9 เมืองเล็กน่ารักต้องห้ามพลาด

 

กลุ่มมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ 8 ไทยแลนด์ การรวมตัวของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 8 คน จัดอันดับ 9 เมืองเล็กน่ารักต้องห้ามพลาดในปี 2559 ดังนี้

 

 

1 เมืองน่าน จ.น่าน

 

น่านติดอันดับทางการท่องเที่ยวมานานแล้ว และยิ่งโด่งดังเมื่อได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) น่านมีแหล่งให้ท่องเที่ยวและศึกษามากมายไม่รู้จบ โดยเฉพาะในตัวเมืองน่านทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ ดังที่สุดต้องภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักบันลือโลก ที่วัดภูมินทร์ ปจจุบันยังได้รับการอนุรักษ์และเป็นเขตพัฒนาเมืองเก่าน่าน

 

2 เมืองเก่าริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี

 

ไม่ไปไม่ได้แล้ว ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า ที่พักอาศัยและร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถวโบราณ มีลวดลายไม้จำหลักงดงาม อยู่ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคาร ซึ่งจะพบรูปแบบเรือนขนมปังขิงปะปนอยู่ด้วย เพราะชาวจันทบุรีได้รับอิทธิพลจากการ ติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศเมื่อสมัย ร. 5 และมีโบสถ์คริสต์เก่าที่น่าไปเยือน

 

3 เมืองปาน จ.ลำปาง

 

ชุมชนเล็กๆเงียบสงบ ทางทิศเหนือของเขลางค์นคร เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหาร มีทุ่งนาขนาดใหญ่เรียกว่า "ทุ่งสามหมวก" หรือ "ทุ่งสามโค้ง" ความสมบูรณ์ของทุ่งสามโค้งสามารถใช้เลี้ยงราษฎรได้อย่างเพียงพอ จนเป็นที่หมายของเมืองอื่น ๆ เช่น พม่าและเงี้ยวมาตั้งแต่โบราณ เพื่อต้องการยึกครองเพื่อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหาร ปัจจุบันมีจุดเด่นคือแหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง

4 ไชยา พุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี

 

มีความเจริญทางการค้ามาตั้งแต่อดีต มีการสำรวจพบซากเรือบริเวณแหลมโพธิ์ แสดงให้เห็นว่าเป็นที่จอดเรือเพื่อการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า กับเมืองโบราณไชยา พุมเรียงยังมีความสมบูรณ์ด้านข้าวปลาอาหาร พื้นที่ในเขตเทศบาลพุมเรียงเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอำเภอไชยา ตั้งอยู่จุดเหนือสุดของอ่าวบ้านดอน บริเวณปากคลองพุมเรียงใหญ่ มีสภาพเป็นที่ดอนจุดกึ่งกลางสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 10 เมตร รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและสร้างศาลาไว้ ซึ่งได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มาจนทุกวันนี้ ชาวบ้าน ในหมู่บ้านมีอาชีพทอผ้าพุมเรียง เป็นผ้าทอยกดิ้นเงิน หรือดิ้นทอง ลวดลายสวยงามมาก

5 ภูซาง จ.พะเยา

 

ประตูสู่หลวงพระบาง ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดน้ำตกอุ่น หวานละมุนน้ำอ้อยสบบง สูงส่งถิ่นพระธาตุ ตลาดชายแดนไทย-ลาว คำขวัญของที่นี่ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งอุทยานแห่งชาติภูซาง พระธาตุภูซาง ด่านชายแดนไทย-ลาว (บ้านฮวก) ส่วนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เช่นผ้าทอมือ กระเป๋าหญ้าแฝก แหนมหนัง เป็นเมืองสงบอีกแห่งของภาคเหนือ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

6 ตึกเก่าริมโขง จ.นครพนม

 

เมืองริมฝั่งโขงอันสงบงดงาม น่าอยู่ อากาศดี ธรรมชาติร่มรื่น ผู้คนมีน้ำใจไมตรี ทำให้“นครพนม” เคยได้รับตำแหน่งแชมป์จังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบ Slow Travel ไม่ควรพลาดที่จะเดินเล่นแบบชิลด์ๆ ชมวิถีชีวิตเรียบง่าย ตึกเก่าริมแม่น้ำโขง มีเลนส์สำหรับขี่จักรยานเลาะไปเรื่อยๆ นั่งชิลล์ ชิลล์ ชมบรรยากาศริมฝั่งโขง และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายริมแม่น้ำโขง ชมอาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลาด ชุมชน ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว

7 เบตง จ.ยะลา

 

เบตง เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ในจังหวัดยะลา เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย ภูมิประเทศของอำเภอเบตงส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงจึงทำให้เบตงมีอากาศดี และมีหมอกตลอดปี ดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”สถานที่ท่องเที่ยวก็มีมากมายทั้ง บ่อน้ำร้อนเบตง น้ำตกอินทรศร อุโมงค์ปิยะมิตร

 

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ชมทะเลหมอกที่เขาไมโครเวฟ น้ำตกละอองรุ้ง น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ป่าบาลา-ฮาลา หรือจะเดินในตัวเมืองเบตง ชมอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ชมหอนาฬิกาเมืองเบตง และตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

8 สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

 

ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่ใครๆก็อยากไปเยือน ด้วยคำขวัญ สะพานไม้ ด่านเจดีย์ นทีสามประสบ มรดกทุ่งใหญ่ ไทยกะเหรี่ยงรามัญ สารพันธรรมชาติ อภิวาทหลวงพ่ออุตตมะ เมืองสังขละชายแดน สุดแคว้นตะวันตก สัมผัสไอหมอกยามเช้า ลมเย็นๆ ชมชาวมอญมาใส่บาตรกันที่กลางสะพาน หรือจะเดินเล่นชิลด์ๆชมแหล่งท่องเที่ยวมากมาย วัดจมน้ำที่เป็นอันซีนไทยแลนด์มาแล้ว

 

 

9 หลังสวน จ.ชุมพร

 

หัวเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแหลมมลายู เคยได้รับการยกฐานะเป็นหัวเมืองจัตวาขึ้นต่อกรุงเทพมหานครโดยตรงในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 มาแล้ว หลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง
แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้และทำประมง อาหารทะเลที่นี่สดๆ ผู้คนน่ารัก มีอัธยาศัย ต้อนรับผู้ที่มาเยือน ด้วยบรรยากาศเมืองปักษ์ใต้แสนสงบและน่าอยู่

 

เรื่อง สาธิตา โสรัสสะ/ภาพ ชาธร โชคภัทระ

 

ติดตามได้ที่ Facebook/Media & Blogger 8 Thailand

 

 
Create Date : 04 มกราคม 2559
Last Update : 4 มกราคม 2559 18:51:58 น.
Counter : 1198 Pageviews.

1 comments
เวียดนามกลาง สนุกกว่าที่คิด .. (วันที่ 2 บานาฮิลล์... Ba Na Hills) nongmalakor
(9 มิ.ย. 2562 15:22:51 น.)
Japan Trip 18 - 25 May 2019 -- วัดคิโยมิซุเดระ สายหมอกและก้อนเมฆ
(8 มิ.ย. 2562 17:55:25 น.)
ปิล็อก จ๊อกกะดิ่น กาญจนบุรี สองวันหนึ่งคืนไปไหนได้บ้าง kumyotha
(8 มิ.ย. 2562 13:07:35 น.)
Oasis Spa : สปาดี ๆ มากี่ทีก็ไม่มีเบื่อ บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน
(6 มิ.ย. 2562 07:53:36 น.)
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 5 มกราคม 2559 เวลา:4:05:54 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด