วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ... พ่อพามาได้คุยกับเพื่อนถึงความหลังว่า

ในวันพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระใหญ่

ศรัทธาวัดและครอบครัว จะนำอาหารบ้านใครบ้านมัน ครอบครัวละหม้อสองหม้อไปวัด

บ้านเราจะไปวัดเจดีย์หลวง


ภายในวิหาร

ข้างหน้าต่างซ้ายมือของวิหาร มีตู้ไม้เตี้ย ๆ ยาว ๆ

ในตู้มีจาน ชาม ถาด ช้อนส้อม จัดใส่อาหารเตรียมเรียบร้อยก็วางบนหลังตู้เตรียมถวายพระ

ราวสิบโมงเช้า จะเริ่มทำวัตร เทศนา ถวายภัตตาหารเพล

หลังประเคนเรียบร้อย แต่ละบ้านจะตักแบ่งกับข้าวที่เหลือในหม้อ

จัดสำรับ รับประทานอาหารร่วมกัน ... ขอบอกว่าอาหารที่วัดเป็นอาหารที่รสเลิศที่สุดในสามโลก

ณ วันนี้ได้กลับมาอีกครั้งเพราะพ่อพามา
ตำนานเล่าว่า

ในสมัยพญาแสนเมืองมา รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย

พญากือนา รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย เจ้าพ่อของพระองค์ซึ่งได้สวรรคตไปแล้ว

ได้ปรากฏตัวแก่พ่อค้าชาวเชียงใหม่ที่เดินทางไปค้าขายที่พม่า

ให้มาบอกว่าแก่พญาแสนเมืองมาผู้เป็นโอรสว่า

ให้สร้างเจดีย์ไว้ท่ามกลางเวียง

ให้สูงใหญ่พอให้คนที่อยู่ไกล 2000 วา สามารถมองเห็นได้

แล้วอุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้แก่พญากือนา

เพื่อให้พญากือนานั้นสามารถไปเกิดในเทวโลกได้
พญาแสนเมืองมาจึงโปรดให้ก่อสร้างพระเจดีย์ไว้กลางเวียง

โดย สร้างครอบทับเจดีย์องค์เล็กของวัดโชติอาราม ที่มีมาแต่เดิม

การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จพญาแสนเมืองมาเสด็จสวรรคต
พญาสามฝั่งแกน โอรสพญาแสนเมืองมา

รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์มังราย ขึ้นครองล้านนาต่อ


พระนางติโลกะจุดา มเหสีพญาสามเมืองมา

ได้ก่อสร้างมหาเจดีย์หลวงต่ออีก 5 ปีจึงแล้วเสร็จ

และในเดือนสิบ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ พ.ศ. 1954

พระนางติโลกะจุดา ได้ทรงกระทำพิธีปกยอดเจดีย์ด้วยปิดด้วยทองคำ

ใส่ดวงแก้วรัตนมณีสามดวงประดับไว้บนยอดพระเจดีย์


พระเจดีย์หลวงในตอนนั้นสูง 39 วา

ในระยะ 5 พันวา สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน

ซุ้มโขงประตูทั้ง 4 ด้าน มี พระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งในโขง
บันไดพญานาค 5 หัว ปั้นเต็มตัว 8 ตัว อยู่ใน 2 ข้างบันได

รูปปั้นราชสีห์ 4 ตัว ตั้งอยู่ตรงสี่มุมของมหาเจดีย์
มีรูปปั้นช้างค้ำรายล้อมรอบองค์เจดีย์ 28 เชือก

ในประวัติศาสตร์มีเพียง 8 เชือกที่ล้อมองค์เจดีย์เท่านั้น ที่ตั้งชื่อให้

นับจากนับตามลำดับตั้งแต่ตัวที่อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอีสาน)

เวียนมาตามทิศตะวันออก มีดังนี้


เมฆบังวัน (เกิดอาเพธท้องฟ้ามืดมิด ศัตรูตกใจ)

ข่มพลแสน (ข่มให้ศัตรูไม่อาจครองสติ ระส่ำระสาย)

ดาบแสนด้าม ( มีดาบเป็นแสนก็สู้ไม่ได้)

หอกแสนลำ

ก๋องแสนแหล้ง (ปืนแสนกระบอก)

หน้าไม้แสนเปียง

แสนเขื่อนก๊าน ( ช้างแสนเชือกแพ้)

ไฟแสนเต๋า (ร้อนเหมือนมีเตาไฟแสนเตา)


ในรูปนี้คงมีเชือกที่ชื่อ หอกแสนลำ และ ก๋องแสนแหล้ง


ต่อมาสมัย พระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย

พระเจดีย์หลวงคงจะมีสภาพทรุดโทรม

โปรดให้ หมื่นด้ามพร้าคต สร้างเสริมเจดีย์ใหม่

โดยขยายฐานให้กว้างออกถึง 56 เมตร สูง 95 เมตร

มองเห็นได้ในระยะ 6-7 พันวา
ได้บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาธัมมคัมภีย์ นำมาจากลังกาทวีป

เมื่อสร้างเสร็จ ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากลำปาง

มาประดิษฐานที่มุขด้านตะวันออกของเจดีย์

อยู่นานถึง 80 ปี
ปัจจุบัน
ต่อมาสมัย พระมหาเทวีจิระประภา รัชกาลที่ 15 แห่งราชวงศ์มังราย

มีฝนตกหนัก และเกิดแผ่นดินไหว

ทำให้ส่วนยอดของเจดีย์หักพังเหลือเพียงครึ่งองค์ และเกิดรอยร้าวสุดที่จะแก้ไขได้

จึงถูกทิ้งมานานถึง 445

ว่างจากงาน มองไปมองมาก็เหลือบไปเห็นช่องกลม ๆ

ทางตะวันตกของบันไดด้านทิศเหนือ
ตำนานว่า มีทางลับไปออกที่ถ้ำเชียงดาวได้

พี่ชายว่า ลองไปมุดดูแล้ว แคบ ๆ อึดอัดน่ากลัว มุดไปนิดเดียวก็ออกมา

คุณอาเพื่อนยุวชนทหารของคุณพ่อเล่าว่า มุดเข้าไปแล้วไม่มีอะไร ที่ว่าไปโผล่ถ้ำเชียงดาว ขี้จุ๋
วิหารหลวง
เจ้าคุณอุบาลี(สิริจันทะเถระ) และเจ้าแก้วนวรัฐ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2471

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้วิหารวัดเจดีย์หลวงเป็นที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัจจา แทนวิหารวัดเชียงมั่น
บันไดมกรคายนาค

หางนาคเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร เป็นฝีมือ เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิม
พระอัฎฐารส พระประธานในพระวิหารหลวง
หล่อด้วย ทองสำริด ปางห้ามญาติสูง 18 ศอก

พระนางติโลกะจุดา ราชมารดาของพญาติโลกราช

โปรดฯให้หล่อขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1954


เสาอินทขิล
ได้ไปชมวันดา ... วันเตรียมงาน

งานสมโภชหออินทขิลหลังจากบูรณะเสร็จเรียบร้อย
เดิมเมืองเชียงใหม่เป็นที่อยู่ของของชนชาวลั๊วะ ... ตำนานว่า

ลั๊วะที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ถูกผีรบกวนเป็นที่เดือดร้อนทั่วบ้านทั่วเมือง

พระอินทร์ทรงเห็นความเดือดร้อนก็คิดจะช่วยเหลือ

โดยบอกให้ชาวเมืองถือศีลรักษาสัตย์บ้านเมืองจึงจะรอดปลอดภัยจากอันตราย

ชาวเมืองก็เชื่อฟังและปฏิบัติตาม

เมื่อพระอินทร์ทรงเห็นว่าประชาชนมีสัตย์ดี

ก็บันดาลให้เกิด บ่อเงิน บ่อทองและ บ่อแก้ว ขึ้นภายในเมือง ให้ชาวเมืองใช้ได้ตามปรารถนา

มีลั๊วะ 9 ตระกูล แบ่งพวกออกเป็นหมู่ละ 3 ตระกูล

แต่ละหมู่คอยอยู่เฝ้ารักษาบ่อเงิน บ่อทอง บ่อแก้ว

ลั๊วะทั้ง 9 ตระกูล เป็นที่มาของชื่อเมือง "เมืองนพบุรี"


ข่าวความอุดมสมบูรณ์ บ่อเงิน บ่อทอง บ่อแก้ว ของเมืองนพบุรี

เลื่องลือไปทั่ว พวกหัวเมืองต่าง ๆ ก็แต่งทัพมาชิง

พวกชาวเมืองได้ทราบข่าวศึก ก็ตกใจและหวาดกลัว

จึงนำความไปให้แก่ฤาษีที่มาจำศีลภาวนาอยู่นั้นให้ความช่วยเหลือ
ฤาษีจึงไปกราบทูลให้พระอินทร์

พระอินทร์จึงเรียกกุมภกัณฑ์ 2 ตน

ให้ไปขุดเอาอินทขิล แหลมกลาง ... เหลาเป็นแท่งแหลมแบบเสาเข็ม

ใส่สาแหรกเหล็ก หาบลงไปฝังที่กลางเมืองนพบุรี


เสาอินทขิลดังกล่าวมีฤทธิ์มาก

บันดาลให้พวกข้าศึกที่ยกกองทัพมานั้นกลายร่างเป็นพ่อค้าทั้งหมด

เมื่อพวกพ่อค้าเหล่านี้ได้เข้าไปในเมืองและต้องการ แก้ว เงิน ทอง

พวกลั๊วะชาวเมืองก็จะบอกว่า

หากอยากได้สิ่งใดก็อธิษฐานเอาตามปรารถนา

ขอแต่ให้ท่านรักษาความสัตย์

อย่าได้ละโมปไปในสิ่งอื่นด้วยก็แล้วกัน
พวกพ่อค้าเหล่านี้ได้มาอธิษฐานขออยู่ทุกปี

บางคนก็ทำพิธีขอเอาตามพิธีการของพวกลั๊วะ

บางคนก็ถือวิสาสะหยิบเอาไปเสียเฉย ๆ ไม่ปฏิบัติบูชา

มิหนำซ้ำยังเอาท่อนไม้ ก้อนอิฐ ก้อนดิน ของโสโครกกว้างทิ้งบริเวณนั้น

ไม่ทำพลีกรรมบวงสรวงยักษ์กุมภัณฑ์สองตนซึ่งเฝ้าอยู่


กุมภัณฑ์สองตนเห็นว่าพวกนั้นไม่มีความนับถือตนก็โมโห

จึงช่วยกันหามเอาเสาอินทขิลกลับขึ้นไปบนสวรรค์เสีย

แต่นั้นมาบ่อเงิน บ่อทองและบ่อแก้ว ก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไป


ครั้งนั้นมีลัวะผู้เฒ่าคนหนึ่งเคยไปสักการะบูชาเสาอินทขิลเสมอ

วันหนึ่งก็เอาดอกไม้ธูปเทียนจะไปบูชาเสาอินทขิล

แต่ยักษ์สองตนหามกลับไปบนสวรรค์เสียแล้ว

จึงมีความความเสียใจมาก ได้

ละจากเพศคฤหัสถ์ไปถึงเพศเป็นชีปะขาวบำเพ็ญศีล ภาวนาอยู่ใต้ต้นยางนั้นอยู่ถึง 2 ปี


มีพระเถระเจ้าองค์หนึ่งจาริกมาแต่ป่าหิมพานต์ ทำนายว่าต่อไปบ้านเมืองนี้จะถึงกาลวิบัติ

พวกลัวะได้ยินก็มีความกลัวเกรงเป็นอันมาก ขอร้องให้พระเถระองค์นั้นช่วยเหลือให้พ้นภัยพิบัติ

พระเถระเจ้ารับปากว่าจะช่วยเหลือ และได้ขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากพระอินทร์
พระอินทร์ก็บอกว่าให้ชาวเมืองหล่ออ่างขาง (กระทะใหญ่)

หนา 8 นิ้วมือขวาง กว้าง 8 ศอก ขุดหลุมอีก 8 ศอก

แล้วให้ปั้นรูปสัตว์ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้อย่างละ ๑ คู่

ปั้นรูปคนทั้งหลายให้ครบ ร้อยเอ็ดเจ็ดภาษา

ปั้นรูปช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่


แล้วเอารูปปั้นเหล่านี้ใส่ลงในกระทะเอาฝั่งในหลุมนั้น

แล้วเอาดินถมไว้

แล้วก่อสร้างเสาอินทขิลไว้เบื้องบน

และให้ทำพิธีสักการะให้เหมือนกับเสาอินทขิลจริง ๆ บ้านเมืองจะพ้นภัยพิบัติ


ชาวเมืองเมื่อทราบ ก็ปฏิบัติตามคำของพระอินทร์ทุกประการ

ได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชาเสาอินทขิลและรูปกุมภกัณฑ์ที่สร้างเทียมไว้นั้นแทนเสาจริง ๆ มิได้ขาด

บ้านเมืองก็รอดพ้นจากภัยพิบัติตามที่พระเถระได้ทำนายไว้

และบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองสืบมา

จึงมีประเพณีสักการะบูชาเสาอินทขิลมาตราบกระทั่งทุกวันนี้เดิมตั้งอยู่กลางเมือง ที่วัดสะดือเมือง

เมื่อพม่าออกไปจากล้านนา เริ่มจากหนายทิพย์ช้างรวบรวมผู้คนต่อสู้

ประกอบกับอังกฤษแผ่อำนาจลงมา

มาจนถึงสมัยเจ้ากาวิละที่พม่าสิ้นอำนาจลง

เจ้ากาวิละจึงย้ายออกจากเวียงป่าซาง

ซึ่งเป็นที่มั่นอยู่นาน 14 ปี 4 เดือน 20 วัน

เข้าสู่นครเชียงใหม่ เมื่อเดือน 6 ขึ้น 12ค่ำ ย้ายเข้าวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2339

เพื่อ "ส้างบ้านแป๋งเมือง" นำเชียงใหม่สู่ ยุคเก็บผักใส่ช้าเก็บข้าใส่เมือง

ได้ย้ายเสาอินทขิลจากวัดสะดือเมือง

มาอยู่ที่วัดโชติการาม พร้อมก่อรูป กุมภัณฑ์รูป สุเทวฤษไว้ใกล้หออินทขีล


และในวันจริง
ปิดท้ายด้วย ด้านหลังวัดยามค่ำคืน

Create Date : 15 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 15 กุมภาพันธ์ 2557 15:02:10 น.
Counter : 3425 Pageviews.

55 comments
งามแท้ ถนนแห่งวัฒนธรรม ความงดงามที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย “ราชดำเนิน” สมาชิกหมายเลข 3167589
(15 ต.ค. 2562 02:24:22 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.ที่ 238 วิถีการกินอยู่ของผู้สูงวัย เก็บประสบการณ์ตรงไว้ในความทรงจำ ภาวิดา คนบ้านป่า
(15 ต.ค. 2562 08:07:09 น.)
สวนตาลลุงถนอม, จังหวัดเพชรบุรี rangsitk4
(14 ต.ค. 2562 20:44:32 น.)
รีวิว ทริปเขาใหญ่ The series resort Khaoyai แบวครับ
(13 ต.ค. 2562 14:31:56 น.)
  
ผมบ่าไปเมินล่ะครับปี้ตุ๊ก
สำหรับวัดเจดีย์หลวง
เป๋นวัดใหญ่แต๊ๆเลยนะครับ

ปล. ขอแสดงความเสียใจ๋ตวยครับปี้ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:25:46 น.
  
แปะก่อง
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

อ่านเพลินเลย วัดใหญ่เก่าๆเนี่ย ดูขลังและอลังการมาก
ชอบหน้าบันที่สุดเลย
ไลค์และโหวต
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
JewNid Photo Blog ดู Blog
ฝากเธอ2 Music Blog ดู Blog
phunsud Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

รักษาสุขภาพด้วยนะ

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:48:28 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะวัดเก่าและสวยงามมากๆเลย
ร่วมไว้อาลัยด้วยค่ะพี่ตุ๊ก
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:05:22 น.
  
เล่าให้ฟังกี่ครั้งก็ยังจำไม่ได้ซะที
เหมือนเชียงใหม่จะมีวัดมากมายเหลือเกิน

แต่ก็คงเหมือนคนกรุงเทพที่ไม่ค่อยงงวัดแถวนี้เท่าไหร่
เพราะเราก็ grouping มันด้วยเวลาว่าสร้างรัชกาลไหน

แต่พอเรารู้มากขึ้น เราก็จะพบว่ามันก็ยังมีวัดเล็กวัดน้อย
ที่น่าสนใจแต่เราก็ยังไม่ได้ไปอีก ดูเหมือนไม่มีจุดจบ
แต่ที่น่าสนใจสำหรับเชียงใหม่อยู่ที่เจดีย์ แทบจะไม่เหมือนกันเลย

สู้ๆ นะครับ
โดย: ปลาทอง สมองน้อย วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:30:16 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะสวยงามมากครับ เหมือนวิมานเลย
โดย: พันคม วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:35:53 น.
  
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
วัดเจดีย์หลวงกลางคืนก็ดูสวยขลัง
พระนอนสวยกว่ากลางวัน
หออินทขิล ปีที่แล้วที่ไปปิดซ่อมครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ
วันนี้คุณแปะ ให้คุณ tuk-tuk@korat ไปแล้วค่ะ
โดย: moresaw วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:18:25:52 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ขอแสดงความเสียใจที่สูญเสียคุณพ่อครับ

เจดีย์วัดเจดีย์หลวง ตอนเด็กผมแอบเข้า
ไปในถ่ำ น่ากลัวครับมืดมาก ตุ๊เจ้าเปิ้น
ถือไม้เรียว ขู่จะตีครับ 555 เปิ้นคงกลัว
ผมกับเพื่อน ๆ ถูกงูในถ่ำฉกกัดนะครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:12:39 น.
  
เป็นวัดที่สวยงามมากค่ะ เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์
และมีมนต์ขลังในตัวด้วยเลยค่ะคุณตุ๊ก
ขอบคุณเรื่องเล่าตำนานที่น่าสนใจมากๆ

และขอร่วมส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคุณตุ๊กสู่คติภพด้วยค่ะ
....ด้วยรัก และอาลัย ....

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Music Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog

โดย: tui/Laksi วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:20:11 น.
  
สวาทดีจ้า 2 ตุ๊กแห่งโคราชบ้านเอ็ง
โผมาแปะจ้า อิอิ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: smack วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:24:17 น.
  
เสียใจด้วยนะคะ พี่ตุ๊ก T T

ตอนคุณพ่อนู๋เสีย นู๋เสียใจ ร้องไห้หนักมาก
แม่มาปลอบและบอกให้นู๋เข้มแข็ง
หากนู๋ล้มไปอีกคนอาม้าจะอยู่ยังไง
ทำให้นู๋คิดได้
และตั้งใจว่าจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดค่ะ

สู้ ๆ นะคะ

===========================================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

===========================================

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:35:26 น.
  
~ อ่านตำนานเพลินเลยค่ะพี่
โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:53:46 น.
  
ตามมาไหว้พระและอ่านประวัติด้วยค่ะ
ภาพถ่ายตอนกลางคืนก็ดูงดงามไปอีกแบบหนึ่ง

ปล.เมนูแรกที่ได้เรียนในโรงเรียน เป็นสาคูไส้หมูค่ะ
^__^

ไว้มาใหม่จ้า วันนี้ตัวเบาแล้ว....

โดย: เนินน้ำ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:01:43 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

วัดใหญ่ และสวยงามมากค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:02:53 น.
  
วัดเจดีย์หลวงใหญ่อลังการ สวยงามมากค่ะ

แปะใจส่งกำลังใจให้พี่ตุ๊กด้วย

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: mambymam วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:10:49 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

เอาหัวใจมาฝากค่ะคุณตุ๊ก
ขอบคุณที่นำตำนานมาเล่าให้ฟังค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:00:26 น.
  
แวะมาเยี่ยมค่ะ
โดย: นู๋ที วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:1:36:51 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:3:19:28 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก..

คุณพ่อพามายังงี้ ไม่ค่อยจะอยากมาค่ะ

ใจหายไปด้วยนะค่ะ

แต่ก็คิดว่า คุณพ่อได้มาอยู่ในสถานที่ประวัติศาสตร์ยาวนาน

ขอคุณพ่อไปสู่สุขคตินิรันดร์เทอญ..

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:6:20:50 น.
  
สวัสดียามเช้าครับ

ตามคุณตุ๊กมาชมวัดเจดีย์หลวงใหญ่ด้วย สวยงามมากครับ

โหวต ไลค์ และแปะหัวใจให้คุณตุ๊กด้วยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: **mp5** วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:6:47:40 น.
  
สวัสดีค่ะ วันนี้มาแปะใจแปะโหวตให้นะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:56:50 น.
  
ภาพยามค่ำคืนสวยงามมากเลยค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:20:58 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โหวตให้วัดที่สวยงามและเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ค่ะพี่

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:38:10 น.
  
เห็นภาพแล้วขอร่วมไว้อาลัยให้คุณพ่ออีกครั้งค่ะพี่ตุ๊ก

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
.........................คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

........................
โดย: Sweet_pills วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:43:15 น.
  
หนูเพิ่งถึงบ้านซักพักเองค่ะพี่ตุ๊ก เดี๋ยวหนูมาอ่านอีกรอบนะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:24:06 น.
  
หนูเชื่อว่าพี่ตุ๊กแข็งแรง ทั้งกายและใจ...ค่ะ

ขอให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Book Blog ดู Blog
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:29:28 น.
  
ไนซ ไนท์ กั้บ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: smack วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:26:36 น.
  
ตุ๊ก
พ่อกับยายเรา ก็เคยพามาวัดนี้แหละ
พ่อพามาปี 2544 ยายพามาก่อนนั้นจำปีไม่ได้ละ
โกศก็เก็บไว้ในกู่ในบริเวณโบสถ์หลังเก่าของวัดนี้แหละ

แต่ของพ่อเธอไปเป็นอาจารย์ใหญ่
ไม่รู้ว่าเมื่อเกษียณจากการเป็นอาจารย์ใหญ่แล้ว ทางรพ.จะมีอะไรให้เรามาเก็บไว้ในโกศไหมนะ
โดย: tiam IP: 171.100.100.23 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:12:05 น.
  
สวยสง่ามากครับคุณหมอ
โดย: เมศร์ ครับ IP: 101.51.97.54 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:35:36 น.
  
ภาพกลางคืนรอบนี้ พี่ตุ๊กถ่ายมาชัดนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:22:02 น.
  
หนูมาแปะหัวใจให้พี่ตุ๊กค่ะ
โดย: hellojaae (hellojaae ) วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:07:37 น.
  

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก
วัดสวยมากๆ ค่ะ
บุ๊งมาแสดงความเสียใจอีกรอบค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:15:52 น.
  
เจดีย์หลวงเป็นมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่สุดๆของล้านนาจริงๆ ขนาดเจดีย์มิงกุนที่พม่าต้องสร้างใหญ่แข่ง
น่าเสียดายที่แผ่นดินไหวทำยอดหักนะครับ เจดีย์ที่เก่าแก่มากๆไม่รอดจากแผ่นดินไหวสักราย
ผมดีใจที่เจดีย์นี้ครูบาศรีวิชัยไม่สนใจจะบูรณะ ทำให้รักษาสภาพเดิมไว้ได้ จนกรมศิลป์มาบูรณะโดยคงรูปแบบเดิมไว้ ไม่ถูกเปลี่ยนสภาพแบบโบราณสถานอื่นๆในเชียงใหม่
เพิ่งรู้ว่าช้างรอบเจดีย์มีชื่อด้วยนะครับ
มีช่องลับด้วย แคบขนาดนั้นไม่กล้าเสี่ยงลองครับ ยังดีที่มีคำยืนยันจากทหารยุวชนว่าทางลับนั้นขี้จุ๊เบ่เบ๊

บล็อกนี้สุดยอดไปเลยครับ ได้เห็นเสาอินทขิลด้วย เป็นหลักเมืองที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากเสาหลักเมืองที่อื่นจริงๆครับ
คนอยู่ไกลแบบผมชาตินี้จะมีโอกาสได้ร่วมงานสมโภชน์เสาหรือเปล่าก็ไม่รู้
โดย: ชีริว วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:45:35 น.
  
ตามเที่ยวด้วยค่ะ ว่าแต่เฉียดบ้านโมเสสไปนะคับ
โดย: mariabamboo วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:59:52 น.
  
เสียใจเรื่องคุณพ่อด้วยนะคะคุณพี่ตุ๊ก...เพิ่งทราบประวัติของเจดีย์หลวงอย่างละเอียดก็วันนี้แหละ ...
โดย: PatZilla (ป้าหน้ามนคนเจียงใหม่ ) วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:12:03:10 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:20:08 น.
  
วัดโบราณใน จ.เชียงใหม่น่าสนใจ ไปชมศิลปะ สถาปัตยกรรม และไหว้พระ
โหวต tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog+แปะ
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:51:22 น.
  
โอ้โห อ่านตำนานเพลินเลยค่ะ ทรงคุณค่ามากๆ ขอบคุณนะคะ
โดย: hi hacky วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:00:32 น.
  
หวัดดีค่าพี่ตุ๊ก

ทองสำริดสีทองเหลืองเปล่งประกายมาก ๆเลยค่ะ
แบบนี้ดูขลังมากด้วย
อ่านตำนานยาวๆ อย่างทึ่งในประวัติความเป็นมายาวนานจริงๆคา


มาส่งหัวใจให้พี่ตุ๊กค่า

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:32:48 น.
  
โหวตท่องเที่ยวให้ด้วยค่าาา


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
phunsud Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Music Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:34:27 น.
  
คุณตุ๊กขา...เราเพิ่งทำการบ้านแปะให้เพื่อนๆ
หมดไปสักครู่เองค๊า...ถึงเวลากำลังจะเข้านอนพอดี
ขอขอบคุณมากนะค่ะที่แวะมาส่งแรงใจค่ะ
พรุ้งนี้มาหาใหม่นะค่ะ...ฝันดีค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:44:39 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

มาส่งกำลังใจค่ะคุณตุ๊ก
โดย: AppleWi วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:55:38 น.
  

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


สวัสดีค่าาาพี่ตุ๊ก
โดย: Close To Heaven วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:26:53 น.
  
เสียใจด้วยค่ะ คุณตุ๊ก


ไม่ได้แวะมาเสียนาน ...ขอให้คุณตุ๊ก สบายกายและใจ

วัดเก่าที่สวยงามมากๆ ค่ะ
โดย: เหนือฟ้า พาไป วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:57:36 น.
  
สวาทดีจร้าทั่นดับเบิ้ลตุ๊กแห่งโคราชบ้านเอ็ง
ข้าน้อยมาแปะจร้า อิอิ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: smack วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:23:14 น.
  
ป้อ แม้จับต้องบ่ได้แล้วก่อยังปาลูกหลานหันของดีๆ ในหลายร้อยปี๋เนาะเจ้า....ขอกราบพระคุณอันใหญ่หลวงของป้อเจ้า สาธุ
ขอบพระคุณป้อเจ้า ตี้หื้อลูกสาวได้นำ ของดีๆหลายร้อยปี๋นี้มาเผยแพร่หื้อคนรุ่นใหม่ได้ชมความอัศจรรย์เจ้า
และขอบคุณตุ๊ก ตี้บรรจงลิขิต สิ่งอัศจรรย์นี้ หื้อชื่นชมเจ้า
โดย: ทิ IP: 118.174.83.101 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:18:41:20 น.
  
แปะเลย ไม่ฟังเสียง อิอิ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:24:26 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ Thailand Web Stat

แวะมาทักทายยามค่ะเช่นเคยค่ะ
หลับยังค่ะคุณตุ๊ก งานคุณพ่อเรียบร้อยดีนะค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:47:31 น.
  
มาเยี่ยมเยียนแล้วก็แปะใจค่ะ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:43:03 น.
  
มาแล้ว มาอีก คนใต้ว่า มาหลาว จร้า อิอิ
ได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: smack วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:12:12:19 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
กลางคืน ดูสวยงามมากเลยค่ะ เหลืองอร่ามไปหมด
ไหว้พระด้วยค่ะพี่ตุ๊ก อ่านประวัติ์ แล้วมีภาพประกอบ ทำให้ นึกภาพไปด้วยเลย
อากาศเย็นๆนะคะวันนี้..
โดย: tifun วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:37:16 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:18:46 น.
  
ละว้า-ลั๊วะ-ละโว้ ผมกำลังหาที่มาว่าเปนพวกเดี่ยวกันหรือไม่ พัฒนาการทางสังคมและชุมชนโบราณก่อนเกิดเชียงรายและสุโขทัยน่าสนใจ ตอนพระนางจามเทวีอพยพมาอยู่ลำพูนก็รบกับขุนลัวะ ตอนนี้เหลืออยู่น้อยมากพวกเขาไปใหนหมด เพราะยังค้นไม่พบว่ามีสงครามล้างเผ่าพันธุ์แต่อย่างใด มอญกับลัวะนี่เปนญาติกันใหม ?
โดย: surya21 (surya21 ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:26:13 น.
  
แปะใจให้พี่ตุ๊กและส่งพี่ตุ๊กเข้านอนด้วยเลยนะคะคุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับหัวใจที่ให้ต๋า
ขอให้พี่ตุ๊กนอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:51:43 น.
  
มาแปะครับ พี่ตุ๊ก
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:17:58 น.
  
มอนิ่งจร้าทั่นตุ๊กๆ อิอิ
โผมาแปะจร้า
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: smack วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:36:28 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด