การทำนายการมาของ นบีมูฮัมหมัด(pbuh)ในคัมภีร์ศาสนาอื่น
หนังสือศาสนามีเป้าหมายเพื่อถูกเผยหรือถูกเขียน ,หลายทศวรรษก่อนการมาของนบีมูฮัมหมัด(s.a.w) เพื่อใหเข้าใจเกี่ยวกับคำทำนายในคัมภีร์ของศาสนาอื่นๆ คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้:-


ในเวลาที่ปรากฏมนุษย์บนโลก - ยุคของอดัม - พระเจ้าได้ใช้ให้มนุษย์ที่ถูกต้องที่สุดในสังคมเป็นศาสดาในยุคนั้น เพื่อแนะนำความจริงและเป้าหมายของเขา เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้คนมีความเสื่อมโทรมทางจิตใจและขาดเป้าหมายในชีวิต
ศาสดาทุกคน - ตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้าย(และมีมากกว่า หมื่นคนในศาสดาเหล่านั้น(pbuaot)) สั่งสอนในสิ่งที่เหมือนกัน กล่าวคือ:-

- "ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระเจ้า - ผู้สร้างและค้ำจุนยูนิเวอสทั้งหมดและสิ่งที่บรรจุในนั้น"
- "ขอจากเขาเท่านั้น และไม่ใช่จากอื่น"
- "เชื่อและทำตามศาสดา(ของยุคนั้น)"
- "ทำดี ละเว้นชั่ว"

และศาสดาทั้งหมดในนี้ได้ทำนายการมาของศาสดาคนสุดท้าย - มูฮัมหมัด(s.a.w) -++ ศาสนาพุทธ ++1)

เนื่องจากการมองข้ามคอนเซปที่แท้จริงของการสอนของพระพุทธเจ้า พุทศาสนิกชนหลายคนเชื่อว่าศาสนาพุทธไม่ได้เชื่อพระเจ้า!!! แต่นักประวัติศาสตร์หลายคนพบหลักฐานในทางตรงกันข้าม - ในการเชื่อพระเจ้าและพระพุทธเจ้าได้อธิบายความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและเขาทำนายการมาของนบีมูฮัมหมัด(s.a.w.) นักปราชญ์ชื่อดัง, อาเธอร์ ลิลี่,บอกว่าสิ่งนี้(เนื้อหาข้างล่างนี้) สลักที่ศิลาจารึก เขตมหาวิหาร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย

... "เชื่อในพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเขาได้สั่งคุณให้ทำ เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งเดียวผู้ที่เพียงพอแล้วต่อการอ้อนวอนและแสดงความนอบน้อมของเจ้า ข้าขอประกาศอย่างเปิดเผยว่าไม่มีทางอื่นนอกจากความศรัทธานี้(ในพระเจ้าองค์เดียว)เพื่อเข้าไปสู้ความสุขในสวรรค์ ดังนั้น โอ้พวกเจ้าทั้งหลาย อดทนเต็มที่เพื่อไปยังเป้าหมายที่สูงสุดนี้"

(Quotation from Book title "India in

Primitive Christianity" - Page 85)


2)

อานนท์ ถามพระพุทธเจ้าว่า : "ใครจะสอนเราเมื่อคุณจากไปแล้ว"
พระพุทธเจ้าตอบ : "ฉันไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนแรกที่มายังโลก ไม่ใช่คนสุดท้าย ในเวลาที่พระพุทธเจ้าจะมาในโลก,ผู้ถูกเคารพ, ผู้ให้แสงสว่างสูงสุด,ชายที่มีความฉลาดในการแนะ นำ,อุปถัมภ์,และเป็นผู้นำที่หาที่เปรียบมิได้, เป็นผู้นำของเทวดาและมนุษย์ เขาจะเผยให้เจ้าซึ่งความจริงเหมือนกับที่ฉันได้สอนเจ้า สาวกของเขาจะมีหลายพัน คนขณะที่จำนวนของฉันคือหลายร้อยคน"
อานนท์ถาม : "แล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเขา?"
พระพุทธเจ้าตอบ : "เขาจะรู้จักว่าเป็น พระศรีอริยเมตไตร(MAITREYA) "

[Gospel of Buddha, Carusp 217]

- ชื่อ"MAITREYA" ในภาษาบาลี แปลว่า "ถูกสรรเสริญ" และนบีมูฮัมหมัด(s.a.w.) ถูกเรียกโดยพระเจ้าในกุรอ่านซึ่งแปลว่า ทั่วโลกสรรเสริญ
- ในเวลาที่นบีมูฮัมหมัดตาย มีสาวก 110,000 คน

3)

พระศรีอาริย์...อุบัติบนโลกแล้วหรือ? จากคมชัดลึก

(แถม)

พุทธทำนาย ถอดความจากศิลาจารึก เขตมหาวิหาร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย

เป็นต้น
+++ ศาสนาคริส +++ในคัมภีร์ไบเบิ้ล ใน"เพลงของโซโลม่อน" 5:16 กล่าวว่า(ในฉบับดั้งเดิมภาษา Hebrew)

... "Hikko Manittadim Vikkulu Mahamadim Zahyudi Vezeur Raai Benute Yafus Halam".

... " คำกล่าวของเขาหวานที่สุด(=การสอนของเขาไพเราะที่สุด) เขาคือ Mahamad เขาเป็นที่รักของฉัน เขาคือเพื่อนของฉัน โอ้ลูกหลานเยรูซาเล็ม ฉันรักเขามาก "

(ไบเบิ้ล 5:16)

- ชาวยิวยังร้องเพลงสวดนี้จนกระทั่งทุกวันนี้(ในภาษา Hebrew) โดยไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขากะลังร้องอะไรอยู่

- ในไบเบิ้ลในภาษาอื่นๆ.. อังกฤษเป็นต้น ข้อความได้ถูกแปลเป็น"He is altogether lovely" - - คำดั้งเดิมคือ Muhamad ได้ถูกเอาออกไปและแทนที่ด้วย "altogether lovely" !!! - - เหตุผลทราบได้จากผู้ที่แปล ...

เป็นต้น++ศาสนาฮินดู++


คัมภีร์ของฮินดู คือ Vedas, Shastras, Puranas ,etc

1)
ในบทหนึ่งของ 'Adarva Veda' - Chapter 1, Verse 10

... " อัลลอห์คือความสมบูรณ์(คำว่า "อัลลอห์" ปรากฏในภาษาสันสกฤตเลย) ยูนิเวอสทั้งหมดเป็นของเขา Mahamat(เช่นกัน, ปรากฏคำนี้ในต้นฉบับ)ผู้ที่สรรเสริญการมีอยู่ของพระเจ้า คือผู้นำสารของเขา โอ้พระเจ้าผู้กระตุ้นยูนิเวอส คือผู้สร้างและผู้ให้คงอยู่ของโลก มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น,ไม่มีอื่น ดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งไม่มีรูปร่างแน่นอน พระเจ้าผู้เผย Adarva Veda นี้ที่บรรจุ"On Herim" สร้างมนุษย์, วัวควาย และทุกสิ่ง อ้อนวอนหนึ่งเดียวเท่านั้น มูฮัมหมัดผู้จะทำลายความชั่วร้ายด้วยการสวดอ้อนวอน"On Reem" คือผู้ส่งสารของพระเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้าซึ่งอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน "

(Allobanished 1:10)

2)
- คัมภีร์"BHAVISHA PURANA" ในประโยคนี้(Parvam:3 Part 3, chapter3; verse 5-8) ชื่อ "มูฮัมหมัด" ถูกกล่าวถึงโดยตรงว่า "Mhaamat" ในตอนต้นของประโยคที่สอง ซึ่งเป็นคำทำนายถึงนบีมูฮัมหมัด(s.a.w.)ที่ชัดเจน


... " คนต่างเชื้อชาติจะเป็นคนสอนของศาสนาใหม่ ด้วยการช่วยเหลือของเพื่อนๆเขา ชื่อเขาคือ "Mahaamat" พระเจ้าแผ่นดินของดินแดนนี้จะนับถือการสอนของเขา;และ สรรเสริญเขา ชำระเขา(พระเจ้าแผ่นดิน มั้ง :แค)เองด้วยแม่น้ำคงคาและ Panjagouyam,เขา(พระเจ้าแผ่นดิน มั้ง :แค))จะกล่าวว่า "ฉันจะทำตามเจ้าด้วยใจจริง" เขา(มูฮัมหมัด)จะล้างบาปทั้งหมด มาจากแผ่นดินที่แห้งแล้ง(ทะเลทราย), เขาจะได้รับความเคารพมาก เขาจะสู้กับความชั่วร้าย เขาจะรวมนักรบเพื่อเป้าหมายนี้ เขาจะให้การปกป้องแม้แต่ศัตรู "

(Parvam:3 Part 3, chapter3; verse 5-8)

- "พระเจ้าแผ่นดินของดินแดนนี้" ได้เคารพการสอนของ Mahaamat - หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินอินเดียตอนใต้ชื่อว่า เชอรามาน ผู้ที่ทำการค้ากับอาหรับและภายหลังกลายเป็นมุสลิมในยุคที่นบีมูฮัมหมัด(s.a.w.)มีชีวิตอยู่


3)
... " โอ้ มนุษย์,ฟังความเชื่อที่สมบูรณ์: ชายซึ่งจะเป็นที่สรรเสริญทั้งหลาย,จะเกิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์ พวกเราจะให้เขาเป็นที่หนีภัยต่อศัตรูหกพันเก้าสิบ เขาและเพื่อนเขาจะมาโดยอูฐ20ตัว ฝุ่นที่ถูกอูฐพวกนี้เหยียบย่ำจะมากจนปกคลุมไปทั่วแนวนอน เขาจะให้ทอง ม้า และ วัวเป็นของขวัญ "

คัมภีร์ "Adarva Veda" Episode (Kandam) 20, Chapter (Sutra) 127 Verse (Mantra)


- "ชายซึ่งจะเป็นที่สรรเสริญ" หมายถึง นบีมูฮัมหมัด(s.a.w.) ความหมายของคำว่า "มูฮัมหมัด"ในภาษาอาหรับแปลว่า "เป็นที่สรรเสริญ"

- ไม่ทราบแน่ชัดว่าศัตรูของมูฮัมหมัดในเวลานั้นมีเท่าไหร่แต่ถูกระบุว่ามีเป็นพัน

- เมื่อเขาอพยพจากมักกะไปมะดีนะฮ์ เขาไปโดยอูฐ

- ไม่ว่าทอง, ม้า และ วัวควายซึ่งนบีได้มา เขาจะแจกเป็นของขวัญให้คนจนและผู้ที่มีความต้องการ

เป็นต้น


ปล. เราเป็นแค่คนแจ้งข่าวดี เท่านั้น
อ้างอิง

//www.geocities.com/islamicmiracles/prophet_in_various_scriptures.htm

//www.geocities.com/islamimiracles6/prophet_in_buddhist_scriptures.htm

//www.islamawareness.net/Buddhism/buddhist.htmlCreate Date : 01 ตุลาคม 2550
Last Update : 1 ตุลาคม 2550 18:18:19 น.
Counter : 797 Pageviews.

12 comments
สรุปจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก (ทฤษฎีพัฒนาการของเด็ก) นายแว่นขยันเที่ยว
(15 ก.ย. 2565 18:22:56 น.)
สรุปเรื่อง Tense ทั้ง 12 วิชาภาษาอังกฤษ Part 3 นายแว่นขยันเที่ยว
(7 ก.ย. 2565 00:12:28 น.)
ไม่เป็นไร 没事的。 toor36
(3 ก.ย. 2565 13:00:34 น.)
กิจกรรมนอกสถานที่ 3 ที่ 3 แห่ง กิ่งฟ้า
(2 ก.ย. 2565 23:48:38 น.)
  
ขอความสันติจงมีแด่ท่านค่ะ

ตอบให้แล้วนะคะเรื่อง การละหมาด ตะรอเวียะฮฺ
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=narok&date=26-09-2006&group=5&gblog=12
โดย: นะ(รก) วันที่: 1 ตุลาคม 2550 เวลา:18:33:48 น.
  
อัสสลามุอลัยกุม
มาเยี่ยมน้องสาวคนใหม่ค่ะ
โดย: Aisha วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:6:02:12 น.
  
สวัสดีค่ะ แวะมาเยี่ยมบล็อคค่ะ ขออนุญาติ Add ชื่อไว้ในบล็อคของเราน่ะ
โดย: orn (orn_is ) วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:13:19:05 น.
  

อัสลามมุอะลัยกุม

จะแวะมาอ่านบ่อย ๆ นะคะ ยินดีที่รู้จัก ^^
โดย: ลมหนาวกับดาวเดือน วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:14:27:35 น.
  
ขอถามหน่อยได้ไหมค่ (ไม่ให้ถามก็จะถาม อิอิ) ทำไมคุณสเนโก้ ถึงได้เข้ารับอิสลามล่ะ แล้วบอกกับทางบ้านยังไงหรอ แล้วทางบ้านว่ายังไงบ้างอ่ะค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
โดย: orn (orn_is ) วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:20:51:02 น.
  
ไม่ได้เข้าอิสลามเพราะแฟนค่ะ

กาลครั้งหนึ่ง ตอน ม.ปลาย เพื่อนสนิทเราเค้าเข้ารับ เพราะว่า เค้ากล่าว กลิมะ(ปฏิญาณภาษาอาหรับว่า "ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก อัลลอห์ และ นบีมูฮัมหมักเป็นรอซูลและบ่าวของพระองค์") ในฝัน โดยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน เลยไปถามเพื่อนที่เป็ฯมุสลิม ถึงได้รู้ แล้วเค้าก็ศึกษา จนศรัทธา


.. แล้วมันก็มากลอกหูเรา เราก็ไม่สนใจ พอเราเข้ามหาลัย เราก็ จะรู้สึกว่า อยากได้อะไร มีปัญหาอะไร ก็ลองปรึกษาพระเจ้า ศึกษากุรอ่าน+วิทยาศาสตร์ควบคู่กัน 4 ปี เลยศรัทธาค่ะ ศรัทธาว่ามีพระเจ้าจริง
โดย: สเนโก้ วันที่: 8 ตุลาคม 2550 เวลา:10:10:01 น.
  
โอ๊ยเจ๋งจริงๆ ฟังเรื่องมุสลิมเข้าใหม่ แล้วชอบจริงๆเลย ยินดีต้อนรับครับ ดีใจด้วยครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับ
โดย: fowleres วันที่: 9 ตุลาคม 2550 เวลา:16:04:13 น.
  
อีกอย่างนึงครับ ชอบเนื้อหาที่เอามาลงครับน่าสนใจมาก
โดย: fowleres วันที่: 9 ตุลาคม 2550 เวลา:16:08:03 น.
  
สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ Bloggang เพื่อเป็นการฉลองสมาชิกใหม่ ผมขอเชิญแวะเข้ามาดื่ม maribu cocktail ได้ที่ blog นะครับ(เป็น blog ที่น่าสนใจมากครับ ถ้าไม่ว่าอะไรผมขอ add blog ไว้นะครับ)
โดย: veerar วันที่: 14 ตุลาคม 2550 เวลา:19:49:08 น.
  
ขอบคุณที่ add blog และแวะเข้ามาดื่ม cocktail ครับ ผมขอให้มีความสุขเมื่อดื่ม maribu cocktail นะครับ(สุขสันต์วัน หะลีรายอร์ ครับ ถ้าสะกดหรือเรียกผิด โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับ)
โดย: veerar วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:0:54:51 น.
  
โดย: MONROVIA วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:23:11:52 น.
  
แวะมาเยี่ยมนะคะ อ๋อ ถือศีลนี่เองถึงไม่ดื่มแอลกอฮอล์

อิอิ
โดย: thaispicy วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:22:40:20 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Takecare.BlogGang.com

สเนโก้
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]