เชียงแสน ... แอ่ว เจียงแสนเจ้า

ทวนจากที่เล่าเรื่องเมืองฝาง


* ไทยเผ่าหนึ่ง อพยพ มาตั้งเมือง เชียงลาว อยู่ใกล้ดอยตุง

ขยายอาณาเขตแผ่ไปถึงหลายเมือง เรียกแคว้นยวนเซียง

เช่น เวียงกาหลง เวียงฮ่อ ดงเวียง เวียงวัง แจ้ห่ม เชียงแสน
*พุทธศตวรรษที่ 11 ขอมจากอาณาจักรโครตบูร ... นครพนม

ยกขึ้นมาตี แคว้นยวนเซียง ตั้งเมืองขึ้นที่เชียงแสน เรียกว่า สุวรรณโคมคำ

คนไทยได้อพยพขนเมืองร้างขอมจึงย้ายไปตั้งเมืองที่ อุโมงเสลา คือฝาง
*เจ้าสิงหนวัติกุมาร อพยพคนไทยจากหนองแส

ลงมาสร้างเมืองขึ้นใหม่นามว่า

เมืองนาคพันธุสิงหนวัตินคร ... มีนาคมาช่วยสร้าง ...

หรือโยนกนาคนคร คือเมืองเชียงแสนในปัจจุบัน

ถึงสมัยพระเจ้าพังคราช เมืองโยนกนาคนครถูกขอมตีได้

โอรสพระเจ้าพังคราช คือ พระเจ้าพรหม

ได้ตีคืนมาจากขอม และขับไล่ขอมออกไป

ต่อมาเกิดอาเพทจากชาวเมืองจับปลาไหลเผือกกิน

หรือ ... เกิดแผ่นดินไหว เมืองจมหายไป ...
*พ่อบ้านชื่อ "ขุนลัง" ได้รวบรวมคน

ไปสร้างบ้านแปงเมืองขึ้นใหม่

บริเวณปากแม่น้ำกกขื่อว่า "เวียงปรึกษา"
* พุทธศตวรรษที่ 12

กลุ่มลาวจก ที่เชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากภูเขาลง

มาสร้างบ้านแปงเมืองบริเวณริม แม่น้ำสาย

และปกครองเมืองที่เคยเป็นเมืองโยนกเดิม แคว้นหิรัญนครเงินยาง

ผู้นำคือ "ขุนเจือง"

อันเป็นต้นราชวงค์ลาวจก

กษัตริย์องค์ที่ 25 ของราชวงค์ลาวจก

ก็คือ พญามังราย อันเป็นต้นราชวงค์มังราย


ดูภาพในกูิเกิลแมป เหมือนกำแพงเมืองของเชียงแสนหายไปด้านหนึ่งเนาะ

( แนวสีเขียว )
แนวสีเขียว มี กำแพงสองชั้น มีคูเมืองอยู่กลาง
จากแม่จันมาถึงเชียงแสน ( ทล.1016 ) ราว ๆ เกือบบ่ายสอง

เลี้ยวซ้ายอ้อมเมืองไปเติมแก๊สก่อน

ปั๊มแก๊สมีสองตู้ มีสี่สาย มีรถจอดอยู่สองคัน

คันหนึ่งกำลังเดิม อีกคันกำลังคุย ก็คุยกันหมดแหละ

เขาก็คุยจนเสร็จ เติมอีกคันจนเสร็จ ถึงจะมาเสียบหัวจ่ายแก๊สให้

สักครู่ก็มีอีกคันขับเข้ามา ... ก็เจอแบบเดียวกับเราเป๊ะ คือรอ


ข้าง ๆ ปั๊มจะมองเห็นเจดีย์เก่าอยู่บนยอดเขา

คือ เจดีย์ของวัดจอมสวรรค์

อยู่ทางขึ้นวัดจอมกิตติ

ไปตอกเข่ามาแล้ว สบม.ยห.
เป็นวัดร้าง หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ไม่ทราบประวัติ แต่จากศิลปะและสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่า

สร้างใน พุทธศตวรรษที่ 20 ( พ.ศ. 1901-2000 )

เจดีย์ประธานอยู่หน้าของวิหาร
ชอบผ่านกล้องอยู่เรื่อยเล้ย
ทางตะวันออกมีเจดีย์สององค์ อยูุ่มุมด้านหน้า และหลังวิหาร


ทางตะวันตก ของวิหาร มีฐานอาคาร น่าจะเป็นโบสถ์


น่านำไปทำโฆษณา เจ้าเบิ้ม พาหนะคู่ใจ
จากนั้นก็เลี้ยวขวาขึ้นเขา
เดินขึ้นไหม ? เดี๋ยวจะไปรับข้างบน

อึ๊
ไม่สูงเท่าไหร่ แต่ก็ไม่เดินขึ้นด๊อก


จอดรถอยู่ที่เกือบยอดเขา เตี้ย ๆ

อยู่ระหว่างสองวัด คือ วัดพระธาตุดอยกิตติ
ถอดรองเท้าแล้วก็ต้องเดินในร่มเท่านั้น ... ร้อนจี๋
องค์พระธาตุเอียงจริง เทียบกับต้นไม้ข้างหลัง

เพราะเกิดแผ่นดินไหว ?
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1483 โดยพระเจ้าพรหม

เพื่อบรรุพระบรมสารีริกธาตุ

ที่พระพุทธโฆษา นำมาถวาย พระเจ้าพังคราช ( พระราชบิดของพระเจ้าพรหม )


บูรณะ พ.ศ. 2030 สมัยพระยอดเชียงรายแห่งล้านนา

เจ้าสุวรรณล้านคำ เจ้าเมืองเชียงแสน ได้บูรณะปฏิสังขร

โดยสร้างพระเจดีย์ครอบซากอิฐที่เหลือ
เดินลอดซุ้มประตู ไปอีกวัด ... ไม่ลอดก็ได้


สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเจ้าสุวรรณล้านคำ มาบูรณปฏิสังขรวัดพระธาตุจอมกิตติ
แต่อันนี้คงไม่นาน
เชียงแสน ตรงข้ามกับเมือง ต้นผึ้ง สปป.ลาว


ฝั่งโน้นทำเขื่อนด้วย
เลียบโขง เข้าเมือง
น่าจะแถวนี้แหละ เพื่อนคนเจียงฮาย

เคยพามานั่งปูเสื่อ ชมโขง ทานปลาช่อนกระบอกตอนหัวค่ำ
เลี้ยวเข้าเมือง แวะวัดเชตวัน

เจ้าฟ้าสุทโธธรรมราชา ที่ครองเมืองอังวะ

พระราชโองการสถาปนาที่วัง นางฟ้ากาเผือก เมืองเชียงแสน

เป็น พระอารามขนานนามว่า วัดเชตวัน

เป็นข้อความที่เขียนไว้ที่ป้ายเด้อ

ไม่ทราบว่า นางฟ้ากาเผือก เกี่ยวกับตำนานพระพุทธเจ้า 5 องค์หรือเปล่า
จากนั้นก็ไปวัดพระเจดีย์หลวง

ผ่านก็เห็นได้ทันที
ภาพเมื่อปี 2477
สร้างโดยพระเจ้าแสนภู ในปี พ.ศ. 1887

บรรจุพระบรมธาตุส่วนหน้าอก

พระเมืองแก้วให้จุดฐานเจดีย์องค์เดิม และ ก่อใหม่เป็นองค์ปัจจุบัน


ตอนเดิน ๆ ได้ยินไกด์เล่าให้ฝรั่งฟังว่า

เป็นวัดที่หายไปเหมือนในเวียงกุมกาม ... ใช่ป่าวหนอ
จากวิกิพีเดียเล่าว่า

ในปี พ.ศ. 2413 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าอินทวิชยานนท์ (พระเจ้านครเชียงใหม่)

ได้ทรงส่งใบบอกข้อราชการไปยังกรุงเทพมหานครว่า

มีชาวพม่า ไทลื้อ และไทเขินจากเมืองเชียงตุงประมาณ 300 ครอบครัว

ได้อพยพลงมาอยู่เมืองเชียงแสนและตั้งตนเป็นอิสระ

ไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของสยามและล้านนา

จึงแต่งคนไปว่ากล่าวให้ถอยออกจากเมือง

ถ้าอยากจะอยู่ ให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเมืองเชียงรายและนครเชียงใหม่

แต่ก็ไม่ได้ผล ไม่มีใครยอมออกไป


พ.ศ. 2417 พระเจ้านครเชียงใหม่จึงทรงเกณฑ์กำลัง 4,500 คน

ยกทัพจากนครเชียงใหม่มาเมืองเชียงรายและ เมืองเชียงแสน

ไล่ชนเหล่านั้นออกจากเมืองเชียงแสน

จึงทำให้เชียงแสนกลายเป็นเมืองร้าง


พ.ศ. 2423 ได้ทรงให้เจ้าอินต๊ะ

ราชโอรสในพระเจ้าบุญมาเมือง พระเจ้าผู้ครองนครลำพูนมาเป็นเจ้าเมือง

พร้อมทั้งให้เกณฑ์ราษฎรจากหลาย ๆ เมืองประมาณ 1,500 ครอบครัว

ขึ้นมาตั้งรกราก "ปักซ้างตั้งถิ่น" อยู่ที่เมืองเชียงแสนจวบจนถึงปัจจุบัน


ดังนั้นเราก็ไปแอ่วอีกวัดกันต่อ

ผ่านออกกำแพงเมืองเจียงแสน
แล้วเลี้ยวขวา ... เลยจ้า ต้องกลับรถแล้วเลี้ยวซ้าย
เลาะแนวกำแพงเมือง แป๊บนึงก็ถึง
อยู่ในดง ป่าสัก
รอบ ๆ ก็มีฐานของอาคาร หรือกำแพง
เจดีย์ทรงมณฑป ได้รับอิทธิพลจาก

ส่วนฐานเจดีย์กู่กุด จ.ลำพูน ( วัดจามเทวี )

ส่วนยอด วัดเชียงยืน จ.ลำพูน

ศิลปกรรม จาก พุกาม จีน ขอม สุโขทัย

มาดูกันนะ


ส่วนฐาน


ส่วนยอด


ดูออกไหม ไม่ออกก็ไปต่อเนาะ
ไปทางเชียงของ
สะพานข้ามแม่น้ำคำ
คุ้น ๆ ว่าเคยมา เพราะไปอีกนิดจะถึงวัดพระธาตุผาเงา
เป็นวัดที่อยากมาแวะอีกครั้ง
เพื่อมาไหว้หลวงพ่อ

บริเวณเนินเขาเล็กๆ ลูกนี้ได้พบเห็นซากโบราณวัตถุไปทั่วบริเวณ

พ.ศ.2519 ได้ลงมือแผ้วถางป่าบริเวณ ที่เคยเป็นถ้ำ เรียกว่า ถ้ำผาเงา
ซึ่งปากถ้ำถูกปิดไว้

ขุดค้นพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (พระประธาน)

และเมื่อปรับพื้นที่ได้พบที่ใต้ตอไม้หน้าฐานพระประธาน

มีอิฐโบราณก่อเรียงไว้

เมื่อยกอิฐออกก็พบหน้ากาก

และได้พบพระพุทธรูป มีลักษณะสวยงามมาก

สันนิษฐานว่ามีอายุ ระหว่าง 700-1,300 ปี

คณะจึงตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อผาเงา”

และ “วัดพระธาตุผาเงา”


เกือบบ่ายสี่โมง ไปพักเชียงของดีกว่า

เห็นถนนก็เกือบท้อเหมือนกัน
ป้ายหน้า ... เชียงของ
Create Date : 04 เมษายน 2556
Last Update : 9 พฤษภาคม 2556 20:56:35 น.
Counter : 3070 Pageviews.

19 comments
Spectrum Lounge & Bar Rooftop เปิดใหม่ ใจกลางกรุง Rinsa Yoyolive
(7 ต.ค. 2562 16:20:10 น.)
#### รีวิวตุรกี - นครใต้ดิน Kaymakli และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Goreme #### สาวไกด์ใจซื่อ
(3 ต.ค. 2562 09:12:39 น.)
+ เลียบทะเลตะวันออกหน้าฝน 2 ...จันทบุรี_ระยอง + wicsir
(3 ต.ค. 2562 09:11:01 น.)
ทนายอ้วนชวนเที่ยวเมืองรถม้า - วัดไหล่หินหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ทนายอ้วน
(2 ต.ค. 2562 21:27:32 น.)
  
ยามแดดจัดๆแบบนี้ เชียงแสนดูสว่างไสว น่าเดิน น่าชม ไม่กลัวร้อนเลยครับ


tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:20:13:24 น.
  
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก

เจียงแสนขับรถผ่านไปผ่านมา
บ่าได้ลงไปแอ่วดีดีเลยครับ
มีวัดงามๆอยู่หลายวัดเหมือนกั๋นนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:21:14:20 น.
  

มากด Like ให้เป็นคนที่ 1
อุ้มตามมาแอ่วเชียงแสนด้วยคนค่ะคุณตุ๊ก

โดย: อุ้มสี วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:21:29:37 น.
  
~ มาเที่ยวค่ะ ~
โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:21:39:03 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะพี่ตุ๊ก
วันนี้ชมภาพอิ่มมากเลยค่ะ
ที่เชียงแสนมีวัดและเจดีย์เก่าแก่มากมายเลยนะคะ
น่าไปเที่ยวจังค่ะ

ไล้ค์คนที่2ค่ะโดย: mambymam วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:22:03:04 น.
  
ตามมาเที่ยววัดด้วยค่ะ

วัดเก่าแก่มากนะคะ
รูปเพียบดูกันเต็มอิ่มไปเลย

แม่ซองฯทั้งเขียนทั้งภาพแบบนี้ไม่สามารถเลยค่ะ
จะอั๊พดอกไม้ก็เลือกภาพอยู่หลายวันจนเหนื่อยกว่าจะได้อั๊พ เซ็งเลยค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:22:31:17 น.
  

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

ภาพสวยๆ และมีหลายภาพ เหมือนมาเที่ยวเองเลยค่ะ

newyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:4:11:22 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:6:05:20 น.
  


สวัสดียามเช้า
โดย: พันคม วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:7:32:03 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ
เหมือนได้ไปเห็นกับตาตัวเอง
แต่คาดว่าจะร้อนนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:7:53:22 น.
  
น้องซีชอบวัดเก่าๆมากค่ะ สงสัยและถามตลอดเลย มีคำถามมากมายสำหรับเด็ก...

ปล.เรื่องฟัน ตอนนี้พร้อมสำหรับหมอฟันแล้วค่ะ ^^
โดย: มี๊เก๋&ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:8:25:20 น.
  
เห็นของเก่า ๆ ทีไร ทึ่งคนสมัยก่อน มีความพยายามมากจริง ๆ กว่าจะสร้างได้แต่ละอย่างคงใช้เวลานานมาก
โดย: redclick วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:9:41:05 น.
  
รอติดตามดูบล๊อกหน้าจ้ะ
เพราะไปกี่ครั้งก็สุดแค่เชียงแสน
เชียงของยังไม่เคยไปเลยเจ้า
โดย: hellojaae (hellojaae ) วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:10:34:30 น.
  
ขอบคุณครับ ที่นำเที่ยว 7 วัดของชนเผ่าไทโบราณในพุทธศตวรรษที่12 ที่นับถือพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น ท่ามกลางกลิ่นอายของขอมที่เมืองสุวรรณโคมคำ โคตรบูรณ์และอุมงค์เสลาที่นับถือศาสนาพรามณ์ บูชาพระศิวะ ก่อนหน้านี้เคยมีตำนานว่าเผ่าไทต้องส่งส่วยทองคำแก่ขอมมาก่อนแต่ได้ขับไล่ขอมออกจากดินแดนแถบนี้โดยเผ่าไทมีความสามัคคีกันตั้งเวียงปรึกษาขึ้น...และมาบัดนี้ทำไมจึงต้องมาแยกสีกัน เราน่าจะนึกย้อนอดีตเก่าก่อนที่บรรพบุรุษร่วมมือกันสร้างชาติ
โดย: surya21 IP: 110.168.60.5 วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:12:16:58 น.
  
ชีิวิตพี่ตุ๊กน่ามีความสุขดีแท้ค่ะ อยากแวะไหนก็ได้แวะ

หนูเคยไปพระธาตุจอมกิตติ น่าจะไม่ต่ำกว่า 15 ปีมาแล้ว ดูำภาพไปนึกไม่ออกเลยค่ะ ว่าเคยมา...

เซ็ตสุดท้ายวัดป่าสักเหรอคะ อยากไปที่นี่ค่ะ เป็นความรู้ใหม่ของหนู เพิ่งรู้ไม่นานมานี้ว่าพระธาตุ วัด ในเชียงราย ส่วนมากเอารถขึ้นไปถึง อาจจะมีเดินขึ้นบันไดนิดหน่อย หนูพลาดเลยนะคะเนี่ย เสียดาย เวลาจำกัดด้วยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 เมษายน 2556 เวลา:15:38:38 น.
  
เพิ่งเห็นสบกก จากgoogle วันนี้ ตำนานบอกว่าเมืองสุวรรณโคมคำอยู่ตรงนี้ บางตำนานบอกเกิดโรคระบาด บางตำนานบอกเกิดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างเผ่าไทแลเผ่าขอม ดูแผนที่คุณตุ๊กแล้วค่อนข้างจะเชื่อว่าเกิดแผ่นดินไหวและน้ำท่วมใหญ่ แม่น้ำโขงและแม่กกเปลี่ยนทางเดิน ทำให้เวียงสุวรรณโคมคำและเวียงหนองล่มสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ ตรงเชียงแสนปัจจุบันกำแพงเมืองติดโขงก็เห็นชัดว่าหายไป ครับ
โดย: surya21 IP: 171.98.132.213 วันที่: 8 เมษายน 2556 เวลา:20:46:29 น.
  
เคยได้ยินแต่ชื่อ ยังไม่เคยไปเลยค่ะ ขอเกาะล้อเที่ยวด้วยคนนะคะ
โดย: Maeboon วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:21:19:48 น.
  
ฝากด้วยนะ
เพิ่งเริมทำ แนะนำติชมกันได้

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siamart-today&month=14-04-2013&group=1&gblog=1

และนี่เพจใน facebook ครับ ฝากด้วยนะ
//www.facebook.com/media/set/?set=a.352021634898788.1073741828.351361438298141&type=1
โดย: siamart วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:11:47:24 น.
  
Create Date : 04 เมษายน 2556
Last Update : 5 เมษายน 2556 21:00:08 น. 18 comments
Counter : 475 Pageviews.

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:56:14 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด