อุทยานประวัติศาสตร์ พ ร ะ น ค ร คี รี

23 พ.ค. 2011 หลังจากที่เราขับรถไปจองที่พักที่หาดเจ้าสำราญแล้ว เราขับเข้าเมืองเพชรตามถนนสาย 3177 ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ตั้งใจจะไปเยี่ยมชมเขาวังหน่อย เพราะไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้ว นานจนจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายน่ะ ไปที่นั่นเมื่อไหร่

วนรถอยู่พักหนึ่งเพื่อหาที่จอด แต่จนแล้วจนรอดก็หาที่จอดตรงหน้าทางเดินขึ้นเขาไม่ได้ จึงแวะถามแม่ค้าแถวนั้น ก็ได้ความว่ามีทางขึ้นอีกทาง ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์ ทีนี้แหละหูผึ่งเลย... อย่างนี้ก็ดีสิ ประหยัดพลังงานและเวลาเราได้เยอะเลย.... จำได้ว่ามาเขาวัง (ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่า เขาวัง) จะเดินขึ้น หยอกล้อเจ้าจ๋อไปเรื่อย ถ้าวันใดมากับคนพิเศษก็ยิ่งดี เพราะจะได้มีเวลาเดินด้วยกันนานขึ้น...

สถานีเคเบิ้ลคาร์ต้องขับรถออกมาอีกด้านหนึ่ง ก่อนจะถึงบายพาสก็มีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปไม่ไกล ก็เห็นที่จอดรถสร้างไว้อย่างเป็นระเบียบ ด้านในเห็นตึกเขียนว่า "เคเบิ้ลคาร์อาเขต" เดินลอดป้ายเข้าไปจะเจอสถานีรถ.... ส่วนราคาก็ 40 บาทต่อคน ใช้ได้ทั้งขึ้นและลง
สถานีเคเบิ้ลคาร์Cable Car


พระนครคีรี

เป็นพระราชวังใน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2402 บนเขาสมณ (สะ-หมน) หรือ เขามไหศวรรย์ (เพี้ยนมาจากเขามหาศวรรค์) ซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดใหญ่ 3 ยอด มีความสูง 95 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมื่อสร้างพระราชวังแล้วจึงพระราชทานนามว่า เขามหาสวรรค์ คนทั่วไปเรียกว่า เขาวัง

พระนครคีรีเป็นที่ประทับในฤดูร้อนเมื่อเสด็จประพาสเพชรบุรี โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค ต่อมาคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) เป็นแม่กองก่อสร้าง และโปรดเกล้าฯ ให้เรียกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บนเขาทั้ง 3 ยอดนี้ว่า พระนครคีรี นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดสมณะแล้วพระราชทานนามว่าวัดมหาสมณาราม พระนครคีรีประกอบด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ คือ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา พระตำหนักสันถาคารสถาน หอพิมานเพชรมเหศวร หอจตุเวทปริตพงษ์ และหอชัชวาลเวียงชัย

ใน พ.ศ. 2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จมาดูความก้าวหน้าของการก่อสร้าง จากนั้นใน พ.ศ. 2404 พระองค์จึงเสด็จมาประทับที่พระนครคีรีอย่างเป็นทางการ และเสด็จมาประทับแรมอีกหลายครั้ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับที่พระนครคีรีเป็นครั้งคราว แต่หลังจากรัชสมัยของพระองค์เป็นต้นมา พระนครคีรีไม่ได้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อีก ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้ และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระนครคีรี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

ป้ายข้อมูลของพระนครคีรีแบบย่อ และแผนที่เดินชมทางเดินบนเขา


ขึ้นไปที่วัง


หลังจากลงเคเบิ้ลคาร์แล้วเราเดินขึ้นชมพระราชวังต่างๆ ทางยอดเขาตะวันตกก่อน โดยภายในเขาไม่อนุญาติให้เราถ่ายภาพ ที่ยอดเขาตะวันตกนี้ยังเป็นที่ตั้งของ.ของพระราชวังซึ่งมีพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย เช่น

พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ประกอบด้วย ห้องโถงออกขุนนาง ห้องบรรทม ห้องแต่งพระองค์ ห้องเสวย (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี)

พระที่นั่งปราโมทย์มไหศวรรย์ ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าเทพศิรินทราบรมราชินี

พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท เป็นปราสาทสวยงามสูง 7 วา ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งราชธรรมสภา เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว….ทรงใช้เป็นที่ประชุมสาธยายธรรม

ตำหนักสันฐาคารสถาน ทรงใช้เป็นตำหนักสำหรับรับแขกเมือง ซึ่งสามารถพักแรมได้

หอพิมานเพชรมเหศวร ประกอบด้วยหอย่อยเล็ก 3 หอ ทรงใช้เป็นศาลาเทพารักษ์ (ศาลพระภูมิเจ้าที่) หอหนึ่ง เป็นหอประโคมสังคีตหอหนึ่ง และอีกหอหนึ่งเป็นหอประดิษฐฐานพระพุทธรูป

หอจตุเวทปริตพัจน์ เป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงสดับพระธรรมเทศนาในวันพระธรรมสวนะ

หอชัชวาลเวียงชัย (ชาวบ้านเรียกว่า “หอกระโจมแก้ว” หรือ หอส่องกล้อง) ชั้นบนเป็นระเบียงมีลูกกรงโดยรอบ หลังคาเป็นรูปโดมมุงด้วยกระจกโค้ง โปรดให้สร้างไว้โดยมีพระราชประสงค์จะทรงส่องกล้องทอดพระเนตรดวงดาวในตำราดาราศาสตร์

นอกจากนี้ยังมี อาคารสถานต่าง ๆ อีกมากมาย ที่เป็นสถานที่ในราชการพระราชวังในขณะนั้น เช่น โรงม้า โรงรถราชวัลภาคาร ศาลาลูกชุน ศาลาด่านหน้า ฯลฯ


ถึงแล้ว


พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์


พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ จากทางขึ้น


หอชัชวาลเวียงชัยขวา : พระธาตุจอมเพชร ส่วยซ้าย : วัดพระแก้ว


ภูเขายอดกลาง เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชรซึ่งเป็นองค์พระธาตุรูปฐานกลมองค์พระธาตุสูง 1 เส้นภายในฐานกลวงเป็นห้องกลมมีทางเข้าออกสี่ทางและมีช่องทางที่สามารถเดินขึ้นบนฐานทักษิณอีกสี่ช่องทางหนึ่งผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมจะประทับใจในความอุตสาหะ


ยอดเขาตะวันออก มองเห็นวัดพระแก้ว
ทางเดิยเชื่อมต่อยอดเขายอดเขาด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วซึ่งมีพระแก้วผลึกเป็นพระประธานทรงให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวังทำนองเดียวกับวัดพระแก้วที่กรุงเทพ ฯ ต่อมาเมื่อสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางการได้นำพระแก้วผลึกกลับคืนไปกรุงเทพ ฯ โดยเปลี่ยนพระพุทธรูปหินอ่อนประดิษฐานเป็นพระประธานแทน


ทางขึ้น วัดพระแก้วเมืองเพชรบุรี

ทางเดินลอดใต้ซุ้มลีลาวดีคุณจ่อ เพื่อนระหว่างทางลาด้วยภาพพระนครคีรี จากยอดเขาด้านตะวันตก ภาพนี้ครับ


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.Phetchaburi.go.th
_____________END____________

Create Date : 04 กรกฎาคม 2554
Last Update : 4 กรกฎาคม 2554 6:06:47 น.
Counter : 3204 Pageviews.

22 comments
☕ วันนั้นที่ชัยนาท วัดทรงเสวย ☕ โอน่าจอมซ่าส์
(21 ม.ค. 2565 01:03:59 น.)
วัดสุวรรณโคตรมาราม(คลองมอญ) จังหวัดชัยนาท นายแว่นขยันเที่ยว
(20 ม.ค. 2565 00:09:25 น.)
Chef Bing - Pizza Original New York Pizza. ซอยร่วมฤดี ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ newyorknurse
(19 ม.ค. 2565 07:15:38 น.)
ร้าน Check In จังหวัดสุพรรณบุรี นายแว่นขยันเที่ยว
(18 ม.ค. 2565 00:37:09 น.)
  
สวัสดียามเช้าวันทำงานค่ะ
ขอตามมาเที่ยว..อุทยานประวัติศาสตร์ พ ร ะ น ค ร คี รี ด้วยคนค่ะ
ถ่ายภาพได้ สวยงาม มากค่ะ
คิดถึงเพชรบุรีจังเลยค่ะ
ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ
emoemoemoemoemo
โดย: iamorange วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:10:48 น.
  


กาแฟสำหรับความสดชื่นแจ่มใสในวันทำงานจ้าคุณวิก
ไม่อยากจะซ้ำเติมแต่ควรจะพิจารณาตัวเอง
มีคนพยายามช่วยให้ได้เป็นรัฐบาลแล้วประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศยังไม่ชอบเนี่ย สมควรพิจารณาตัวเองมั๊ยเอ่ย

โดย: หอมกร วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:10:04:49 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณ wicsir
ขอตามมาเที่ยวชมเขาวังด้วยคนนะคะ
ที่นี่แดดแรงฟ้าสวยเสมอเลยนะคะ
และที่ขาดไม่ได้คงเป็นเจ้าลิงน้อยทั้งหลาย
ขอบคุณสำหรับภาพสวยที่ทำให้แช่มชื่นหัวใจด้วยค่ะ
โดย: nLatte วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:10:28:38 น.
  
สวัสดีค่ะ

ร้องเพลงไป อ่านไปเพลินเลย

มาเก็บรายละเอียดเพราะมีรูปเก่าของเขาวัง แต่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไร

จากบล็อก แอบคิดนะคะว่าการที่น้ำท่วม ปาย เลย ปักธงชัย ปากช่อง น่าจะมาจาก การพัฒนาที่ดินที่รุกรานป่านะคะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:45:47 น.
  
ภาพสวยงามคะ
โดย: ASDK_MK วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:58:40 น.
  
สวัสดีตอนบ่ายครับคุณ wicsir .....

เห็นภาพเขาวังแล้ว คิดถึงจริงๆ ครับ สมัยก่อนไปบ่อยมาก ไปเที่ยวเพชรบุรีทีไรเป็นต้องแวะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แวะมาหลายปีแล้ว เพราะคนข้างๆ เขาไม่ค่อยอยากเดินไกลๆ อีกอย่างเด็กๆ เขากลัวลิงด้วย เห็นภาพสวยๆ ฟ้าใสๆ แล้ว อยากไปถ่ายภาพที่นี่อีก เพราะตอนที่เคยไปตอนนั้นยังถ่ายภาพไม่ได้เรื่องอยู่เลย .....

ฟ้าใสแบบนี้ ถ้าใครชอบถ่ายภาพน่าจะถูกใจเป็นพิเศษ แต่ท่าทางจะร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะที่เห็นฟ้าสวยๆ ในภาพชุดนี้ นั่นน่ะแดดทั้งนั้น .....
โดย: NET-MANIA วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:18:29 น.
  


เห็นเขาวังที่บ้านคุณ wic แล้วช้ำค่ะ ทริปหัวหินล่าสุดไปแวะที่นี่ ถ่ายมา 200 กว่ารูป เม็มเสีย...อยากจะร้องไห้ค่ะ ถ่ายใหม่คงไม่เหมือนเดิม...เสียดายมาก

ฟ้าสวยมาก...ค่ะ ชอบที่แบบนี้ ถ่ายรูปเพลินเลย...

เดินเก่งเหมือนกันนะคะ

ตอนไป...เดินขึ้นด้วยค่ะ ไม่ได้นั่งเคเบิ้ลคาร์


ทักทายบ่ายวันจันทร์ค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:55:53 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ

ขอให้มีความสุขนะ
โดย: iamorange วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:10:13 น.
  
สวัสดีค่ะ
แวะมาชมภาพสวยๆค่ะ และสถานที่สวยๆ
เจ้าของบล๊อกสบายดีนะค่ะ

โดย: kidthung maanoy (kidthung maanoy ) วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:17:09:35 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
มีความสุขตลอดวันค่ะคุณ wicsir

เมื่อวันที่ 3 ไปใช้สิทธิ์ที่รอมาหลายปี
นับจากนี้ไปสิทธิ์ที่เราใช้
จะมีใครมาหักล้างหรือเปล่า
คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:7:16:40 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณwicsir
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ
ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:7:26:00 น.
  


อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณ wicsir

มาทักทายกันในวันทำงาน

มีความสุขมากมายนะค้า
โดย: nLatte วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:7:56:57 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักกันวันอังคารจ้าคุณวิก
วันนี้ฟ้าสดใสต้อนรับบรรยากาศการเมืองใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้น

โดย: หอมกร วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:7:57:32 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณ wicsir
มีความสุขตลอดวันค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:7:12:24 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สุขสดชื่น แจ่มใส ในวันทำงานกลางสัปดาห์จ้า
สดใสไม่สดใสหุ้นในตลาดเด้งขึ้นหลายจุดเลยหละคุณวิก

โดย: หอมกร วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:15:06 น.
  


แวะมาส่งความสุขให้คุณ wic ตอนสายๆค่ะ

Have a nice day na ka !!
โดย: nLatte วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:11:13:38 น.
  
ที่เขาวังนี่ก็ได้แต่ผ่าน ยังไม่เคยไปจริงๆจังๆซะที อยากหาโอกาสไปแต่ไม่รู้เมื่อไหร่
โดย: babyL' วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:47:25 น.
  


สวัสดีบ่ายวันพุธค่ะ เหลือบดูนาฬิกา ใช้คำว่า เย็นแล้วก็ได้นะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:53:05 น.
  
สวัสดียามค่ำค่ะ

ได้ฟ้าสวยใสเลยนะคะ

ดูแล้วๆ ค่อนข้างเงียบเหงานะ

เคยแวะไปวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยค่ะ สงสารลิงเหล่านั้นด้วยนะคะ เห็นแม่ค้าบอกว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวลิงๆ ก็จะไม่ค่อยได้ทานอะไร ก็เลยเหมาของแจกๆ ลิงไปอ่ะค่ะ
โดย: luckyfarm6662 วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:43:55 น.
  
สวัสดีครับ แวะมาเที่ยวด้วย ที่นี่ไม่ได้แวะเที่ยวกว่า 30 ปีแล้วครับ อุ๊บ... เผลอ
บอกไป 555
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:41:26 น.
  

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


มาทักทายกันวันพฤหัสบดีจ้าคุณวิก
ข่าวว่าจะมีคนดีดีมาร่วมรัฐบาลมากมาย
แต่ไม่มีพวกเนรคุณซักรายเลยหละ

โดย: หอมกร วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:28:43 น.
  
...เคยไป สมัย เรียน ..นานนน.. มาก เดิน ขึ้นไป เหนื่อย เลย..

จำได้ว่าลิงเยอะมาก 55
รีวิว งาม ๆ ค่ะ..
หวัดดี ตอน บ่าย ๆ
โดย: tifun วันที่: 8 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:28:10 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Travelsomewhere.BlogGang.com

wicsir
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]

บทความทั้งหมด