เชียงใหม่ - วัดศรีเกิด ... วัดบนถนนคนเดิน ถนนราชดำเนิน

ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
ศรี ภาษาเหนือ ว่า สะหลี แปลว่า ต้นโพธิ์

ตำนานว่าชื่อ วัดพิชาราม ได้เปลี่ยนเป็นวัดศรีเกิดในสมัยของพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ.2339)

เป็นวัดที่มีมาก่อนพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่

ในบริเวณวัด มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ต้องใช้ท่อเหล็กค้ำยันกิ่งก้าน
เล่าว่า

เมื่อพญามังรายตีได้เมืองหริภุญไชย พระองค์ไม่ทรงโปรดที่จะประทับ

โปรดให้ อ้ายฟ้าเป็นผู้ดูแล

และพระองค์ทรงไปประทับที่เมือง เวียงกุมกามเวียงกุมกาม

(แปลว่า รักษาบ้านเมือง โดย กุม แปลว่า คุม หรือรักษา กาม แปลว่า บ้าน ... คล้ายกับคำว่าพุกาม)

ก่อนที่จะพบที่เหมาะสมที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่


มีพระมหาเถระเจ้าคณะหนึ่ง นำพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าจากลังกามาถวายแด่พญามังราย

มีพุทธสารรีระธาตุสิบสององค์

พญามังรายบรรจุไว้ในพระเจดีย์กาดโถม และในพระเมาลี พระพุทธรูปองค์ใหญ่

แล้วพญามังรายถวายทองคำห้าร้อย ฝากเจ้ามหาเถรไปบูชาพระศรีมหาโพธิ์ในเมืองลังกา

เมื่อพระมหาเถรเจ้าทั้ง 4 องค์ ก็กลับเมืองลังกา ได้ไปบูชาพระศรีมหาโพธิ์

(ปีพ.ศ.215 พระราชธิดาในพระเจ้าอโศกมหาราช ได้นำกิ่งด้านขวาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ พุทธคยา

ไปถวายแด่กษัตริย์ศรีลังกาสมัยนั้น ตามพระราชบัญชา ของพระเจ้าอโศกมหาราช และอยู่มาจนทุกวันนี้)

พระเถระทั้ง 4 ก็ได้เมล็ดมหาโพธิ์ตกลงมา 4 ผล

พระมหาเถระเจ้าจึงนำมาสู่ล้านนาไทยและถวายแด่พญามังราย

เชื่อว่าต้นโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นที่พระมหาเถระเจ้าคณะนั้นนำมาจากประเทศลังกา

ยังไม่พบหลักฐานว่าได้นำมาปลูกในวัดศรีเกิดเมื่อใด
โบสถ์
ในวิหารวัดศรีเกิดประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ขนย้ายมาจากวัดร้างนอกเมือง

ที่หล่อขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช  เมื่อ พ.ศ. 2020 

โดยทรงมีพระประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปแบบลวปุระ

ขนานนามว่า พระกัมโพชปฏิมา


ใช้ทองสำริดหนัก 33  แสน 

(หรือเท่ากับ  3960  กิโลกรัม หรือ 33 ตื้อ ที่บ้างก็ว่า คูนด้วย 1000 บ้างก็ว่าคูณด้วย 1200 กก.) 

ณ วัดตาลวันมหาวิหาร หรือวัดป่าตาล ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเมืองเชียงใหม่

ปัจจุบันนี้คือ  บริเวณหลังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


เมื่อหล่อเสร็จทรงบรรจุพระธาตุ 500 องค์แล้วขนามนามว่า  พระป่าตาลน้อย

พระป่าตาลน้อยประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าตาลมาเป็นเวลาถึง 316 ปี

ในปี พ.ศ.2342 วัดป่าตาลได้กลายเป็นวัดร้างชำรุดทรุดโทรม

พระเจ้ากาวิละ เจ้าเมืองเชียงใหม่ จึงอัญเชิญมายังวิหารวัดศรีเกิด

... เราเข้าใจว่าองค์ข้างหลังคือพระประธานที่มีอยู่เดิม ...
พุทธลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปที่พระเจ้าติโลกราชโปรดให้สร้าง

นักโบราณคดีปัจจุบันกล่าวว่า มีศิลปะสมัยอู่ทองผสม

พระชงฆ์เป็นแนวสัน จึงเรียกว่าพระแข้งคม
ศิลปะแบบอู่ทองเป็นชื่อเรียกศิลปะที่เกิดขึ้น ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย

แถบเมืองลพบุรี และสุพรรณบุรี ในช่วงก่อนการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา

เพราะเข้าใจว่า

เป็นเมืองของพระเจ้าอู่ทอง ก่อนที่จะทรงย้ายราชธานีมาสร้างเมืองใหม่ที่กรุงศรีอยุธยา

แต่จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่า

เมืองอู่ทองเป็นเมืองสมัยทวารวดีที่ร้างไปแล้วตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาประมาณ 300 ปี

ศิลปกรรมบริเวณภาคกลางของประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17-19

ที่มีอิทธิพลของศิลปะทวารวดีและศิลปะขอมปนกันอยู่

เรียกว่า ศิลปะแบบอู่ทอง


พระพุทธรูปแบบอู่ทองแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ

อู่ทองรุ่น 1 มีอิทธิพลของศิลปะทวารวดี และขอมปะปนกัน

อู่ทองรุ่นที่ 2 แสดงอิทธิพลของศิลปะขอมชัดเจนที่สุด

คือ พระพักตร์สี่เหลี่ยม สีพระพักตร์ถมึงทึง

ขมวดพระเกศาเล็ก มีไรพระศก (แนวไรผมเป็นเส้น) พระรัศมีเป็นเปลว 

ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ปลาย ตัดตรง ... ไม่เห็น

มีพระชงฆ์เป็นสันที่เรียกว่า พระแข้งคม

ประทับนั่งเหนือฐานที่เว้าเป็นร่อง

อู่ทองรุ่นที่ 3

ลักษณะโดยรวมคล้ายกับรุ่นที่ 2 คือ มีไรพระศก พระชงฆ์เป็นสัน ประทับนั่งเหนือฐานที่เว้าเป็นร่อง

มีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยเข้ามา คือ พระพักตร์รูปไข่ และพระรัศมีเป็นเปลวสูงมาก
ตอนนี้เป็นตอนจบของภาพเล่าเรื่องวัด

ชุด ... วัดบนถนนคนเดิน ถนนราชดำเนิน แล้ว แม้จะเหลือวัดสำเภาอีกวัด 

จาก คุณหนู ล็อกอิน สายหมอกและก้อนเมฆ

พระโอษฐ์แดง มีความหมายอะไรไหมคะ ?


ริมพระโอษฐ์ ของพระพุทธรูปเป็นสีแดง

มาจากความนิยมของชาวมอญ อาณาจักรสุธรรมวดี หรือ สะเทิม

ศูนย์กลางของชาวมอญในอดีต สร้างก่อน พ.ศ. 241

ที่พระสงฆ์นิยมขบฉันหมาก เมื่อถวายหมากพลูให้พระสงฆ์ ก็ถวายให้พระพุทธรูปด้วย


เมื่อ อโนรธามังฉ่อ ชาวพยู ขยายอิทธิพลเหนือมอญ

ก็รับเอาศิลปะของมอญเข้าไปด้วย

โดย

สร้างพระพักตร์พระพุทธรูปเป็นสีขาวเหมือนการประแป้งแบบชาวพยู

ทาริมพระโอษฐ์ให้เป็นสีแดง แบบมอญ

ต่อมาได้เผยแพร่เข้ามาล้านนาค่ะCreate Date : 17 มิถุนายน 2559
Last Update : 18 มิถุนายน 2559 13:55:08 น.
Counter : 1614 Pageviews.

17 comments
พะเยา - น่าน - ลำปาง กับเส้นทางบนสันเขา : งาว - ลำปาง, หล่มภูเขียว - อช.น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน mariabamboo
(4 ต.ค. 2562 17:30:29 น.)
+ เลียบทะเลตะวันออกหน้าฝน 2 ...จันทบุรี_ระยอง + wicsir
(3 ต.ค. 2562 09:11:01 น.)
Phuket night life // เที่ยวสถานบันเทิงในภูเก็ตที่ไหน ที่ไม่ควรพลาด ! สมาชิกหมายเลข 5048514
(3 ต.ค. 2562 07:07:28 น.)
ฝนแปดแดดสี่ ที่นี่ระนอง ชีริว
(2 ต.ค. 2562 20:14:17 น.)
  
พื้นฐานคือ พม่า ใช้รูปนกยูง มอญใช้รูปหงส์

แต่เวลาพม่ามาบูรณะวัดในภาคเหนือ
ก็ไม่เคยเห็นเค้าแกะรูปนกยูงที่ไหนเหมือนกันนะ
โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:15:25:53 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก

พยายามนึกว่าวัดนี้เราเคยไปไหมน้อออ น่าจะยังค่ะ

มาเที่ยวผ่านบล็อกพี่ตุ๊กแทน แหะๆ

เชียงใหม่นี่วัดเยอะจริงๆ เลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะพี่ หนูโหวตเต็มแล้ว พรุ่งนี้มาโหวตให้ค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:16:06:15 น.
  
ช่ายครับ หงสาวดีเป็นภาษาบาลี เราเรียกตามมอญ

พม่าออกเสียงนี้ไม่ได้ เรียกหานตาวดี
ฝรั่งออกเสียงตามชื่อเดิม พะโค เรียก ฺBago, Pegu
โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:16:42:21 น.
  
เป็นวัดเก่าที่น่าไปมากๆ ค่ะ คุณตุ๊กมีข้อมูลแน่น อ่านแล้วน่าสนใจมาก
โดย: sawkitty วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:17:53:31 น.
  
วัดศรีเกิดผมเกยเข้าไปเตื้อนึงครับ
แต่บ่าถ่ายฮูปมาเลย
ไปเดินแอ่วบ่าดายครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:19:42:25 น.
  
พระโอษฐ์แดง มีความหมายอะไรไหมคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:20:00:00 น.
  
จะว่าไปถนนในเมืองไทยก็ชื่อซำกันเยอะเหมือนกันแหะ

ตามมาชมวัดด้วยคนครับ ต้นไม้ใหญ่ยักษ์จริงๆ

tuk-tuk@korat Travel Blog
+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:23:38:34 น.
  
มาโหวตค่ะพี่

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:0:52:59 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:3:58:13 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:6:55:38 น.
  
เจดีย์วัดศรีเกิดเป็นรูปแบบของเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนามากๆครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:16:50:32 น.
  
ได้ความรู้ค่ะพี่ตุ๊ก ทั้งเรื่องพระโอษฐ์แดง และพระแข้งคมบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:17:28:07 น.
  
รีบมารีบไปก่อนนะคะ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
ออมอำพัน Literature Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Fanclub Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:21:46:47 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 20 มิถุนายน 2559 เวลา:2:03:49 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Food Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Hobby Blog ดู Blog
FreakGirL Diarist ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

แวะมาโหวตให้ค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 21 มิถุนายน 2559 เวลา:7:41:55 น.
  
ความรู้ใหม่เลยครับ พระแข้งคม เพิ่มเคยเห็น หรือเคยเห็นแต่ไม่เคยสังเกต
โดย: ไอฟายน้อย (Ces ) วันที่: 21 มิถุนายน 2559 เวลา:22:46:43 น.
  
เป็นความรู้ใหม่เมื่อได้ค้นอ่านเช่นกันค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 มิถุนายน 2559 เวลา:10:37:58 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด