ลำพูน ลี้ ... ขับรถแอ่ว อ.ลี้ เมืองสามครูบา ตอน 1 ตำนานเมืองลี้ถึงตัวอำเภอลี้เที่ยงพอดี ร้านก๋วยเตี๋ยวปิดส่วนใหญ่เพราะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2558

ร้านอาหารตามสั่งข้างทาง

เห็นบนโต๊ะวางจานที่ทานแล้วแต่เหลือเกือบเต็มจาน สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่อร่อย

ถึงตลาดตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ

หน้าตลาดมีรูปหล่อของพระสามรูป

คือ

สามครูบาที่ได้รับความเคารพนับถือมากในภาคเหนือ

ครูบาศรีวิชัย ... วัดบ้านปาง

ครูบาขาวปี๋ ... วัดพระพุทธบาทผาหนาม

ครูบาวงศ์ ... วัดพระบาทห้วยต้ม


อำเภอลี้จึงเรียกกันว่า เมืองสามครูบา
ภาพหน้าบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตอนสร้างทางไปถึงวัด
ในตลาดมีร้านให้เลือกซื้ออาหารหลายอย่าง แต่ เป็นโรคแพ้ข้าวมันไก่
จากนั้นไปวัดลี้หลวง


ในสมัยเกิดการสงครามระหว่างล้านนากับกรุงศรีอยุธยา

คนได้อพยพหนีภัยสงคราม จากเมืองเชียงใหม่ – ลำปาง มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้

จึงเรียกว่าเมืองนี้ว่าเมืองลี้ ตั้งชื่อแม่น้ำที่ไหลผ่านนี้ว่าแม่น้ำลี้

ได้พบวัดร้างจึงได้บูรณะขึ้นมา เป็นวัดลี้หลวง


พระอุโบสถ

ทางเหนือปิดเสมอนอกจากมีงาน เพราะใช้เฉพาะพิธีกรรมของสงฆ์

ถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์
เสมาเก่าบริเวณรอบโบสถ์
บันไดมกรคายนาคหน้าวิหาร
เหนือประตูวิหาร เป็นรูปสามครูบาแห่งเมืองลี้ และครูบาปันคำแห่งวัดลี้หลวง
ภายในวิหารแปลกตามาก
พระประธานเก่าแก่ของวัดลี้หลวง
เป็นพระที่พบในโขงพระเจ้าร้าง

ซึ่งคนล้านนาสร้างไว้เพื่อเป็นพระประธานในวิหาร

เมื่อได้บูรณะวัดบนวัดร้างเดิม พบโขงพระเจ้า จึงสร้างวิหารครอบไว้

เดิมมีสามองค์ แต่ถูกโจรกรรมไปเสียองค์หนึ่ง ทางวัดจึงยกท่านไว้ด้านบน
จาก หนานเตอะ ท่านอธิบายไว้ว่า

คำว่า "โขง" แผลงมาจากคำว่า "กรง" ในภาษากลาง

อย่างเช่นคำกลางว่า "กิริยา" ก็ เปลี่ยนมาเป็น "ขียา"

ดังคำในธัมม์ ว่า ".....ขียาอันได้แสดงธัมม์เทศนามา"

ก็คือ "กิริยาอันได้แสดงพระธัมม์เทศนา....."

และคำว่า"ศรีโขง" ก็แปลว่า วัดที่มีประตูเป็นกรง นั่นเอง


และโขงพระเจ้าในวิหารเดิมมีประตูเป็นกรงปิดอยู่
ลวดลายซุ้มประตูโขง
หอไตร
ซากอิฐกำแพงวัดที่พบนั้น ร่วมสมัยกับเวียงเก่า หรือเวียงเจดีย์

ที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 1 กม.

บนเส้นทาง ทล.106 ลี้-เถิน

เส้นทางสายนี้เมื่อ พ.ศ.250X เป็นเส้นทางหลักทางรถยนต์ เชียงใหม่ - กรุงเทพ

เชียงใหม่ - ลำพูน - บ้านโอ่ง ลี้ เถิน สามเงา พักเขื่อนภูมิพลคืนหนึ่ง

เขื่อน สามเงา ตาก ...(จำไม่ได้)... นครสวรรค์ พักคืนหนึ่งที่โรงแรมอโนดาต วันที่สามจึงถีงกรุงเทพ
ซ้ายมือ วัดพระธาตุดวงเดียว


ข้อสังเกตุ ... รูปช้าง ?
ทางเข้าวัดผ่านร่อง และเนินกำแพงเข้าไป

ทำให้นึกถึง คูน้ำ และกำแพงเมือง


ด้านใน มองออกมา
เนินกำแพง
ต้นโพธิวัดพระธาตุดวงเดียว
กำแพงแก้ว
พระธาตุ


ดังนั้นเรื่องที่เล่าต่อไปนี้

เป็นตำนาน เวียงเก่า หรือ เวียงเจดีย์ จากพับสา

นี่คือที่เรียกว่า พับสา
ซึ่งนำไปเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังของระเบียงแก้ว วัดพระธาตุดวงเดียว


ราว 1600 ปีก่อน จีนฮ่อยกทัพมาตีโยนกแตก

ชาวโยนกภายใต้การนำของเจ้าคำภีระอพยพลงมาผ่านสิบสองปันนา

จนพบสถานที่เหมาะจึงสร้างบ้านเรือนและวัด ... เมืองหลวงพระบาง

ลูกสาวเจ้าคำภีระ ชื่อพระนางจามะรี


เมืองหลวงพระบางมีความเจริญรุ่งเรืองมากจีนฮ่อก็ยกทัพมาตีอีก

ท้าวคำภีรัจึงให้พระนางจามะรีพาทหารและผู้คนจำนวนหนึ่งหนีไป

เมื่อมาถึงเมืองจำปี หรือ คามีระนคร ... เมืองฝาง

พบช้างป่าจึงคล้องมาเป็นพาหนะ ชื่อ พลายสุวรรณมงคล

เดินทางต่อมาถึงเมืองนะ (เชียงดาว)

ล่องน้ำปิงลงมาถึงที่หนึ่งช้างลื่นไถลลงมาจากเขา จึงเรียกสถานที่นั้นว่าดอยหล่อ

แล้วข้ามน้ำมาทางตะวันออก

เดินทางมาซึ่งเป็นขึ้นดอยยาว ไพร่พลที่ตามมาจึงหุย เรียกที่นั้นว่าดอยอีอุย

(หุยแปลว่าตะโกนร้องออกมา)

เดินทางมาจนเครื่องทรงช้างชำรุด พักซ่อม เรียกที่นั้นว่า บ้านแม่แสลม (?)

เดินทางมาถึงที่อยากพัก แต่ช้างไม่ยอมน้อมหัวให้ลง เรียก ทุ่งหัวช้าง

เดินทางถึงที่หนึ่ง ช้างน้อมหัวลงให้พัก เรียก บ้านแม่ปลง ปัจจุบันเรียกบ้านแม่ปวง

พักที่ตรงนี้หลายเดือน นายทหารคนสนิทออกล่าสัตว์ โดนงูเห่ากัด รักษาไม่ได้จึงสิ้นชีวิต


เมื่อหมดที่ปรึกษา

พระนางจามะรีจึงเอาพวงคำ (สร้อยทองคำ) ประดับช้าง

เรียกชื่อช้างใหม่ว่า พวงคำ ที่แห่งนั้นได้ชื่อว่า บ้านปวงคำ

อธิษฐานขอเทวาอารักษ์ให้ช้างไปนำไปสู่ที่สร้างเมืองใหม่

ช้างพวงคำล่องไปตามลำน้ำลี้ถึงดอยหนึ่งก็หันกลับโดยไม่รู้สาเหตุ เรียก ดอยช้างคืน

ถึงที่หนึ่งช้างพวงคำตกใจสะดุ้งวิ่งหนีเหมือนเห็นอะไรบางอย่าง เรียก บ้านโป่งหลอก

วิ่งหนีไปไม่ไกลพวงคำตก เรียกบ้านพวงคำ

เมื่อจับช้างได้ก็ประดับพวงคำใหม่ และอธิษฐาน

ช้างจึงขึ้นดอยทางตะวันตกของแม่น้ำลี้

ขึ้นมาถึงที่ราบมีจอมปลวกใหม่ข้างบนมีสีขาวคล้ายไข่นก และมีนาคเฝ้าอยู่ตัวหนึ่ง

ตอนกลางคืนก็เห็นเป็นลูกแก้วส่องสว่างกลางจอมปลวก

จึงสร้างเมืองโดยเอาจอมปลวกนั้นเป็นใจกลางเมือง สร้างวัดกลางเมือง คือ วัดพระธาตุดวงเดียว
ขุดคูเมือง ทำกำแพงสองชั้น และปลูกไผ่รอบเมืองเป็นกำแพงที่หนาทึบ คือ เมืองลับลี้
คืนหนึ่งพระนางนิมิตว่า

เห็นลูกแก้วลอยขึ้นมาทางตะวันออกของเวียง ลอยไปลอยมาห้าครั้ง

จึงได้สร้างวัดขึ้น คือ วัดพระธาตุห้าดวง


เมื่อช้างหมดอายุขัย

ได้เผาและเอากระดูกโรยรอบวัดพระธาตุดวงเดียว

และเก็บไว้ที่อนุสาวรีย์พญาช้างในวัด


เมืองลี้เจริญรุ่งเรืองสืบมา ได้ค้าขายกับเมืองแก่งสร้อย

ต่อมาถึงสมัยเจ้านิ้วงาม กิติศัพท์ความมั่งคั่งร่ำลือไปถึง พญาเมืองใต้ ... ใต้ล้านนา

จึงแต่งทัพยกมาตี แต่สู้ไม่ได้เพราะเมืองป้องกันแน่นหนา แถมมีป่าไผ่หนาทึบ

จึงออกอุบายให้ยิงธนูติดถุงเงินเข้าไปในป่าไผ่ และล่าถอย พร้อมทั้งส่งสายเข้าแทรกซึม

( อุบายยิงถุงเงินทองเข้าป่าไผ่เคยได้ยินไกด์ลาวเล่าเรื่องเมืองวังเวียง)

เมื่อทหารและชาวเมืองตัดไผ่ซ่อมแซมกำแพงเมืองพบถุงเงิน

จึงแย่งชิงกันตัดไผ่เพื่อค้นหา

พญาเมืองใต้จึงยกทัพมาตีเมืองได้อย่างง่ายดาย

พร้อมทั้งเผาทำลาย ฆ่า และกวาดต้อนผู้คนไป
ขณะเดินทาง มีเชลยไม่กี่คนหนีกลับมาได้

แต่ที่เวียงมีแต่แร้ง และ ซากศพ

จึงอพยพไปสร้างเมืองอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำลี้ เรียกบ้านวัดหลวง

ที่พาไปแอ่ว คือวัดลี้หลวงต่อมามีผู้คนอพยพมาจากเมืองเชียงใหม่ ลำพูน เถิน และตาก เข้ามาอยู่

ถึงกลางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เจ้าเมืองลำพูนหรือนครหริภุญไชยได้แต่งตั้งเจ้าเมืองมาปกครองและตั้งเป็นเมืองลี้

พ.ศ. 2454 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น อำเภอเมืองลี้ และ อำเภอลี้
ของเก่าที่แสดงว่าบริเวณวัดพระธาตุดวงเดียวนี้ เคยเป็นเมืองมาก่อน


จากวัดพระธาตุดวงเดียวเลยไปอีกนิด
ซุ้มประตูวัดพระธาตุห้าดวง


เป็นวัดในนิมิตพระนางจามะรี
ปิดท้ายด้วย พระธาตุห้าดวง


ขอบคุณของแต่งบล็อกจากคุณชมพรค่ะ

Create Date : 23 มีนาคม 2558
Last Update : 18 พฤษภาคม 2562 14:07:00 น.
Counter : 3866 Pageviews.

31 comments
บ้านรักไทย พายุสุริยะ
(12 ต.ค. 2562 11:27:44 น.)
sasima house เชียงใหม่ ใกล้พันธุ์ทิพย์พลาซ่า แมวเซาผู้น่าสงสาร
(11 ต.ค. 2562 18:53:00 น.)
ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี อัมพวา สมุทรสงคราม สมาชิกหมายเลข 5236191
(8 ต.ค. 2562 19:00:15 น.)
หนาวแรกมาแล้ว ณ “ดอยอินทนนท์” 7 จุดเช็กอินไม่ควรพลาด สมาชิกหมายเลข 5518089
(8 ต.ค. 2562 11:40:42 น.)
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โหวต ให้ กับ การเดินทาง ที่ สวยงาม ค่ะ
แต่ละวัด สวยจังค่ะ พี่ตุ๊ก
โดย: kwan_3023 วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:18:50:58 น.
  
ประวัติศาสตร์ ยาวนาน หลายตอนเลย
ต้องค่อยอ่าน..ครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:18:57:14 น.
  
Like อุ้มล่ะชอบเมืองเหนือ
เพราะวัดแต่ล่ะวัดจะเห็นนาค
เห็นบันไดพันยาวทั้งตัวสวยๆ แบบนี้
ชอบนาค....สวยทุกวัดเลยค่ะพี่ตุ๊ก
อุ้มเกาะล้อมาแอ่วโต๊ยยย
โดย: อุ้มสี วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:20:27:00 น.
  
ประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปงเมืองฝ่ายเหนือจะมีช้างคู่บุญเข้ามาเกี่ยวข้อง พระนางจามเทวีก็มีช้างสำคัญ พระญาเจื่องมหาราชก็มีช้างคู่บุญบารมีหลายเชือก น่าจะบ่งบอกว่ายุคนั้นการแพ้ชนะสงครามขึ้นกับการดวลฝีมือบนหลังช้าง
โดย: surya21 IP: 171.98.134.200 วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:20:32:52 น.
  
สวัสดียามค่ำครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:20:57:47 น.
  
ทั้งภาพและเนื้อหาขอบอกว่าสุดยอดครับ สงสัยอยู่นิดเดียวแพ้ข้าวมีนไก่ พี่ก็แพ้เหมือนกันครับเลยต้องสั่งแบบสับมาเป็นจานๆ
โดย: พี่เมศร์ IP: 101.51.99.141 วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:21:12:12 น.
  
ตามไปแอ่วด้วยเน้อ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:21:45:15 น.
  
อำเภอลี้มีวัดสวยๆนั๊กเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:22:19:51 น.
  
วัดงามหลายเด้อ
ชอบบันไดมกรคายนาคหน้าวิหารด้วยครับ
โดย: moresaw วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:23:30:40 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:3:35:16 น.
  
สวาทดีจร้าทั่นดับเบิ้ลตุ๊ก
โผมาเที่ยวตามทั่นตุ๊กด้วยเน้อ
เพลินตาใจดีแต้ๆ อิอิ
ขอกคุงที่ให้พรผมว่าจะได้เป็นล้าน
555 เจอรางวัลใหญ่เมี่ยไหร่ก็เมี่ยนั้น
ไม่งั้น มังคงแหลกอั๊วเปงล้านมากกว่าเหอๆ
งวดที่แล้วคาหนาดโถกรางวัลที่4 4คู่
ยังได้แค่ สิโหะหมื่นเอง ฮา..แต่ก็ดีใจแร้ว
ว่าข้าเกิดมา ก็เคยโถก6 ตัวกะเค้าเหมียนกัน
โดย: smack วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:5:56:33 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:6:41:25 น.
  
ยังไม่เคยไปเที่ยวลี้เลยค่ะพี่ตุ๊ก

อ่านแล้วน่าไปมากๆ เลยค่ะ

วันนี้โหวตเต็มแล้ว พรุ่งนี้กะว่าจะโหวตท่องเที่ยวให้พี่อุ้ม

งั้นพรุ่งนี้โหวตหมวดความรู้ให้พี่ตุ๊กละกันนะคะ แหะๆ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:8:45:35 น.
  
รู้ล่ะว่าลี้ มาจากไหน.

อีสานกับเหนือมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคเหมือนกัน
แต่ทางเหนือปั้นรูปพญานาคได้น่ากลัวมากๆ.
โดย: wicsir วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:8:52:31 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พิรุณร่ำ Literature Blog ดู Blog
Opey Diarist ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
nonnoiGiwGiw Technology Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
อืมส์ที่ขโมยพระไปนี้สงสัยว่าคงศรัทธาจัดมากๆถึงขั้นลักขโมย
แวะมาส่งกำลังใจขอรับ
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:10:05:06 น.
  
เรื่องราวละเอียดมากเลยค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย
ภายในวิหารสวยดีนะคะ

โดย: mambymam วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:10:29:28 น.
  
อ่านเพลินเลยค่ะคุณตุ๊ก
จากประวัติศาสตร์ชนชาติเรา
ส่วนใหญ่เสียเมืองเพราะความโลภ ขาดความสามัคคี
อย่างในเรื่องนี้ ความโลภเป็นต้นเหตุ ป่าไผ่เลยโกร๋น 555

บางรูปที่วางปอป้าเห็นเอียง ๆ นะคะ
ไม่รู้ว่าคุณตุ๊กตั้งใจให้เอียงหรือเปล่า
ชอบภาพบันไดนาคมากค่ะ ดูแล้วขลังดีจัง

ตอนนี้ปอป้าไลค์ไม่ได้นะคะเพราะปิดเฟสชั่วคราว
แต่โหวตได้ โหวตให้บล๊อกดี ๆ เช่นเคยค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:10:42:55 น.
  
สวัสดียามเที่ยงครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:12:01:09 น.
  
มาเที่ยว และไหว้พระครับ พี่ตุ๊ก
สถาปัตยกรรมสวยมากครับ
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:13:14:21 น.
  
ตามไปเที่ยวด้วยนะครับ เก็บเป็นข้อมูลเที่ยวลำพูนคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:13:29:27 น.
  
ชอบดูปัตยกรรม คะ สวยมาก

โดย: blog pu วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:13:43:33 น.
  
สวัสดครับคุณตุ๊ก

วัดลี้หลวงนี่ บันไดนาค หน้าวิหาร นี่อลังการแล้วก็รูปทรง สัดส่วน งดงามมากๆเลยนะครับ

อ.เต๊ะ อ่านประวัติศาสตร์มาหลายเมืองแล้ว
ส่วนใหญ่ที่ เมืองแตก แพ้สงครามกันนี่
ล้วนแต่ เกิดจากการขาดความสามัคคี ซะส่วนใหญ่ แต่นี่ เกิดจากความโลภ ขนาดเมืองมีชัยภูมิที่ดีมีป่าไผ่แน่นหนา ยังต้านพลังความโลภของคนเราไม่ได้เลยนะครับนี่

เพื่อเห็นกับข้าวมันไก่ เย้ย เรื่องราวดีๆที่คุณตุ้ยเอามาฝาก อ.เต๊ะ โหวตให้เลยนะครับ อิอิ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mastana Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: multiple วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:15:37:21 น.
  
ปี2515ไปฝึกงานที่อ.เกาะคาและห้างฉัตร
เดือนครึ่ง ไม่ได้ไปอำเภอนี้ครับ ช่วยหลังไมค์บอกวิธีลงภาพในบล๊อกอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:16:29:41 น.
  

สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก
ตามมาเที่ยววัดไหว้พระด้วยคนค่ะ
แพ้ข้าวมันไก่ เหมือนหนุ่มๆที่บ้านเลยค่ะ
เห็นข้าวมันไก่ที่ไหนต้องเลือกมาเป็นเมนูแรกๆเลยล่ะค่ะ

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: phunsud วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:16:35:17 น.
  วิหารงามอลังการมากค่ะ
มกรคายนาค ก็อลังนะคะ
ถ้าพี่ตุ๊กไม่บอก นิคคิดว่าเป็นนาคนะนั่น

นึกว่าแพ้ก๋วยเตี๋ยวค่ะ ข้าวมันไก่ก็ด้วย
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:16:58:45 น.
  
โหวตค่าพี่ตุ๊ก
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:8:39:04 น.
  
ทักทายยามสายคะ
โดย: blog pu วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:10:00:48 น.
  
~ อ้อก็ชอบจังพี่ข้าวมันไก่ ^^
โดย: ริมน้ำ VOUฟ้า (rimnam_kobfa ) วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:10:14:07 น.
  
แพ้ข้าวมันไก่ คือเห็นแล้วต้องกินใช่ไหมคะ

องค์พระธาตุงามทั้งสองวัดค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
เจียวต้าย Literature Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 26 มีนาคม 2558 เวลา:21:04:27 น.
  
เมื่ออยู่ในเวียงจะปิ้กบ้าน คนล้ีเขาจะถามกันว่า "รถคันนิ ไป่ลิจาวะ ?"
โดย: หนานเตอะ IP: 58.9.68.98 วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:19:13:42 น.
  
ตามมาเที่ยวค่ะ อยากกินข้าวมันไก่
โดย: sawkitty วันที่: 29 มีนาคม 2558 เวลา:7:07:28 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด