สุดอลังการโลหะปราสาทแห่งเดียวในโลก ณ วัดราชนัดดา

 

 

เป็นโอกาสดีได้ร่วมทริปกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร ชมโลหะปราสาทที่สวยงามแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย พร้อมเพลินใจไปกับสาระและความสนุกในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยคุณหทัยรัตน์ ยุภาศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมสำหรับคณะชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) และกลุ่ม Media & Blogger 8 Thailand เยี่ยมชมวัดราชนัดดารามวรวิหารและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

            วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือ "วัดราชนัดดา" ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นพลับพลารับแขกเมือง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้กับวัดเทพธิดาราม ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 ตรงกับปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บนสวนผลไม้เก่าเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างโลหะปราสาท แทนการสร้างเจดีย์ นับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย โดยสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ

       

 

ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้ สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดดารามนี้ก็ยังเป็นแบบไทย พระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดงาม ภายในประดิษฐานพระประธานพระนามว่า "พระเสฏฐตมมุนี" ส่วนพระวิหารก็เป็นศิลปะแบบไทยเช่นกัน ภายในมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นประธาน พระนามว่า "พระพุทธชุติธรรมนราสพ"

แต่เดิมโลหะปราสาทไม่ได้ตั้งเด่นเป็นสง่าเมื่อผ่านมาทางถนนราชดำเนินเหมือนในปัจจุบัน เพราะมีการก่อสร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย หัวมุมถนนราชดำเนิน ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกของไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2532 จึงได้มีการรื้อศาลาเฉลิมไทย เพื่อเปิดมุมมองทางเข้าเกาะรัตนโกสินทร์จากสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ก่อสร้างเป็น ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ พื้นที่โดยรอบเป็นลานกว้าง จัดสร้างพลับพลาที่ประทับ เพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ซึ่งต่อมาคือ รัชกาลที่ 3 และสร้างเสร็จในรัชกาลปัจจุบัน

            สำหรับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีนโยบายดำเนินงานภารกิจต่างๆเพื่อสังคม ทั้งในด้านการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และด้านการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยมีโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถาน รวมจำนวน 48 แห่ง และศาสนสถานที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 12 แห่ง ศาสนาสถานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 33 แห่ง และศาสนสถานที่กำลังดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำแผนการบูรณปฏิสังขรณ์ จำนวน 3 แห่ง ในด้านการดูแลรักษาศาสนสถานได้ดำเนินการเพิ่มเติมและพัฒนางานระบบต่างๆที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนสถานให้ยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้เสมอ

       

 

            ในส่วนของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ก่อตั้งอาคารหลังนี้ขึ้น เพื่อเป็นเสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม ในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

         

        ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะไปเที่ยวชมยังสถานที่จริง

          

 

            โดยอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning)

        

          โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 9 ห้องจัดแสดง ได้แก่1 ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ 2ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม 3 ห้องเรืองนามหรสพศิลป์ 4 ห้องลือระบิลพระราชพิธี 5 ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม 6 ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน 7 ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง 8 ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย 9 ห้องดวงใจปวงประชาเวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.รอบเข้าชม มีรอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น. จำนวนทั้งสิ้น 22 รอบต่อวัน

       

         ทั้งวัดราชนัดดาและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์อยู่ติดกันเลยค่ะ ไปเที่ยวได้สะดวกมาก ลองไปชมกันนะคะ

ติดตามเรื่องราวการเดินทางที่ Facebook/Travelista

 

 
Create Date : 30 ตุลาคม 2558
Last Update : 30 ตุลาคม 2558 9:22:14 น.
Counter : 2451 Pageviews.

1 comments
เชียงใหม่วัดสวย : วัดผาลาด - วัดเจ็ดลิน - วัดพันเตา mariabamboo
(17 มิ.ย. 2562 19:26:31 น.)
No. 792 แม่ค้าเจอปล้น อย่าไปทางนั้นเลยคุณ.. ไวน์กับสายน้ำ
(14 มิ.ย. 2562 05:17:45 น.)
◇5 ร้านอาหารอร่อย-บรรยากาศดี ลพบุรี◆ (5 Best Restaurants @ Lopburi) Tui Laksi
(13 มิ.ย. 2562 04:49:08 น.)
Pattaya Modus โรงแรมริมทะเลพัทยา ในราคาเอื้อมถึงได้ Rinsa Yoyolive
(11 มิ.ย. 2562 21:51:43 น.)
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา:2:35:46 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด