วัดพระนอนหนองผึ้ง ... เที่ยวตามภาพเก่าภาพบ้านเรือนในอดีตแบบนี้

ตอนเด็ก ๆ เคยเห็นที่ลำพูน และวังตาล เชียงใหม่ เพราะเคยได้ไปแค่นั้นใช้เส้นทางวงแหวนรอบสามจากซุปเปอร์ไฮเวย์ ทล. 121

ข้ามทางรถไฟ
เลี้ยวขวาที่สี่แยกตัดเข้าถนนเชียงใหม่ลำพูน ทล. 106 มุ่งหน้าเชียงใหม่หลัก กม. เก่า
ถนนสาย เชียงใหม่ - ลำพูนในอดีต ราว 50 ปี


บ้านขวามือ และ ต้นยางนา


ถัดมาอีกพยายามหามุมเดียวกัน ... กูเกิล สตรีท วิว นี้ดีจริง ขอบคุณค่ะ

วัดพระนอนหนองผึ้ง
แค่เปิดเรื่องป้ายก็ยาวเป็นมหากาพย์

แต่ก็เพราะป้ายนี่แหละถึงได้พาเที่ยววัดเก่า

ที่เชื่อว่าอาจเก่ากว่า หรือ ราว ๆ เมืองกุมกาม***

ตำนานหนึ่งกล่าวว่า

พระพุทธเจ้าได้พาพระอรหันต์เสด็จไปยังหนองน้ำแห่งหนึ่ง

มีตอไม้แดงอยู่กลางหนอง ซึ่งเป็นตอที่ใหญ่มาก

มีแลน (เหี้ย) ลิ้น 2 แฉกตัวหนึ่ง ,นกยางตัวหนึ่ง, นกเค้าตัวหนึ่ง และลิงตัวหนึ่ง อยู่บนตอไม้นั้น

พระองค์ได้ตรัสว่า

“ภายหน้าหนองน้ำนี้จักมูลขึ้นเป็นเมืองหนึ่งชื่อ อโยธิยา”


แล้วได้เสด็จขึ้นไปทางทิศเหนือ

ถึงน้ำแม่ระมิงค์มีหนองน้ำใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

ยังมีพญานาคตัวหนึ่งอยู่ในหนองน้ำนั้น

เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าพญานาคจึงดีใจนัก

จึงเนรมิตกายเป็นมนุษย์ เอาน้ำผึ้งใกล้หนองน้ำมาถวาย

พระพุทธเจ้าทรงรับน้ำผึ้งนั้น และพระองค์ทรงสำเร็จสีหไสยา

พญานาคทูลขอรอยพระพุทธบาท

พระพุทธเจ้าตรัสว่าสถานที่นี้ไม่มีหินจักเหยียบ

ท่านจงก่อรูปเราไว้

ยังที่ตถาคตประทับนอนนี้ไว้เป็นที่สักการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย

สถานที่นี้ภายหน้าจักได้ชื่อว่า พระนอนหนองผึ้ง”

อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า พระพุทธองค์ได้ประทานพระเกศาหนึ่งเส้นด้วย


***


อีกตำนานจากประวัติวัด

ในอดีตบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่ของชนเผ่าลัวะ

ประมาณ พ.ศ.1200 พระมหาเถระเจ้าจำนวน 5 รูป

ซึ่งตามเสด็จพระนางจามเทวี

มาจากกรุงละโว้มาครองนครหริภุญไชย

ตามคำเชิญของสุเทวฤาษีนั้น

ได้จาริกมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้

พวกลัวะได้เกิดความเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของพระมหาเถระเหล่านั้น

จึงได้นำรังผึ้งจากต้นมะขามริมสระใกล้หมู่บ้านมาถวาย

พร้อมทั้งเชิญให้อยู่จำพรรษา พระมหาเถรเจ้าทั้ง 5 รูป

ได้ชักชวนชาวลัวะขุดหลุมลึก 22 ศอก

แล้วนำพระบรมสารีริกธาตุใส่กระบอกไม้รวก

บรรจุผอบทองคำ บรรจุในหลุม และสร้างเจดีย์ตรงหลุมพระธาตุนั้นสูง 5 ศอก

ขนานนามว่าวัดหนองผึ้ง


***
ถึงวัดพระนอนจะมองเห็นอันดับแรกคือ วิหาร
วิหาร วัดพระนอนหนองผึ้ง ตั้งห่างออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
สร้างหันหน้าไปทางตะวันออก

โครงสร้างอิทธิพลศิลปะจากภาคกลาง คือ จั่วหลังคาฐานกว้างบันไดรูปมกรคายนาคปูนปั้นปิดทองและเขียนสี
... เรื่องนี้อยากเล่า ...

วนเดินถ่ายภาพได้แต่ภายนอกเพราะปิดหมด

เพราะมีงานเสียศพ ... ฌาปนกิจในภาษาเหนือ

พระไม่อยู่ ถามเณรก็บอกว่าวิหารเปิดเฉพาะวันศีล ... วันพระในภาษาเหนือ

แต่พอดีท่านเจ้าอาวาสท่านมาจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง พบเราเข้า ก็ถามว่า

โยมอยากเข้าไปไหว้พระนอนไหม ... นับว่าเป็นบุญของเรานะ

ท่านก็เรียกเณรให้ไปหยิบกุญแจวิหารพระนอน

แล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่า

ของดั้งเดิมมีสามสิ่งคือ วิหารพระนอน เจดีย์ โบสถ์


* โบสถ์ *บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2456 ปีหน้าครบ 100 ปี

หลังจากได้รับวิสุงคามสีมา คือพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานที่ให้สร้างโบสถ์
ถามท่านว่า วิสุงคามสีมา มีหน้าตาอย่างไร

ท่านตอบว่า มันก็เป็นกระดาษเหมือนโฉนดที่ดินนี่แหละ
ปกติโบสถ์จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
แต่ที่นี่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

บอกเราว่า ... หน้าโบสถ์ควรจะเป็นทางสัญจรโบราณคือ แม่น้ำ
* พระบรมธาตุเจดีย์ *

บางตำนานกล่าวว่า

พระพุทธเจ้าพระกาศพระศาสนาถึงเมืองหริภุญชัย

ได้ขึ้นเหนือมาอีกหมื่นวา พบหมู่บ้านที่มีพวก ลัวะ และ ม่าน ( พม่า )อยู่

มีม่านชื่อกุนทิจานำหมากพลู และข้าวบิณฑบาต

พระองค์ทำนานว่าต่อไปที่นี่จะชื่อบ้าน กุนทิจาในอนาคต ... แผลงเป็น กุมกาม ...

พระอรหันได้กราบทูลว่าที่นี่สมควรจะไว้ศาสนา

และกราบทูลขอพระเกศาจากพระพุทธเจ้า

พญาอโศกลัวะและม่าน

เอาพระเกศาใส่ในกระบอกไม้รวก

แล้วใส่ในผอบทองคำใหญ่ 5 กำมือ

ใส่ลงท่ามกลางหลุม พร้อมทั้งเงินและทองคำ

แล้วก่อเจดีย์สูง 3 ศอก

จากนี้จารึกถูกทำลานไปบ้าง น่าจะเกิดสงครามและทิ้งร้างไป


จนถึง พ.ศ.1828

มีพระมหาเถระและเศรษฐีจากเมืองเชียงแสนมาบูรณะเจดีย์ขึ้นใหม่


เจดีย์ที่เห็นได้รับการซ่อมปฏิสังขรณ์เมื่อไม่นานมา

ล่างสุดเป็นฐานเขียง ... ก็เหมือนเขียงตัด

เหนือขึ้นมาเป็นชั้นปัทม์ย่อเก็จ

รองรับส่วนมาลัยเถาแบบย่อเก็จแปลง

องค์ระฆังขนาดเล็กค่อนข้างใหญ่ ไม่มีส่วนบัลลังก์

ปล้องไฉนทรงกรวยคว่ำแต่ละปล้องต้องมีขนาดใหญ่

ต่อเหนือขึ้นไปด้วยชั้นบัวกลุ่มแบบพม่า

ส่วนปลียอดประดับฉัตรโลหะ
พร้อมทั้งสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 38 ศอก

และสร้างพระเจ้าทันใจ 1 องค์

วิหารพระเจ้าทันใจเมืี่อพญามังรายตีนครหริภุญชัยได้

ก็รวมวัดนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของนครกุมกาม

ได้ทรงอุปถัมภ์และถือว่าเป็นวัดสำคัญในนครกุมกาม

มีประเพณีสรงน้ำพระนอนในวันเพ็ญเดือน 8 ของทุกปี

วิหารพระนอน
ถ้าวิหารเปิดคงไม่ได้ภาพหลังบานประตู
สร้างขั้นขวางลำน้ำปิงเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมเมืองที่อยู่ถัดออกไป

และอาจป้องกันถึงลำพูน

ซึ่งเรียกว่า พระนอนป้านปิง


อาจไม่ว่างซักพัก แล้วกลับมาจะเข้าไปทักทายนะคะCreate Date : 14 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 14 ธันวาคม 2555 14:11:24 น.
Counter : 3759 Pageviews.

33 comments
วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส เนเวอร์แลนด์
(13 ต.ค. 2562 19:47:17 น.)
ซาปานอกจินตนาการ ตะลีกีปัส
(11 ต.ค. 2562 18:20:42 น.)
ทนายอ้วนชวนเที่ยวเมืองรถม้า - วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ทนายอ้วน
(8 ต.ค. 2562 20:16:19 น.)
wheelchair so easy!!! Kittykaka
(8 ต.ค. 2562 23:09:08 น.)
  
สวัสดีจ้ะน้องตุ๊ก

เข้ามาพอดีเจิมก่อนแล้วจะรีบไปธุระนะก๊าบ มาดูคืนนี้จ้ะ

โดย: find me pr วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:09:33 น.
  
โอ้..... เวลาผันผ่านไปเร็วมากคร่ะ
โดย: maistyle วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:03:21 น.
  
Photobucket

~ มาดูรูปเก่าค่ะ ~
โดย: ~ sิมน้ำ_VoUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:02:26 น.
  
ถนนก็ไม่ได้กว้างขึ้นเท่าไหร่นะครับ
โดย: VET53 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:02:41 น.
  
ภาพขาวดำสมัยก่อนแล้วมาเปรียบเทียบ
กับภาพสีในปัจจุบันทำให้เราเห้นภาพของ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีเลยนะค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:48:03 น.
  
สวัสดีรอบดึกครับน้องตุ๊ก

กลับมาอ่านแล้ว น้องตุ๊กโชคดีบุญมากจัง ได้เข้าวิหารจนได้

ค้นคว้าเรื่องราวมากมาย อ่านแล้วก็จินตนาการไปเรื่อยและท้ายที่สุดก็คืออย่างไรเราก็รักและบูชาพระพุทธองค์เสมอละนะ
โดย: find me pr วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:15:19 น.
  
เก่า-ใหม่ เปรียบเทียบ ย่อมเห็นความเปลี่ยนแปลง

สิ่งก่อสร้างในวัด ไม่บดบังความงามในศิลปะที่ฝากไว้ มีคุณค่า น่าชม ไม่ต้องใหญ่โตโอฬารอย่างทุกวันนี้
tuk-tuk@korat Photo Blog ดู Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:23:35 น.
  
ตามมาเที่ยวต่อกับคุณตุ๊กอีก
ได้เห็นภาพเปรียบเทียบอีก ดีจังค่ะ
ขอบคุณค่ะที่พาเที่ยวต่างถิ่นที่เราไม่มีโอกาสได้ไป
โดย: tui/Laksi วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:46:41 น.
  
ชอบอ่านเรื่องตำนาน ที่คุณ tuk tuk นำมาเล่าครับ แต่ล่ะสถานที่มีที่มาที่ไป อย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
โดย: ON THE WAY (MyEos50 ) วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:1:12:30 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณตุ๊ก

คุณตุ๊กมีภาพเก่าเยอะนะครับ เห็นรถแลนด์
โรเวอร์ช่วงยาว ลุยน้ำท่วม... นึกได้ว่าเมื่อก่อน
หัดขับรถ ใช้ยี่ห้อนี้แหละหัด

ตอนน้้นน้ำมันลิตรละ 1.95 บาท ตอนนี้ราคาน่า
กลัวมากสำหรับราคาน้ำมัน

คราวนี้คุณตุ๊กมีโอกาสได้ สนทนากับเจ้าอาวาส
ด้วยดีจัง.....

ภาพถนนลำพูนเชียงใหม่ แคบ มีลาดยางมะตอย
พอเปรียบเทียบกับภาพใหม่จากอากู่เปลี่ยนไป
เยอะ แต่ความกว้างของถนน ยังไม่ขยายโดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:4:54:05 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก

ซอบรถในฮูปแรกขนาดเลยครับปี้ตุีก
เท่ขนาด

สารภี 50 ปีที่แล้ว
จินตนาการบ่าออกเลยครับ
จนได้เห็นภาพถ่ายที่ปี้ตุ๊กเอามาลงไว้


สุดยอดแต๊ๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:53:30 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...เส้นทางแห่งความดีไม่มีวันถึงจุดสุดสิ้น
ตราบเท่าที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งประจำใจและนำไปปฏิบัติ...

สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีค่ะคุณตุ๊ก
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:33:15 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:41:32 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ

เอาดิ่มซำ มาฝากค่ะขอให้มีความสุขนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:19:03 น.
  
มาเข้าวัดวัดพระนอนหนองผึ้ง

จิตใจสงบก่อนทำงานค่ะ
โดย: อ้ายมะเดี่ยว วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:32:04 น.
  
วัดทางเหนือกี่วัดๆ ก็ดูมีเอกลักษณ์
ที่สวยงามอบอุ่นจริงๆ นะคะพี่ตุ๊ก
เสียดายที่วัดไม่น้อยรื้อของเดิม
แล้วสร้างตามสถาปัตย์รัตนโกสินทร์ไปนะคะ


โดย: mutcha_nu วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:14:00 น.
  
ประทับใจและชอบภาพเก่า-ใหม่เปรียบเทียบกันมากมันทำให้เราเห็นว่าทุกสิ่งไม่เคยหยุดนิ่งมีแต่เดินไปข้างหน้า ....ตลอด ตลอด
โดย: peeradol33189 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:39:54 น.
  
วัดพระนอนหนองผึ้งอยู่ใกล้บ้่านมากค่ะพี่ตุ๊ก
เที่ยวแต่เวียงกุมกาม พลาดสถานที่เก่าแก่แห่งนี้ไปได้
ขอบคุณพี่ตุ๊กที่แนะนำนะคะ

มีความสุข สดชื่นตลอดวันค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:25:31 น.
  
พระเจ้าทันใจถูกขังอีกแล้วค่ะ

หนูก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ค่อยได้สังเกตภาพจิตรกรรมสวยๆ หลังประตูค่ะ ตอนหลังมาบางทีนึกออกก็ไปแง้มดู แต่ส่วนมากนึกไม่ออกค่ะ แถมบางวัดพอเปิดประตูแล้ว เค้าเอาไม้ขัดไว้ คือไม่ให้เปิดออกด้วย

มีรูปปั้นไม้แกะคนกอดเข่้า อยู่ปลายพระบาทพระพุทธไสยาสน์ หมายถึงอะไรคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:20:04 น.
  
เปิดตัวรูปแรกมาอย่างเท่ห์เลยคะ
มีการ เอามาเทียบด้วย
ติดตามด้วยนะคะ
ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมเช่นเคย
หวังว่าวันนี้คงโพสติดแล้วน้าาา
โดย: gutswallow วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:40:10 น.
  
สวัสดีจ้ะน้องตุ๊ก

หนีไปเที่ยวไม่ชวนเลย ไม่เป็นไรปลายปีนี้ก็จะไปเหมือนกันละนะ จองที่พักไว้แล้วแต่ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะไปไหนบ้าง


เอาดอกไม้มาฝากครับ


โดย: find me pr วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:33:41 น.
  
มาไหว้พระ วัดพระนอนหนองผึ้งครับ พี่ตุ๊ก
พระนอนงามมากครับ

โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:1:06:00 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:59:12 น.
  


สวัสดีวันศุกร์...
ยามเช้าสดชื่นๆ อากาศเริ่มหนาวแล้ว
รักษาสุขภาพ กันด้วยนะครับ
โดย: พันคม วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:48:53 น.
  
สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

ความบริสุทธิ์ พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ

มีความสุขกับการพูดดี มีความไพเราะ และมีประโยชน์ ตลอดไป...นะคะพรุ่งนี้ ปอป้าจะมาธุระที่เชียงใหม่
คิดไว้ว่า ถ้าพอมีเวลาจะมาลำพูนด้วย...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:38:29 น.
  
แม่ฮ่องสอนงามดีครับปี้ตุ๊ก
วัดงามๆทั้งนั้นเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:00:06 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก แวะมาทักทายจ้า

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แวะมาทักทาย

แต่ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะ

วันนี้ยกข้าวกล่องมาฝาก

ทานให้อร่อยนะคะ
โดย: AoRaEa วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:59:41 น.
  
ภาพแรกรถเก่าแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือเปล่า
ยิ่งประตูรถยิ่งไม่คุ้นค่ะ

ภาพหลักกิโลเก่า ชอบใจต้นไม้ด้วยค่ะ ต้นขนาดนี้อายุจะสักขนาดไหน

ช่างสรรหารูปมุมเดียวกันมาเปรียบเทียบนะคะ
ชอบค่ะชอบ

ประวัติวัดพระนอนหนองผึ้งน่าสนใจค่ะ

ต้อง.....โหวต

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:41:35 น.
  

ตามสาวเชียงใหม่

มาเที่ยวด้วยค่ะ

อูๆๆ...ชอบค่ะวัดทางเหนือ

สวยสงบดี
โดย: Calla Lily วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:15:48 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:16:58 น.
  


อรุณสวัสดิ์ครับ
โดย: พันคม วันที่: 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:03:29 น.
  
แวะมาเที่ยวด้วยคน ยามค่ำๆค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:26:24 น.
  
Create Date : 14 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 14 พฤศจิกายน 2555 14:56:24 น. 32 comments
Counter : 519 Pageviews.


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 14 ธันวาคม 2555 เวลา:14:10:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด