ทล.1089 อ.ฝาง เชียงใหม่ ถึง อ. แม่จัน เชียงราย


อำเภอฝางเป็นอำเภอศูนย์กลางความเจริญในเขตเชียงใหม่ตอนบน

มีอำเภอบริวารคือ อำเภอแม่อายและอำเภอไชยปราการ

มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่

รองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่
เมืองฝางเป็นเมืองเก่า มีประวัติศาสตร์ร่วมกับเมืองเชียงราย
ราว พ.ศ. 50 ไทยเผ่าหนึ่ง ที่นครปา ถูกจีนรุกรานหนัก

จึงอพยพมาตั้งอยู่บริเวณเมืองเล็ม เชียงรุ้ง เชียงลาว ริมแม่น้ำสาย

ตั้งราชวงศ์ขึ้นปกครองสืบต่อกันมาจนถึงสมัย ลวจักราช

ได้ลงมาตั้งเมือง เชียงลาว อยู่ใกล้ดอยตุง
และได้ขยายอาณาเขตแผ่ไปถึงหลายเมือง เรียกแคว้นยวนเซียง

เช่น เวียงกาหลง เวียงฮ่อ ดงเวียง เวียงวัง แจ้ห่ม เชียงแสน
พุทธศตวรรษที่ 11 ขอมมีอำนาจถึงอาณาจักรโครตบูร

ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณทางภาคอีสานของไทย

ครอบคลุมฝั่งแม่น้ำโขง

ตั้งแต่อุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ถึงอุบลราชธานี

พระเจดีย์สำคัญ คือ พระธาตุพนม

เมืองหลวงคือ มรุกขนคร ใต้เมืองท่าแขก บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง

ได้ยกเข้ามาตีแคว้นยวนเซียง

ตั้งเมืองขึ้นที่เชียงแสน เรียกว่า สุวรรณโคมคำ

ในบริเวณที่เคยเป็นเมืองเชียงลาว ใกล้ฝั่งน้ำโขง

และสร้างเมือง อุมงคเสลา ที่ต้นลำน้ำกก
เพราะขอมปกครองไทยอย่างป่าเถื่อน ทารุณ

ไทยจึงอพยพจากเมืองสุวรรณโคมคำกระจัดกระจายไปอีก

ขอมจึงย้ายไปตั้งเมืองอุมงคเสลา ที่ เมืองฝางในปัจจุบัน

ทิ้งให้เมืองสุวรรณโคมคำร้าง

เจ้าสิงหนวัติกุมาร โอรสพระเจ้าเทวกาล กษัตริย์เมืองหนองแส

ได้อพยพคนไทยประมาณแสนครอบครัวจากหนองแส

ลงมาสร้างเมืองขึ้นใหม่นามว่า เมืองนาคพันธุสิงหนวัตินคร

หรือโยนกนาคนคร คือเมืองเชียงแสนในปัจจุบัน

จากนั้นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อมาอีกหลายพระองค์

พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์

จนถึงองค์ที่ 27 คือ พระองค์พังคราช

อาณาจักรก็อ่อนแอ

ขอมที่เมืองอุมงคเสลา ได้ยกทัพเข้าตีเมืองโยนกนาคนคร ได้

เมืองโยนกนครจึงตกเป็นของขอม

พระองค์พังคราชหนีไปอยู่เวียงสีทวง ( คือ เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย )

พ.ศ. 1436 พระมเหสีก็ประสูติเจ้าพรหม เป็นพระโอรสองค๋ที่ 2

เมื่อเจ้าพรหมกุมาร มีพระชนมายุ 17 พรรษา

ทรงแกล้วกล้าในการรบพุ่ง

จึงขับไล่ขอมออกจากนครโยนก เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น ไชยบุรี

ตีเมืองอุมงคเสลา ซึ่งมีอำนาจร่วม 500 ปีแตก สร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อ ไชยปราการ

ขับไล่ขอมจนถึงเมืองหริภุญไชย และเมืองกำแพงเพชร

พ.ศ. 1479 ได้เชิญพระราชบิดาไปครองเมืองไชยบุรี

พระเจ้าพรหมนครองเมืองไชยปราการ ต่อมา เสด็จสวรรคต

พ.ศ. 1582 ก็ได้เสียเมืองให้แก่ขุนเสือขวัญฟ้า

พระเจ้าไชยศิริ พระโอรสจึงให้เผาเมือง

แล้วอพยพผู้คนพลเมืองหนีมาทางใต้
ถึงสมัยพญามังราย ได้สร้างเมืองเชียงราย

จากนั้นก็สร้างเมืองฝาง คือไชยปราการเดิม และประทับอยู่ที่นั้น

ก่อนเข้าตีหริภุญชัย
เมื่อสิ้นสุดราชวงค์มังราย ( พ.ศ. 2110 ) ก็ถูกยึดครองโดยพม่า 200 ปี

พระเจ้าฝางอุดมสิน พระนามเดินชื่อ “พระยาเชียงแสน”

เป็นพระราชบุตรของพระเจ้าเมืองเชียงแสน

พระชายาพระนามว่า “พระนางสามผิว” บุตรีของเจ้าเมืองล้านช้าง ( เวียงจันทร์ )

ปกครองเมืองฝาง ในปี พ.ศ. 2172

มีพระศิริโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือ

ทรงมีผิวพระวรกายถึงสามผิว ในแต่ละวัน

ตอนเช้าจะมีผิวขาวดังปุยฝ้าย

ตอนบ่ายจะมีสีแดงดังลูกตำลึงสุก

ตอนเย็นจะเป็นสีชมพูดุจดอกปุณฑริก ( ดอกบัวขาบ )

ตอนนั้นเมืองฝางเป็นเมืองขึ้นของพม่า

พระเจ้าฝางได้ส้องสุมผู้คนและได้ตระเตรียมอาวุธเสบียงกรัง

ไม่ยอมส่งส่วยและขัดขืนคำสั่งของพม่า

กษัตริย์พม่าแห่งกรุงอังวะพระนามว่า “พระเจ้าภะวะสุทโธธรรมราชา”

เป็นแม่ทัพใหญ่นำกองทัพเข้าตีเมืองฝางในปี พ.ศ. 2176อังวะในภาษาพม่า หมายถึงปากทะเลสาป
คือใกล้ทะเลสาปอิเล มัณฑะเลย์

พระเจ้าฝางนำกองทัพป้องกันเมืองอย่างแข็งขัน

ทำให้พระเจ้าภะวะสุทโธธรรมราชาเข้าตีเมืองไม่ได้

พระเจ้าภะวะสุทโธธรรมราชาจึงได้เปลี่ยนแผนโดยนำกำลังทหารล้อมเมือง

พร้อมทั้งตั้งค่ายอยู่บนเนินด้านทิศเหนือของเมืองฝาง

คือที่ตั้งศาลจังหวัดฝาง เรือนจำจังหวัดฝาง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง สถานีตำรวจภูธรอำเภอฝาง

ที่เรียกว่า “เวียงสุทโธ”

ให้ทหารระดมยิงธนูไฟ (ปืนใหญ่) เข้าใส่เมืองฝาง

ทำให้ประชาชนเสียขวัญและทหารล้มตายลงเป็นจำนวนมากอ. แม่อาย

พระเจ้าฝาง พระนางสามผิว ทรงคิดว่าสาเหตุของการเกิดศึก

เกิดจากพระองค์ทั้งสองที่คิดจะกอบกู้อิสรภาพ

ทำให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อน

และการกระทำครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จ

คืนหนึ่งในพ.ศ. 2180

พระเจ้าฝางพร้อมด้วยพระนางสามผิว จึงได้สละพระชนม์ชีพ

ด้วยการกระโดดบ่อน้ำซาววา ... ซาว แปลว่า 20
และในตอนรุ่งสางของวันนั้น

กองทัพพระเจ้าภะวะสุทโธธรรมราชา

ก็ตีและบุกเข้าทางกำแพงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองฝางได้สำเร็จ

เพราะ พระเจ้าฝาง พระนางสามผิว ได้ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องประชาชน

พระเจ้าภะวะสุทโธธรรมราชา

จึงมิให้ทหารของพระองค์ ทำร้ายเข่นฆ่าชาวเมืองฝางอีก

และได้ยกกองทัพกลับไปกรุงอังวะ ประเทศพม่า
เมื่อพระเจ้ากาวิละกู้เมืองเชียงใหม่

ได้พระยาสุรินทร์ครองเมืองฝาง พ.ศ. 2329 กระทั่งร้างไปอีกครั้งหนึ่ง

พ.ศ. 2426 พญาสุริโยยศ และเจ้ามหาวงศ์แม่ริมช่วยกันปรับปรุง เมืองฝาง

จนเป็นมาถึงปัจจุบัน


*** ไหน ๆ ไปเมืองฝางก็เล่าให้ฟังเฉย ๆ ***ข้ามเขาข้างหน้าละ ไปเจียงฮาย

ท่าตอน ... แม่น้ำกกยุคนี้กำลังนิยมสร้างพระเจดีย์
กว่าจะได้ ... ร้อนนะเนี่ย


แถวตี๋นขัว ... ตีนสะพาน ... มีสองแถวพาไปเที่ยวบ้านขาวเขา


ต้นไม้ ... see through

สวนส้มแทป
อยู่ติดสวนส้มธนาธร
ส้มอร่อยมาก ... หวานอมเปรี้ยวนิด ๆ แบบว่า แซบ
ร้านกาแฟ
ร้านกาแฟ ถ้าหน้าเทศกาลคนคงจะตรึม
ทางโล่ง วิวดี น่าขับกว่าสายฝาง - เชียงใหม่
ฟ้าไม่ใส มีหมอกควันบ้าง
ใบไม้เปลี่ยนสี


หน้าเทศกาลรถติดไหมคะ ใครเคย

เข้าเขตเชียงราย


เชียงรายฟ้าใสกว่าเชียงใหม่ ขอบอก
ท่อน้ำใช่ป่ะ
ทางเลื้อย ๆ นี่ชอบจริง ๆ


ถึงทางแยกขึ้นดอยแม่สะลอง ... ตรงที่มีไฟโคม เลี้ยวซ้าย
โน่นละ แม่สะลอง บนยอดเขา ปุ้น
เท่าที่เห็น ... ฟักทอง
เลื้อยลง


นาขั้นบันได ... ไม่ต้องไปถึงแม่แจ่ม


โค้งประทับใจ
ถึงไหนก็ไม่รู้
แต่วิวสวย
และกำลังจะลงเขา
น้ำท่าคงจะดี ... 18 มีนา 2556
ที่นี่ แม่จัน


เพื่อนเคยพามาทาาน น้ำเงี้ยว กับข้าวซอยที่นี่ ยี่สิบกว่าปีก่อน ... ตรงไหนหนอ
ไปจอดถามทางนักเรียน ม.ปลายที่ป้ายรถเมล์ ... เธอสวยมาก ... สาวแม่จัน สวย
โรงสีที่แม่จัน
ป้ายหน้า ... เจียงแสนเจ้า

Create Date : 02 เมษายน 2556
Last Update : 9 พฤษภาคม 2556 20:54:00 น.
Counter : 7105 Pageviews.

18 comments
ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว tuk-tuk@korat
(10 ต.ค. 2562 13:39:31 น.)
เดอะซีนเนอรี่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สองแผ่นดิน
(10 ต.ค. 2562 23:10:51 น.)
นึกว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์! I Love Flower Farm สวนดอกไม้เปิดใหม่น่าไปเช็กอิน สมาชิกหมายเลข 5519446
(8 ต.ค. 2562 11:44:39 น.)
หนาวแรกมาแล้ว ณ “ดอยอินทนนท์” 7 จุดเช็กอินไม่ควรพลาด สมาชิกหมายเลข 5518089
(8 ต.ค. 2562 11:40:42 น.)
  
มีกี่ภาพเหรอ คนจ๋วย ดูเสียเพลินเลย ไม่รู้ว่า
อาจได้เจิมถ้าเร็วๆเข้า บ้านนี้ก็สมหวังละสิ
แต่ไม่รู้เป็นงัยนะ ถ้าอ่านไม่จบแล้วบอกว่า
ไลค์เนี่ย มันอายตัวเอง

ไปแระ สองอย่างเฮียบฮ้อย พอจาย
โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:17:20:50 น.
  
เย้ๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:17:21:19 น.
  
70 ภาพพอดีค่ะหนูหล่อ ตอนลงไม่ได้นับ คัดมาจาก 187 ภาพ ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:19:25:33 น.
  
ในพ.ศ.นี้....
จะมีใครที่เดินทางมากมายถึงเพียงนี้ มีอีกใหม ?.....
จากท่าตอนขึ้นดอยแม่สลองเดี๋ยวนี้ทางดีมากเลยนะครับ แบบนี้สบายเลย อิ อิ.........
อ้อ....อยากถาม หนึ่งเดือนได้นอนที่บ้านกี่วันครับนี่ 555
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:20:00:20 น.
  
สวัสดีตอนดึกๆ ครับคุณตุ๊ก .....

อำเภอฝางแห่งนี้นี่เอง ที่เคยถูกโปรโมท เสนอชื่อเป็นตัวเลือกในการตั้งเป็นจังหวัดใหม่ แต่ก็ต้องพลาดไป คุ้นๆ ว่าเป็นเพราะมีอำเภอไม่ครบตามระเบียบการจัดตั้งจังหวัดใหม่ .....

ผมเคยไปอำเภอฝางอยู่ครั้งนึงครับ จำได้ว่าไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากๆ นั่งรถจนเมื่อยก้นกันเลยทีเดียวกว่า่จะถึง .....

ตรงริมน้ำกก ใกล้ๆ วัดท่าตอน มีร้านอาหารอยู่เยอะเลย ผมเคยไปนั่งทาน บรรยากาศดีมากๆ .....

โดย: NET-MANIA วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:22:19:43 น.
  
ชมภาพแล้วเหมือนนั่งรถไปกับพี่ตุ๊กเลยค่ะ
ชอบที่พี่ตุ๊กบรรยายว่า ถึงไหนก็ไม่รู้่น่ะค่ะ ^^
ต๋าเคยผ่านและแวะแต่น้ำพุร้อนค่ะ
ไม่เคยเข้าในตัวอำเภอซักครั้งส่งพี่ตุ๊กเข้านอนนะคะ
ฝันดีคืนนี้ค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:22:35:26 น.
  
พูดถึงฝางทีไร ก็อยากเห็นหน้าเจ้าฝางจังเลยครับพี่ตุ๊ก

เคยได้ยินแต่ชื่อ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:23:11:25 น.
  
ตามมาเที่ยวฝางด้วยค่ะ
นอกจากส้มจะอร่อยแล้ว
พุทราน้ำนมอร่อยมากเลย ติดใจๆค่ะ
โดย: lovereason วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:0:06:23 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:6:05:15 น.
  
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:11:02:22 น.
  
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
โค้งเยอะนะครับเส้นทางนี้
คงได้ตามรอยสักรอบแล้วครับ
ที่ท่าตอน เพื่อนบอกเคยไปพักที่วัด
บอกสะอาดมาก สงสัยจะเป็นวัดในรูปหรือเปล่า

หามาฝากครับ


ต้นฉบับเชียงรายรำลึก.mp4
โดย: moresaw วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:11:15:04 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก มาเที่ยวฝางด้วยค่ะ
ทางเหนือนี่ยังไม่เคยไปซักที
อยากไปเที่ยวมากๆ ไม่รู้จะได้ไปรึป่าว
ถือโอกาสเที่ยวบล็อกพี่ตุ๊กเลยละกัน อิอิ

ชอบภาพแม่น้ำ วิวสวยจังเลย
วิวสองข้างทางก็สวย
โอยยย อยากไปเที่ยว

กดไล้ค์คนที่สองค่ะโดย: mambymam วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:12:51:55 น.
  
ดูภาพเพลินเลยค่ะ
แต่ขาดไปภาพนึงที่บอกว่าสวยมาก
ภาพนร.ม.ปลายนะค่ะ
ไม่เชื่อว่าสวย ไหนแหละ 555
ไม่มีก็ภาพ จขบ. มาแทนนะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:13:15:54 น.
  
ตอบคุณเค็ง ... ไม่กล้าขอเขาถ่ายรูปค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:14:31:44 น.
  
หนูไปดอยแม่สลองทิ้งช่วงห่างจากครั้งแรกนานมาก จำไม่ได้เลยค่ะ ระหว่างทางหนนี้ ไม่มีภาพเปรียบเทียบ กับแต่ก่อน สวยมากค่ะพี่ตุ๊ก ตอนดูแผนที่ เปรยๆ กับคนขับรถเค้าว่า ที่ฝางมีที่เที่ยวเยอะเนอะเสียดาย ผ่านแล้วนะ เธอบอกว่า เราไม่มีเวลา ไว้คราวหน้า....
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:15:52:32 น.
  
ดินแดนนั้นตั้งอยู่ที่เดิมแต่ชนเผ่าต่างๆเข้ามาครอบครองและสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์... อดีตของฝางหรือเมืองอุมงเสลา (ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร)นั้นหน้าจะเป็นสถานีการค้าสู่พม่าและเชื่อมลงใต้ ด้วยแม่น้ำกกสู่เชียงแสน เมืองสุวรรณโคมคำ (น่าจะเป็นศูนย์กลางค้าทองคำ ) มีภาพประวัติศาสตร์ทีปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่เป็นหลักฐานว่า มีกองทหารไทยจากลุ่มแม่น้ำกก ไปช่วยสูรยวรรมันที่2 รบกับจามปา ภาพสลักนั้นคือ เนะ เสียม กุก หรือ นี่คือกองทัพสยามจากลุ่มแม่น้ำกก เป็นกองทัพหน้าอันกล้าหาญเสียด้วย ครับ
โดย: surya21 IP: 171.98.132.213 วันที่: 8 เมษายน 2556 เวลา:21:12:47 น.
  
Create Date : 02 เมษายน 2556
Last Update : 2 เมษายน 2556 16:27:57 น. 16 comments
Counter : 478 Pageviews.

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:53:34 น.
  
น่าไปช่วงหน้าหนาว อากาศดีมากๆ
โดย: saran IP: 27.130.91.192 วันที่: 5 มกราคม 2559 เวลา:20:39:27 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด