ทัวร์ยาดม ... แม่ฮ่องสอน ตอน 2 ... เมืองปาย


การเดินทางโดยรถยนต์

จากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอน

มีสองทางให้เลือกคือ

สายเหนือ ไปทาง อ.แม่แตง สู่ อ.ปาย ระยะทาง 245 กม. 2224 โค้ง

สายใต้ ไปทาง อ.ฮอด สู่ อ.แม่สะเรียง ระยะทาง 349 กม. 1864 โค้ง


อิ่มข้าวซอยและข้าวหมกไก่ที่แม่แสะเรียบร้อย ก็เดินทางต่อ
จุดชมวิวก่อนถึงห้วยน้ำดัง
ชอบโค้งจริง ๆ เพราะเราไม่เมา แต่เพื่อนดมยาอนู่ตอนหลัง
ชายเขตแดน เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน


ถึงทางแยกไปห้วยน้ำดัง เข้าไปอีก 6 กม.


หันไปถามเพื่อนเคยไปแล้วหรือยัง

เพราะต้องเสียค่าด่าน

เพราะทะเลหมอกก็คงไม่เหลือ ... สายแล้ว

เพื่อนบอกว่าเคยไปแล้ว ก็เลยไปต่อ

นำภาพที่เคยไปเมื่อปี 2550 มาเป็นน้ำจิ้มสำหรับคนไม่เคย***


จุดชมวิวห้วยน้ำดัง
พระตำหนักเอื้องเงิน
จุดกางเต้นท์
ทะเลหมอกยามเช้า

***
จุดตรวจ สภ.ปาย
ไม่รู้ต้องข้ามเขาไหนต่อ
แต่ที่แน่ ๆ คือโค้ง มัน มัก ๆ


มีเยอะ
ไม่ซ้ำโค้ง


ลงสู่อำเภอปาย
ปายในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ... ยังไม่มีการบันทึก

จากการขุดค้นของนักโบราณคดีจากเศษซากเครื่องมือเครื่องใช้

จากโลงศพ ... ถ้ำผีแมน

สัณนิษฐานว่า เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์
ปายในยุคประวัติศาสตร์ ... มีการบันทึก

เป็นชุมชนโบราณของเผ่าลวะุ์ ลัวะ หรือ ละว้า หรือละเวียะ

ที่เก่าแก่กว่าชนกลุ่มอื่น ที่อยู่ในภาคเหนือตอนบน

ดังตามตำนานพระธาตุล้านนา ที่เอ่ยถึงชนเผ่าโบราณ ลวะ นี้ว่า

พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่

ได้เสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา

และพบกับลวะผู้หนึ่งถวายอาหารดังเช่น

ลวะอ้านกอน ถวายน้ำผึ้ง ... พระธาตุลำปางหลวง

ลวะอ้ายค้อมถวายหมาก ... พระธาตุช่อแฮ
จากการขุดค้นในพื้นที่ เมืองน้อย เมืองปาย เมืองแปง

ระบุว่า อยู่ในยุคอาณาจักรล้านนา

ซึ่งได้เสื่อมถอยลงมาหลังยุคหริภุญชัย คือยุค นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
จากเอกสารประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / ปั๊บสา

“สักกะเหลดแจ่นหย่าจะหว่าง” แปลว่า ประวัติเรียงปีจุลศักราช

โดย ส่างหม่องมิ้น เมืองปั่น ปัจจุบันอยู่ในเขตสหภาพพม่า

เล่าถึงการอพยพหนีภัยสงครามของ ชาวไตจากเมืองไทยใหญ่ ในรัฐฉาน

สู่พื้นที่บ้านดอนหรือบริเวณเมืองเก่าเวียงเหนือ

ภายใต้การนำของ “พก่าซอ” พะก่า ... ใช้คำนำหน้าชื่อคหบดี ...

ในช่วงปลายรัชสมัยพญามังราย
ในสมัย " พญาติโลกราช " พ.ศ. 1985 - 2030

เป็นยุค “เก็บผักใส่ซ๊า ( ตะกร้า ) เก็บข้าใส่เมือง”ของอาณาจักรล้านนา

คือ กรรมสิทธิ์ในสิ่งของต่างๆเป็นของเจ้าเมือง

การปกครองเป็นระบบศักดินา

เหล่าไพร่พลเป็นฝ่ายผลิต จ่ายค่าเช่า ,ส่วย ,ภาษี

ตอบแทนการป้องกันความปลอดภัย

นักประวัติศาสตร์ระบุอาณาเขตของล้านนาว่า

ทิศเหนือถึงมณฑลจีนยูนานส่วนด้านทิศใต้ลงถึงเมืองสุโขทัยด้าน

ตะวันออกจดแม่น้ำโขง

ด้านตะวันตกถึงแม่น้ำสาละวิน

และบ้านดอนก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาประเทศในช่วงเวลานี้


พ.ศ.1999 ท้าวบุญเรือง (ศรีบุญเรือง) ราชบุตร พญาติโลกราช

ที่ครองเมืองเชียงรายกระทำผิดพระราชอาญา

พญาติโลกราชเนรเทศไปเมืองน้อย

ชุมชนโบราณ คือ บ้านเมืองน้อยตำบลเวียงเหนือในปัจจุปัน

และ พ.ศ.2020 แม่ทัพใหญ่ “เจ้าศรีใจยา”

นำกองทัพและช้างพลายเผือก 2 เชือก

คือ ช้างเผือกเฒ่ามงคล และ ช้างเผือกพลายมงคล

เข้าโจมตีบ้านดอนในตอนรุ่งสาง และสามารถยึดครองบ้านดอน

เป็นลูกบ้านหางเมืองของอาณาจักรล้านนา

หลังการศึกเสร็จสิ้นช้างเผือก 2 เชือกได้หลุดเข้าป่า

และสามารถติดตามได้ที่ลำห้วยต้นแม่น้ำ (ห้วยช้างเฒ่า-ห้วยช้างแก้ว)

เจ้าศรีใจยาปรึกษาขุนนางเหล่าอำมาตย์เห็นสมควรเรียกแม่น้ำสายนี้ว่า

“แม่น้ำปาย” ... มาจากภาษาไทยยวน ช้างปาย คือ ช้างพาย หรือช้างพลาย

แม่น้ำปายสายนี้จะไหลลงไปยัง อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
***

ที่บ้านปางหมู อ. แม่ฮ่องสอน

แพนี้ล่องมาตามลำน้ำปาย จาก อ.ปาย

***

ปี พ.ศ.2101 กองทัพบุเรงนอง ยึดเชียงใหม่

ล้านนาประเทศ ตกอยู่ใต้อาณัติของพม่าเป็นเวลา 216 ปี

หลังจากนั้นอีก 34 ปีต่อมา

กองกำลังฝ่ายล้านนาและกรุงธนบุรีโดยสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ได้ขับไล่พม่าจากเมืองเชียงใหม่

อาณาจักรล้านนามีสถานะเป็นประเทศราชของสยามประเทศในปี พ.ศ.2317


พ.ศ.2350 ชาวไตอพยพจากเมืองไทยใหญ่ ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน

มาบ้านดอนเมืองปายตกลงตั้งบ้านเรือนอยู่กัน

และยกขุนส่างปายเป็นพ่อเมือง


ในปี พ.ศ.2374 เจ้าแก้วเมืองมาออกสำรวจพื้นที่เชียงใหม่ตะวันตก

และคล้องช้างไว้ใช้งานในสมัยพระเจ้ามโหตรประเทศ

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

เมื่อเจ้าแก้วเมืองมาเดินทางมาถึงเมืองปาย

ก็ได้แนะนำขุนส่างปาย ย้ายเมืองตั้งทางฝั่งขวา

เพราะเป็นที่ราบกว้างขวาง มีทำเลดี เหมาะแก่การเพาะปลูก
*** แค่นี้ก่อนเพราะคนเล่าเริ่มเวียนหัว ***


ที่จะแวะต่อไปหาไม่ยาก
ฟังไกด์ตุ๊กเล่าต่อเนาะ อุตส่าห์อ่านมา


สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย

สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2485

โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น

เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงและอาวุธข้ามแม่น้ำปาย

เข้าไปยังประเทศพม่า ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในขณะนั้น

โดยกองทหารญี่ปุ่นเกณฑ์และจ้างชาวไทยจากหมู่บ้านต่างๆ

ให้ขุดถางเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ก็ถูกเกณฑ์ว่าจ้างให้ขุดถางเส้นทางมุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงใหม่

โดยมาบรรจบกันที่ฝั่งแม่น้ำ บริเวณบ้านท่าปาย อำเภอปาย

แล้วจึงร่วมกันสร้างสะพาน บรรจบทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเหนือแม่น้ำปาย

กลายเป็นเส้นทางและสะพานแห่งประวัติศาสตร์สงคราม


พ.ศ. 2489 สงครามโลกสิ้นสุดลง

กองทหารญี่ปุ่นได้ถอยทัพกลับ และเผาสะพานไม้ทิ้ง

ชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงกันสร้างสะพานไม้ขึ้นมา เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายอีกครั้ง


พ.ศ. 2516 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม

น้ำป่าได้พัดสะพานไม้หายไป

ทางอำเภอปายจึงได้ทำเรื่องขอสะพานเหล็ก "นวรัฐ" เดิมของเชียงใหม่

ซึ่งขณะนั้นไม่ได้ใช้การแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2510

นำมาแทนสะพานไม้ที่ถูกกระแสน้ำพัดทำลายไป


พ.ศ. 2518 สะพานนวรัฐจากจังหวัดเชียงใหม่

ได้ถูกทยอยขนย้ายขึ้นมาประกอบใช้ใหม่ ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พ.ศ. 2519 จึงได้ประกอบขึ้นจนแล้วเสร็จ

เป็น "สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย" ในปัจจุบัน


ถัดจากสะพานไปอีกนิด


ทางขึ้นเมื่อปี 2550 คือแนวแดง ๆ ในภาพ

ตอนนั้นยืนมองหน้ากันชั่วครู่ว่าจะขึ้นดีไหม
แล้วก็ลุย ... ตอนนี้ก็ยังมีให้เดินได้ถ้าต้องการบรรยากาศเดินป่าทางเดินปัจจุบัน พ.ย. 2555ดอกไม้ริมทาง
กองแลน

อยู่ในบริเวณป่าเต็งรังสลับกับป่าสน

คือ

เนินดิน ( แดง ) ที่ถูกน้ำเซาะจนทรุดตัวเป็นหุบลึกกว่า 20 ม.
เดินได้ แต่ลื่น ไม่ไปดีกว่า ตกไปก็ไม่มีใครตามลงไปเก็บแน่
สังเกตุม้านั่งซ้ายมือในรูป ... และช่องให้โผล่หน้าถ่ายภาพ
จากภาพปี 2550 พบว่าอยู่ที่เดิม ... แต่กลุ่มต้นไม้ซ้ายมือในรูป

ตอนนี้ทำหอให้ขึ้นชมวิวแล้ว และช่องให้โผล่หน้าถ่ายภาพ


วิวที่ชมบนหอ
ใบไม้นี้คือ ใบตองตึง เหมือนใบสักแต่ไม่มีขน

ใช้ห่อข้าวนึ้ง ... ข้าวเหนียว

ใช้ทำหลังคา
จากนั้น

ผ่านที่เที่ยว in trend ตอนเรามาเมื่อปี 2550 กำลังทำ
เมืองปาย ต๋อนเมื่อวัน ... ตอนกลางวัน


ย่านรีสอร์ทในเมืองที่ด้านหลังติดน้ำปายวัดพระธาตุแม่เย็น


ที่ไหนสูง ๆ คนก็ดั้นด้นขึ้นมาชมวิวเมือง


ดอกจริงนะ
เดินขึ้นมาก็ได้
สีหน้าดูกังวล
อีกสถานที่ที่จะแวะ เพราะคราวที่แล้วพลาดไปคือ วัดน้ำฮู

อยู่ทางเดียวกับบ้านสันติชน แต่ถึงก่อน
ลงมาจากวัดพระธาตุแม่เย็น

เจ้าของรีสอร์ทมั้ง เนาะ
เลี้ยวไปเลี้ยวมาให้ผ่านหน้าโรงพยาบาลละ
ข้ามบายพาส ไปสักนิด วัดอยู่ซ้ายมือ
เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่ออุ่นเมือง

พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง

ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่

เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม ... พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนยุคที่สาม

อายุประมาณ 500 ปี
ด้านหลังมีเจดีย์ที่เชื่อว่า บรรจุพระเกษา และ พระอัฐิ ของพระสุพรรณกัลยา

เรื่องพระสุพรรณกัลยาพงศาวดารหลายฉบับจะต่างกัน

จาก พงศาวดารพม่าฉบับหอแก้ว

ที่แต่งขึ้นโดยพระบรมราชโองการของกษัตริย์พม่า

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2372

ได้กล่าวถึงพระสุพรรณกัลยาซึ่งเป็นพระมเหสีองค์หนึ่งของบุเรงนอง

ว่า

พระองค์มีคนสนิทคนหนึ่ง มีนามว่า พระองค์จันทร์

ภายหลังพระอุปราชาสิ้นพระชนม์จากการทำยุทธหัตถี

พระเจ้านันทบุเรงมิได้ประหารพระสุพรรณกัลยาทันทีที่ทราบข่าว

หากแต่ได้เสวยน้ำจัณฑ์จนเมามายอยู่เป็นเวลานาน

แต่ละวันก็พาลหาเรื่องพระสุพรรณกัลยาและขู่อาฆาตบ่อยๆ

จนพระนางสังหรณ์พระทัย ได้ทรงเรียกพระองค์จันทร์มาปรับทุกข์หลายครั้ง

ท้ายที่สุดพระองค์ได้ตัดปอยพระเกศาใส่ผอบเครื่องหอม

ประทานแก่พระองค์จันทร์

เตรียมนำไปถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่กรุงศรีอยุธยา

เผื่อพระองค์จะไม่มีพระชนม์ชีพต่อไป

ต่อมาวันหนึ่งพระเจ้านันทบุเรงทรงเมามายไม่ได้พระสติ

ได้เสด็จไปถึงห้องพระบรรทมของพระสุพรรณกัลยา

แล้วใช้พระแสงดาบฟันแทงพระสุพรรณกัลยาสิ้นพระชนม์อยู่บนพระที่

และได้ระบุว่าพระนางมีพระราชโอรสกับพระเจ้าบุเรงนองหนึ่งพระองค์

และในครรภ์อีก 1 พระองค์

เมื่อพระเจ้านันทบุเรงทรงคืนพระสติแล้ว

ก็ได้มีพระราชโองการจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

แก่พระสุพรรณกัลยาอย่างสมพระเกียรติ


ส่วนพระองค์จันทร์นั้นได้ลักลอบออกจากวัง

โดยนำผอบพระเกศาไปกับนายทหารมอญ

ทำทีเป็นสามีภรรยากันตลอดเป็นเวลาสามเดือนเศษจนถึงกรุงศรีอยุธยา

( เรื่องนี้คล้ายกับตำนานวัดท่าใหม่อิ ที่ป้าขายดอกไม้ที่วัดเล่าให้ฟัง )

หลังจากได้พระราชทานเพลิงพระศพพระวิสุทธิกษัตริย์

(ซึ่งทางไทยได้กล่าวว่าสิ้นพระชนม์เนื่องจากทรงตรอมพระทัยในการสูญเสียพระสุพรรณกัลยา)

สมเด็จพระนเรศวรทรงได้ยกทัพไปตีหงสาวดีและตองอูแต่ไม่สำเร็จ

ระหว่างนั้นได้รับพระอัฐิ พระสุพรรณกัลยาจากมอญผู้หนึ่ง

ในช่วงที่พระองค์ประทับ ณ เมืองปาย

ทรงพระสุบินถึงพระสุพรรณกัลยาได้เสด็จมาพบและตรัสว่า

พระนางเปรียบเสมือนคนสองแผ่นดิน

มีความผูกพันทั้งไทยและพม่า

จึงมีพระประสงค์ที่จะพำนักเมืองปายนั่นเอง

จากการพระสุบินดังกล่าวสมเด็จพระนเรศวร

จึงหยุดทัพไว้ที่เมืองปาย เป็นเวลา 32 วัน

โปรด ฯ ให้ม้าเร็วเข้ามารับตัวท้าวจันทร์เทวีขึ้นไป

และให้นำผอบบรรจุพระเกศาขึ้นไปด้วย

และโปรดให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่ง และพระเจดีย์

เพื่อจะประดิษฐานพระเกศาและพระอัฐิไว้ ณ เมืองปาย

ปัจจุบันเชื่อกันว่าอยู่ที่วัดน้ำฮู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

( ขอบคุณวิกิพีเดียค่ะ )
และศาลด้านหน้าวัดคือ
เที่ยวแบบเนื้อล้วน ๆ เนาะ

จะว่าไปบรรยากาศเมืองปายตอนนี้ไม่ค่อยโดนใจเราเท่าไหร่

ลืมไป ที่นี่มีอีกที่ เป็นบ่อน้ำร้อนท่าปาย

เป็นบ่อน้ำร้อนที่ไหลออกมาจากใต้ดิน

แล้วไหลลงมาเป็นลำธาร เป็นชั้น ๆ ลงมา

ก็จะร้อนน้อยลงจนลงไปนอนแช่ได้ หาแผนที่เองนะ ไม่ยากค่ะ
ปิดท้ายเมืองปายด้วยหมู่บ้านสันติชน

เป็นภาพเก่าที่เคยแวะเมื่อปี 2550Create Date : 27 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 27 ธันวาคม 2555 12:21:15 น.
Counter : 2417 Pageviews.

36 comments
#### รีวิวตุรกี - นครใต้ดิน Kaymakli และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Goreme #### สาวไกด์ใจซื่อ
(3 ต.ค. 2562 09:12:39 น.)
ทนายอ้วนชวนเที่ยวเมืองรถม้า - วัดไหล่หินหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ทนายอ้วน
(2 ต.ค. 2562 21:27:32 น.)
♨️ คุซัทสึ ออนเซ็น ชลบุรี ♨️ สมาชิกหมายเลข 4058282
(2 ต.ค. 2562 16:37:19 น.)
🙏วัดบึงลัฏฐิวัน พระนครศรีอยุธยา🙏 โอน่าจอมซ่าส์
(1 ต.ค. 2562 00:42:30 น.)
  
ตามคุณตุ๊กมาเที่ยวด้วยคนค่า
เป็นจังหวัดที่อยากไปมาก
ไปอ้วกค่า คุณตุ๊กคงไปไม่ถึงนะ
เพราะเห็นเขาว่าหากไม่อ้วก ถือว่าไปไม่ถึงแม่ฮ่องสอน 555 จริงป่ะ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:56:18 น.
  
เห็นแล้วก็งง กับตัวเองว่าปั่นจักรยานไปเที่ยวได้อย่างไร

ภาพที่ห้วยน้ำดังสวยจังค่ะ

ปล..คิดถึงปายค่ะ
โดย: never the last วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:58:05 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาตามเที่ยวปายด้วยคนครับ ผมยังไม่เคยได้ไปเที่ยวปายเลยสักครั้งครับ เห็นคนที่เค้าไปแล้วบอกว่าถนนจะขึ้นเขามีโค้งเยอะมาก ๆ พอได้มาเห็นในบล็อกนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโค้งเยอะมากจริง ๆ ด้วย โค้งเยอะแบบนี้ผมยังไม่ไหวแน่ ๆ เลยครับ ผมต้องอาเจียนแน่ ๆ เลยครับ จำได้ง่าเคยนั่งรถตู้ไปเที่ยวสังขละบุรีก็คลื่นไส้แทบจะไม่ไหวแล้วครับ

ดูภาพบรรยากาศทิวเขาแล้วสวยงามและสบายตาดีจังเลยครับ ผมอยู่แต่ในกรุงเทพฯ ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นทิวเขาสวย ๆ แบบนี้เลยครับ อยู่นี้มองเป็นแต่ตึกและสายไฟเกะกะเต็มไปหมดเลยครับ

อิอิ
โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:47:56 น.
  
ตามมาแอ่วบ้านเกิด อีกครั้ง

บ่าได้ไปจ๊าดเมินแล้ว ตี่ อ.ปาย กับ แม่ฮ่องสอน
มีปั้ม LPG ก่อครับคุณตุ๊ก... ใช้เบนซินมันเปลือง
ครับ 555
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:55:02 น.
  
ว๊าว...ป้ายที่สะพานปายยังอยู่
ไม่เคยเข้าไปที่กองแลนเลยครับ
โดย: wicsir วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:16:15 น.
  
ภาพทะเลหมอกยามเช้า สวยจริงๆค่ะพี่ตุ๊ก
ยังไม่เคยไปปาย กับห้วยน้ำดังเลย
เีที่ยวผ่านบล๊อกพี่ตุ๊กไปก่อนค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ขอบคุณพี่ตุ๊กที่ไปเปิดบล๊อกพร้อมให้กำลังใจนะคะสุข สดชื่นยามเย็นค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:49:54 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก แวะมาทักทายจ้า

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาทักทายเท่าไหร่ แต่ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะ

ยกข้าวกล่องมาฝากด้วยจ้า
โดย: AoRaEa วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:09:10 น.
  
ห้วยน้ำดังยังบ่าเกยไปเลยครับปี้ตุ๊ก
งามดีนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:25:58 น.
  
มาอ่านครับ
โดย: ravio วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:33:06 น.
  
ทักทายสวัสดีครับคุณตุ๊ก

ช่วงนี้เห็นเพื่อนๆ ไปเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องขึ้นเขาขึ้นดอยและดูว่าจะต้องพึ่งยาดมกันทุกๆ คน

ช่วงนี้ผมห่างไกลกับอาการแบบนี้แล้ว .... เพราะไม่ค่อยได้ไปไหนไกลๆ แบบนี้ ถ้าได้ไปก็คงน่าจะต้องหาทางพกไปด้วยล่ะครับ
โดย: ถปรร วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:40:46 น.
  
โอ้โห.....บล็อกนี้สุดยอดจริงๆ ทั้งบล็อกน่าดูมาก ทั้งภาพและเนื่อหาครับ...
ให้ห้าดาวแลยครับท่านประธาน
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:30:33 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:4:09:45 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:40:09 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันเพ็ญเดือนสิบสอง
สนุกกับประเพณีลอยกระทงนะค่ะคุณตุ๊ก
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:36:50 น.
  
สะดุดชื่อ..ทัวร์ยาดมมาก 555
ถ้าให้เค้ากับบรรยากาศต้องดอมยาดมพม่าที่เป็นกระปุ๊กเล็ ก ๆ สูดทีเห็นดาวเลยทีเดียว
โดย: peeradol33189 IP: 182.52.74.137 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:24:24 น.
  
ว้าววววววววววว ปายยยยย
จะได้ปายยยย แล้ววววววว
เข้ามาบ้านพี่ตุ๊ก ให้กระตุกต่อม เล่นๆๆ
ขวัญ รัก ปายยยยย มากๆๆๆๆๆค่ะ
โดย: kwan_3023 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:05:52 น.
  
สุขสันต์วันลอยกระทงครับคุณตุ๊ก

โดย: ทองกาญจนา วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:46:03 น.
  
เชื่อค่ะพี่ตุ๊ก นี่ขนาดดูภาพยังไค่ฮ๊ากตามอะ
คิดว่าตัวเองแน่ ยังไม่รอดเลยคะ

โดย: mutcha_nu วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:01:42 น.
  
ทักทายสวัสีดีครับคุณตุ๊ก

สำหรับงานยี่เป็งที่เชียงใหม่ วันที่ตรงกับวันลอยกระทง จะเป็นวันกระทงเล็กครับ และถัดไปวันรุ่งขึ้นถึงจะเป็นกระทงใหญ่..........วันนี้ที่เชียงใหม่ก็จะเป็นงานกระทงเล็กล่ะครับ ว่าจะไปเดินเล่นถ่ายภาพอยู่ครับ
โดย: ถปรร วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:07:31 น.
  
สวัสดีวันลอยกระทง อย่าลืมเอาทุกข์ โศก โรค เคราะห์ (ถ้ามี )ใส่กระทงลอยออกไปไกลๆ ทริปนี้สมตำแหน่งประธาน จริงๆ ครับ
โดย: surya21 (surya21 ) วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:48:50 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ตามมาเที่ยวปายด้วยคนค่ะ
ถ่ายรูปมาสวยจัง
โดย: พูดไม่เก่ง แต่เจ๋งทุกคำ วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:02:26 น.
  
ผมชอบชื่อคณะทัวร์เป็นการส่วนตัวครับ

เอิ้กๆ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:15:04 น.
  
ผมแอบมาขโมยรูปสวยห้วยน้ำดัง ไป2รูปเอาไปเป็นโมเดลฟาร์มป่าไม้ในฝันครับ
โดย: surya21 (surya21 ) วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:50:39 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ
วันนี้ทั้งรูปและเรื่องจัดเต็มดีค่ะชอบ ๆ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:22:08 น.
  
นั่งอ้าปากหวอ แถวหน้าสุด รอฟังไกด์พี่ตุ๊กค่ะ

ตั้งแต่พี่ตุ๊กพาเที่ยวมาหลายเส้นทาง เส้นนี้น่าจะเป็นทริปแรกที่หนูคุ้นที่สุด เพราะเคยไปมาแล้ว ที่เหลืออ้าปากหวอจริงๆ ค่ะ อยากไปตามรอยบ้าง

กองแลนตอนที่หนูไปเค้ากำลังทำทาง แต่ก็ขึ้นตามดินแดงขึ้นไปค่ะ เดินไปกลัวหล่นมาก ประสาทเสียไปหมด กลัวก็กลัว ตัวเองกลัวความสูง ยังห้ามไม่ให้ลูกเดินไปด้วยค่ะ กลัวหล่น ไม่มีใครเก็บเหมือนที่พี่ตุ๊กว่า

ไปห้วยน้ำดังสองครั้ง ยังไม่เคยนอนที่ห้วยน้ำดังเลย ลานกางเต็นท์ น่าสนใจนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:05:25 น.
  
สวัสดีค่ะแวะมาทักทายในวันลอยกระทง
ขอให้มีความสุขกับวันลอยกระทงนะคะ
วันนี้แวะเอาข้าวกล่องวันลอยกระทงมาฝาก
ทานให้อร่อยนะคะ
โดย: AoRaEa วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:18:14 น.
  
มานับโค้ง..เที่ยวปายด้วยค่ะโดย: Calla Lily วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:13:51 น.
  

November full moon shine
Loy Krathong Loy Krathong

สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะคุณตุ๊ก

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:54:22 น.
  
สวยม จนต้องยอม ดมยาไปเลยค่ะโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:32:43 น.
  


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:03:49 น.
  
โหวตครับพี่ตุ๊ก
ภาพเพียบ ข้อมูลสุดยอด
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:56:55 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ รูปและข้อมูลเยอะดีจังค่ะ โหวตให้ค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: มะปรางสีสวย วันที่: 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา:0:22:57 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก

ตอนที่ปอยไปแม่ฮ่องสอน ปอยจะใช้เส้นฮอดค่ะ
แต่ก่อนขึ้นรถก็ทานยาแก้เมารถดักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
แค่มองรูประหว่างขับรถ เห็นเส้นทางก็จะเมารถแล้วคร๊าคุณตุ๊ก หุหุ
ดูรูปที่สอง ... ขับรถเร็วนะนั่น หุหุบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
LoveParadise Food Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:11:11 น.
  
สวัสดีจ้ะน้องตุ๊ก

ภาพตั้งเยอะแยะ ไม่มีน้องคนงามสักภาพให้แช่มชื่นเลยนะคร้าบบบบ

เคยไปปายมาแล้วละ แต่ไม่ทั่วถึงอย่างน้องเลย

เก่งจัง
โดย: find me pr วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:17:08:50 น.
  
เพิ่งรู้ว่าเส้นนี้ 2224 โค้งครับ เยอะกว่าเส้นดั้งเดิมตั้งเยอะแต่ไม่ยักแจกประกาศ

กองแลงเปลี่ยนปรับปรุงไปมากจริงๆ ทางน่าเดินขึ้นเยอะเลย แต่ว่าพอถึงตัวกองแลงจริงๆแล้ว ผมก็เปลี่ยนใจถอยหลังหลายจุดเหมือนกันครับพี่ แบบว่ามันเสียวคอดๆ เพราะมันแคบมากๆ กลัวไม่มีใครลงไปเก็บแน่ๆเหมือนกันครับ ฮรี่
โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 16 ธันวาคม 2555 เวลา:11:16:43 น.
  
Create Date : 27 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2555 19:13:38 น. 35 comments
Counter : 499 Pageviews.


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 ธันวาคม 2555 เวลา:12:20:26 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด