วัดเวียง อ.เถิน จ.ลำปาง


สร้างขึ้นภายในเวียงเถินโบราณ

จากพงศาวดารเมืองเถินว่า

พระสังฆทิตย์ สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2192
เวียงเถินโบราณ คือ ตัวเมืองเถิน ที่มีวัดเวียงเป็นศูนย์กลาง

แต่ร่องรอยคูน้ำและคันดินสูญหายหมดสิ้น

อาจเนื่องจากแม่น้ำวังเซาะและการขยายถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชน
ตํานานวัดเวียง

เมื่อก่อนพุทธกาลครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระโคอุสุภราช

ได้มาประสูติยังบริเวณที่ตั้งพระธาตุวัดเวียงในปัจจุบัน
ครั้งหนึ่งแม่โคได้พาลูกน้อยออกไปหากิน และเกิดพลัดหลงกัน

ลูกน้อยยังได้ร้องเรียกหาแม่ว่า "อุลอ...อุลอ" ต่อมาเพี้ยนเป็น อุมลอง

ส่วนแม่โคนั้นได้รอลูกน้อยอยู่ที่บริเวณ

ที่ภายหลังตั้งพระธาตุวัดอุมลอง ( พระธาตุกระดูกด้ามพร้า )

และลูกน้อยก็ได้ตามหาแม่จนพบที่นั้นจึงเรียนบริเวณนั้น


ต่อมาแม่โคก็ได้พาลูกน้อยไปหากินยังเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ได้พักนอนอยู่บริเวณ ที่เรียกว่าม่อนงัวนอน ปัจจุบันคือ วัดดอยป่าตาล

(พระธาตุลิ้นไก่ )
จากถนนสายเอเชีย เลี้ยวเข้าเถิน ข้ามสะพานแม่น้ำวังที่เถิน
เมื่อพระบรมโพธิสัตว์ได้จุติ และ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้ระลึกชาติแต่หนหลัง

จึงทรงตรัสให้สาวกนำเอาพระบรมอัฐิ

ไปบรรจุไว้สถานที่สำคัญ ๆ


หลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานไป 250 ปี

พระเจ้าอโศกราชได้ให้ทูตนําพระบรมอัฐิไปบรรจุ

ตามคําสั่งของพระพุทธเจ้า


ทูตได้นําพระอัฐิมายังจวนเจ้าเมือง บริเวณวัดเวียง

เจ้าเมืองว่าจะนําพระบรมอัฐิไปประดิษฐานยังวัดดอยดอก(วัดศิลาวารี)

แต่พระบรมอัฐิในผอบแก้วรวงลงสู่พื้นดิน

แผ่นดินก็สลูป (ยุบตัวลง)

เจ้าเมืองจึงย้ายจวนออกจากที่เดิมแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระบรมอัฐิธาตุ

... พระธาตุเล็บมือ ไว้
ปี พ.ศ. 1157 เจ้าฟ้าดาวแก้วไข่ฟ้าเจ้าเมืองเถิน

ได้สร้างวิหารและอุโบสถขึ้นโดยมีนางจำปาเทวีหรือ พระนางจามเทวี

พระสหายของเจ้าเมืองได้ช่วยกันสร้าง

แต่วิหารไม่ใหญ่เหมือนปัจจุบัน

ตามตำนานเล่าว่าพระนางจามเทวีปลูกขนุนขึ้นเพื่อเป็น "หลักเมือง"

(มีสามต้นคือที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุลำปางหลวง และที่วัดเวียง)

เรียกว่าต้นขนุนจามเทวี

นางจามเทวีหลังจากได้บูรณะพระธาตุเจ้าแล้วเดินทาง กลับลำพูน
ต้นไม้ใหญ่ขวามือ ... ตะวันตกของพระธาตุ คือต้นขนุน

พระยาเจ้าเมืองมีมเหสีชื่อ พระนางนารา มี่นางป้อมนางเป็งเป็นบริวาร

นางเป็งนั้นได้สร้างบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดเวียง เรียกว่า หนองสาง

และนางป้อมก็ได้สร้างบ้านเรือนอยู่ที่ หนองผ้าอ้อม ซึ่งอยู่ถัดออกไปอีก

ต่อมาแม่น้ำวังได้เซาะฝั่งเข้ามาใกล้ตัวเมือง(วัดเวียงในปัจจุบัน)

อยู่ในเขตอันตราย

ผู้คนได้อพยพไปอยู่หนองสางหรือหนองผ้าอ้อม

หรือเมืองของนางป้อมนางเป็ง ... เรียกเวียงป้อม เวียงเป็ง

นางทั้งสองได้มาตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระธาตุเจ้า

อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้แม่น้ำวังเปลี่ยนทิศไปทางทิศ ตะวันออก

เมื่ออธิษฐานเสร็จไม่นานแม่น้ำวังก็เปลี่ยนทิศไปทางทิศตะวันออก

ทำให้บริเวณกลางเมืองหรือวัดเวียงปลอดภัย

ผู้คนจึงอพยพมาบูรณะบ้านเมืองเช่นเดิม


เมื่อพม่าได้ยกทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือได้

พม่าได้มาบูรณะวัดเวียง

โดยเกณฑ์พวกญวนมาเป็นช่างสร้างวิหารให้ใหญ่กว่าเดิมรวมทั้งอุโบสถ

และซุ้มประตู


สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพมาตีพม่าถอยกลับไป

วัดเวียง จึงเป็นวัดร้างอีกครั้งหนึ่ง


เมื่อบ้านเมืองก็เกิดศึกสงครามระหว่างไทยกับพม่า

ได้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไป

ต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนมองไม่ออกว่า มีพระธาตุอยู่

จนครูบาอาทิตย์ได้ธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่เมืองร้าง ( วัดเวียง )

ได้นำญาติ บ้านเดียวกับท่านคือ บ้านปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

มาตั้งบ้านเรือนใกล้ๆวัด ช่วยกันบูรณะดูเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2192

วัดเวียง จึง มีลักษณะคล้ายวัด

พระธาตุลำปางหลวง วัดปงยางคก และวัดไหล่หิน

และเมื่อครูบาอินทร์จันทร์ ศิษย์ของท่าน

ออกไปหายาสมุนไพรตามรากไม้ในบริเวณป่าบริเวณม่อนเขา

ไปขุดหลุมพบแผ่นหนึ่งจารึกเป็นภาษาขอม

ครูบาอาทิตย์ (พระสังฆทิตย์) อ่านดูจึงรู้ว่ามีพระธาตุสามแห่งดัง

จึงช่วยกันบูรณะซ่อมแซมจนรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง

เมืองนี้มีชื่อว่า " เมืองสังฆะเติ๋น" ... เติ๋น แปลว่า เตือน

แผลงเป็น เถิน

บริเวณวัดเวียงก็คือใจกลางเมืองเถิน


ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้โปรดบูรณะซ่อมแซม วัดวาอารามทั่วประเทศ

ที่ วัดเพาะหนองสาง บ้านเก่าของนางป้อมและนางเป็ง

ปูหลวงแสนคำ เจ้าอาวาส

ได้มาบูรณะซ่อมแซมและย้ายมาประจำอยู่ที่วัดเวียงซุ้มประตูโขง บูรณะในสมัยรัชกาลที่ 5


ยกเก็จย่อมุม

ขอบซุ้มประตูเป็นลายพันธุ์พฤกษา สองข้างเป็นหงส์ ด้านบนเป็นนาคพัน


เหนือกรอบประตู

วิหาร


ด้านล่างวิหารเปิดโล่ง
เหมือนวัดพระธาตุลำปางหลวง วัดไหล่หิน และวัดปงยางคกหน้าบันลิงมีหางเป็นปลา ... มัจฉานุ

ปู่หลวงแสนคำได้พบสิ่งปฏิหารในวัดเวียงคือ

เสาวิหารต้นหนึ่งมีนางไม้ออกไป เล่นน้ำที่หนองถ่วมห่างวัดไปราว 2 กิโลเมตร

ตอนเช้าจะมีจอกแหน สาหร่าย หรือแม้แต่หอย ติดอยู่ปลายเสา

หลวงปูคำแสนจึงสะกดเสาต้นนี้และเอาโซ่เหล็กมาผูกไว้ที่โคนเสา

จากนั้นก็มีผึ้งมาทำรังในโพรงเสา จึงมีหมีมา ควักกินผึ้งทำให้เสาหลักแตก

หลวงปู่แสนคำจึงให้เอาเสานั้นออกแล้วก่ออิฐฉาบปูนขึ้นแทนเสาต้นเดิม


ลงรักปิดทองซุ้มพระเจ้า

เหมือนวัดพระธาตุลำปางหลวง วัดไหล่หิน และวัดปงยางคก


พระเพชร พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน


ยกเก็จย่อมุม
ซุ้มด้านเหนือและใต้
เครื่องสูงหรือราชกุธภัณฑ์ธรรมาสน์จิตรกรรมฝาผนัง ... เรื่องอะไร ช่วยเล่าด้วย

ขวามือซุ้มพระเจ้าออกมา

1

2

3


พระมหาชนก
4


ซ้าย

5


6

7


8


ด้านหลังวิหาร
องค์พระธาตุ


ต้นขนุนนางจามเทวี

มีผลดกมากแม้แต่รากก็ยังมีผล ... รากต้นขนุนโผล่เข้าไปในบ่อน้ำ

คนที่หน้าวัดเล่าว่าเคยเห็นลูกขนุนอยู่ในบ่อน้ำข้างต้นขนุน
พระอุโบสถเก่า
ใหม่

วัดทั้งสามนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่บ้านคู่เมือง

ตามโบราณกล่าวไว้ว่า

" จึงมีจารีตประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าแต่ก่อนดังนี้

เดือนห้าเป็ง (เพ็ญ) เหนือ ให้สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดเวียง

เดือนเจ็ดปีใหม่พญาวันให้พากันไป สรงน้ำพระธาตุวัดอุมลอง

พอถึงเดือนแปดเป็ง (เพ็ญ) ให้พากันไปสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดดอยป่าตาล

และให้พากันบำรุงรักษากราบไหว้ทั้งสามวัด

บ้านเมืองจัดรุ่งเรืองตลอดทั้งฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าจักงอกงาม

หากพากันเพิกเฉยเสียบ้านเมืองจะแห้งแล้งข้าวกล้าในนาจะ เหยียวแห้ง

ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล "
ปิดท้ายด้วย ... อยากให้เหมือนเดิม***Create Date : 20 สิงหาคม 2556
Last Update : 16 กันยายน 2559 16:34:27 น.
Counter : 5717 Pageviews.

17 comments
Smart Nine Farm และ ร้านกาแฟ Organ อีกหนึ่งบรรยากาศของฟาร์มออร์แกนิคจากแปลงเกษตรดีๆ ที่บางใหญ่ สมาชิกหมายเลข 5499026
(15 ต.ค. 2562 20:14:30 น.)
Harborland Mega Bangna  kae+aoe
(14 ต.ค. 2562 09:09:10 น.)
วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส เนเวอร์แลนด์
(13 ต.ค. 2562 19:47:17 น.)
เดอะซีนเนอรี่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สองแผ่นดิน
(10 ต.ค. 2562 23:10:51 น.)
  
มาจองที่ พร้อมของฝาก 555
ภาพแรกสวยจังคะ
เข้าวัดไม่เคยได้เดิน หรือถ่ายรูปแบบนี้เลยคะ
เหนแล้วคิดถึงเมืองไทยจัง
แถมได้ความรู้กลับบ้านด้วย ดีจัง
คุณตุ๊ก น่ารักสวดดดดดดด

จองที่แปะเลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ญามี่ Education Blog ดู Blog
ฝากเธอ2 Music Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

แปะเสดไปนอนแว้วววววววววว
พรุ่งนี้มามอร์นิ่งนะคะ
โดย: ลงสะพาน+++เลี้ยวซ้าย2013 วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:17:53:07 น.
  
วัดเก่าแก่ในลำปาง...ใครเก่ากว่ากัน ระหว่างวัดนี้กับวัดปงยางคก ดูสถาปัตยกรรมแล้วเหมื่อนกันมาก ครับ
โดย: surya21 IP: 171.98.134.66 วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:19:38:18 น.
  

Like ให้เป็นคนที่ 2
เป็นวัดถ้าได้ไปจ.ลำปางอุ้มไม่พลาดแน่ๆ ค่ะคุณตุ๊ก
ชอบ...มาไหว้พระด้วยคนนะคะ

โดย: อุ้มสี วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:20:23:37 น.
  
มาเที่ยวด้วยคน..... วิหารทางเหนือ รู้สึกจะเทลาด
ลงต่ำ ไม่เหมือนภาคกลาง

เป็นเพราะ อากาศหนาว ฝนตกหรือเปล่าครับคุณ
ตุ๊ก คนโบราณจึงสร้างแบบนั้น.
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:21:48:59 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาตามชมวัดเก่าโบราณที่ อ.เถิน ด้วยคนครับ เห็นจากภาพที่ถ่ายมาให้ชมแล้วก็ยอมรับว่าวัดนี้เก่ามากแน่ ๆ ครับ แอบเห็นวิหารโบราณแล้วก็ชอบครับ แต่กลัวว่ามันเก่าเกินอาจจะพังลงมาก่อนก็ได้ถ้าไม่ได้รับการบูรณะ แต่ที่เห็นอปลกตาก็คือเห็นมีจานดาวเทียมติดอยู่ที่ข้าง ๆ ทวิหารด้วยครับ

ว่าแล้วก็โหวตให้แก่บล็อกนี้ครับ

+++++


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

+++

อิอิ
โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:21:58:14 น.
  
มาตามเที่ยว ดูวัดวาอารามสบายใจดี
วันนี้ดูผ่านๆก่อน ไว้กลับมาใหม่
โหวตก่อน

20-08-2013
schnuggy Food Blog
ข้ามขอบฟ้า Home & Gargen Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:22:56:06 น.
  
รูปเปิดสวยเชียวค่ะ
ซุ้มประตูสวยเนอะ ชอบแบบนี้ค่ะพี่ตุ๊ก ดูขลังดี
ลวดลายไทยในวิหารกับหน้าบันละเอียดยิบเลย
ภาพจิตกรรมฝาผนังคงเป็นของใหม่รึป่าวคะ

ตามพี่ตุ๊กมาเนี่ยดีจัง ได้อ่านประวัติโบราณด้วย
ชอบค่ะ เปิดหูเปิดตาบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
schnuggy Food Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:23:21:16 น.
  
เถินเคยแต่ผ่านค่ะพี่ตุ๊ก
แต่วัดสวยจังนะคะ
โบราณมาก

ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยค่า ^^

โดย: lovereason วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:23:22:07 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 21 สิงหาคม 2556 เวลา:5:06:22 น.
  
สวัสดียามเช้า คะ คุณตุ๊ก
ขอให้มีความสุขกับวันทำงานกลางสัปดาห์นะคะ...
- Have a nice day - คะ ヽ( ´ー`)ノมาแว้ววววววววว ล๊อกอินยาวไปติ๊ดนุง อ่ะ 555 กว่าจาพิมพ์เสด

ไอศครีมมัฟฟิน งงละซิ ไอศครีมอยู่หนาย อยากรู้ไปที่บ้านเรา ณ บัดนาว หร่อยน๊า ขอบอก ไม่ไปแล้วอย่าถามน๊าว่าไอศครีมอยู่หนายยย 555โดย: ลงสะพาน+++เลี้ยวซ้าย2013 วันที่: 21 สิงหาคม 2556 เวลา:8:59:54 น.
  
ทักทายยามเที่ยงครับ

เหมือนวัดทางลาว
ผิดแต่ว่าหลังคาบ้านเราตรงไปนิด
แต่ดูน่าจะเก่าแก่มากครับ

โดย: wicsir วันที่: 21 สิงหาคม 2556 เวลา:13:01:34 น.
  
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปะงดงามมากครับ พี่ตุ๊ก
ฟ้าสวย ไ้ด้ภาพสวยครับ
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 21 สิงหาคม 2556 เวลา:13:06:54 น.
  
สวยงามมากครับคุณหมอ
โดย: เมศร์ครับ IP: 101.51.93.192 วันที่: 22 สิงหาคม 2556 เวลา:10:13:58 น.
  
ภาพจิตรกรรม พี่ตุ๊กยังแยกไม่ออกว่าเรื่องอะไร หนูยิ่งไปไม่เป็นเลยค่ะ ทศชาติชาดกหรือเปล่าคะ น่าจะมีไม่กี่อย่าง พุทธประวัติ รามเกียรติ ชาดก แต่ปัญหาคือดูไม่ค่อยออกนี่ล่ะค่ะ

ซุ้มประตูโขงงามมากค่ะ พี่ตุ๊กอธิบายลวดลายไว้ด้วย วัีดในลำปาง หนูยังไม่เคยไปซักวัดเลยค่ะ มีเวลาน้อย พอได้ขึ้นเหนือที ก็วิ่งไปเชียงใหม่เลยบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
tui/Laksi Food Blog ดู Blog
ลงสะพาน+++เลี้ยวซ้าย2013 Health Blog ดู Blog
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 สิงหาคม 2556 เวลา:17:52:59 น.
  
เก่าแก่แต่สวยงามมากเลยนะคะ
ชอบภาพหลายภาพเลย
ขออนุญาตแชร์ไปหน้าเพจทางเฟชบุคสักหน่อยค่ะ
ขอบคุณมากๆ ค่ะ ^ ^
โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 24 สิงหาคม 2556 เวลา:7:42:56 น.
  
วัดทางเหนือนี่สวยมาก
แต่ต้องจินตนาการโดยลบบ้านที่อยู่รอบๆ ออกให้หมด
เหมือนสมัยที่สร้างวัดเสร็จใหม่ ๆ
โดย: VET53 IP: 203.157.48.252 วันที่: 27 สิงหาคม 2556 เวลา:10:14:02 น.
  
Create Date : 20 สิงหาคม 2556
Last Update : 20 สิงหาคม 2556 17:32:23 น. ลบ Blog แก้ไข Blog 16 comments
Counter : 367 Pageviews.

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 8 กันยายน 2556 เวลา:12:30:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด