แอ่วเวียงกุมกาม ... เจียงใหม่เจ้า


ไปมาตั้งแต่กลางเดือน กรกฏาคม 2555

กลับมาอ่านค้นคว้า ... เพิ่งจะพอเล่าได้วันนี้เอง*ก่อนจะเป็นอาณาจักรล้านนา

ที่ราบแอ่งลำพูนเชียงใหม่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา

ที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคเหนือ

โดยมีแม่น้ำปิงที่เกิดจากดอยถ้วย อ. เชียงดาว ไหลผ่าน

จึงมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีคนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังใช้เดินทางติดต่อกันได้จากเมืองฝางลงไปจนถึงลพบุรี

ซึ่งเมื่อฤาษีวาสุเทพสร้างเมืองหริภุญไชย

ได้ไปเชิญพระธิดาของละโว้ ... อาณาจักรทวาราวดี หรือละโว้ หรือมอญ

ให้มาครองหริภุญชัยจึงถือว่า ลำพูนตอนนั้นเป็นส่วนเหนือสุดของอาณาจักร

ในราว พ.ศ. 1310 -1310

ซึ่งจะนำเอาศิลปวัฒนธรรม ศาสนาพุทธจากละโว้ขึ้นมาด้วย

ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งในศาสนาพุทธบริเวณที่ราบลุ่มน้ำระหว่าง อ.เมืองเชียงใหม่ และ อ.เมืองลำพูน

เป็นที่ราบน้ำท่วมที่กว้างที่สุด

หมายความว่าถ้าหน้าน้ำ น้ำจะท่วมเอ่อทั้งสองฝั่งแม่น้ำ

ในบริเวณที่น้ำท่วมจะมีความกว้าง

จะมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เป็นพวกลัวะพญามังราย หรือ กษัตริย์ของเมืองราย ครองเมืองเงินยาง

บริเวณลุ่มน้ำกกจิตรกรรมฝาผนังวัดเชียงมั่น
ได้ขยายอาณาจักรมาจนถึงเมืองฝาง

ได้ทราบข่าวถึงความรุ่งเรืองของหริภุญไชย

จึงอยากผนวกเมืองหริภุญชัยมาอยู่ในอาณาจักร

จึงใช้อุบายส่ง อ้ายฟ้า มาเป็นไส้สึก

ทรงได้เมืองหริภุญไชย ในปี พ.ศ. 1824จิตรกรรมฝาผนังวัดเชียงมั่นเมื่อตีได้เมืองหริภุญไชย พระองค์ไม่ทรงโปรดที่จะประทับ

ให้ อ้ายฟ้าเป็นผู้ดูแล และพระองค์ทรงไปประทับที่เมือง เวียงกุมกาม

ก่อนที่จะพบที่เหมาะสมที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เวียงกุมกาม

สัณนิษฐานว่า แปลว่า รักษาบ้านเมือง

โดย กุม แปลว่า คุม หรือรักษา

กาม แปลว่า บ้าน ... คล้ายกับคำว่าพุกามจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏว่าเวียงกุมกามสร้างขึ้นเมื่อใด

แต่ด้วยศิลปแบบมอญที่ขุดพบ

จึงสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยที่หริภุญไชยมีความเจริญรุ่งเรืองเวียงกุมกามตั้งอยู่ริมน้ำปิง

เดิมเมืองหริภุญชัยก็ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง

เม่น้ำปิงจะเอ่อท่วมเสมอในฤดูน้ำหลาก

ทั้งยังมีหลายร่องน้ำที่น้ำจะไหลแยกจากน้ำปิิง และกลับมารวมกันอีก

ร่องน้ำปิงเดิมเกิดตื้นเขินกว่า และมีตะกอนทับถม

น้ำปิงจึงไหลไปทางร่องน้ำที่ลึกกว่า คือน้ำปิงในปัจจุบัน


แต่ไม่แน่ชัดว่าเวียงกุมกามถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่เมื่อใด

และถูกทับถมจมดิน เหลือแต่ชื่อในจารึก ตำนาน ไปตั้งแต่เมื่อใด

แต่จากตำนานเมืองเชียงใหม่ปลายรัชการท้าวแม่กุ ( พ.ศ. 2094-2101 )

บอกว่าแม่น้ำปิงนี้ยังไหลไปทางตะวันออกของหริภุญไชย

และ

พ.ศ. 2317 ทัพพระเจ้าตากสินมาช่วยล้านนาขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่

ได้ยกทัพมาตามลำน้ำปิงปัจจุบัน

แปลว่าน้ำปิงเปลี่ยนทางเดินอยู่ในช่วงพ.ศ. 2101-2317

และในปี พ.ศ. 2200 เกิดน้ำเหนือหลากมามากท่วมเมืองทุกหนแห่ง


***วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือวัดกู่คำหลวงพญามังรายทรงสร้าง

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ส่วนกระดูกกรามข้างขวาของพระพุทธเจ้าเมื่อหลวงโยนวิจิตร หรือ หมองปันโหย่ อุปโยคิน

คหบดีชาวมอญสัญชาติพม่าที่เข้ามาค้าขายอยู่ที่เมืองเชียงใหม่

ได้มีศรัทธาการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์เหลี่ยมเมื่อประมาณ พ . ศ . 2451

ด้วยการก่อพอกฐานเจดีย์องค์เดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ติดตั้งฉัตรใหญ่ ฉัตรเล็ก

ก่อซุ้มพระนั่งประจำทิศที่ฐานเจดีย์ใหม่ทั้ง 4

ปั้นลวดลายปูนปั้นประดับองค์เจดีย์ใหม่ทั้งหมด

โดยช่างฝีมือช่างชาวพม่า

ลวดลายปูนปั้นที่พบเห็น ในปัจจุบันจึงเป็นแบบศิลปะพม่า***วัดพระเจ้าองค์ดำ-พญามังราย

เป็นเนินดิน 2 แห่ง

เรียกตามที่พบพระพุทธรูปสีดำประดิษฐานอยู่

และเมืองของพญามังราย

โบราณสถานที่พบส่วนใหญ่เป็นวิหารหลายหลัง

มีซุ้มประตูโขง


และแนวกำแพงถัดจากซุ้มโขงเข้ามามีวิหารและเจดีย์


ตัวเหงา
***วัดธาตุขาว

มีวิหารหน้าเจดีย์ที่เจดีย์ ( ภาษาเหนือเรียก ธาตุ ) ยังคงมีปูนสีขาวปรากฎอยู่


อุโบสถและมณฑป***


วัดปู่เปี้ย

นักประวัติศาสตร์และกรมศิลปากร

ได้ศึกษาและเห็นว่า

น่าจะสร้างตั้งแต่สมัยของพญาติโลกราชลงมา ( พ.ศ 1998 - 2068 )

ศาลผีเสื้อด้านหน้า พระอุโบสถ และเจดีย์อุโบสถองค์เจดีย์

เป็นเรือนธาตุสูง ซึ่งเป็น ศิลปกรรมที่มีทั้งแบบสุโขทัยและแบบล้านนาปนกันรับองค์ระฆังขนาดเล็กรวมทั้งส่วนยอด เป็นศิลปกรรมแบบสุโขทัย ?

? สำหรับเราเอง ยังไม่เข้าใจวิหาร
ตัวเหงา


***วัดอีก้าง หรือ อีค่าง

เรียกชื่อตามที่พบค่างมากบริเวณนี้

ไม่ทราบว่าสร้างเมื่อใดเพราะพบร่องรอยการสร้างทับบนวิหารเดิมทั้งหมด

***


วัดหนานช้าง

ตั้งชื่อตามบรรพบุรุษเจ้าของที่

เป็นวัดที่ดูใหญ่โตมาก แต่ไม่มีข้อมูลอะไร

ด้านหลังวัด ซ้ายมือสุด มีบ่อน้ำ
มีเสาเหลี่ยมน่าจะเป็นโบสถ์
ตรงกลางน่าจะเป็นฐานเจดีย์ถัดจากเจดีย์ ... วิหารด้านหน้าวิหาร เป็นซุ้มประตูโขงปิดท้ายด้วยกองอิฐที่ฝังตัวอยู่บนพื้น ดูราวกับกำแพงนอนอยู่

ขอบคุณข้อมูลจาก
สรัสวดี อ๋องสกุล " เวียงกุมกาม " การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณล้านนา


Create Date : 28 สิงหาคม 2555
Last Update : 18 กันยายน 2555 13:20:16 น.
Counter : 3823 Pageviews.

27 comments
อ่างเก็บน้ำบางพระ เมษกัญจน์
(11 ส.ค. 2562 10:06:45 น.)
Bedgarden26 ที่พักหลักร้อยใกล้ ราชมัลคลากีฬาสถาน Rinsa Yoyolive
(8 ส.ค. 2562 12:54:42 น.)
บ้านขนมปังขิง @ เสาชิงช้า ปลาแห้งนอกกรอบ
(7 ส.ค. 2562 10:52:39 น.)
ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สองแผ่นดิน
(5 ส.ค. 2562 23:05:30 น.)
  
แวะมาทักทายและมาขอตามไปเที่ยวด้วยคนครับ
โดย: กัปตันลูกชุบ วันที่: 28 สิงหาคม 2555 เวลา:17:58:04 น.
  
น่าทึ่งมากๆเลย เจดีย์แปดเหลี่ยมสวยมาก ขอบคุณที่พาเที่ยวค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 28 สิงหาคม 2555 เวลา:20:02:13 น.
  
เวียงกุมกามนี้ได้ทราบมาว่า ได้ถูกดินกลบไปหรือป่าวคะ
โดย: มิลเม วันที่: 28 สิงหาคม 2555 เวลา:20:05:11 น.
  
ได้ชมโบราณสถานอย่างเต็มอิ่มเลยครับ

tuk-tuk@korat Education Blog ดู Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 28 สิงหาคม 2555 เวลา:20:09:57 น.
  


ดี.เสียดายมาก เคยได้ไปด้านหน้านิดเดียว
สถานการณ์ไม่เอื้อค่ะตอนนั้น
แต่ยังหวังอยู่เสมอว่าจะได้ไปอีก
มาชมที่บล็อกพี่ตุ๊กมีความสุขใจที่ได้ชมไปก่อนเลยค่ะ
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 28 สิงหาคม 2555 เวลา:23:10:46 น.
  
ไมน่าเชื่อว่าเป็นเชียงใหม่นะคะ
รินก็นึกว่า แถวยุดยาซะอีก
เจดีย์สวยมาก ๆ เลยค่ะเห็นแล้วอยากไปเที่ยวถ่ายรูปด้วยกันเลย


รินมีการจับรางวัลกันแล้วนะคะ
เชิญร่วมกันเป็นสักขีพยานเน้อ ว่าใครคือผู้โชคดี


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 28 สิงหาคม 2555 เวลา:23:47:23 น.
  
หวัดดียามดึกบ้าง วันหน้าถ้ามีโอกาสจะขอตามรอยบ้างนะครับ
โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:0:11:11 น.
  
วัดสวยจังค่ะ

รอชิมห่อหมกไข่นะคะ คิคิ
โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:0:11:19 น.
  
นึกว่าวัดแถวอยุธยาด้วยคนค่า
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่า
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:3:49:40 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก

ผมบ่าได้ไปแอ่วเวียงกุมกามมาเมินแล้วครับ
ได้ข่าวว่าขุดเจอเพิ่มแห๋มหลายจุดเลยครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:6:27:10 น.
  
ยังไม่เคยแวะไปเลยคร๊า
เด่วขึ้นไปต้องแวะไปเที่ยวชมสักหน่อยค่ะ
เคยไปเที่ยวแต่แถวอยุธยานะค่ะ
โดย: ปอย (แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ ) วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:7:25:02 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณตุ๊ก
โหข้อมูลแน่นเชียวครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: ลุงกล้วย วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:7:36:39 น.
  
เป็นเอนทรี้ที่ดีมากๆครับ
ผมพลาดโอกาสตลอดเมื่อขึ้นมาเชียงใหม่
และวันนี้ได้รู้จักเวียงกุมกามมากขึ้น...
โดย: wicsir วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:9:46:48 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:10:41:07 น.
  
ภาพสวยจังเลยค่ะคุณตุ๊ก


ได้เรียนรู้ประวัติศาสร์เวียงกุมกามด้วยนะคะ

แต่วันนี้กระสุนใช้หมดแล้วค่ะ เดี๋ยวแวะมากดให้พรุ่งนี้นะคะ
โดย: LoveParadise วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:14:03:51 น.
  
คำถามยากอ่ะ ดูเป็นแค่เจดีย์ทรงปราสาทยอดเจดีย์ แค่นั้นเอง
โดย: vet53 IP: 203.157.48.252 วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:14:31:01 น.
  
ขอบคุณครับ ของพวกนี้ดูซ้ำได้เรื่อยๆ นะครับ สำหรับผม

โดย: แมวหง่าว (chaiwatmsu ) วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:15:57:46 น.
  
พี่ตุ๊ก ตัวเหงา คืออะไรคะดูเหมือนจะได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะคะ
สถานที่โดยรอบสะอาดเอี่ยม
องค์เจดีย์นี่ เดิมคงสวยมากเลย


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:16:21:16 น.
  
อื้อหือ...เต๋มอิ่มและจุใจ๋ขนาดเจ้า
ต๋อนตี้ไปแอ่วเองยังบ่ละเอียดเต้านี้เลย

แถมเกร็ดประวัติศาสตร์เสริมความรู้อีก
ขอบคุณนัก ๆ เจ้า
โดย: แม่ไก่ วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:22:03:23 น.
  
เคยอ่านนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่องเวียงกุมกาม
เข้ามาดูภาพแล้ว ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะ
เหลือแต่ซาก ที่ไม่รู้ประวัติแน่ชัด ได้แต่สันนิษฐานกันไป
และยังคงเป็นอะไรที่ยากต่อการค้นหาที่มาที่ไป

โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:10:24:59 น.
  
หนูเคยไปเวียงกุมกาม นั่งรถม้าให้เค้าพาเที่ยว ฟังเค้าบรรยายไม่ทันค่ะ

วัดเจดีย์เหลี่ยมเหมือนไม่คุ้นเลยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:17:58:00 น.
  
ขอบคุณที่พาเที่ยวเมืองลพูนโบราณครับ ผมกำลังหาข้อมูลว่าพระนางจามเทวี เป็นมอญหรือจาม หรือ เป็นคนลพูนมาแต่งงานกับเจ้าชายลโว้
โดย: surya21 IP: 124.122.58.93 วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:16:12:30 น.
  
ทักทายสวัสดีกับคุณตุ๊ก ครับ
เป็นข้อมูลที่ดีๆ ที่ชวนให้ไปตามรอยเลยครับ
ถึงอยู่ใกล้บ้าน แต่ก็ไม่ค่อยได้วิ่งมาเส้นทางนี้บ่อยๆ หันหัวรถเข้าเมืองตลอด 555
โดย: ถปรร วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:9:01:06 น.
  
สวัสดีค่ะพี่

เวียงกุมกาม .. ได้ไปเยือนเมื่อนานแล้วค่ะ หลังจากนั้น
ก็ผ่านอีกหลายๆ รอบและไม่ได้ไปเยือนอีกครั้งสักที

สำหรับชื่อกุมกาม สารภาพว่าด้วยความคิดตื้นๆ ของตัวเอง
ตีความตามความหมายไปทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แฮ่ๆ
(อันนี้แสดงว่ามันมาจากความคิดตัวเองเบื้องลึกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ 55+)
แต่ว่าพอมารู้ว่าหมายความอย่างไร เกิดความละอายเลยค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:16:51:02 น.
  
Create Date : 28 สิงหาคม 2555
Last Update : 18 กันยายน 2555 13:17:52 น. 25 comments
Counter : 578 Pageviews.


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 18 กันยายน 2555 เวลา:13:19:20 น.
  


ผ่านไป 2 ปีละยังเข้ามาดูอีก 55
เอกลักษณ์ของเจดีย์ทรงระฆังสุโขทัยคือ
ฐานบัวที่อยู่ใต้องค์ระฆังที่เห็นเป็นเส้นกลม 3 เส้น
มันจะลดชั้นกันเกิดเป็นมุมขึ้นไปหาองค์ระฆัง / \\
เรียกว่าบัวถลา ลองไปดูวัดป่าแดงตาในรูปแนบ
โดย: ปลาทอง สมองน้อย วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:0:18:47 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด