เชียงราย ... เพื่อนพาแอ่ว วัดพระแก้ว เจ้า


เพื่อนรักบอกว่า

คราวหน้าเข้าเขตเชียงรายเมื่อไหร่ให้รายงานตัวทันที

เขตอิทธิพลของเขา ยาวไปถึงเชียงของแล้ว พาไปได้

ก็เกรงใจนี่เนาะ


จากที่ครั้งที่แล้วที่มาให้จอดรถไวั ที่บ้านเพื่อน

แล้วเขาขับรถพาเที่ยว

ไปกินน้ำเงี้ยวที่แม่จัน แอ่วดอยตุง

แม่สาย แวะชวนชิม เซียวหลงเปา ที่เหมืองแดง

แวะ สามเหลี่ยมทองคำ ชมสบรวก

เชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา แวะชิมปลาช่อนนึ่งกระบอก (ไม้ไผ่)


คราวนี้พาไป วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง

และวันนี้ตามคำขอ ... วัดพระแก้ว ...
ออกมาจากวัด ห้วยปลากั้ง เข้าเมือง

ข้ามน้ำกก เป็นครั้งที่ 4 ของวันนี้ 19 มีนา 2556
ปาแอ่ว ถนนสายที่สวยร่มเย็นสุดในตัวเมือง ถนนไกรสรสิทธิ์
ผ่าน โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

เล่าว่า เพื่อนเกิดที่นี่ ตอนนั้นโรงพยาบาลมีที่นี่ที่เดียว

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2446 อยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก

overbrook ไม่ได้หมายถึงริมน้ำ (กก)

โอเวอร์บรุ๊ค เป็นชื่อของคริสตจักรแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนีย

ซึ่งสมาชิกคริสตจักรท่านหนึ่ง ได้รวบรวมเงินจากสมาชิกคริสตจักรโอเวอร์บรุ๊คมา
แล้วก็มาถึงวัดที่เพื่อนเคยบวช ... วัดพระแก้ว


เดิมเป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด

บริเวณวัดนี้มีกอไผ่ชนิดหนึ่งคล้ายไผ่สีสุก แต่ไม่มีหนาม

นิยมนำไปทำคันธนู และหน้าไม้

และคงมีมากในบริเวณนี้

ชาวเชียงรายจึงเรียกว่า “ วัดป่าเยี้ยะ ”

( เยี้ยะ แปลว่า รกรุงรัง ... ขยะ ก็เรียก ขี้เยี้ยะ )
พระประธาน “พระเจ้าล้านทอง”

เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเจ้าล้านทอง ต่อมามีสภาพเป็นวัดร้าง

ปัจจุบันคือบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

เมื่อวัดพระเจ้าล้านทองถูกรื้อจึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดดอยงำเมือง

และได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดพระแก้วเมื่อปี 2504
พ.ศ.1897 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ( แคว้นล้านนา )

ฟ้าได้ผ่าเจดีย์และได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในเจดีย์

ต่อมารักกะเทาะออกจึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวสร้างด้วยหยก

คือพระแก้วมรกตนั่นเอง

ชาวบ้านจึงเรียกวัดชื่อใหม่ว่า “วัดพระแก้ว”
หอพระ
ประดิษฐาน พระหยกเชียงราย

หรือ

พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล

สร้างขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงมีพระชนมายุ ครบ 90 พรรษา
ภาพในหอพระ มีภาพตอนนำพระหยกเชียงราย

ซึ่งเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2533

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2534

ชาวเชียงรายได้อัญเชิญมาประดิษฐานหอพระ ณ วัดพระแก้วเรื่อง รัตนพิมพวงศ์

หรือตำนานพระแก้วมรกต

แต่งขึ้นโดยพระภิกษุชื่อ พรหมราชปัญญา

อยู่วิหาร ณ ภูเขาหลวงชื่อเขามหาธรรมราช

บนแผ่นดินลานนาไทยสมัยโบราณแห่งหนึ่ง

แต่งเป็นภาษามคธหรือ ภาษาบาลี

จากเค้าโครงเรื่องเดิมของไทย

ที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงตำนานของพระพุทธรูปองค์หนึ่ง

ทำด้วยแก้วอมรโกฏ

... อมร แปลว่า เทวดา โกฏ แปลว่า ทุบ หรือสกัด อมรโกฏ แปลว่าแก้วที่เทวดาสกัดเอามา หรือแก้วของเทวดา)


พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ชื่อว่า พระราชามิลินทะ

ซึ่งมีพระสติปัญญาล้ำเลิศที่สุดในแผ่นดิน

สามารถตั้งปัญหาธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถตอบได้

ทำให้พระองค์เสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา

พระและเทวดาก็กลัวว่าพุทธศาสนาจะล่มสลายแล้ว

จึงไปหาพระอินทร์ขอให้ส่งเทวบุตร ชื่อ มหาเสนะ มาเกิดเป็นมนุษย์


แต่เดิมสมัยก่อนพุทธกาล

บุคคลทั้งสองเคยเป็นศิษย์อาจารย์กันมาก่อน

และเคยอธิษฐานร่วมกันว่า

ไม่ว่าพระราชามิลินทะจะตั้งปัญหาใด

เทวบุตรมหาเสนะจะแก้ไขปัญหานั้นได้ทั้งสิ้น


เทวบุตรมหาเสนะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในครอบครัวพราหมณ์ครอบครัวหนึ่ง

ได้บวชเรียน จนเป็นพระภิกษุชื่อนาคเสนะ

เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้


วันหนึ่งพระอุปัชฌาย์ของท่าน

ได้แนะนำให้เดินทางมาพบพระราชามิลินทะ

เพื่อไขข้อข้องใจในปัญหาของพระองค์ ซึ่งยังไม่มีผู้ใดตอบปัญหาได้

แต่พระภิกษุนาคเสนะสามารถตอบได้

ทำให้พระราชามิลินทะทรงเลื่อมใส

จนสละราชสมบัติและผนวชเป็นพระภิกษุจนบรรลุเป็นพระอรหันต์


เพื่อดำรงธรรมของพระพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในอนาคต

พระภิกษุนาคเสนะได้คิดสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา

เพื่อที่จะให้ปลอดภัยจากพวกโจรที่มีความโลภ

ท่านจึงคิดจะสร้างพระพุทธรูปด้วยรัตนะ (แก้ว)

ตำนานว่า พระอินทร์เป็นผู้นำมาถวาย

พระนาคเสนะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลงไปในพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต 7 พระองค์

คือพระโมลี พระนลาฏ พระนาภี พระหัตถ์ซ้าย-ขวา และพระเพลาซ้าย-ขวา

แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน เกิดเหตุการแผ่นดินไหวขึ้น

พระนาคเสนได้พยากรณ์ว่า พระแก้วองค์นี้ จะเสด็จไปโปรดสรรพสัตว์

ในเบญจประเทศ คือ ลังกาทวีป กัมโพชะศรีอโยธยา โยนะวิสัย ปะมะหละวิสัย และ สุวรรณภูมิพ.ศ. 800 ที่เมืองปาฏลีบุตรเกิด การจลาจลภายในและข้าศึกภายนอก

ชาวปาฏลีบุตร จึงอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต

ลงสู่สำเภาแล้วเดินทางลี้ภัยไปยังลังกา
พุทธศตวรรษที่ 16

พระเจ้าอนุรุทธราชาธิราช(ภาษาบาลี) หรือ มังมหาอโนรธาช่อ(ภาษามอญ)

ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พุกาม

ทรงมีพระราชโองการ

ให้ส่งพระราชสาส์นและเครื่องมงคลบรรณาการ ไปยังลังกาทวีป

เพื่อขอคัดลอกพระไตรปิฎกและขอพระแก้วมรกต

แต่เรือที่บรรทุกพระแก้วมรกตถูกพายุพัด เข้าไปทางอ่าวกัมพูชา

พระเจ้านารายณ์ราชสุริยวงศ์ เจ้ากรุงอินทปัตถ์มหานคร แคว้นกัมพูชา

สั่งให้อำมาตย์คุมสำเภากลับไปถวายคืนแก่พระเจ้าอนุรุทธเพียงพระไตรปิฎก

มิได้ส่งพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตไปด้วยพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่กรุงอินทปัตถ์

ต่อมาถึงแผ่นดินพระเจ้าเสน่ห์ราช เกิดพายุฝนขนาดใหญ่ ตกเป็นเวลานาน

เกิดอุทกภัยนั้น

พระมหาเถระรูปหนึ่งได้อัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสำเภาหนีไปยังที่ดอน

พระเจ้าอติตะราช (อาทิตยราช) เจ้าครองนครอโยธยา

... เชื่อว่าเป็นเมือง อโยธยาศรีรามเทพนคร เมืองท่าของอาณาจักรละโว้ ...

จึงได้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานในพระมหาเวชยันตปราสาท

และได้ประดิษฐานในนครอโยธยาอีกหลายรัชสมัยต่อมาเจ้าเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นพระบรมญาติกับกษัตริย์อโยธยา

จึงทูลขอนำพระแก้วมรกตขึ้นไป ประดิษฐานที่เมืองกำแพงเพชร

ที่วัดพระแก้วกำแพงเพชรต่อมา เจ้ามหาพรหมพระอนุชาของพระเจ้ากือนา ( กษัตริย์องค์ที่ 6 )

ผู้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือสามหัวเมือง คือเชียงราย เชียงแสน และเมืองฝาง

ได้ลี้ภัยจากทรงจะแย่งชิงราชสมบัติจากพญาแสนเมืองมา ( กษัตริย์องค์ที่ 7 หลานอา )

ไปอาศัยอยู่กับพระยาญานดิส เจ้าเมืองกำแพงเพชร

เมื่อจะกลับไปเมืองเชียงราย

ก็ได้ทูลขอพระแก้วมรกตและอัญเชิญไปที่เชียงราย


เมื่อเจ้ามหาพรหมชราภาพลง ด้วยความเป็นห่วงในพระแก้วมรกต

จึงได้ทำการพอกปูนจนทึบและลงรักปิดทองเสมือนพระพุทธรูป

บรรจุเก็บไว้ในเจดีย์วัดป่าเยี้ยะในเมืองเชียงรายโดยไม่มีใครรู้

จนกระทั่งเกิดอัสนีบาตลงเจดีย์ตามที่ปรากฏในพงศาวดารของล้านนา

ได้พบพระพุทธรูปพอกปูนอยู่ข้างใน

เมื่อปูนกระเทาะ จึงเห็นพระแก้วมรกต
พ.ศ.1979 พระเจ้าสามฝั่งแกน ( กษัตริย์องค์ที่ 8 )

ทรงจัดขบวนแห่อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงรายไปเชียงใหม่

ถึงทางแยกที่จะไปนครลำปาง

ช้างที่อัญเชิญเสด็จพระแก้วมรกตวิ่งตื่นไปทางเมืองลำปาง ไม่ยอมไปเชียงใหม่

จึงอัญเชิญพระแก้วมรกต ประดิษฐานไว้ ณ วัด พระแก้วดอนเต้าเป็นเวลา 32 ปี


พ.ศ.2011 พระเจ้าติโลกราช ( กษัตริย์องค์ที่ 9 ) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ถูกอุบายพระบรมไตรโลกนาถ ทำลายศรีเมือง

จึงย้ายและสร้างศูนย์กลางเมืองมาที่ใหม่คือ พระธาตุเจดีย์หลวง

เปลี่ยนฐานะจากกู่ (สถูป) บรรจุอัฐิพระเจ้ากือนา มาเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

สถาปนาวัดเจดีย์หลวงเป็นเกตุเมือง

ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์

( ตามที่เล่าไว้ในเรื่องวัดเชียงยืน เชียงใหม่ )ต่อมาพระเจ้าโพธิสารราชาธิราช ครองราชย์ในกรุงศรีสัตนาคนหุต

อภิเษกกับพระนางยอดคำทิพย์

พระธิดาของพระเมืองเกษเกล้า ( กษัตริย์องค์ที่ 12 )

และ พระนางจิรประภามหาเทวี ( กษัตริย์องค๋ที่ 14 )

ซึ่งทั้งสองพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งล้านนา

มีพระโอรสคือพระเจ้าไชยเชษฐา


พระนางจิรประภามหาเทวีปกครองบ้านเมืองอยู่ปีเศษ

ก็สละราชสมบัติให้พระเจ้าไชยเชษฐา ครองล้านนา ( กษัตริย์องค์ที่ 15)


พ.ศ. 2091 พระโพธิสารพระราชบิดาสวรรคต

จึงเดินทางกลับไปถวายพระเพลิงพระราชบิดาที่หลวงพระบาง

พร้อมอัญเชิญพระแก้วมรกต ขึ้นไปด้วยและไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกเลย


พ.ศ. 2107 พระไชยเชษฐา สร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่เมืองเวียงจันทน์

จึงอัญเชิญไปเวียงจันทร์


ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง

พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต จากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์

มาประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวราราม


ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงบุษบกในเรือพระที่นั่ง

เสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

มาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนถึงปัจจุบัน
ต้นสาละ
เพื่อนเล่าว่า

มีหญิงคนหนึ่ง อาศัยข้าวก้นบาตรที่วัดนี้ประทังชีพ

ต่อมาแต่งงานและสามีทิ้งมรดกไว้ให้มากพอ

จึงได้กลับมาสร้างตึกนี้ถวายวัด
เพื่อนพาทัวร์ต่อ

ตึกไม้นี้เพื่อนว่าเป็นหนึ่งในสามตึกไม้เก่าในเชียงราย
พาแวะ

ร้านนี้มีชวนชิมจากหนังสือพิมพ์ด้วย

เป็นร้านดั้งเดิม อร่อย
ข้าวซอยอิสลาม ... เนื้อ
ข้าวหมกไก่ อร่อย และที่ชอบมาก ซุปเนื้ออร่อยมาก
แอบถ่าย
ระหว่างทางพาไปหาเพื่อนอีกคน

ผ่านวัดมิ่งเมือง หรือ วัดช้างมูบ ( มูบ แปลว่าหมอบ )

เพื่อนบอกว่า ใครจะสร้างรูปช้างในวัดนี้

บริษัทหนึ่งที่ชื่อช้าง ออกตังให้ครึ่งหนึ่ง


ผ่านหอนาฬิกา
ผ่านหน้าอำเภอ สวยจัง แต่ภาพที่ถ่ายได้
ตรงข้ามอำเภอเป็นจวนผู้ว่า

เนื้อที่ราว ๆ 10 ไร่ ผู้ว่าอยู่คนเดียว( c คือร้านข้าวซอยอิลลาม )
และที่จะไป ตุงและโคม

เดิมเป็นเรือนจำ หรือ คุก กำเมืองฮ้องว่า คอก

เนื้อที่ราว ๆ 10 ไร่ นักโทษอยู่ 1400 คน
เพื่อนบอกว่าคราวหน้ามาบอกแค่ มาเมื่อไหร่ อยู่กี่วัน

ที่เหลือเพื่อนจัดให้

ยิ้นดีเน่อเปื่อน ... ขอบคุณนะเพื่อน

เตื่อหน้าจะฟั่งรายงานตั๋วทันทีตี่เข้าเขตเจียงฮาย

... คราวหน้าจะรายงานตัวทันทีที่เข้าเขตเชียงราย ...***Create Date : 11 เมษายน 2556
Last Update : 9 พฤษภาคม 2556 20:59:58 น.
Counter : 3658 Pageviews.

42 comments
สายเขียว เที่ยว “ธรรมชาติ” ออกไปกอดป่าเขา และสัมผัสลมหนาวสุดฟิน สมาชิกหมายเลข 5518089
(5 ต.ค. 2562 13:49:26 น.)
🙏วัดสะตือ จ. พระนครศรีอยุธยา🙏 โอน่าจอมซ่าส์
(4 ต.ค. 2562 00:01:33 น.)
Slow life Trip เที่ยวแบบชิค ๆ เที่ยวแบบคูล ๆ "พายเรือ งมหอย ลอยคอ" @แสนตอ โฮมสเตย์ลุงสอน กรุงเทพมหาน ฟลามิงโก้ผูกโบว์สีชมพู
(2 ต.ค. 2562 14:42:05 น.)
หน้าวนี้เที่ยวเหนือ #อำเภอเชียงของ maistyle
(1 ต.ค. 2562 10:19:16 น.)
  
เจิมก่อนค่ะ เอาหน้าโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:16:01:48 น.
  
หนูดูตอนที่แล้วอยู่ เปิดไว้นาน กำลังจะคอมเมนท์ ล็อกอินหลุดซะงั้น เข้ามาอีกรอบเลยได้เจิม

เดี๋ยวหนูมานะคะ ยังไม่ได้อ่านเลย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:16:03:10 น.
  
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

มีความสุขมากมายในวันขึ้นปีใหม่
เที่ยวไหนขอให้ปลอดภัย ทั้งไปและกลับครับโดย: wicsir วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:16:09:53 น.
  
คราวหน้าเข้าเขตเชียงรายเมื่อไหร่ให้รายงานตัวทันที

เขตอิทธิพลของเขา ยาวไปถึงเชียงของแล้ว พาไปได้

น่ารักอ่ะะะะะะะะะะะะะ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:16:18:03 น.
  
ถนนที่พี่ตุ๊กว่าสวย สวยจริงๆ ค่ะ ต้นไม้ต้นใหญ่ที่เชียงใหม่ที่เคยปลื้ม ตอนนี้ขอปลื้มน้อยกว่าที่เชียงรายนะคะ

จริงๆ แล้วพระแก้วมรกตเดิมๆ ก็ไม่ใช่ของเรา (มังคะ)

ผ่านหน้าอำเภอสวยจัง แต่ภาพที่ถ่ายได้

อิจฉาผู้ว่าค่ะ

สวนตุงและโคม ตอนหนูไปเค้ามีงานดอกไม้ เค้าว่างามมาก งามกว่างานดอกไม้อาเซียนอะไรนั่นอีก แต่ก็ไม่ได้แวะค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:16:26:05 น.
  
มาแอ่วตวยครับคุณตุ๊ก

แหม...เขียนให้รู้ว่า อยู่กัน 1400 ต่อสิบไร่มัน
อึดอัด ไม่สดวก... ต้องทำตัวให้ดี ได้เป็น ผู้ว่า
ราชการ อยู่คนเดียว 10 ไร่ 555 แต่คงจะเหงา
หรือไม่เหงา..... รับแขก กับเจ้านาย ไม่หยุด...
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:18:33:13 น.
  

ตามมาเที่ยวเชียงรายด้วยค่ะ

newyorknurse

โดย: newyorknurse วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:18:37:04 น.
  
ตามไปเที่ยวเชียงรายด้วยคนค่ะ วิสกี้ไม่มีโอกาสได้เที่ยวหลากหลายที่ในเชียงรายนักเพราะทัวร์วันเดียวเลือกเฉพาะแต่สถานที่ a must สำหรับนักทักท่องเที่ยวอ่ะค่ะ

ปล ข้าวซอยน่าหม่ำมากๆ
โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:22:09:45 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:5:00:05 น.
  
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่ตุ๊ก

สงกรานต์ปีนี้ แอ่วไหนคะ

พระพุทธรูป...หนูรอเฉลยปริศนา คงได้มีโอกาสไปกราบเองแน่ค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:9:52:09 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณตุ๊ก

ได้ตามมาเที่ยวและได้ความรู้เพิ่มด้วย
ขอบคุณคุณตุ๊กนะคะ

...

สวัสดีวันปีใหม่ไทย(ล่วงหน้าค่ะ)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้...คุณตุ๊กและครอบครัว
จงประสบพบเจอแต่สิ่งดีงาม
มีความสุขความเจริญ ก้าวหน้าทั้งกายและใจ

มีพลังในการคิดดี...ทำดี...

มีพลังในการต่อสู้กับการงานและหน้าที่

มีพลังในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงแข็งแรงด้วยเทอญ

...สาธุ...
โดย: มัดใจ วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:10:38:47 น.
  
โดย: พันคม วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:12:44:26 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก..

คุณตุ๊กนี่เก่งนะค่ะ..

หาประวัติและรายละเอียดของวัดได้เยอะดี

ดอกสาละเต็มต้นเชียวค่ะ..งามจริงๆ

ขออนุโมทนาบุญในสิ่งที่คุณตุ๊กได้กระทำดีด้วยนะค่ะ

ขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่ไทยนะค่ะ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:13:07:46 น.
  
ถ้าอยู่โคราชชอบเล่นน้ำสงกรานต์ เชิญไปทางเข้าเขื่อนลำพระเพลิงครับ ชลประทานปล่อยน้ำมาให้เล่น
ไม่ถึงใจลงไปเล่นในคลองส่งน้ำได้อีก เคยไปเมื่ออายุ
ประมาณคุณ ถ้าหนาวก็ขึ้นมานั่งจิบLEOที่ข้างๆได้ครับ
(ปีนี้ข่าวว่าน้ำน้อย ชลประทานอาจปล่อยน้ำน้อย)
ขับรถระวังหน่อยแล้วกัน คนเมาเยอะครับ
โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:14:53:20 น.
  
แม้วันนี้กับข้าวตะเองจะน่ากิน
แต่วันนี้เราออกไปหม่ำนอกบ้านจ้า ....

โดย : tuk-tuk@korat วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา: 16:06:42 น.

คนเราไม่มีชวนอะ น้ำจาย ไม่ต่องทานเผื่อนะ เด๋วเราอ้วนนน กร๊ากกกกกก

ขอบคุณคะแนนโหวตนะคะ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:16:23:57 น.
  
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:16:43:07 น.
  
มาทัวร์บ้านเกิดตัวเองด้วยคนค่า
นึกว่า Overbook ซะอีก พูดจนติดปาก แต่ดั้นไม่มี R
เป็นเรื่อง เป็นคนท้องถิ่นแท้ ๆ แต่ประวัติโรงบาลไม่ได้รุ้เรื่องกะเขาเลย อิ อิ

โดย: mariabamboo วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:17:24:52 น.
  
มาเที่ยวเชียงรายต่อค่ะ
เห็นต้นสาละแล้วต้องตาโต
ดอกเยอะมากกกกก สวยจังเลยค่ะ

เลื่อนขึ้นไปดูข้าวซอยกับข้าวหมกไก่
น้ำลายหกได้อีก อิอิ
ของโปรดทั้งสองเมนู
ต้องร้านอิสลามนะคะ ถึงจะอร่อย

ต้นไม้ภาพสุดท้าย ต้นอะไรคะ
เหมือนจะคุ้นๆ แต่นึกชื่อไม่ออกค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:18:07:32 น.
  
เอาข้าวซอยมาอวดอีกแล้ว.....โห....
ก็รู้ว่าอยู่กรุงเทพฯ หาข้าวซอยง่ายๆซะที่ไหนเล่า
ถือว่าเยาะเย้ย
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:18:22:19 น.
  
ดูแผนที่เพลินมาเรื่อย วัดร่องเสือเต้น วัดพระแก้ว วัดข้าวซอย ...เฮ้ย! อ่านผิด!
ตอนอ่านประวัติวัดพระเจ้าล้านทองในเชียงแสน ผมก็หานะครับว่าพระเจ้าล้านทององค์ไหน องค์พระประธานดูมั้ยใหม่ ที่แท้ก็ย้ายมาที่นี่แล้วนี่เอง
ผมเชื่อว่าพระแก้วมรกตเริ่มต้นจากเชียงรายนี่ละครับ หลายๆคนจำว่าเราเอาพระแก้วมรกตมาจากลาว ที่แท้ก็เป็นของไทยมาแต่แรกแล้ว
โดย: ชีริว วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:18:45:44 น.
  
ตามมาเที่ยวเหนือสุดกับคุณตุ๊กต่อคร้า
โห...มีเพื่อนดีๆน่ารักๆแบบนี้ ไปไหนไม่ลำบาก
ยิ่งเจ้าของถิ่นรับรอง ได้รู้จักที่เที่ยวไม่ต้องกลัวหลงทางเลยน๊อ

ถนนสวยร่มรื่นจริงๆค่ะชอบต้นไม้อายุคงหลายอยู่
ได้ความรู้ประวัติฯเพิ่มอีก...เที่ยวไหนใกล้+ไกล
รักษาสุขภาพและปลอดภัยนะค่ะคุณตุ๊ก

ขออวยพรให้คุณตุ๊กและครอบครัว เต็มไปด้วยความรัก
ความอบอุ่น มีแต่โชคลาภ ความโชคดี
พร้อมสุขภาพแข็งแรง ชีวิตเต็มไปด้วยความรื่นเริง
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ !

โดย: tui/Laksi วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:19:11:21 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ลงสะพาน...เลี้ยวขวา Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: tui/Laksi วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:19:12:18 น.
  
สวัสดีครับปี้ตุ๊ก

เจียงฮายวัดงามๆนั๊กเหมือนกั๋นเน้อครับปี้ตุ๊ก
ผมเกยไปถ่ายฮูปวันเดียว 7 วัดมาแล้วครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:20:34:42 น.
  
สวัสดีปี๋ใหม่ครับพีตุ๊ก
โดย: moresaw วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:21:14:11 น.
  
บล็อกวันนี้มีแต่เรื่องสุดยอดค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
ลงสะพาน...เลี้ยวขวา Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:22:43:27 น.
  
หวัดดีค่าพี่ตุ๊ก

วัดนี้รินเคยเข้าไปนั่งสมาธิตอนเรียนที่เชียงรายด้วยค่ะ

ในตัวเมืองมีวัดเยอะจริงๆหากไม่ได้เที่ยวไหนหยุดนี้
บล็อกรินก็ยังพาเที่ยวปกตินะคะ อิอิ
One Day Trip
ฉะเชิงเทรา
เราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง
สุดสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:1:11:55 น.
  
สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ พี่ตุ๊ก

โดย: ปรัซซี่ วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:5:23:54 น.
  
โดย: พันคม วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:9:22:48 น.
  
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะพี่ตุ๊กขอให้พี่ตุ๊กและครอบครัวมีแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

อ๋อ ต้นจันทร์หอมนี่เอง เด๋วนี้ไม่ค่อยเห็นค่ะ
ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณเรื่องอีโมด้วยค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:10:54:56 น.
  
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะพี่ตุ๊ก

เทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่สงสัยคนตรึมเลยมังคะ เมื่อประมาณเกือบยี่สิบปีมาแล้ว (มากกว่าอายุหมอกแน่นอนค่ะ) หนูเคยไปโคราชวิ่งเข้าในเมืองเลยค่ะ สงกรานต์นี่แหละ ป๊าดดดด เข็ดจนตายค่ะ หลังจากนั้น ไม่ได้เข้าเมืองโคราชอีกเลย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:12:12:38 น.
  
สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ชื่นฉ่ำเย็นใจนะค่ะ
โดย: เหนือฟ้า พาไป วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:13:46:01 น.
  

สวัสดีวันปีใหม่ไทย
ขอให้สุขใจสุขสรรและสุขขี
ทุกถ้วนหน้าทุกคนสมฤดี
ตลอดปีตลอดไปทุกคนเอ่ย....
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:14:43:31 น.
  


สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะพี่ตุ๊ก


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:16:28:38 น.
  


สุขสันต์วันตัวเปียกค่ะคุณตุ๊ก

จะเดินทางใกล้-ไกล ไม่ว่าจะไปที่ไหนขอให้มีแต่คนรักคอยเกื้อกูล
สะดวก สบาย และปลอดภัยนะคะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:19:33:51 น.
  


สวัสดีปีใหม่ไทยจ้าพี่ตุ๊ก
มีความสุข สดชื่น เย็นกาย สบายใจนะคะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:20:57:17 น.
  
สวัสดี ปีใหม่ไทย ครับ
โดย: **mp5** วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:21:35:29 น.
  
สนุกสนานแลให้มีความสุขในวันสงกรานต์ ครับ
โดย: surya21 IP: 171.98.132.213 วันที่: 14 เมษายน 2556 เวลา:10:11:54 น.
  
สุขสันต์สงกรานต์นะตัวเอง เค้ามาเรือเกลืออ่ะ

ชอบสาละต้นนั้นจัง
โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 14 เมษายน 2556 เวลา:10:41:58 น.
  
สวัสดีจ้ะน้องตุ๊ก

ไปเที่ยวเชียงรายมาหลายครั้งแล้วละ แต่ไม่เคยเข้าไปในเมืองสักที วิ่งวนเวียนอยู่แต่รอบนอก ๆครับ

วันนี้เลยตามน้องมาเปิดหูเปิดตาบ้างจ้ะ


Upload Pictures
โดย: find me pr วันที่: 14 เมษายน 2556 เวลา:13:32:11 น.
  
ข้าวหมดไก่ น่ากินที่สุด
โดย: untalai วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:19:39:54 น.
  

แวะมากด Like ให้เป็นคนที่ 5
น่ารักจังค่ะคุณตุ๊ก
โดย: อุ้มสี วันที่: 17 เมษายน 2556 เวลา:0:23:01 น.
  
Create Date : 11 เมษายน 2556
Last Update : 17 เมษายน 2556 10:44:46 น. 41 comments
Counter : 447 Pageviews.

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:59:39 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด