ทัวร์ยาดม ... แม่ฮ่องสอน ตอน 4 แม่ฮ่องสอน ... เมืองสามหมอก


เมื่อเข้าเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ ถ้ำปลา
อาจเป็นสถานที่ ๆ ทุกคนรู้จักมั้ง จึงไม่มีป้ายบอกทางเลี้ยวที่ชัดเจน

หันไปมองอีกทีก็เตลิดแล้ว ต้องกลับรถย้อนมา
ถ้ำปลาอยู่ตรงสะพานไม้ซ้ายมือ ... จะชี้ในภาพก็เสียดายความเขียว
สะพานนี้แหละ
เชื่อกันว่าหากจับปลาจากที่นี่ไปกิน ... จะมีอันเป็นไป
น้ำไหลออกมาจากใต้เขา
เส้นทางเดินมาถ้ำปลาอีกทางที่ได้บรรยากาศเลาะเขา
แต่สู้เดินทางราบไม่ได้
กระเดื่องตำข้าวพลังน้ำ
แวะชมบ้านที่สำนักงาน อช. แม่สุรินทร์ บ้านปางหมู อ.เมือง แม่ฮ่ีองสอน

ห่างจากตัวเมืองราว 7 กม.

ถ้ามาเป็นหมู่คณะ เหมาะมาก
อยู่ติดลำน้ำปาย
น่าพักผ่อนมาก


แพนี้ล่องมาจากปาย
จากบ้านปางหมู เข้าแม่ฮ่องสอน จะเลี้ยวขวาไปบายพาส เพื่อเติมแก๊ส
มีที่นี่ที่เดียวทั้งจังหวัด และทุกอำเภอ ของแม่ฮ่องสอน
กลับทางเดิม เลี้ยวเข้าตัวจังหวัด

ใครอยากอยู่ในเขาในป่า

ที่นี่เลย ห่างเมืองแม่ฮ่องสอนไม่เกิน 6 กม.
ชมเมืองแม่ฮ่องสอน
ไฟแดง ... นายแน่มาก
ชมเมืองเพราะกำลังวนหาที่พัก ... ราคาไม่แพง ในเมือง
ข้างหน้าคือไปรษณีย์
ไปจนจะสุดเมืองก็เลี้ยวซ้าย ไปโผล่เอาสนามบิน
ถามเขามาก็ได้พักที่ เคียงดอยเฮ้าส์ขนของเข้าที่พักแล้วออกไปต่อ

ผ่านวัดจองคำ วัดจองกลาง ริมหนองจองคำ ใกล้ ๆ ที่พัก
** ไกด์ตุ๊กเล่าต่อ **


จากความเดิมที่ว่า

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และต้องการช้างป่าไว้ใช้งาน

จึงให้เจ้าแก้วเมือง ออกเดินทางไปสำรวจป่าทางตะวันตก

และจับช้างป่ามาฝึกใช้งาน

ผ่านเมืองปาย และเดินทางมาตามลำน้ำปาย

มาตั้งชุมชน บ้านปางหมู โดยเลือกชาวไทใหญ่ชื่อพะกาหม่อง รวบรวมผู้คน


จากนั้นได้เดินทางต่อจนมาพบที่ราบที่อุดม มีช้างมาก

จึงให้ แสนโกม บุตรเขยพะกาหม่อง

รวบรวม ตั้งชุมชน สอนช้าง ที่ที่ราบริมห้วย หรือร่อง (ฮ่อง)น้ำ

ชื่อ แม่ฮ่องสอน


เมื่อเจ้าแก้วเมืองได้ช้างงานพอแล้วก็เดินทางกลับเชียงใหม่

ชุมชนแม่ฮ่องสอนมีคนเข้ามาอยู่มากขึ้น

พะกาหม่องและแสนโกม จึงเดินทางเข้ามาเฝ้าพระเจ้ามโหตรประเทศฯ ที่นครเชียงใหม่

กราบทูลขออนุญาตตัดฟันชักลากไม้ไปขาย

แล้วจะแบ่งเงินค่าตอบแทนถวายตลอดปี


โดยใช้วิธีชักลากลงลำห้วย

แล้วปล่อยให้ไหลลงแม่น้ำสาละวิน

ไปขายที่เมืองมะละแหม่ง
ต่อมาหัวเมืองไทใหญ่ตามแถบตะวันตกฝั่งแม่น้ำสาละวิน

เกิดการจลาจลเกิดรบราฆ่าฟัน

จึงมีชาวไทใหญ่อพยพครอบครัว

เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านปางหมู บ้านแม่ฮ่องสอน และบ้านขุนยวม

บางพวกอพยพเลยขึ้นไปทางเหนือ ที่เมืองปาย


ไทใหญ่ที่อพยพเข้ามา มีผู้หนึ่งชื่อว่า “ ชานกะเล ” ชาวเมืองจ๋ามกา

เป็นคนขยันขันแข็ง เข้ามาอาศัยที่บ้านปางหมู

ช่วยพะกาหม่องทำไม้ด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน

พะกาหม่องยกลูกสาวชื่อนางใส


พ.ศ. 2409 เจ้าฟ้าเมืองนาย ขัดเคืองกับ เจ้าฟ้าโกหล่านเจ้าเมืองหมอกใหม่

จึงได้ยกทัพมาตีเมืองหมอกใหม่แตก

เจ้าฟ้าโกหล่านจึงพาครอบครัวอพยพ

เข้ามาอาศัยอยู่กับแสนโกม ( บุตรเขยของพะก่าหม่อง) ที่บ้านแม่ฮ่องสอน


และแสนโกมได้มีหนังสือทูลให้พระเจ้ากาวิโลรสฯ ทราบ

จึงรับสั่งให้ส่งตัวเข้าเฝ้า แต่เจ้าฟ้าโกหล่านป่วย

จึงส่งเจ้าขุนหลวงบุตรชายคนเดียวไปแทน

พระเจ้ากาวิโลรส ฯทรงโปรดเจ้าขุนหลวง

อนุญาตให้เจ้าฟ้าโกหล่านอาศัยอยู่ในเขตแดนต่อไป


ต่อมานางใส ภรรยาของชานกะเลถึงแก่กรรม

เจ้าฟ้าโกหล่านจึงทรงยกเจ้านางเมี๊ยะหลานสาวคนเล็กให้ชานกะเล

ชานกะเลได้ไปตั้งเมืองอยู่บนภูเขาอีกแห่งหนึ่งทางเหนือต้นแม่น้ำยวม

เรียกว่า เมืองขุนยวม


พ.ศ. 2417 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ฯ

ทรงแต่งตั้งให้ ชานกะเลเป็น “ พญาสิงหนาทราชา ” เป็นพ่อเมืองคนแรก

และยกฐานะหมู่บ้านแม่ฮ่องสอนขึ้นเป็นเมืองแม่ฮ่องสอน
ก่อนมืดก็ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยกองมูตั้งใจจะชมวิวแม่ฮ่องสอนตอนค่ำ

ทางขึ้น
วิหารที่สร้างพร้อมกับพระธาตุองค์ใหญ่

เป็นอาคารเปิดโล่ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืน

ผ้าหลังคาซ้อนกันสามชั้นเป็นศิลปะแบบพม่า

มุงด้วยกระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะฉลุลวดลายประณีตงดงาม

ตามศิลปะ ไทใหญ่และพม่า

ยอดของวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นหลังคาสองคอสามชาย

... อาคารที่มีหลังคาซ้อนขึ้นอีกสองชั้น

นับคอจั่วได้สองคอ

และหลังคานับรวมกับชายหลังใหญ่ล่างสุดที่ครอบอาคารอยู่

รวมเป็นสามชาย ...


มีความเชื่อว่า

ภูเขาลูกนี้เหมือนพระเจดีย์

จึงเรียกว่า ดอยกองมู ... กองมูแปลว่าเจดีย์


แต่สมัยก่อนเคยเป็นที่ส้องสุมกองโจร

ภายหลังได้สร้างเป็นวัดพระธาตุดอยกองมู

โดย พ.ศ.2403 จองต่องสู่และภรรยาชื่อนางเล็ก

เป็นผู้สร้างกุฏิ

และพระเจดีย์(องค์ใหญ่) เพื่อบรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะเถระ

พระอู่ปั่นเต้กต๊ะชาวเมืองตองกี ประเทศพม่าได้นำมาจากเมืองมะละแหม่ง

และท่านรับนิมนต์เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้ตลอดมา


ต่อมา นายจองต่องสู่เสียชีวิตลง

พระอู่ปั่นเต๊กต๊ะจึงกลับไปเมืองตองกีประเทศพม่าบ้านเกิด เจ้าอาวาสก็ว่างลง


ขณะเดียวกัน “ ชานกะเล ” ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าเมืองเชียงใหม่

ให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคน

ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น “ พญาสิงหนาทราชา ” เมื่อปีพ.ศ.2417


เพื่อเป็นการฉลองและเป็นอนุสรณ์ของพญาสิงหนาทราชา

ที่เป็นเจ้าเมืองคนแรก

ท่านจึงสร้างพระเจดีย์ขึ้นอีกองค์หนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่า

บรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรเถระ

ที่พระอู่เอ่งต๊ะก๊ะนำมาจากเมืองมัณฑะเลย์สหภาพพม่า

แล้วนิมนต์พระอู่เอ่งต๊ะก๊ะเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองรีบมาชมวิวก่อนที่ฝนจะตก
เครื่องบินกำลังลง
หนีฝนไปหาข้าวเย็นทานดีกว่า

เพื่อนที่เคยทำงานที่นี่แนะนำ


มีดนตรีสด โฟล์คซอง

ไม่ว่าร้านไหน ๆ จะสั่งแบบเดิม ๆ


ข้าวตังหน้าตั้ง 95 บาท
ยำถั่วพู 80 บาท
ไก่ทอดขมิ้น 100 บาท ... อาหารพื้นเมือง
อุ๊บไก่ 100 บาท ... อาหารพื้นเมือง
น้ำดื่ม 10 น้ำแข็ง 15 น้องลี 90 ... เธอมาไกล
เพื่อนชวนไปเดินถนนคนเดิน บริเวณข้างหนองจองคำ

ไปจอดรถเก็บแล้วไปเดินกัน
ร้านค้าน้อยมาก เพราะฝนตกก่อนหน้า
จำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไร แม่ค้าใจดีให้ชิมได้เสียด้วย
เปลี่ยนจากเดินตลาดเป็น

ชมวัดจองคำ หรือพระอารามหลวงวัดจองคำ

วัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2340

ยามค่ำคืน
แล้วมานั่งฟังเพลงเพราะ ๆ จนเขาเลิกที่ร้าน sister

อยู่ติดป้อมตำรวจที่หนองจองคำก่อนนอน
ปิดท้ายด้วยภาพ พระธาตุกองมูของคืนที่ 19 พฤศจิกายน 2555


Create Date : 02 ธันวาคม 2555
Last Update : 27 ธันวาคม 2555 12:24:38 น.
Counter : 3619 Pageviews.

46 comments
No. 821 เที่ยว @ ตะกั่วทุ่ง ที่ค่อนข้าง งง.. ไวน์กับสายน้ำ
(11 ต.ค. 2562 17:01:58 น.)
ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว tuk-tuk@korat
(10 ต.ค. 2562 13:39:31 น.)
◐◑↔ก่อนออกพรรษา ประเพณีรับบัวโยนบัว ประเพณีประจำท้องถิ่น ของชาว บางพลี สมุทรปราการ สมาชิกหมายเลข 4149951
(9 ต.ค. 2562 05:02:06 น.)
หนาวแรกมาแล้ว ณ “ดอยอินทนนท์” 7 จุดเช็กอินไม่ควรพลาด สมาชิกหมายเลข 5518089
(8 ต.ค. 2562 11:40:42 น.)
  
เรายังต้องยาดมกันอยู๋นะค่า คุณตุ๊ก
เค็งลืมพกยาดมมานะค่า
ที่ฝากไว้ยังอยู๋นะค่า 555
ถนนคนเดิน เงียบเนอะ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:13:49:32 น.
  
ถ้ำปลา น่าไปเที่ยวมากครับพี่ตุ๊ก
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:14:49:58 น.
  
สนใจถ้ำปลามากเลยค่ะ
ถ่ายภาพมาเห็นปลาชัดเจนมาก

อ๊าคคคคคค กำลังจะก่อไฟ
และจับปลามาปิ้งเสียหน่อย
หูยยย ไม่ทันได้อ่าน ว่าใครจับปลาไปกิน
จะมีอันเป็นไป เอิ๊กๆ
ไม่เอาแว้ววว ล้มเลิกความคิดแล้วคร๊าา หุหุ

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:15:23:41 น.
  
แม่บุญกับมิเชล นั่งรถไปกันเป็นรถตู้ เท่ห์มาก ๓ หรือ ๔ ปีมาแล้ว แต่ก็ยังคิดถึงค่ะ
โดย: Maeboon วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:15:55:10 น.
  
ตอนเราไป เราอยากได้สักสามสี่ตัว
แล้วออกไปก่อไฟย่าง น่าจะอร่อย
มากๆ แล้วพอยืนดูนานๆ เราก็ว่าถ้า
จะไม่เอาดีก่า หนึ่ง กลัวเจ้าที่หักคอ
สอง สงสัยเนื้อจะเหนียวเคี้ยวไม่ไหม
ก็แต่ละตัว อยู่มากี่ปีแล้วไม่รู้

ก็คิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อย ประสาจิต
ไฮเปอร์

ไม่ได้มานานเลย วันนี้ผู้ปกครองเมางาน
ไปแล้ว ทางสะดวก เลยเข้ามาสักสี่ห้าบ้าน

สบายดีนะ ตัวเอง พรุ่งนี้มาใหม่
โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:16:12:32 น.
  
สวัสดีจ้ะน้องตุ๊ก

คิดถึงแต่ไปไม่ถึง

มาดูปลาที่อยู่ในน้ำจากใต้เขานะ เยอะและสีสรรก็อย่างกับปลาดึกดำบรรพ์เลยนะครับ

ถ้าคนโดดลงไปนี่คงวุ่นวายน่าดูเนอะ
โดย: find me pr วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:17:29:02 น.
  
ไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ดูไก็คล้ายๆกับสนามหลวงในกรุงเทพฯ
ไปใหนไม่ถูกให้กลับมาตั้งหลักที่นี่...ก็จริงแหละ
ที่แม่ฮ่องสอน ที่พักในเมืองมีมากมาย ถ้าจะให้ดี โน่นครับ "ริมน้ำกลางดอย รีสอร์ท" บ้นปางหมูครับ อยู่ริมน้ำปายเลย....ราคาหลักร้อยเท่านั้น...
"ร้านใบเฟิร์น" นี่แหล่งรวมคนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวต่างถิ่นทั้งหมด...มองเซ็งๆ ที่สำคัญปิดเร็วเป็นบ้า....แหม.... ยังกินเบียร์สดไม่ทันถึง 5 เหยือกเลย บอกปิดแล้ว ฮ่า........
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:18:39:08 น.
  
ตามมาเที่ยว..ดีจังเป็นไกด์นำทาง

เด่วปลายเดือนเราจะตามไปเที่ยวมั่ง

อาทิตย์สุดท้ายเตรียมไปลุยแม่ฮองสอนค่ะโดย: Calla Lily วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:18:52:26 น.
  
เคยไปแต่ดอยแม่อุคอชมดอกบัวตองครับ
ไม่ได้ค้างด้วย ค้างที่เชียงใหม่ เกินกว่า5ปีแล้ว
สมัยยังไม่เกษียณครับ เป็นจังหวัดสุดท้ายของไทยที่ผมไปเที่ยว หลายโค้งเกินไป ไม่ได้ขับรถเองด้วยครับ
เห็นน้องลีแล้วน้ำลายสอเลย เลิกมา6ปีแล้วครับ
โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:18:54:25 น.
  
บรรยากาศดีจังค่ะ ตามมาเที่ยวด้วย
ดูร่มรื่น มีต้นไม้เยอะ ๆ แล้วก็มีน้ำสดชื่นดีนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:19:36:27 น.
  
ลัดเลาะตะเขบแดน
ฝนชนหนาว ป่าเขา วัดวา
สุขใจเมื่อเดินทาง

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:21:28:20 น.
  
ชอบระหัดวิดน้ำนั่นจังค่ะคุณตุ๊ก
บรรยากาศเป็นธรรมชาติดีจัง

มีนั่งฟังเพลงด้วย ชอบๆๆๆ


แอมอร
โดย: peeamp วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:21:29:18 น.
  
ลำน้ำปายในแผนที่ดูเหมือนทิศทางหนึ่งไหลมาทางฝาง เชื่อมแม่น้ำกก (สยำ กก ในปราสาทนครวัด)ผ่านเมืองสุวรรณโคมคำ( Riverine State พ.ศ 1000) แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขง? ผมกำลังตามหาเส้นทางขอมดำ อพยพผู้คนจากเมืองสุวรรณโคมคำมาตั้งเมืองอุมงคเสลา (ฝาง) แต่เพราะถ้ำผีแมนอายุ2000ปี เป็นผีบรรพบุรุษทีเผ่าไทนับถือ น่าจะเป็นร่องรอยการอพยพและตั้งถิ่นฐานของกลุ่มไท จากรัฐฉานและยูนนาน เข้าสู่ดินแดนล้านนา-ล้านช้าง ผ่านช่องแม่ฮ่องสอน พ.ศ 500 ?
โดย: surya21 (surya21 ) วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:22:05:08 น.
  
อากาศดี น่าไปจังเลยค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:22:20:14 น.
  
แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...สวัสดีครับ

ตามไปเที่ยวชมด้วย ภาพสวย Like ครับ
โดย: **mp5** วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:22:28:06 น.
  
มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนต่อค่ะ ทั้งธรรมชาติและวัดวาอาราม สวย น่าไปเที่ยวจริงๆ รูปเยอะดี ชอบค่ะ
โดย: มะปรางสีสวย วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:23:19:27 น.
  

ตามคุณตุ๊กมาเที่ยวจังหวัดในดวงใจอุ้มค่ะ
แหล่ม

โดย: อุ้มสี วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:23:33:32 น.
  
ถึงจะต้องดมยาก็จะตามไปเที่ยวต่อค่ะ
แต่กาญว่าอากาศน่าจะสูดโอโซนมากกว่านะคะ
ธรรมชาติรอบด้านแบบนี้ชอบมากค่ะ

ถ้ำปลาจริงๆ มีแต่ปลาเต็มไปหมด
บรรยากาศน่าไปปิคนิคจังเลยค่ะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:1:07:57 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:4:17:54 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:6:13:11 น.
  
ยังเกาะท้ายรถอยู่ค่ะ
โดย: never the last วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:8:16:04 น.
  
มาตามคุณตุถ๊กไปเที่ยวต่อค่ะ
วันนี้พกยาหม่องมาด้วยค่า
ชอบดูปลาพลวงว่ายน้ำค่ะเพลินๆเย็นๆ
นั่งแล้วสบายใจดีจังค่ะ หายเวียนหัวนิดนึง
แล้วค่อยไปกันต่อนะคะ อิอิ

โดย: phunsud วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:10:59:57 น.
  
คุณตุ๊ก ไปได้ข้อมูลมาเยอะมาก อ่านแล้ว
ทำให้อยากไปเที่ยว

ไม่รู้เป็นไง ชอบถนนจากเชียงใหม่ไป อ.ปาย
แล้ว ไป อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ทางสวย

แต่ถ้าสวยแล้วชันแบบ ดอยอ่างขางก็ไม่เอานะ
ครับ สงสารรถมากที่ต้องใช้เกียร์ต่ำ

มีข้อมูลปั้มแก๊สดีจังครับ

เห็นภาพในตัวเมืองอยู่ระหว่างดอย สวยดีแต่จะ
แย่ตรง มีหมอกควันในฤดูแล้งนี่แหละครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:11:19:43 น.
  
สวัสดีตอนเที่ยงๆ ครับคุณตุ๊ก ......

ตั้งชื่ิอบล็อกได้แบบเห็นภาพเลยนะครับ "ทัวร์ยาดม" ไปแม่ฮ่องสอน ต้องผ่านหลายพันแปดร้อยกว่าโค้ง ไม่ว่าสาวมากหรือสาวน้อยก็คงต้องพึ่งยาดมกันเป็นแถว .....

แม่ฮ่องสอนผมเคยขับรถไปเที่ยวมาเมื่อเกือบสิบปีแล้ว ตอนนั้นเป็นคนขับเลยไม่เมารถ แต่คนนั่งนี่เมาหลับไปสิบตลบกว่าจะถึง .....

ผมชอบแม่ฮ่องสอนนะครับ สวย สงบ ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ แถมยังร่ำรวยวัฒนธรรมด้วย พูดแล้วอยากไปอีกจริงๆ .....

แต่ว่าแม่ฮ่องสอนไกลเหลือเกิน ปีนี้ผมคงไปไม่ถึง ......

โดย: NET-MANIA วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:12:33:14 น.
  
หมายมั่นว่าอยากได้ภาพพระธาตุดอยกองมู และวัดจองกลาง จองคำ ยามค่ำคืนแต่ก็ไม่ได้ค่ะ เพราะวางแผนผิด พักในปาย 2 คืน รอวันเวลาจะไปซ่อมอีกรอบอยู่ค่ะ

พี่ตุ๊กถ่ายในบริเวณถ้ำปลามา สวยๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ บ้านพักของสำนักงาน อช. แ่ม่สุรินทร์ หนูไม่ได้แวะไปเลย เห็นวิวติดลำน้ำปาย เสียดายเหมือนกันค่ะ

เคยบอกคนขับรถที่บ้านว่า ไม่ต้องซีเรียสเรื่องที่พักหรอก ไปหาเอาข้างหน้า ดูว่าเข้าท่าก็พัก ไม่เข้าท่าก็หาใหม่ แล้วก็อ้างอิงพี่ตุ๊ก (ไม่เห็นมีัปัญหา...) เดี๋ยวคอยดูหนนี้ค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:14:18:47 น.
  
ตามไปเที่ยวด้วยคนครับ
ยังไปไม่ถึงแม่ฮ่องสอนสักที
เห็นเค้าล่องแพจากปาย น่าสนใจดี
ไม่ต้องขับรถ ล่องไปดีกว่า
โดย: the mynas วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:16:28:14 น.
  
ทริปใหม่ คงมีเรื่องเล่ามาฝากกันอีกนะครับ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:20:06:12 น.
  
น่าจะไปทานข้าวเย็นร้านเดียวกัน
วัดจองคำยามค่ำคืนจะสวยมากๆครับ
โดย: wicsir วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:21:36:19 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณพี่ตุ๊ก

ขอให้มีความสุขนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:7:00:26 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะคุณตุ๊ก
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:7:01:08 น.
  


อรุณสวัสดิ์ครับ
โดย: พันคม วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:7:50:18 น.
  
สวัสดีครับคุณตุ๊ก

เที่ยวแม่ฮ่องสอนน่าจะเหนื่อยและหิว
มีมะละกอปลูกเองมาฝากแก้หิวครับ

โดย: ทองกาญจนา วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:15:34:46 น.
  
สวัสดีวันพ่อครับ
บ้านนี้ครบเครื่องจริงๆ
โดย: จิรโรจน์ วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:18:16:12 น.
  
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
ไฟแดง ... นายแน่มาก
ยังงงไม่หาย ถ้าจำไม่ผิดเป็นไฟแดงทางชันๆ
ใช่ไมครับ น่าจะแก้ไขก็ดีเนาะ
วัดจองคำ ตอนกลางคืนสวยครับ
โดย: moresaw วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:21:21:34 น.
  
ยังคงเป็นบล็อกท่องเที่ยวสถานที่หายกาที่เนื้อหาอัดแน่นสะใจเช่นเดิมครับ ^^b

โอ้ว ปลาพลวงหินกินแล้วเท่งทึงจริงๆนะขราบ ได้ยินว่ามันกินพืชบางอย่างที่มีพิษเข้าไป คนกินมันเลยตายไปด้วย

แม่ฮ่องสอน เอาจริงๆผมยังไม่เคยไปเลยนะ มันไกลมวากกกก ไม่ค่อยได้อ่านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแถวนี้ด้วย ประวัติภาคเหนือยุคล้านนาจะวนอยู่แถวๆเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ซะมาก
พอได้ยินชื่อพระเจ้ามโหตรประเทศนี่ก็ล่วงยุครัตนโกสินทร์เข้ามาแล้วครับ ก่อนหน้านั้นพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่เคยมีเมืองมาก่อนเลยด้วย เป็นพื้นที่ที่เกิดเมืองหลังสุดในประเทศไทยก่อนจะถูกตั้งเป็นจังหวัดเลยหรือเปล่าเนี่ย
วัดศิลปะพม่าสวยแปลกตาดีครับ
อยากกินอุ๊บไก่ ชื่อแปลกดี
โดย: ชีริว วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:23:04:33 น.
  
นอนไปนานแล้ว ละเมอมาโหวตและไลค์ด้วย
มีรัยให้เล่นก็เล่นให้หมด

***
โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:23:07:30 น.
  
~ อาหารน่าแย่งกินค่ะ ~
โดย: ~ sิมน้ำ_VOUฟ้า ~ IP: 27.130.247.141 วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:23:43:26 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:6:16:11 น.
  


มีความสุขกับวันพ่อนะครับ
โดย: พันคม วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:9:36:25 น.
  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ไม่มีอะไร มาขวางกั้น ความจงรักภัคดี ของคนไทย ทุกคน
โดย: dawreung51 วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:9:44:51 น.
  
ขออฐิษฐานจิต กับพระธาตุดอยกองมู
ที่บล็อคนี้ด้วยนะคะ
ขอพ่อทุกคนมีแต่ความสุขค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:10:41:03 น.
  
ผมว่าผมเกยไปวัดปงยางคกเน้อครับปี้ตุ๊ก
แต่บ่้าได้ถ่ายฮูปมาครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:10:42:46 น.
  
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
ผมเพิ่งมาจากเชียงใหม่เมื่อวานครับ
วันก่อนไปเที่ยววัดถ้าเชียงดาว เชียงใหม่
ตามรอยบล๊อกที่พี่ตุ๊กพาไปเที่ยวมาครับ
โดย: moresaw วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:11:06:53 น.
  
ไม่โหวตไม่ได้เลย

เห็นแล้วชวนให้อยากไปขนาดนี้
โดย: อ้ายมะเดี่ยว วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:14:55:56 น.
  
เคยได้ไปดูปลาหน้าถ้ำหนนึงครับ เป็นภาพแปลกตาผมมากเลยที่เห็นปลาพลวงตัวเขื่องๆหันไปทิศทางเดียวกันทวนกระแสน้ำมุงกันแน่นอยู่หน้าถ้ำ
โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 16 ธันวาคม 2555 เวลา:11:38:53 น.
  
Create Date : 02 ธันวาคม 2555
Last Update : 2 ธันวาคม 2555 19:48:14 น. 45 comments
Counter : 631 Pageviews.

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 ธันวาคม 2555 เวลา:12:23:56 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด