดารโยนก ว่า
พ.ศ. 2088 ในสมัยพระนางจิระประภามหาเทวี ครองล้านนา
พวก เงี้ยว ได้เคลื่อนทัพผ่านวัดเชียงโฉม เข้าตีเมืองเชียงใหม่
และ
ตอนพญาเม็งรายสร้างเมืองเชียงใหม่ ฝันถึงหญิงงามที่อยู่นี่
เป็นที่มาของ เวียงเชียงโฉมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ หากนำรถไปวัดพวกหงษ์ต่อ เกรงว่า รถจะติด
เพราะมีถนนคนเดินจากวัดพระสิงห์ไปถนนท่าแพ
เพื่อเพื่อนจึงนั่งรถมาลงที่ถนนรอบในคูเมือง
เดินไปวัดพวกหงษ์ ... เป็นครั้งแรกที่ได้มาวัดนี้นะขอบอกวัดพวกหงษ์
สร้างโดยขุนนางหัวหน้าช่างในกลุ่ม "พวกหงษ์"
ในสมัยพระเจ้ายอดเชียงรายพระประธานภายในพระวิหาร
เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย
จากคำจารึกที่ฐานองค์พระ ระบุไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2036
โดยพ่อครูเป็นเจ้า และพ่อหมื่นหมอจันทร์
ในสมัยที่พระเจ้ายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่เจดีย์ศรีพวกหงษ์
เจดีย์ทรงกลม ซ้อนลดหลั่นกัน 7 ชั้น
โดยรอบประกอบด้วยซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป จำนวน 52 ซุ้ม
สร้างในสมัยพระเจ้ายอดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2030ทีแรกนึกว่าหงส์ แต่บางท่านว่าเป็นหม้อดอกไม้ ... บูรณฆฏะ*

Create Date : 29 สิงหาคม 2557
Last Update : 2 กันยายน 2557 12:37:43 น.
Counter : 3257 Pageviews.

16 comments
❋วัดพระธาตุหริภุญชัย เชิญชวน ร่วมเทศกาล "โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" Turtle Came to See Me
(7 ต.ค. 2562 06:24:15 น.)
Central Village >>> ดังนัก แวะหน่อย จันทราน็อคเทิร์น
(4 ต.ค. 2562 23:44:16 น.)
ฝนแปดแดดสี่ ที่นี่ระนอง ชีริว
(2 ต.ค. 2562 20:14:17 น.)
หน้าวนี้เที่ยวเหนือ #อำเภอเชียงของ maistyle
(1 ต.ค. 2562 10:19:16 น.)
  
สวัสดีครับ
เจดีย์สวยงามแปลกตา
มีโอกาสจะไปดูของจริงครับ

ขยันเปลี่ยนอ่างบัวเนาะ
ลองปุ๋ยบัวยี่ห้อ"ช๊อกโก" ดู
บัวดอกจะดกมากมายครับผม

โดย: moresaw วันที่: 29 สิงหาคม 2557 เวลา:17:35:57 น.
  
สวยๆๆๆๆค่ะเดี๋ยวไหมจะไปค่ะ
โดย: maistyle วันที่: 29 สิงหาคม 2557 เวลา:17:46:39 น.
  
พะเยาบ่อได้ข่าวเลยจ้าาาาาว
โดย: maistyle วันที่: 29 สิงหาคม 2557 เวลา:17:47:25 น.
  
การบ้านสมบูรณ์แบบมากครับ เปิดด้วยแผนที่คนอ่านนึกภาพออกทันที ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโบราณสถานแต่ละแห่ง

โชคดีทั้งคนพาเที่ยวและคนอ่านครับที่ได้เห็นความหลากหลายของเจดีย์ล้านนา

ภาคกลางมีแค่ทรงระฆัง ย่อมุม ทรงปรางค์แค่เนี้ย อาจจะด้วยความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมที่ถือว่าตนเองเป็นศูนย์กลาง

ในขณะที่ทางล้านนาถือเป็นทางผ่านทางวัฒนธรรมตั้งแต่ หริภุญไชย เชียงแสน สุโขทัย พุกาม ทำให้มีวิวัฒนาการที่หลายหลากกว่า

ช่วงนี้อ่านศิลปะล้านนาของอาจารย์ศักดิ์ชัย ได้ความรู้ดี แต่ก็งูๆ ปลาเหมือนเดิมครับ
โดย: ปลาทอง สมองน้อย วันที่: 29 สิงหาคม 2557 เวลา:18:26:55 น.
  
ยังมีวัดในเชียงใหม่ที่พี่ตุ๊กยังไม่ได้ไปเหรอคะนี่

แล้วเมื่อไหร่หนูจะตามทันล่ะคะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 29 สิงหาคม 2557 เวลา:18:58:08 น.
  
ภาพสวยแถมข้อมูลเพียบ


เติมกำลังใจค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 29 สิงหาคม 2557 เวลา:20:52:21 น.
  


แปลกดี
และสวยจังค่ะ


tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 29 สิงหาคม 2557 เวลา:22:03:10 น.
  
เจดีย์ดูสวยงาม พูดถึงเชียงใหม่ผมนึกถึงสถานที่ท่องเที่นวแห่งอื่นๆ เสียมากกว่า

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 29 สิงหาคม 2557 เวลา:23:45:12 น.
  
หอไตรงามจังค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
เตยจ๋า Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: ALDI วันที่: 30 สิงหาคม 2557 เวลา:0:04:08 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 30 สิงหาคม 2557 เวลา:4:23:16 น.
  
วัดที่มีการปฏิสังขรณ์ด้วยเครื่องมือ เทคนิค
และช่างฝีมือสมัยใหม่ มักสวยงามจนน่าทึ่ง

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 30 สิงหาคม 2557 เวลา:9:50:20 น.
  ดีทุกอย่าง เลยค่ะ ..

ได้เที่ยว .. ได้ไหว้พระ .. ได้ ประวัติศาสตร์ ..
จัด ปะ ..


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: foreverlovemom วันที่: 30 สิงหาคม 2557 เวลา:14:37:31 น.
  
มีเจดีย์เก่า น่าจะมีกรุพระด้วยนะ...ชอบๆๆ
โดย: พันคม วันที่: 30 สิงหาคม 2557 เวลา:16:06:35 น.
  เจดีย์สวยมากเลยค่ะ แบบนี้แปลกตานิคไม่เคยเห็นเลย
พี่ตุ๊กสุดยอดค่ะ พาชมเปรียบเทียบทั้ง 3วัด
ศิลปะแบบล้านนาสวยๆทุกวัดเลยบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 30 สิงหาคม 2557 เวลา:16:31:56 น.
  
ร่ำเปิง คือ รำพึง นะ ไม่ใช่คิดถึง คิดถึงก็คือ กึ้ดเติงหาเหมือนคำว่า ป้ำเป็ง คือ บำเพ็ญ
ส่วนตะโป น้ัน มาจาก ตะบะ ในมงคลท่ี ๓๐ ในมงคล ๓๘ คือ ตะโป จะ ฯลฯ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯนั้นและ
ขอบคุณท่ีเสาะหาเรื่องราวดี ฟมาสู่กันอ่าน
ว่าง ๆ ช่วยไปถ่ายรูป เจดีย์วัดกู่เต้า มา ลงบ้างก้อดี
โดย: หนานเตอะ IP: 171.101.130.114 วันที่: 2 กันยายน 2557 เวลา:12:31:26 น.
  
ขอบคุณเจ้า หนานเตอะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 กันยายน 2557 เวลา:12:33:55 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด