เชียงใหม่ ... วัดอุโมงค์ครั้งหนึ่งเมื่อยังเด็ก

วัดอุโมงค์หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ต้องพาผู้มาเยือนเชียงใหม่ไปเพื่อ

ไปดูอุโมงค์ ซึ่งตอนนั้นมีบางอุโมงค์ละที่เขาปิดไม่ให้เข้าเลย

ไปดูโรงมหรสพทางวิญญาณ

ไปดูเสาอโศก

ไปดูต้นไม้พูดได้

... คือวัดป่าเหมือนวัดสวนโมกข์ ...***อีกครั้งครั้งเมื่อเป็นผู้ใหญ่

ครบรอบปีที่ 40 ที่ได้รู้จักเพื่อนร่วมโรงเรียน ได้ไปเยือนวัดอุโมค์เพื่อ

ไปทำบุญให้เพื่อน ๆ ที่ล่วงลับเกาะกันยาวเป็นหางว่าวเลย ... ช่วยประเคนเด้อ

ไปถ่ายรูป ... มีงานพอดี อดจิ
วันสบาย ๆ ออกจากบ้านต้องไปถนนห้วยแก้วก่อนเพราะติด one-way
เลี้ยวไปตามถนนคันคลอง
สมัยก่อนถนนคันคลองยังไม่มี ต้องเข้าทางด้านหลังมอเท่านั้น

ตอนนี้ถนนสายนั้นแคบเพราะคนเข้ามาอยู่กันอย่างหนาแน่น

ก็เลยเลือกเข้าอีกทางแทน
วันที่ไปวันที่ 16 วันหวยออก

ตลอดทางจะมีร่มขายของข้างทางเป็นจุด ๆ

unseen สำหรับเรา ... ขายล็อตตารี่
คนซื้อก็มีทั้งมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ วิ่งหาเบอร์
เลี้ยวเข้ามาในซอยเข้าวัดแล้ว


ภายในวัด

หลังจากพระเจ้ามังรายมหาราช

สร้างเมืองนพบุรี ศรีนครพิงค์ เชียงใหม่

แล้วได้ทรงสร้างวัด ทั้งฝ่ายคามวาสี และฝ่ายอรัญวาสี


ต่อมาพระองค์ได้ทรงทราบว่า

พระเจ้ารามคำแหงมหาราช

ได้ส่งคนไปนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองลังกา ที่เมืองนครศรีธรรมราช

มายังเมืองสุโขทัย

และได้ทราบว่า

พระสงฆ์ลังกาแตกฉานพระไตรปิฎก

และเคร่งครัดในพระธรรมวินัยกว่าพระไทย

จึงได้ขอพระสงฆ์ลังกา จากพระเจ้ารามคำแหงมหาราชมา 5 รูป

มีพระมหากัสสปะเถระเป็นหัวหน้า

ทรงเห็นว่า ระเบียบประเพณีในการประพฤติอาจจะไม่เหมือนพระที่เชียงใหม่

จึงโปรดสร้างวัดฝ่ายอรัญวาสีเฉพาะพระลังกา

ขึ้นวัดหนึ่งต่างหากที่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ


และเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการนำพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์

มาประดิษฐานในลานนาไทยเป็นครั้งแรก

จึงขอให้พระมหากัสสปะเถระเป็นผู้วางแผนผังวัดให้ถูกต้อง

ตามพระธรรมวินัย และประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


แผนผังวัดจึงมีเขตพุทธาวาส

... เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เช่น พระเจดีย์ พระอุโบสถ ...

และสังฆาวาส

... เกี่ยวกับพระสงฆ์ เช่น สาลาแสดงธรรม กุฏิพระโรงฉัน ...

ทรงขนานนามว่า วัดเวฬุกัฏฐาราม ... วัดไผ่ 11 กอ ...


( เวฬุ แปลว่า ต้นไผ่ + กัฏฐา ? ( 11 ) + อาราม )

บันไดทางขึ้นวัด และสิงห์เฝ้า


กำแพงที่เป็นฐานของบริเวณวัด ไม่แน่ใจว่าเป็นฐานของลานวัด หรือฐานวิหารเดิมหรือไม่
น่าจะเป็นยักษี ... ถ้าเป็นนักข่าวจะต้องรายงานด้วยว่าสีหน้าดูเชิด ยิ้มมุมปาก

... ป้ายเล็ก ๆ เขียนว่า กูรู้หมดทุกอย่าง ยกเว้นตัวกู คนดีไม่เบ่ง คนเก่งไม่โม้ คนโตไม่อวด ...
มียักษีแล้วก็มียักษา มีสีหน้า น่าเกรงขาม
โรงมหรสพทางวิญญาณ
ต้นไม้พูดได้
เสาอโศก


ท่่านปัญญา
สีสวยมาก
พ.ศ. 1910 เจ้าท้าวกือนา จากเมืองเชียงแสน รัชทายาท

ได้ราชาภิเษกเป็นกษัตริย์องค์ที่ 6 (ของราชวงศ์มังราย)

มีพระเถระชาวล้านนารูปหนึ่ง

เชี่ยวชาญและมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฏก และมคธภาษา

นามว่า พระมหาเถระจันทร์

เมื่ออายุได้ 16 ปี ก็ได้ไปขอบรรพชาเป็นสามเณรกับพระเถระวัดไผ่ 11 กอ

ต่อมาได้อยู่จำพรรษาที่ วัดโพธิ์น้อย ? ในเวียงเชียงใหม่

และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

เมื่อครูบาเจ้าอาวาสวัดไผ่ 11 กอ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ได้ล้มป่วยหนัก

พระภิกษุจันทร์ได้เฝ้าพยาบาลอาจารย์

ท่านจึงได้มอบคัมภีร์ชื่อ มหาโยคีมันตระประเภท ให้ ก่อนที่จะมรณภาพ

แนะนำว่าให้ทำพิธีเล่าเรียนในที่สงัด

เมื่อท่องบ่นมนต์นั้นจบแล้ว

จะมีสติปัญญา เฉลียว ฉลาด เฉียบแหลม

สามารถเล่าเรียนและรอบรู้วิทยาการและพระธรรมได้โดยรวดเร็ว

ในวันหนึ่งขณะที่ภาวนาได้พบผู้ประหลาดมาถวายหมาก

และกำกับคาถาว่า " อสติกโรติ " ... ท่านจงหาสติมิได้เถิด ... แล้วก็หายวับไป

แต่นั้นมาท่านภิกษุจันทร์ก๊กลายเป็นคนหลงๆ ลืม สติท่านไม่สู้จะปรกติในบางเวลา

เวลามีสติสัมปชัญญะดี สามารถเรียนพระไตรปิฎกได้แม่นยำรวดเร็วมาก

ความเชี่ยวชาญ และรอบรู้ของท่านมหาเถระจันทร์

ทำให้พระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงโปรดปรานเป็นอันมาก

แต่พระมหาเถระจันทร์ชอบจาริกอยู่ตามป่าดง ไม่มีที่อยู่ที่แน่นอน

เวลาต้องการตัวโต้ตอบปัญหาหรือศึกษาข้อธรรม มักจะตามไม่ค่อยพบ

พระเจ้ากือนาธรรมิกราช

จึงโปรดให้สรางอุโมงค์ใหญ่ขึ้นที่ฐานพระเจดีย์ใหญ่

ในวัดเวฬุกัฏฐาราม ให้เป็นที่อยู่ของพระมหาจันทร์

จึงเรียกกันว่า " วัดอุโมงค์เถรจันทร์ "


มีทางเข้าออก 4 ช่อง

แต่ละช่องเดินติดต่อกันได้ทั่วถึง

ข้างฝาผนังด้านในอุโมงค์เจาะช่องสำหรับจุดประทีป เป็นระยะ

สะดวกแก่พระเดินจงกรม และภาวนาอยู่ข้างใน

เพดานอุโมงค์เขียนภาพต่างๆ ด้วยสีน้ำมันด้านหน้ามี 3 ช่อง
อุโมงค์ซ้าย เข้าไปแล้วเลี้ยวขวาได้ทางเดียวกลาง เข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายและขวา


.

อุโมงค์ขวา เข้าไปแล้วเลี้ยวซ้าย ได้
หรือตรงขึ้นไป
สู่ทางเปิดที่ 4 อีกด้านของฐานเจดีย์
ช่องให้แสงสว่างแก่อุโมงค์
อุโมงค์กลาง โค้งเพดานเหมือนมีลวดลายเนาะ
มองจากอุโมงค์กลางไปอุโมงค์ซ้าย
ซุ้มพระในอุโมงค์ขวา ... พระใหม่ปิดซุ้มพระองค์เดิม
ในอุโมงค์ ก็จะมีพระสงฆ์อยู่ประจำ คอยแสดงธรรมให้คนที่มาไหว้พระเช่น

ท่านจะถามน้องนักศึกษาที่มาเที่ยวว่า " วันนี้โยมทำความดีแล้วหรือยัง ? "


บันไดขึ้นไปสู่องค์เจดีย์
มกรคายนาค 5 เศียรมกรหางมกร
ส่วนที่หลังคาครอบคือ อุโมงค์


พระเจดีย์ใหญ่ จึงเป็นเจดีย์ทรงลังกา ... ระฆังคว่ำ ... คือ ลังกาวงศ์

ต่อมาพระเจ้ากือนาธรรมิกราชรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย

ทรงบูรณะขึ้นใหม่ด้วยการพอกปูนทับของเก่า

พร้อมกับการสร้างอุโมงค์ให้พระมหาเถรจันทร์อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1910-1930
ภาพเก่าที่เคยถ่าย

มุมนี้ มีอาจารย์กำลังเลคเชอร์ให้นักศึกษาอยู่ จึงไม่มีภาพใหม่


ปิดท้ายด้วยCreate Date : 21 มกราคม 2556
Last Update : 26 กันยายน 2558 10:27:55 น.
Counter : 3300 Pageviews.

17 comments
2018 Mae Hong Son driving trip : ปาย - เชียงใหม่ คนดีผีคุ้ม
(6 ต.ค. 2562 21:05:26 น.)
#### รีวิวตุรกี - นครใต้ดิน Kaymakli และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Goreme #### สาวไกด์ใจซื่อ
(3 ต.ค. 2562 09:12:39 น.)
🙏วัดสะตือ จ. พระนครศรีอยุธยา🙏 โอน่าจอมซ่าส์
(4 ต.ค. 2562 00:01:33 น.)
หน้าวนี้เที่ยวเหนือ #อำเภอเชียงของ maistyle
(1 ต.ค. 2562 10:19:16 น.)
  
เป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากไปค่ะพี่ตุ๊ก เคยเห็นในทีวี แต่ภาพไม่เยอะเท่านี้ ได้ดูอีกครั้งจากบล็อกคุณก๋า ภาพก็ไม่เยอะเท่านี้

ชอบภาพทางเดินภายในอุโมงค์ค่ะ ทีแรกเห็นดูมืดๆ วังเวง น่ากลัว จนถึงภาพที่พี่ตุ๊กบอกว่ามีพระสงฆ์อยู่ประจำ คอยแสดงธรรม...ค่อยโล่งหน่อยค่ะ


ภาพเจดีย์ภาพเก่างามค่ะ

จิตว่าง...ทำยากอยู่ค่ะ แต่จะพยายาม

ภาพแรกกับเพื่อนๆ พี่ตุ๊ก มีเพื่อนคนที่หนูปลื้มด้วยใช่ไหมคะ เห็นเธอหันหน้ามา ไม่แน่ใจค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:16:29:40 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:17:03:34 น.
  
โดย: พันคม วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:17:20:57 น.
  
หวัดดีครับคุณตุ๊ก...

รู้จักวัดดีๆที่เชียงใหม่เพิ่มอีก 1 วัดครับ


โดย: wicsir วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:19:21:13 น.
  

หลายคนบอกถึงวัดอุโมงค์บ่อยๆ
ไว้ขึ้นไปเชียงใหม่อีกทีเมื่อไหร่จะแวะไปไหว้ค่ะ
วันนี้แวะมากด LIKE ให้คุณตุ๊กค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:19:25:36 น.
  
ตอนเด็กเคยไป แต่ตอนนั้น รกมาก... ปัจจุบันคน
ไปเยอะ ร่มรื่น สงบ. แต่ในอุโมงค์ยังไม่เคยเข้า

เห็นรูปหล่อปั้น หลวงพ่อปัญญา... นึกได้ว่าตอน
เด็ก ก่อนที่หลวงพ่อจะสร้าง พุทธสถาน ท่านมา
อยู่ที่เชียงใหม่ ยังหนุ่ม ท่านเทศน์เก่ง มีคนไป
ฟังท่านเทศน์ช้า ๆ จำชื่อวัดไม่ได้ครับ

อยู่ตรงถนนที่ตรงกับ ขั๋วเหล็กสพานนวรัฐ วัด
อยู่ขวามือ... ผมก็ตามแม่ไปฟังเทศน์ด้วย ชอบ
ท่านพูดช้า ๆ สำเนียงใต้... พวกเรากับท่านนั่ง
อยู่ลานวัด คนเยอะ ทางวัดเลยสร้าง หลังคา
ใช้ ใบมะพร้าว วางกันแดด.. แต่ไปนั่งฟังตอน
กลางคืน ไปหลายครั้งเหมือนกัน...

บางทีก็ไปเอง ชอบฟังครับ เสร็จแล้วก็ไปรับแม่
ที่ไปขายบัตรหนัง ตงก๊กหรือศรีวิศาลหรือไรนี่
แหละครับ คือพอคนเข้าโรงหนังหมด แม่ก็เก็บ
เงินส่งเจ้าของ กลับบ้านได้ครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:21:12:14 น.
  
วัดนี้สวยและมีของแปลกๆเยอะจังค่ะ
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:21:15:00 น.
  
~ มาให้พาเที่ยวค่ะ ~
โดย: ~ sิมน้ำ _ VoUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:22:03:25 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก


ผมซอบไปวัดนี้
ไปถ่ายรูปพระเก่าๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:6:26:06 น.
  
วัดนี้เพิ่งไปมาเมื่อ ต.ค. ปีที่แล้ว ยังไม่ได้ลงบล็อกเลยครับ
เที่ยวเชียงใหม่รอบนี้ผมชอบวัดอุโมงค์กับวัดเจ็ดยอดมากที่สุด บนหลังคาอุโมงค์มีไก่ด้วย
โดย: ชีริว วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:10:13:23 น.
  
หวัดดีครับคุณตุ๊ก

ขอบคุณมากครับสำหรับความปราถนาดีเรื่องเส้นทาง

ที่จริงก็นึกถึงคุณตุ๊กอยู่นะ
แต่ด้วยความฉุกละหุก...ลูกชายอยากไปก็ไปเลย
แม้เพื่อนที่เชียงใหม่ยังไม่ได้โทรไปหาเลย(เพราะระยะกะชั้นชิด...เลยเกรงใจ)
เลยไปตามความเคยชินน่ะครับ
โดย: wicsir วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:10:56:48 น.
  
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก


วัดนี้เคยไปครับไปกับไกด์ก้งก๋ง
บอกให้พาไปวัดอุโมงด์
วันแรกพาไปวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ แถวอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
วันที่สองถึงพาไปวัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม)หลังมอชอ
ทางเข้าๆยากบ้านคนเต็มต้องถามทางเข้าวัดจากชาวบ้าน
ยังนึกว่าเข้าไปป่าในเมืองร่มรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับ

นอนซะหล้า หลับตาแม่สิกล่อม ผ่าง!!!!
บักเคนสิกล่อมให้นอนเด้ิอ
กุ้งแห้ง ถ้ามีเพื่อนจ.สงขลาฝากซื้อ จะดีมาก
เพราะกุ้งตัวใหญ่และไม่เค็มครับ
โดย: moresaw วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:14:44:24 น.
  
ตามคุณตุ๊กมาเที่ยวด้วยคน
เวลาไปเชียงใหม่กับทัวร์
เขาไม่เห็นพามาแบบนี้เลยเนอะ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:15:23:55 น.
  
วัดดูเป็นวัด ร่มรื่นน่าไปสงบจิตใจมากค่ะพี่ ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะคะ
โดย: แม่น้องกะบูน วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:15:31:22 น.
  
เคยไปพักแถวนี้ แต่ไม่ได้แวะเข้าไปในวัดเลยครับ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:15:49:03 น.
  
Create Date : 21 มกราคม 2556
Last Update : 22 มกราคม 2556 7:37:37 น. 15 comments
Counter : 363 Pageviews.

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:39:08 น.
  
เคยดูสารคดีที่กลุ่มนักศึกษาเข้ามาบูรณะภาพเขียน
เป็นกลุ่มที่บุกเบิก ทำความสะอาดอุโมงค์
เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ายังจะพอมองเห็นภาพเขียนหรือเปล่า

เป็นลายธรรมชาติที่เขียนซ้ำไปซำ้มา
โดย: VET53 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:14:19:32 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด