ปาแอ่วถนนไปเมืองป้าวถึงเจียงดาวเจียงใหม่เจ้า ... ตอน 6 ถ้ำเชียงดาวเจ้าเมืองป้าวหรืออำเภอพร้าว คนเจียงใหม่คนนี้ยังไม่เคยไป

มีเวลาก็ไปจิ

เริ่มจาก A หน้า ม.แม่โจ้จากเมืองงาย

ลงมาบายพาสเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาวอยู่เบื้องหน้า


ถนนบายพาส อ.เชียงดาว
เลี้ยวขวาไปถ้ำเชียงดาว
ผิวถนนดี ขนาดเท่าเดิม ... ชอบมาก


หลายคนอยากพิชิตดอยนี้
สะพานเดิม ๆ ข้ามห้วยที่มาจากถ้ำเชียงดาวผ่านประตูวัดถ้ำเชียงดาว

ภาพ พ.ศ. 252Xภาพ พ.ศ.2555 ... ชื่อเปลี่ยนไป

มีหลายสำนวน หลายเรื่องราวมา

ที่เกี่ยวกับถ้ำเชียงดาวและล้านนา

ที่เชื่อว่ามีมาก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ภาพสงกรานต์ ปี 250X

... ตอนนั้นชาวเชียงใหม่จะมีแขกแก้วมาเยือนอยู่เสมอ

ช่วงสงกรานต์จะยกโขยงนั่งรถไปเที่ยวในที่ต่าง ๆ

นอกจากถนนท่าแพและวัดพระสิงห์

ก็ไป สันกำแพง ป่าซาง ออบหลวง ถ้ำเชียงดาว

และน้ำตกต่าง ๆ สุดแต่แขกจะอยากไป ...***


* จากตำนานถ้ำเชียงดาว *


เป็นเรื่องราวของ

นางอินเหลากับเจ้าหลวงคำแดงนั้น

น่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวลัวะ

โดยบริเวณเมืองเชียงใหม่

เคยเป็นที่ตั้งเมืองของชาวลัวะมาก่อน

เช่น เวียงเจ็ดลิน และเวียงสวนดอก เป็นต้น

รวมทั้งชายาของเจ้าหลวงคำแดงอีก สองคนคือ นางผมเผือ กับนางสาดกว้าง

สันนิษฐานว่าคงจะเป็นชาวลัวะ

ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาก่อน

ดังปรากฎในเรื่องราวสมัยของพระนางจามเทวี

ที่ขุนหลวงวิลังคะหัวหน้าของชาวลัวะพ่ายแพ้แก่มอญที่หริภุญชัย
* จากตำนานอ่างสลุง หรือ ดอยหลวงเชียงดาว *


สลุงภาษาเหนือ แปลว่า ขันน้ำ

ระบุแต่เพียงว่านางอินเหลาอาศัยอยู่ในถ้ำเชียงดาว

และหลังจากสร้างเวียงล้านนาเสร็จแล้ว

เจ้าหลวงคำแดง ก็ยกบ้านเมืองให้โอรสปกครอง

แล้วพระองค์เสด็จมาใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำเชียงดาว

ร่วมกับนางอินเหลาตราบจนสิ้นพระชนม์
* ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เรื่อง เจ้าสุวรรณคำแดง *


เป็นเอกสารพื้นเมืองที่กล่าวถึงลัวะ ผู้เป็นเจ้าของเสาอินทขีล

การกล่าวถึงหมู 4 ตัว

มีชื่อตามทิศทั้งสี่ว่า บุพพจุนทะ ทักขิณจุนทะ ปัจฉิมจุนทะ และอุตตระจุนทะ

หมูทั้งสี่วิวาทเถียงกันเป็นประจำ

หลังจากตายไปแล้ว

หมูแห่งทิศเหนือคือ อุตตระจุนทะได้ไปเกิดเป็นพระยาโจรณี

มีโอรสชื่อ เจ้าชายสุวรรณคำแดง
ต่อมาเทวบุตรชื่อโวหาร

ได้จำแลงกายมาเป็นเนื้อทรายทอง

ปรากฏ ณ สวนอุทยานของพระยา โจรณี

กษัตริย์พร้อมทั้งโอรส และบริวารจึงพากันออกมาล้อมจับ

พระยาโจรณีลั่นวาจาว่า

หากทรายทองหลุดออกไปทางผู้ใด

ผู้นั้นต้องรับโทษ

บังเอิญเนื้อทรายหลุด หนีออกไปทางโอรส เจ้าชายสุวรรณคำแดง

จึงพาทหารออกติดตาม

จนกระทั่งมาถึงบริเวณถ้ำเชียงดาว

ทรงพบนางอินเหลา ทั้งสองเกิด ความรักใคร่กัน จึงอยู่กินด้วยกัน
แต่เจ้าชายจำเป็นต้องออกติดตามเนื้อทรายทองต่อไป

และครั้งนี้เจ้าชายได้พบกับ

“คนที่เกิดใน รอยเท้าสัตว์”

อันหมายถึงชาวลัวะ ซึ่งฤาษีกล่าวว่าให้เลี้ยงดูไว้เป็นไพร่ฟ้า

“อันสูได้คนยังรอยตีนช้างนั้น

ก็พร่ำดั่งบอนเกิดกับห้วยนั้นแล

หื้อสูท่านทังหลายเอาเมือเลี้ยงไว้รักษาหื้อดีๆ แท้เทอะ

หื้อได้ที่จื่อที่จำเอายังคำเขาไว้สืบกันไปเมื่อหน้าเต๊อะ”
วันต่อมา

เจ้าชายสุวรรณคำแดงพาทหารติดตามมาถึงบริเวณที่ราบลุ่มน้ำแม่ระมิงค์

ทรงพบหนองน้ำที่มีดอกบัว 7 กอ

จึงกลับ มาเล่าให้ฤาษีฟังว่าไม่พบทรายทอง พบแต่หนองน้ำ

ฤาษีแนะนำว่าชัยภูมิ แห่งนั้น เหมาะแก่การสร้างเมืองเป็นอย่างยิ่ง

ทำนา 1 ปีกิน ได้นานถึง 7 ปี

หลังจากนั้น เจ้าชายสุวรรณคำแดง

จึงสร้างเมืองขึ้นตามคำบอกของฤาษี

โดยให้ชื่อเวียงว่า “ล้านนา”

ซึ่งได้มาจาก น้ำหนักเตียงหินของ เจ้าชายที่หนักหนึ่งล้าน


สุวรรณคำแดง ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองล้านนา

มีมเหสีรองอีกสองนางคือ นางผมเผือ และนาง สาดกว้าง

ทรงมีโอรส 7 องค์ ส่วน

ไพร่ฟ้าที่เป็นลัวะพระองค์แต่งตั้งให้ “มามุตตะลาง”

เป็นขุนหลวงคอยสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม

ต่อมาภายหลังพระยาสุวรรณคำแดง ได้ยกราชสมบัติให้โอรสปกครอง

ส่วนพระองค์เสด็จออกไปอยู่กับนางอินเหลา

ในถ้ำเชียงดาว ณ ดอยอ่างสลุง ตราบจนสิ้นพระชนม์
วัดถ้ำเชียงดาว หรือวัดถ้ำหลวงเชียงดาว


เดิมถ้ำเชียงดาวเป็นสถานที่ปลีกวิเวกและปฏิบัติธรรม

ของพระธุดงค์และฤาษี

จนมีคนเข้ามาค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2178


พ.ศ. 2310 พระครูบาประธรรมปัญญา และพ่อแสนปี ได้สร้างวัดขึ้น


พ.ศ. 2430 พระยาอินต๊ะภิบาล

มาทำบันไดขึ้นสู่ปากถ้ำ พร้อมเสนาสนะและศิลปวัตถุอื่นๆ
พ.ศ. 2456 มีฤาษีชื่ออุคันธะชาวไทยใหญ่

มาสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่าเป็นจำนวนมากภายในถ้ำเชียงดาว

รวมถึงการสร้างองค์หลวงพ่อทันใจ
เจดีย์ทรงพม่า 25 ยอด ที่วัดถ้ำเชียงดาว
พ.ศ. 2477 ครูบาศรีวิชัย มาสร้างและบูรณะ

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2514
***
ได้มาตอนเด็กมาก จำอะไรไม่ค่อยได้

และถ้ำมืดกว่านี้มากรูปเบลอ เพราะไม่ใช้แฟลต

รูปชัดก็แปลว่าตั้งกล้องไว้กับอะไรที่นิ่ง ๆ


ตรงนี้จำได้เลา ๆ ว่าใคร ๆ ที่พามาเที่ยวมองเห็นชี้ให้ดู

แต่เราเห็นแค่บางสิ่งที่เป็นท่อน
เพิ่มใหม่ ... รูปพระนอน ...
พื้นทางเดิน
มุมนี้ ฝันเห็นบ่อยมาก

พี่เขาบอกว่าเหมือนภาพที่ถูกบันทึกไว้ในสมอง

แล้วเปิดเล่นตอนฝัน

แล้วฝันเป็นอย่างไรน่ะหรือ

ฝันว่า ตรงนี้เป็นแท่นตั้งตีลูกกอล์ฟ ... tee off

ต้องตีลงไปตามบันไดนี้แหละ
ออกเดินทางต่อตอน 7 จ้า
Create Date : 07 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2555 11:16:41 น.
Counter : 3451 Pageviews.

23 comments
Japan Trip 18 - 25 May 2019 -- ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine สายหมอกและก้อนเมฆ
(16 มิ.ย. 2562 16:17:35 น.)
My first trip to Lord Buddha's Place Day 5; 1 Feb 2019 Dharmarajika Stupa Sarnath mcayenne94
(14 มิ.ย. 2562 19:54:29 น.)
KANCHANABURI :: อาศรมชมจันทร์ในวันธรรมดา patthanid
(13 มิ.ย. 2562 00:56:40 น.)
เหนียงไปมาแล้ว x 5 คาเฟ่ร้อยเอ็ด สมาชิกหมายเลข 5254250
(13 มิ.ย. 2562 09:38:26 น.)
  
ว้าว..เจิม
ตามคุณตุ๊กมาเที่ยวด้วย
เชียงดาวยังไม่เคยไปค่ะ

วัดทางเหนือเราชอบค่ะ..สวยสงบดี
โดย: Calla Lily วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:51:16 น.
  
เพิ่งเคยอ่านประวัติครับ
เคยไปครั้งสุดท้าย น่าจะ 20 ปีที่แล้ว
น้ำใสมากๆๆครับ
โดย: wicsir วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:27:28 น.
  
น่าจะเป็น หนูไม่อยู่ แมวนอนหวด มากกว่าป่าวค่ะ

ขออภัย สุภาษิตคิดเองได้อีก 555
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:44:55 น.
  
แม้แต่ความฝันยังเป็นเรื่องกอล์ฟเลยค่ะ

หนูไม่ค่อย่ชอบเที่ยวถ้ำ เพราะมืดแบบนี้เลยค่ะ จินตนาการร้อยแปด ออกแนวฟุ้งซ่านค่ะพี่ตุ๊ก ไม่ชอบที่มืด แคบ อึดอัด แล้วบางที่มีค้างคาวด้วยนะคะ ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:11:32 น.
  
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
ตามมาเที่ยวต่อ เป็นที่อยากไปอีกแห่ง
รูปสุดท้ายทำนองนั้นครับ
พูดมากไม่ได้โดนแบนแย่เลย
โดย: moresaw วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:11:35 น.
  
เคยนั่งรถผ่านจากดอยอ่างขางไปเชียงราย
โดย: VET53 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:23:41 น.
  
ผมชอบป่าไม้แถวถ้ำเชียงดาวครับ ยังคงเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นดีมาก อยากให้ทางราชการรักษาต้นไม้ทั้งหมดไว้อีกนานๆเลย อย่าไปโค่นมันเชียว เสียดายนะ
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:35:17 น.
  
เรื่องเขานิคชอบค่ะ
แต่ถ้ำนี่ไม่ค่อยถนัด จะเหมือนอึดอัดหายใจไม่ออกขึ้นมาเชียว
แต่ความฝันของพี่ตุ๊กนี่สุดยอด
ไม่หลุดคอนเซ็ปต์

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:39:02 น.
  
ชอบมากหลายภาพค่ะ

โดยเฉพาะภาพ ..เส้นทาง ..ภาพเก่า .. และภาพสุดท้าย
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:58:42 น.
  
ไปที่นี่สิบปีได้แล้วมั้งคะ นานมากมาย แหะๆ

ภาพเส้นทางดูแล้วสบายตาดีจังค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:25:04 น.
  
เจดีย์ทรงพม่าสวยมากเลยค่ะ
ชอบท้องฟ้ายามขับรถจัง
ดูท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งดีนะคะ
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:28:11 น.
  
ยังไม่เคยไปถึงเลยถ้ำเชียงดาว
คงต้องตามรอยไปสักวัน
เอารถไปได้แม่นก่อเจ้า

ติดใจตรงที่ รูปคนแบก ระฆังนี่
เห็นมาหลายวัดแล้ว ไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรพิเศษ
โดย: me-o วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:38:39 น.
  
~ มาเที่ยวด้วยคะ่ ~
โดย: ~ sิมน้ำ_VoUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:17:57 น.
  
เป็นเอามาก....ขนาดนอนฝันเห็นแท่น tee off
สงสัยแพ้เขาหมดรูปละซี...........
หลุมใหนเล่าเอย....คริ..คริ.........
เสียค่าปรับเป็นเบียร์กี่ขวดครับ....555
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:15:53 น.
  
จำไม่ได้แหล่วครับว่าร้านของฝากข้างทางช่วงนั้นขายอะไร ที่แน่ๆถนนเส้นระหว่างนครสวรรค์-กำแพงเพชรเน่ามากกกกก ขนาดเป็นทางหลวงหมายเลข 1 นะเนี่ย อย่างกับแล่นบนหลุมอุกกาบาต - -"

บล็อกนี้ได้เที่ยวหลายๆที่ในเชียงใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนได้ไปดีครับ ^^
ชอบที่เทียบกับภาพถ่ายเก่า เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลย
สมัยก่อนพื้นที่ในประเทศไทยเรามีชนเผ่าอื่นๆเจริญรุ่งเรืองมาก่อนพวกไท อย่างลัวะ กล๋อม มอญ ขอม ฯลฯ แต่ตอนนี้เหลือเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยแทรกๆอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทิ้งไว้แต่ร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีต

ว่าแต่ตกลงแท่งในถ้ำนั่นคืออะไรหว่า?
โดย: ชีริว วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:45:39 น.
  
ถ้ำเชียงดาวต๋าเคยไปนานแล้วค่ะพี่ตุ๊ก
ยิ่งเข้าใกล้ ยิ่งรู้สึีกถึงความสูงตระหง่านของภูเขาค่ะ
ต้องจ้างไกด์นำทางเข้าชมถ้ำ ถ้าหลงเข้าไปคนเดียวละก็ นึกภาพไม่ออกเลยค่ะนอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะพี่ตุ๊ก
โดย: Sweet_pills วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:30:12 น.
  
ผมคนนึงในนั้นล่ะครับ

อยากขึ้นดอยนี้

เอิ้กๆ

เคยเข้าถ้ำมาแล้วครับ ปี 44
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา:1:52:02 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา:4:57:20 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:03:36 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณพี่ตุ๊ก

ขอตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ

เอาอาหารทะเล มาฝากค่ะ

ขอให้มีความสุขนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:19:31 น.
  
พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร

มารดาบิดา ท่านเรียกว่าเป็นพระพรหม

บำรุงรักษาพระพรหมในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:52:38 น.
  
ไปไหนไปด้วยค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เจ้าการะเกด Parenting Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:54:29 น.
  
Create Date : 07 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 8 พฤศจิกายน 2555 10:11:41 น. 22 comments
Counter : 523 Pageviews.

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:16:14 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]

บทความทั้งหมด