อุตรดิตถ์ เมิอง ... ไปเรื่อย แวะพักอุตรดิตถ์ ไหว้พระวัดคุ้งตะเภาด้วยนโนบายไม่ขับรถความเร็วเกินกำหนด

เพราะได้ประกาศนียบัตรมาหลายใบแล้ว

จึงตั้งข้อตกลงกันว่าบ่ายสี่โมงถีงไหนจะวนหาที่พัก

ได้ที่พักให้ถามหาร้านอาหารที่คนท้องถิ่นชอบ

เมื่อออกจากวัดเขารูปช้าง จ.พิจิตร เป็นเวลาบ่ายสามห้าสิบ

จึงโทรหาบูติกโฮเทลที่เลือกไว้ก่อนหน้าไม่ต้องวนดูอีก

และมุ่งสู่ อ.เมือง อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 

ล็อกครุยส์ไปสบาย ๆ ตรงไหนชอบวิวก็เก็บภาพมา
ชอบแสงสีทองฉาบบนยอดไม้
เลี้ยวซ้ายข้ามน้ำน่านเข้าอุตรดิตถ์
เลี้ยวขวาเข้าถนน เจริญธรรมตรงต่อไปสำราญรื่น

ไปยังที่พักที่จองไว้ อยู่ข้างโรงฆ่าสัตว์อุตรดิตถ์
Goodtime Boutique Hotel
เพราะทางเข้าอยู่ระหว่างซอกตึกผ่านครั้งแรกจึงเลยไป

ต้องตั้งหลักที่ไปรษณีย์ย้อนกลับมาใหม่
สะอาดน่าพัก สองเตียงราคา 600 บาทรวมของว่าง กาแฟตอนเช้าวิวนอกหน้าต่างตอนเช้า
ไลน์อาหารเช้า

ชาแฟ โอวันติน ชงเอง

ขนมปัง - แยม ปาท่องโก๋ ตะโก้ ข้าวเหนียวสังขยา
น่าสบายจัง
ร้านอาหารที่แนะนำ ครัวชายน้ำ
ริมน้ำน่าน
วิวสะพานข้ามน้ำน่าน
ยำถั่วพู ปลาคังทอดกระเทียม ... ที่นี่อาหารปลาอร่อย

แขกที่มาจะถามก่อนเลยว่าวันนี้มีปลาไหม เพราะจะหมดเร็ว
ชื่นมื่น ไม่รู้แปลว่าอะไร จำเขามาใช้
เช้าวันรุ่งขึ้น
แนะนำให้ออกทางใหญ่คือถนนเด่นชัย-อุตรดิตถ์

ไม่ต้องวนชมวิถีชีวิตคนท้องถิ่นจะได้ไม่ต้องหลง ... อีกแล้ว
ถึงแล้วรั้ว วัดซ้ายมือ
บ้านคุ้งตะเภา

เป็นหมู่บ้านในแถบลุ่มแม่น้ำน่านฝั่งขวาตอนบน

เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ เคยอยู่ในการปกครองของหัวเมืองพิชัย

รองจากเมืองฝางสว่างคบุรี ที่ตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำน่านฝั่งขวาตอนบนเช่นกัน

ตำนานว่า

นานมาแล้ว มีพี่น้องบิดามารดาเดียวกันสองคน

ทำการค้าล่องเรือสำเภาค้าขายไปทางเมืองเหนือทำให้มีทรัพย์สมบัติมาก

หลังจากบิดามารดาเสียชีวิตได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยากัน

เพราะเกรงว่าทรัพย์สมบัติจะตกไปอยู่กับผู้อื่น

วันหนึ่งได้เกิดพายุฝนรุนแรง เรือจึงอัปปางลง

นายเรือและลูกเรือหนีรอดมาได้

แต่สองพี่น้องซึ่งอยู่ที่ท้องเรือในขณะเกิดเหตุนั้นหนีไม่ทัน

จึงทำให้ทั้งคู่จมไปพร้อมกับเรือและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่นำมาด้วย..วัดคุ้งตะเภาได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2313

ซุ้มประตูวัด ... ด้านติดถนนสาย 11 อุตรดิตถ์-เด่นชัย

ออกแบบโดยสล่าเมืองเหนือ ... สล่าภาษาเหนือ แปลว่านายช่าง

เป็นทรงไทยประยุกต์ตามแบบเจดีย์ล้านนาล้านนา 5 ยอด

บนยอดซุ้ม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากจังหวัดลำปาง 3 องค์

ซุ้มจรนัมทั้ง 4 ด้าน ประดิษฐานพระพุทธรูป

เสาและตัวซุ้มประดับด้วยลวดลายปูนปั้นสัตว์หิมพานต์และลายเครือเถาโบสถ์

เป็นอาคารปูนหลังแรกของหมู่บ้านคุ้งตะเภา สร้างเสร็จ พ.ศ. 2498
ประดิษฐาน หลวงพ่อสุวรรณเภตรา

ปางมารวิชัย พุทธลักษณะศิลปะสุโขทัย หล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489

ในการหล่อครั้งนั้นมีประชาชนผู้ได้นำโลหะมีค่าต่าง ๆ เช่นทองคำ เงิน ฯลฯ

มาร่วมถวายหล่อเป็นพุทธบูชาเป็นจำนวนมาก

และเมื่อหล่อเสร็จ ก็ปรากฏว่าทองคำได้แล่นลงที่เศียรพระมาก

พระพักตร์จึงอิ่มเอิบสุกปลั่งประดุจดั่งทองคำ
ศาลาการเปรียญหลังเดิมก่อนบูรณะ
ครอบไว้ ภาพจาก google+


การถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ณ มกุฏพันธนเจดีย์ กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ ชมพูทวีป

เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช

มัลลกษัตริย์ได้ทรงบัญชาให้ โทณพราหมณ์

จัดสรรให้เจ้าผู้ครองนครรัฐโบราณสมัยพุทธกาล 8 พระนครทั่วชมพูทวีป

คือ

เมืองราชคฤห์ เมืองเวสาลี เมืองกบิลพัสดุ์ เมืองอัลลกัปปะ เมืองรามคาม เมืองเวฏฐทีปะ เมืองปาวา และเมืองกุสินารา


สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งราชวงศ์เมารยะ

ทรงบัญชาให้ขุดจากสถูปเจ้าผู้ครองนครโบราณทั้ง 7 ยกเว้นรามคามสถูป

เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในพระสถูปที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นใหม่ทั่วชมพูทวีป

และให้พระอรหันต์สมณฑูตได้นำไป

ขณะประกาศศาสนา ในแคว้นต่าง ๆ 9 สาย ในปี พ.ศ. 236

วัดคุ้งตะเภา ได้รับพระบรมธาตุ 3 ส่วน คือ

พระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่ได้รับมาจากพระสังฆนายกพม่า

เป็นวิปปกิณณาธาตุ คือ พระบรมธาตุที่แยกกระจายกันได้

มาจากพระสมณฑูตที่เจริญพระศาสนายังเมืองสุธรรมวดี กว่า 2300 ปีก่อน

และได้ อัญเชิญมายังเมืองพุกามในปี พ.ศ. 1600พระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่ได้รับมาจากสาธารณรัฐอินเดีย

สันนิษฐานว่า

เป็นส่วนดั้งเดิมที่พระมหากัสสปะเถระและพระเจ้าอชาตศัตรู

ได้อัญเชิญมากระทำธาตุนิธานปาฏิหาริย์

คือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่แบ่งออกไปนั้น

กลับมาประดิษฐานรวมกันไว้ในที่แห่งเดียว

เพื่อป้องกันการสูญหาย จากการศึกและสงคราม ไว้ ณ เมืองราชคฤห์

ตามนัยในอรรถกถามหาปรินิพพานสูตร

(มหาปรินิพพานสูตร แปลว่าพระสูตรว่าด้วยมหาปรินิพพาน

หมายถึงการดับขันธ์ของพระพุทธเจ้า

เป็นบันทึกประมวลลำดับเหตุการณ์และพระธรรมเทศนา)พระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่ได้รับมาจากส่วนพระองค์

ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่รักษาสืบมา

ตั้งแต่ครั้งพระพุทธศาสนามาตั้งมั่นในสยามประเทศ

ประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ
พิพิธภัณฑ์บนศาลาการเปรียญ
และที่มาวัดนี้เพราะ

พระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตถ์มุนี

เดิมองค์พระถูกพอกปูนลงรักปิดทองไว้

เป็นองค์พระสำริด ปางมารวิชัย

จากพุทธลักษณะสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยแรกก่อตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

สกุลช่างเชียงแสนยุคปลายผสมสกุลช่างสุโขทัยยุคต้น

โดยพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ เพราะมีลักณะงดงามสง่า

ต่อมาเมื่อเกิดการสงครามอาจถึงขั้นเสียเมือง

ชาวบ้านจึงพอกปูนลงรักไว้เพื่ออำพรางปิดบังข้าศึกนานนับร้อย ๆ ปี

หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ไม่นาน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1

ได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปตามหัวเมืองต่าง ๆ ถูกทอดทิ้ง

จึงมีพระบรมราชโองการให้อัญเชิญเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปซึ่งถูกทอดทิ้ง

ตามพระอารามร้างวิหารหลวงโบราณและจากวัดต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาเขต

มารวบรวมไว้ในพระนคร มากกว่า 1248 องค์

มาประดิษฐานไว้ ณ พระระเบียงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2344

ต่อมาพ.ศ. 2336 พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์

พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์

พระพี่นางเธอในรัชกาลที่ 1

ทรงทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเลียบ

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ได้พระราชทานนามวัดว่า วัดราชบุรณราชวรวิหาร

ถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถอนสีมาวัดเลียบเก่า

แล้วสร้างพระอุโบสถและพระวิหารใหม่

สร้างพระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ

แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปจากระเบียงแก้ววัดพระเชตุพน ฯ

ที่นำมาจากหัวเมืองรวม 162 องค์ มาประดิษฐานไว้

ซึ่งมีองค์หลวงพ่อพระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตถ์มุนีอยู่ด้วย

พ.ศ. 2488 ในสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดราชบุรณะถูกระเบิด

พระอุโบสถ พระวิหาร และ กุฏิเสนาสนะ เสียหายมาก จึงยุบเลิกวัด

อนุญาตให้วัดต่าง ๆ ในหัวเมือง อัญเชิญพระพุทธรูปที่พระระเบียง

ที่รอดจากการถูกทำลาย ไปประดิษฐานยังวัดของตนได้ตามแต่ประสงค์

วัดคุ้งตะเภา กำลังทำการก่อสร้างอุโบสถ และยังไม่มีพระประธาน

จึงแจ้งความจำนงขอรับพระพุทธรูปเก่าจากวัดราชบุรณราชวรวิหารมา

กรมการศาสนาได้ส่งพระพุทธรูปโบราณทั้งที่เป็นพระปูนพระสัมฤทธิ์

ที่เคยประดิษฐานที่พระ ระเบียงคต รวมจำนวน 8 องค์

รูปหล่อสัมฤทธิ์พระอัครสาวก 80 องค์

มายังจังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์

มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่วัดธรรมาธิปไตย

มัคทายกได้เลือกและอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตถ์มุนี

มายังศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา พร้อมรูปหล่อพระอัครสาวกมาจำนวน 2 องค์

ปัจจุบันรูปพระอัครสาวกทั้งสองได้สูญหายไปนานแล้ว

พ.ศ. 2500 ได้มีลมพายุพัดแรงมากจนทำให้กิ่งไม้หักถูกศาลาการเปรียญ

ต้ององค์พระปูนปั้นหลวงพ่อสุโขสัมฤทธิ์ชำรุดจนเห็นเนื้อภายใน

เดินทางต่อไปเด่นชัย

ทุเรียนข้างทางของต้องห้ามนำขึ้นรถติดแอร์ ... น่าทานอ่ะ
เส้นทางที่สวยงาม
ข้ามเขาพลึง 
ต้นไม้ see throughสีฟ้าขวามือ คือจุดสูงสุดของเส้นทางก่อนลงสู่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

ป้ายหน้าแอ่วเมืองลอง แป้ เจ้า

ขอบคุณของแต่งบล็อกจากคุณชมพรค่ะCreate Date : 29 เมษายน 2558
Last Update : 1 กันยายน 2558 10:31:02 น.
Counter : 3296 Pageviews.

26 comments
บ้านรักไทย พายุสุริยะ
(12 ต.ค. 2562 11:27:44 น.)
แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ ดินแดนแสนลึกลับที่เพิ่งถูกค้นพบ สมาชิกหมายเลข 5519446
(9 ต.ค. 2562 10:25:28 น.)
ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี อัมพวา สมุทรสงคราม สมาชิกหมายเลข 5236191
(8 ต.ค. 2562 19:00:15 น.)
สายน้ำ กับ อาชีพ สองแผ่นดิน
(8 ต.ค. 2562 00:15:14 น.)
  
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

ได้รายละเอียดเยอะมาก
แถมวิวตลอดเส้นทางก้อสวยงามเช่นกันค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:19:33:55 น.
  
ดูฮูปในบล้อกปี้ตุ๊ก
เหมือนกำลังดูหนังแนว Road Movie เลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:20:14:05 น.
  
ชอบอาหารเช้าของที่พักจังค่ะ :) ... เดี๋ยวนี้ถนนหนทางบ้านเราดีจัง ขับรถเที่ยวเพลินเลยนะคะคุณตุ๊ก

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: Tristy วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:20:57:37 น.
  
ชอบตามไปเที่ยวกับคุณตุ๊ก
อิ่มทั้งตา ทั้งท้องเลยจร้า อิอิ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: Tui Laksi วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:21:59:37 น.
  
ตามไปเรื่อยๆด้วยคนน้าาาา

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:22:01:27 น.
  
ตามมาอุตรดิตถ์ด้วยคนครับ จังหวัดนี้ผมนึกที่เที่ยวไม่ออกเลยนอกจากอนุสาวรีย์พระยาพิชัย
ผมเพิ่งไปวัดโพธิ์มาช่วงสงกรานต์ เห็นพระพุทธรูปมากมายกี่ครั้งๆก็นึกอยากให้อัญเชิญกลับถิ่นเดิมนะครับ จะได้เป็นที่เคาระศัการะของคนในท้องถิ่นมากกว่าเป็นหนึ่งในรพะหลายร้อยที่เรียงกันบนระเบียงคด


โอ๊ะ หน้านี้เริ่มมีทุเรียนแล้วนี่นะ เดี๋ยวหยุดวันแรงงานผมไปตราด คงได้หิ้วทุเรียนติดมือมาสักลูกสองลูก
โดย: ชีริว วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:22:22:10 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ชอบต้นไม้ ซีทรู 555 โปร่งมากกก

ปล. อายจังพี่ตุ๊กแซววววว
โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:22:43:50 น.
  
ห้องพักราคานี้ ได้แบบนี้ผมว่าโอเคเลย ดีกว่าบางที่ที่เคยไป (ราคาแพงกว่า แต่ดูแล้วพอๆ กัน)

อุตรดิตถ์ ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับการโปรโมตเท่าไหร่

วัดคุ้งตะเภาประตูดูอลังการชะมัด

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:23:53:51 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:2:18:28 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:7:31:43 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Hobby Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ชอบเลยค่ะ บรรยากาศ แบบนี้ บรรยากาศดีจัง ค่ะ พี่ตุ๊ก
โดย: kwan_3023 วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:8:00:50 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก

ท่าจะซิ่งน่าดูน้อ ถึงมีใบประกาศฯรับรอง
เป็นคอกาแฟดำเหรอเนี่ย :)
ชอบบ้านเรือนแบบที่ต่างจังหวัดจังค่ะ
อุตรดิตร เคยแต่นั่งรถไฟผ่าน ยังไม่เคยหาโอกาสเที่ยวทางเหนือมากเท่าไหร่

"คุ้งตะเภา" มีประวัติแบบนี้เค้าเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้
(เรื่องเล่าท้องถิ่น?) ตอนเรียนครูชอบให้ท่องที่มาของ ชื่อท้องถิ่นแล้วจะโยงชื่อไปกับตำนานนั้นๆ

จะว่า เป็นไกด์นำเที่ยวก็ได้ แฮะๆแต่ฟ้ามาส่องบ่อยๆ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แน่นดีค่าา
โดย: กาบริเอล วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:8:13:13 น.
  
ข่าวที่ได้รับรู้ตอนนี้
ไม่ค่อยมีข่าวดีครับ 555
มีแต่ข่าวว่าใครตาย ใครเจ็บป่วยทั้งนั้นเลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:13:15:06 น.
  
ฮาพี่ตุ๊กบรรยาย...ได้ประกาศนียบัตรมาหลายใบแล้ว

หนูโรคจิตค่ะ ชอบร้านอาหารริมน้ำ ยิ่งถ้าอร่อยๆ วิวดีอีก มาซ้ำแน่ค่ะ (ข้อแม้ว่า ต้องเป็นเส้นที่สามารถมาได้บ่อยๆ ค่ะ)

ที่พักดูสะอาดดีึค่ะ ไม่แพงด้วย อาหารเช้า แบบนี้อร่อยไปอีกแบบ

บางทีเราก็แปลกกันนะคะ อยากได้ไลน์อาหารแบบอู้ฟู่ จะกินกันซักเท่าไหร่เชียว ก็แค่หนึ่งอิ่มกันเนาะ

สรุปว่า พระพุทธรูปที่ ร. 1 รวบรวมมาไว้ที่พระระเบียงวัดโพธิ์ บางส่วน อยู่ที่วัดเลียบ แล้วอนุญาตให้เค้าขออัญเชิญกลับไปได้เหรอคะ

หลวงพ่อสุโขสัมฤทธิ์ พระพักตร์งามมากค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:15:27:02 น.
  
มาแล้วคร้าบ

ถนนต่างจังหวัดเรียบๆ โล่งๆแบบนี้ ให้ขับ 80 นี่

ขัดใจ อ.เต๊ะ มากเลยนะครับ แต่ cruise control นี่

อ.เต๊ะ ตั้งแต่ขับรถมาใช้แค่หนเดียวเอง เพราะมันสบายเกิน มันจะหลับเอาซะให้ได้เลยครับ 555

รร.ที่ไปพักนี่ ดุแล้วก้โอเคนะครับ อาหารเช้านี่

พอเห็นปาท่องโก๋จิ้มนมนี่ อ.เต๊ะ เดาว่า คนที่ชอบกินแบบนี้ น่าจะหุ่นสมาร์ท กลมกลิ้ง คล้ายๆ อ.เต๊ะ แหงๆเลยนะครับ 555

แล้วก็หลวงพ่อที่โดนห่อปูน ปิดบังอำพรางเนื้อทองไว้เนี่ย ท่าทางจะศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เล่นๆนะครับ

ไม่งั้นคงไม่อยู่รอดปลอดภัยมาได้ จนทุกวันนี้นะครับ

ปล.ทุเรียนนี่ อ.เต๊ะ แนะนำว่า ถ้ากลัวจะเหม็นรถ
เราก็จอดโซ้ยที่ร้านมันซะเลย เอาใส่พุงกลับบ้าน
รถไม่มีเหม็นแน่นอน แค่ปากหอมตุ่ยๆ แค่นั้นเองนะครับ 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: multiple วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:18:33:58 น.
  
ขอบคุณสำหรับที่ท่องเที่ยวในอุตรดิตถ์ครับพี่ตุ๊ก ^^
ไว้จะหาโอกาสขึ้นไปอีกครับ แต่โอกาสผ่านแถวนั้นน้อยจริงๆ ปกติขึ้นเหนือผมไปตามสาย 1 มากกว่า เคยลองเส้นผ่านพิษณุโลกทีนึง หลงครับ - -"

ในงานบล็อกแกงค์มีคนเชียร์ให้ทีมงานเพิ่มหมวดประวัติศาสตร์ขึ้นมา แต่คงยากนะครับ เท่าที่นึกออกที่อัพบล็อกประวัติศาสตร์บ่อยๆเห็นจะมีผมกับพี่ตุ๊กสองคน
โดย: ชีริว วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:19:09:48 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอบคุณที่พาไปเที่ยวนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: หอมกร วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:20:51:10 น.
  
ชอบนโยบายประหยัด ใบประกาศนีบัตรขับรถเร็วมากครับ
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: moresaw วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:23:46:29 น.
  
ตามมาไหว้พระด้วยค่ะ
คืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 1 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:13:07 น.
  
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะคุณตุ๊ก
อุตรดิตถ์ยังไม่เคยไปเลยค่ะโดย: AppleWi วันที่: 1 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:21:53 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:20:02 น.
  
ตามมาเที่ยวแถมได้ความรู้ไปด้วย
ขอบคุณค่ะ
โดย: Raizin Heart (Raizin Heart ) วันที่: 1 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:21:10 น.
  
จังหวัดนี้เหมือนลืมไปเลยอ่ะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยย
โดย: patthanid วันที่: 2 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:13:02 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาตามเที่ยวตามไหว้พระด้วยคนครับ ที่อุตรดิตถ์นี้ผมเคยไปครั้งเดียวเงตอนเด็กมาก ๆ เลยครับ เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไกล ๆ แบบนี้เลยครับ

แอบเห็นที่พักแล้วน่าพักมาก ราคาไม่แพงด้วยผมชอบครับ

โหวตให้ครับ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


อิอิ

โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 4 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:14:35 น.
  
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับพล.ท.นักรบ บุญบัวทอง ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ IP: 122.155.135.4 วันที่: 28 สิงหาคม 2558 เวลา:22:25:31 น.
  
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 30 สิงหาคม 2558 เวลา:13:29:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด