บันทึกที่ 6...จากโจ๊กสมเพชร...ถึงพิซซ่าถนนคนเดิน


สวัสดีค่ะเพื่อนๆ
เพื่อนๆที่เคยติดตามเที่ยวเชียงใหม่กับ จขบ. มา 5 ตอน จะเห็นว่า จขบ. หยุดเขียนไป
 หลังจากแทรกเขียนบล๊อกเที่ยวงานวัดไทย-ญี่ปุ่น ที่สยามฯ จากนั้นก็ต่อด้วยเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก และตรุษจีน
ผ่านไปหลายบล๊อกก็ยังไม่ได้กลับไปเที่ยวเชียงใหม่กันอีกเลยนะคะอากาศที่กรุงเทพฯช่วงเช้าสองสามวันมานี้จะเย็นๆอยู่บ้าง ทำให้นึกถึงบรรยากาศที่เชียงใหม่ขึ้นมาค่ะ
จึงขอย้อนเที่ยวเชียงใหม่ในบล๊อกนี้นะคะออกจากบ้านแต่เช้าไปหาอาหารร้อนๆทานก่อนเที่ยวค่ะ ...
ร้านที่จะไปนั้นอยู่คู่เชียงใหม่มานานกว่า 30 ปี ชื่อร้าน "โจ๊กสมเพชร" ตั้งอยู่ที่คูเมืองด้านใน
เลยแจ่งศรีภูมิมาประมาณ 500 เมตร อยู่ปากซอยทางเข้าไปวัดเชียงมั่น ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่


หากใครที่ชื่นชอบเมนูโจ๊กต้องมาทานที่นี่เพราะที่นี่มี โจ๊ก สูตรพิเศษของทางร้านรสชาติอร่อย
นอกจากโจ๊กที่อร่อยแล้วยังมีเมนูอาหารจานเดียวเช่น ข้าวไก่อบ ข้าวปลาอบ ข้าวหมกปลา
ข้าวไก่ทอดราดซอสกระ-เพรากรอบ และอื่นๆ

หลังจากอิ่มท้องแล้ว จขบ.ตั้งใจแวะวัดพระหฤทัยก่อนไปสถานที่อื่นค่ะ

อาสนวิหารพระหฤทัย หรือ วัดพระหฤทัย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันตก
 ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2474 โดยบาทหลวงจอร์จ มีราแบล และพระสงฆ์ชาวไทยชื่อคุณพ่อนิโคลัส
ที่ร่วมกันสร้างวัดน้อยขึ้นหลังหนึ่งเป็นเรือนไม้หลังย่อม ด้วยความช่วยเหลือของชาวคริสต์ในท้องถิ่น
 เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวคริสต์ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ
 โดยในปีถัดมานั้นพระสังฆราชเรอเนแปร์โรส หัวหน้าคณะบาทหลวง
 ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเรียกว่า “โรงเรียนพระหฤทัย”
 โดยมีบาทหลวงมีราแบลเป็นผู้จัดการและครูใหญ่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 มีการสถาปนาสังฆมณฑลเขียงใหม่ขึ้น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบน
 คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
 วัดพระหฤทัยจึงเป็นศูนย์กลางแห่งสังฆมณฑลในภูมิภาคนี้

 และมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่แทนหลังเดิมที่คับแคบลง เพื่อให้สามารถรองรับสัตบุรุษจำนวนมาก
ที่มารวมตัวกันเพื่อประกอบศาสนกิจต่างๆ ได้อย่างสะดวกขึ้น โดยวัดหลังที่สองนั้นเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูน
 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2507
ปัจจุบันสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เติบโตมากขึ้น อาคารโบสถ์หลังที่เห็นในปัจจุบันนั้นถือเป็นโบสถ์หลังที่ 3
 ที่ได้บูรณะปรับปรุงจากโครงสร้างของโบสถ์หลังที่ 2 ที่ชำรุดทรุดโทรมลงเพราะกาลเวลา
 การบูรณะนั้นเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2542

อาคารโบสถ์หลังใหม่นั้น มีขนาดใหญ่และสามารถรองรับผู้ที่มาประกอบศาสนกิจได้ถึง 600 คน
 สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่สวยงามแบบยุโรป ซึ่งต่อเติมบนโครงสร้างของโบสถ์หลังเดิม
โดยมีบาทหลวงขาวอิตาลีเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างในครั้งนั้น ด้วยรูปแบบการตกแต่งที่สวยงามอย่างร่วมสมัย
 อาคารทรงเหลี่ยมหลังคาจั่ว มียอดโดมสูงแบบสมัยใหม่ประดับไม้กางเขน ภายในประกอบด้วยรูปวาดและประดับกระจกสี
เป็นเรื่องราวที่มาจากพระคัมภีร์ บานประตูไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงาม
 ถือได้ว่าอาสนวิหารพระหฤทัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่งของชาวคาทอลิกในภูมิภาคนี้
 ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ควบคู่กับประวัติการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ทางภาคเหนือสถานที่ตั้ง : ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทางเข้าวัดฯ

หนึ่งในภาพเขียนประดับผนัง

ป้ายไม้แกะสลักติดกับต้นไม้ในบริเวณวัดฯ

หลังจากกราบคุณยายของ จขบ. ที่สุสานในวัดแล้ว แวะชมอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กันต่อค่ะ


จขบ.เคยพาเพื่อนๆชมประติมากรรมดอกไม้มาครั้งหนึ่ง
หนึ่งในประติมากรรมที่จัดแสดงก็คืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ดังภาพค่ะ

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้า อยู่ด้านหน้าศาลากลางหลังเก่าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่
 อนุสาวรีย์สามกษัตริย์แห่งนี้ หากหันหน้าเข้าหาอนุสาวรีย์จะพบว่า องค์กลาง คือ พญามังราย องค์ขวาคือ พญาร่วง
ส่วนองค์ซ้ายคือ พญางำเมือง กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างอาณาจักรล้านนา
 และนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากว่า 700 ปี

บริเวณอนุสาวรย์สามกษัตริย์ยังเป็นที่ตั้งของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ประตูทางออกหอศิลปวัฒนธรรมฯ (ตั้งใจถ่ายภาพเห็ดที่เกาะประตูค่ะ)

ข้ามถนนไปวัดอินทขีลสะดือเมืองค่ะ


วัดอินทขีล หรือวัดสะดือเมือง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงต้นของประวัติศาสตร์ล้านนา
 ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบด้วยโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม
ตามพงศวดารโยนกและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า
บริเวณที่สร้า่งเจดีย์แปดเหลี่ยม 
เคยเป็นสถานที่พญามังรายต้องอัสนีบาตสวรรคต
ต่อมาพญาไชยสงคราม พระราชโอรสได้สร้างเจดีย์บรรจุพระอัฐิไว้


จากรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์ที่ปรากฏอยู่ในบริเวณศาลากลางหลังเก่า
 เป็นเจดีย์ทรงกลมผสมเรือนธาตุแปดเหลี่ยม องค์ระฆังคว่ำซึ่งนิยมกันมากในสมัยหริภุญไชย
 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19
เจดีย์แปดเหลี่ยม

วัดอินทขีล
นอกจากจะเป็นที่ตั้งของวัดแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ

เณรน้อยแต่งสวนข้างพิพิธภัณฑ์ฯ

อาคารใหม่ของวัดกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
มีภาพเขียนวางจำหน่ายด้วยค่ะ

ประตูที่ยังสร้างไม่เสร็จ

เดินเล่นมาพักหนึ่ง ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วค่ะ
มาเที่ยวย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้ว จะพลาดข้าวมันไก่ชื่อดังไปไม่ได้ค่ะเพื่อนๆ 
ร้านข้าวมันไก่มีให้เลือกหลายร้าน จขบ.เลือกร้าน "เกียรติโอชา" ซึ่งอยู่คู่เชียงใหม่มานานหลายสิบปีเช่นกันค่ะ

หมูสะเต๊ะก็อร่อย

ออกจากร้านข้าวมันไก่ก็แวะดูหนังสือในร้านสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์
แล้วกลับไปพักผ่อนที่้บ้านรอเวลาค่ำเพื่อออกมาเดินเล่นบนถนนคนเดินค่ะในวันอาทิตย์จะเป็นถนนคนเดินบริเวณประตูท่าแพ เดินได้ตลอดถึงหน้าวัดพระสิงห์
หากเป็นวันเสาร์จะจัดบริเวณถนนวัวลายค่ะ
ข้อมูลเกี่ยวกับถนนคนเดินสามารถชมได้ที่ //www.guidechiangmai.net
จขบ. ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปค่ะ เน้นเดินเล่นชมสินค้าแฮนด์เมดไปเรื่อยๆ
แวะดูพ่อค้าขายสายไหมกำลังทำสายไหมให้ลูกค้า

เดินอีกสักพัก พบนักดนตรีโฟล์คซองคำเมืองคนหนึ่งค่ะคืนก่อนหน้านี้ จขบ.ฟังวิทยุที่บ้านเป็นการถ่ายทอดการแสดงสดจากเวทีในงานอะไรสักแห่งในเชียงใหม่
ขณะฟังมีเสียงเกริ่นก่อนเข้าเพลงของคนคนหนึ่ง จากนั้นคนเกริ่นก็เล่นกีตาร์และร้องเพลงเองค่ะ
พอได้ฟังเสียงเพลงแรก ก็รอฟังเพลงต่อๆไป เพราะรู้สึกว่าเค้าเสียงดีและเล่นกีตาร์เพราะราวกับไม่ได้ร้องสด
 พอคืนนี้มาเิดินถนนคนเดิน ก็พบศิลปินคนนั้นค่ะ...
จขบ.สนใจหยุดดูเค้าแสดง และเห็นมี CD วางจำหน่ายในกล่องกีตาร์ให้ผู้ซื้อเลือกหยิบและจ่ายเงินเอง
เลยตั้งใจอุดหนุน หลังจาก จขบ.จ่ายเงินแล้ว เพลงคำเมืองที่เค้าเล่นก็จบพอดี
จากนั้นเค้าก็เปลี่ยนมาร้องเพลง "เติมใจให้กัน" ให้ฟัง ซึ่งถูกใจค่ะเพราะชอบเพลงนี้อยู่แล้ว
จขบ.หยิบกล้องมาถ่ายวีดีโอไม่ทันตอนต้นเพลง แต่ก็บันทึกได้จนจบเพลง
พอเค้าร้องจบก็หันมาทาง จขบ. แล้วพูดว่าร้องให้คนกรุงเทพฯ... เพื่อนๆลองฟังจากคลิปที่ จขบ. ถ่ายได้นะคะ

เดินร่วมชั่วโมง ได้เวลาแวะเติมพลังยามค่ำที่ร้านอาหารอิตาเลี่ยนบริเวณถนนคนเดินค่ะ

พิซซาถาดนี้พอจะช่วยให้หายหิวได้

ทานเสร็จก็เดินเล่นต่ออีกสักพัก กระทั่งได้เวลากลับบ้าน
พร้อมกับข้าวของกระจุกกระจิกและ CD ของเอกตะเกียงที่ซื้อมาแล้วค่ะ

ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะ แม้จะเป็นบล๊อกเล็กๆ เรื่องราวยังไม่หลากหลาย
แต่ก็ยังได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆที่เข้ามาทักทาย รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณเสมอค่ะขอบคุณคุณป้าเก๋าและคุณพีชสำหรับของแต่งบล๊อกค่ะ
Create Date : 29 มกราคม 2555
Last Update : 27 ตุลาคม 2555 18:30:58 น.
Counter : 5749 Pageviews.

52 comments
::28::ล อ ย ท ะ เ ล ผีเสื้อยิปซี
(12 พ.ย. 2562 17:27:23 น.)
No. 830 ชื่อแปลก จากพิดโลก สุรินทร์ อุบล (ตะพาบ) ไวน์กับสายน้ำ
(11 พ.ย. 2562 05:02:11 น.)
ห้องสมุด + ยืม = เด็กไม่สำคัญ ลำเนา
(11 พ.ย. 2562 04:49:47 น.)
มวลดอกไม้ในความทรงจำ: ผักก้านก่อง/ดาวกระจายกินใบ, พู่กันทอง, ลัดดาวัลย์/ลดาวัลย์ ภาวิดา คนบ้านป่า
(7 พ.ย. 2562 06:55:41 น.)
  
แวะส่งความสุขวันหยุดค่ะคุณต๋า
อ๊ะ ... จะได้เจิมไหมคะเนี่ย ...

น่าสนใจมากเลยค่ะทริปนี้ แต่พรุ่งนี้ฟู่จะมาเก็บรายละเอียดนะคะ
วันนี้ต้องไปจัดการตัวเองแล้วค่ะปล. วันหยุดฟู่จะมีธุระตะรอนออนทัวร์ข้างนอกบ้าน จึงมีเวลาแวะมาส่งความสุขนิดเดียว
ข อ อ ภั ย น ะ ค ะ
โดย: PhueJa วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:10:54:56 น.
  
ตามน้องต๋ามาเที่ยวเชียงใหม่ต่อจ้ะ
น้องต๋า เป็นคาทอลิคเหรอ พี่ก็เหมือนกันจ้ะ
โดย: kapeak วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:12:12:10 น.
  
มาเยี่ยมเยียนจ้า..

เปิดบล๊อกมาก็ร้องว๊าว... หัวบล๊อกหวานมากมาย อิอิ..
วันนี้พาเที่ยวเชียงใหม่เหรอคะ เมื่อก่อนพี่ไปทุกเดือนเลยค่ะ
แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปนานมาแล้วค่ะ
เดาว่าน้องต๋าเป็นคาทอลิกใช่ป่าวคะ วัดนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่สะใภ้พี่ค่ะเราอยู่ที่ช้างเผือกจ้ะ
บล๊อกนี้ครบเลยนะคะ ทั้งพากินพาเที่ยว ก็เลยจัดโหวตท่องเที่ยวไปให้แล้วนะคะ
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog

โดย: เนินน้ำ วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:12:17:22 น.
  
สวัสดีค่ะคุณต๋า ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ โห..นักร้องร้องเพลงเพราะ เสียงดีจริงๆค่ะคุณต๋า มีมอบเพลงให้คน กทม.ด้วยเน้อ อิอิ งานนี้คุณต๋าเคลิ้มมั๊ยเนี่ย อิอิ
ร้านโจ๊กสมเพชรกิ่งเคยไปทานแล้วค่ะ ตอนนั้นไปอบรมที่เชียงใหม่ก็ไปทานกันกับเพื่อนๆตอนเช้า อร่อยมากค่ะ บ้านคุณป้ากิ่งอยู่แถวศรีภูมิค่ะ
แต่กิ่งไม่ค่อยได้ไปแวะเยี่ยมท่านเท่าไร ปีใหม่สงกรานต์ก็ไปรดน้ำดำหัวปีละครั้งเท่านั้น เพราะเวลาไม่ค่อยว่างน่ะค่ะ

เมื่อก่อนเคยไปทานอาหารที่บริวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ แต่จำชื่อไม่ได้แล้วค่ะ อร่อยมาก เชียงใหม่ร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากเลยค่ะ

มีความสุขยามพักผ่อนตอนบ่ายนะคะ
More Good Afternoon Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:13:56:14 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ ชอบประโยคที่ว่า ความรักไม่โอ้อวดตัวเองมากค่ะ
แต่พอเดินมาถึงหมูสแต๊ะ ข้าวมันไก่ เดินต่อไม่ไหวแล้วค่ะ ขอไปหาอะไรทานก่อนนะคะ มื้อเช้าค่ะ ตอนบ่าย

มีความสุขวันหยุดนะคะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:14:18:12 น.
  
ว้าว..ตามมาแอ่วด้วยคนจ๊ะ
โดย: Calla Lily วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:15:14:13 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ

น่าไปเที่ยวเชียงใหม่มาก

ไม่ได้ไป นานนนนนนนนนนมาก

เคยไปเมื่อตอนวัยรุ่น ตอนนี้รุ่น... (แก่แล้ว)

ยังไม่ได้ไปอีกเลยค่ะ

อยากไปมาก สามีไม่พาไปอ่ะ

โดย: ตาโตสุดสวย วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:18:57:48 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ต๋า
แวะมาทักทาย
ตามไปเที่ยวด้วยค่ะ จะพาแม่ไปไหว้พระบ้าง วัดสวยๆทั้งนั้น
vote หมวด travel


โดย: pantawan วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:20:38:52 น.
  
ได้เที่ยวเมืองเชียงใหม่อย่างละเอียดเลยค่ะ
พี่ไปมาตอนปีใหม่ แต่เก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้
แต่ก็สนุกไปอีกแบบ เพราะพาคุณแม่ไปเที่ยว
รออ่านต่อนะคะ
โดย: kimmy (kimmybangkok ) วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:21:30:29 น.
  
มาตามพี่ต๋าไปเที่ยวเมืองเหนือ....

ไปหม่ำหมูสะเต๊ะด้วนคนนะคะ

มีเค้กวันเกิดมาฝากจ้าขอบคุณมากนะคะที่มาอวยพรวันเกิดให้ปอมวันนี้...

มีตุ๊กตามาฝากด้วยจ้าฝันดีนะคะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:22:43:36 น.
  
ไปเที่ยวด้วยคนค่ะพี่ต่า
เห็นข้าวมันไก่ก็อยากกิน
หมูสะเต๊ะก็อยากกิน
นี่มองแต่ของกินนี่นา 5555
โดย: Close To Heaven วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:23:10:56 น.
  
มาส่งน้องต๋าเข้านอนค่ะ
วันที่ 3 พี่ก็จะขึ้นไปเชียงใหม่ พัก 2 คืนแล้วก็จะขึ้นไปเชียงรายต่อค่ะ
สัปดาห์คงจะไม่ค่อยได้ตอบเม้นท์เท่าไหร่ แต่คงจะหาเวลาเข้าบล๊อกช่วงกลางคืนได้นิดหน่อยค่ะ

คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:23:49:03 น.
  
ตามมาพี่ต๋ามาเที่ยวเชียงใหม่ต่อค่ะ
อยากลองชิมโจ๊กสมเพชรดูบ้างจัง ท่าทางอร่อย รสกลมกล่อม ^.^

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ที่มีชื่อเสียงทั้ง 3 ท่าน
พญามังราย พญาร่วง พญางำเมือง คนสำคัญของอาณาจักรล้านนาทั้งนั้นเลย

วัดอินทขีล ลวดลายหลังคา ประตูอุโบสถ สวยงาม

ปิดท้ายด้วยอาหารอร่อย ข้าวมันไก่ หมูสะเต๊ะ
เห็นแล้วอยากกลับไปทานที่เมืองไทยจัง

ก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสได้เข้ามาทักทาย เอิงไม่อยู่บ้านนะค่ะ
(หนีไปเที่ยวอีกแล้ว) เดินทางติดตามคุณสามีไปเมืองใกล้ๆ
พี่ต๋าสบายดีรึป่าว ช่วงนี้อากาศในบ้านเราเริ่มร้อนรึยังคะ

เอาภาพจากทริปของเอิงมาฝากค่ะ


โดย: diamondsky วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:3:45:41 น.
  
แวะมาเที่ยวด้วยค่ะ น่าไปเที่ยวจัง อาหารก็น่ากิน

ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวย ๆ ที่นำไปฝากนะคะ
มีความสุขในวันทำงานค่ะ
โดย: ALDI วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:6:17:02 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณต๋า
ดีจัง ที่พามาเที่ยวเชียงใหม่
เชื่อมั๊ยคะ ยังไม่เคยมาเชียงใหม่เลยซักครั้ง
เฉียดไป เฉียดมาอยู่นั่น แปลกจริงๆ

เห็ว่า เดี๋ยวนี้เชียงใหม่ อากาศค่อนข้างร้อน
จริงหรือเปล่าคะ ถ้าเป็นอย่างงั้น แย่เลยนะ
ตอนนี้อากาศเปลี่ยนไปทั่ว
ตอนนี้ฝนกำลังตกที่บ้านด้วยค่ะ
ตกแต่เช้ามืดเลย คุณต๋ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
เทคแคร์ค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:7:45:28 น.
  
เปิดมาก็พบหัวบล็อคอินเทรนด์เลยนะน้องต๋า ไวจริงๆ
โดย: deco_mom วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:15:12:40 น.
  
สวัสดีค่ะคุณต๋า
วันนี้มีเวลาว่างมากหน่อย
แอบให้คุณต๋าจูงมือพาไปตามรายทางที่คุ้นเคย ...
แต่ที่ผ่านๆ ตา และผ่านมา ไม่เห็นจะสวยงามน่ามองอย่างคุณต๋าจูงมือชมอยู่อย่างนี้นี่นา
สวยงามและน่าประทับใจจริงๆ ค่ะ
หิวแล้ว ... ไปหาไรอร่อยๆ กินก่อนน๊ะเมื่อวานฟู่เหนื่อยมากค่ะคุณต๋า ขับรถ และ เดินๆๆๆๆๆ
ดีหน่อยได้แวะร้านหนังสือพักผ่อนก่อนเข้าบ้าน แต่ก็ไม่ได้ซื้อ
(ห้ามใจตัวเองอย่างมาก.. เพราะว่า ที่บ้านมี 3 เล่ม เป็นอย่างน้อยที่เปิดไม่เกินไปกว่าหน้าคำนำค่ะ)
โดย: PhueJa วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:15:33:33 น.
  
บล๊อกคุณต๋าวันนี้วิ้งๆๆๆสวยจังค่ะ แปลกไปอีกแบบ
.............

................

ขอตามไปเที่ยวด้วยคนได้ป่าวคะ...ไม่ได้ไปเยือนเชียงใหม่หลายปีแล้วค่ะ....บรรยากาศน่าเที่ยว อาหารก็น่าทานค่ะ อยากกินข้าวมันไก่ด้วย แหะแหะ

มีดอกไม้มาฝากค่ะ


โดย: somjaidean100 วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:19:03:25 น.
  
นิทานก่อนนอน....เรื่องทำให้เกลียด

ในอดีตมีดาบสสองพี่น้อง บำเพ็ญเพียรอยู่ริมแม่น้ำคงคา
วันหนึ่งพญานาคได้ขึ้นมาจากบาดาลตรงเข้ากอดดาบส
ผู้น้องด้วยความรักใคร่ ทำเช่นนี้อยู่ทุกวัน จนดาบสเกิด
ความกลัว ดาบสผู้พี่จึงแนะนำวิธีที่ไม่จะทำให้พญานาค
เกลียดและจะไม่มาหาอีก…

พอพญานาคมาเขาก็เอ่ยปากขอมณีที่ผูกคอพญานาคอยู่
พญานาคกล่าวว่านี่คือของหวงแห่งเรา เราอยู่ดีมีสุขเพราะ
แก้วนี้ ดาบสก็บอกว่าเราก็อยากมีสุขเช่นท่าน ขอเราเถอะ
ทำเช่นนี้หลายๆครั้ง พญานาคเกิดความรำคาญจึงเริ่ม
เกลียดชังดาบสนั้นจึงไม่ยอมมาหาอีก...ดาบสจึงบำเพ็ญ
เพียรอย่างสงบ

คติสอนให้รู้ว่าการทำให้คนเกลียดไม่ยากเลยเพียงพยายาม
ขอในสิ่งที่เขารักและห่วงแหนบ่อยๆเขาก็จะเกลียดเอง......

ในทางตรงกันข้ามหากต้องการให้ใครรัก ก็จงอย่าทำเช่นนั้น
จงหาสิ่งที่เขารักให้เขา....เราก็จะเป็นที่รัก ในไม่ช้า

ฝันดีราตรีสวัสดิ์...
โดย: พันคม วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:19:44:13 น.
  
ตามมาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยคนค่ะ
ได้ชมภาพสวย ๆ แล้วยังได้อิ่มท้อง
ด้วยดีจังเลยค่ะน้องต๋า
โดย: AppleWi วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:20:20:21 น.
  More Wild Flowers Comments


สวัสดียามค่ำครับคุณน้องต๋า


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:21:12:08 น.
  More Wild Flowers Comments

ฝันดีครับน้องต๋า
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:21:28:15 น.
  
เชื่อว่าอาหารต้องออกมาหน้าตาดีแน่นอนค่ะน้องต๋า
อันนี้ไม่ได้เยินยอนะคะ แต่ดูจากรูปต่าง ๆ ที่น้องต๋าถ่ายมาลงบล๊อก
ไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยหรืออื่น ๆ น่ะค่ะ

พี่คิดว่ารูปสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะ เพราะเราอัพบล๊อกสนุก ๆ แบ่งปันประสบการณ์ อีกอย่างการถ่ายรูปขณะทำอาหารน่ะถ้าไม่ชินก็ค่อนข้างยาก ต้องใช้ความไวค่ะ หลาย ๆ คนบ่นว่าเจียวกระเทียมทีไรไหม้ตอนถ่ายรูปทุกทีเลยค่ะ

ทำแล้วรสชาดเป็นไงบ้างคะ รอชมรอชิมผ่านภาพถ่ายนะคะน้องต๋า
คืนนี้นอนหลับฝันดีจ้า...
โดย: เนินน้ำ วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:22:59:43 น.
  
@พี่โอ...ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:23:51:42 น.
  
คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆ

โดย: Sweet_pills วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:23:52:37 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ต๋า
ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวนี้พี่ต๋าทำ blog เก่งขึ้นแล้วนะคะ
คืนนี้นอนหลับฝันดีเช่นกันคะ


โดย: pantawan วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:0:32:20 น.
  
ขอบคุณพี่ต๋ามากๆ สำหรับโหวตค่ะ
เมืองฟลอเรนซ์เป็นเมืองเล็ก แต่มีเสน่ห์ไม่ซ้ำใครจริงๆ
อาจเพราะมีงานศิลปะแสดงอยู่เต็มไปหมด รถราไม่เยอะ
เอิงไปช่วงสุดสัปดาห์น่ะค่ะ มีเวลาเดินเที่ยวถ่ายภาพ หนุกหนานๆ

ส่วนที่ รร.ภาษาอิตาเลี่ยนมีสอบเร็วๆ นี้
กำลังขยันอ่านหนังสือ ทำการบ้าน อิอิ อยากสอบได้คะแนนดีๆ กะเค้าหน่อย
คืนนี้นอนหลับฝันดี พักผ่อนเยอะๆ ค่ะ
โดย: diamondsky วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:0:50:31 น.
  
ขอบคุณมากคุณต๋าที่โหวตให้ทุกครั้ง สงสัยจะมีแต่แฟนประจำเท่านั้นที่โหวตให้ ใครไม่รู้จะหาว่าปั่นโหวตหรือเปล่า

คุณต๋าเอารูปเชียงใหม่มาลงน่าสนใจมากเจาะลึก ถ่ายรูปก็สวยด้วย
บางแห่งยายเก๋ายังไม่เคยไปเลย
จะโหวตให้คุณต๋าหมวดไหนดีนะบอกด้วยนะ
โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:1:08:19 น.
  
สวัสดียามดึกค่ะคุณต๋า กิ่งมาซะดึกเลย เผลอหลับไปค่ะ แหะ แหะ ตื่นมาอีกที เที่ยงคืนแล้ว รีบไปตอบเม้นท์เพื่อนๆมาถึงบ้านคุณต๋า ก็จะตี 2 แล้วค่ะ อิอิ

ป่านนี้คุณต๋าคงหลับฝันหวานไปแล้วนะคะ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
More Flower Bouquet Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:1:53:39 น.
  
มาแอบน้ำลายหกแผล๊บๆ กับโจ๊กน่าหม่ำ แล้วก็ เดินต่อไปชมวัดอินทขีล สวยสุดๆไปเลยค่ะ

แล้วก็สุดท้ายฟังเพลง คนร้องเสียงดีมากๆจริงๆด้วยค่ะ
โดย: แม่บ้านครอว์ฟอร์ด วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:5:36:55 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณต๋า
เมื่อคืนฝันดีค่ะ ขอบคุณนะคะแต่เช้านี้อากาศเย็นสดชื่นมากไม่อยากตื่นเลย

ปลื้มที่คุณต๋าชอบร้อยกรองของวลีนะคะ
มีความสุขกับวันท้องฟ้าหม่นครึ้มนะคะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:8:24:57 น.
  
สวัสดีวันสิ้นเดือนค่ะ

โดย: Calla Lily วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:8:27:43 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณต๋า
วันนี้สิ้นเดือนแล้ว หลายๆคนพากันดีใจ
ที่จะได้เงินใช้ รวมทั้งเราด้วย อิอิ

have a nice day นะคะ
โดย: mambymam วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:8:34:21 น.
  
ขอบคุณที่กรุณาให้ยายเก๋า


เข้ามาบล๊อกสวยแล้วอยากแนะนำเรื่อง
การใส่ข้อความ ถ้าพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆคอมเขาไม่รู้เขาก็กว้างออกไปๆคุณต้องกะข้อความให้พอเหมาะ แล้วกดEnter ข้อความก็เลื่อนลงให้พอดีกับกรอบ
โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:11:07:21 น.
  
สวัสดีตอนเย็นค่ะ รูปโปสการ์ดน้องต๋าสวยค่ะ
น่าเสียดายเหมือนกันพี่วิไม่ได้ซื้อมาเลยเพราะมีความ
รู้สึกรูปเราถ่ายเยอะหลากหลายแล้ว แต่ลืมไป
ว่าบางมุมเขาอาจสวยกว่าของเรา วันนี้อากาศครึ้ม ๆ
ทั้งวันเลยค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:15:42:56 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ด๋า . . .

เชิญเลยค่ะพี่ต๋า . . .ตอนนี้มีอาหารเริ่มวางที่อาศรมแล้วค่ะ. . .
ไปตั้งวงกัน . . .

ส่วนน้องตุ๊กตาหมี . . ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยค่ะ . .

ขอบคุณสำหรับดอกไม้สีขาวที่สวยงามนะคะ


มาทานของนึ่งด้วยกันนะคะ ... เป็นกระเพาะปลา หมูสับ และ เห็ดหอมค่ะมีความสุข สดใส ในวันนี้จ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:19:06:03 น.
  
นิทานชาดกก่อนนอน....เรื่องไม่รู้จักประมาณท้อง

มีพญานกแขกเต้าตาบอดตัวหนึ่งเพราะบินเร็ว
มากจนทำให้ตาบอด อาศัยใกล้ฝั่งมหาสมุทร
โดยมีลูกของตัวเองหาอาหารมาเลี้ยง

วันหนึ่งได้บินเลยไปที่เกาะแห่งหนึ่งพบมะม่วง-
สีทองรสหวานปานน้ำผึ้งจึงนำมาฝากบิดาตน
เมื่อพญานกได้ลิ้มรสก็รู้...จึงบอกลูกว่า
“ลูกเอ๋ย นกแขกเต้าที่บินไปกินมะม่วงมักอายุสั้น”
แล้วอธิบายความว่าด้วยความอร่อยของมะม่วง
จะทำให้กินเพลินจนลืมตัว จนไม่มีแรงบิน จะทำ
ให้ตกทะเลตาย ลูกนกหนุ่มกลับพูดว่า
“ไม่ต้องห่วงพ่อ...ข้าไม่โง่เหมือนนกพวกนั้นหรอก
พ่ออยู่เฉยๆเถอะข้าจะไปเอามะม่วงมาให้กินทุกวัน”
และมันก็บินข้ามน้ำข้าทะเลไปเอามากินทุกวัน
แล้ววันหนึ่งมันก็เผลอกินมะม่วงเพลินเกินไปด้วย
ความอร่อย ในขณะที่บินกลับ น้ำหนักตัวอีกทั้ง
ความที่อิ่มเกินไป มันจึงง่วงนอนและหมดแรงบิน
ในขณะที่อยู่กลางทะเล มันจึงจมน้ำตายตกไปเป็น
อาหารของปลา เหมือนนกตัวอื่นๆ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...........................
อาหารอร่อยมักทำให้ผู้ได้ลิ้มกินอย่างไม่รู้จักพอ
ในที่สุดจะกลับมาทำร้ายตนเอง
ดังนั้นจงระมัดระวัง อย่าตามใจปากมากนัก......

ฝันดีราตรีสวัสดิ์...
โดย: พันคม วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:21:22:41 น.
  More Flower Bouquet Comments


สวัสดียามค่ำครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:22:34:43 น.
  More Flower Bouquet Comments

ฝันดีครับน้องต๋า
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:22:55:35 น.
  
ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ คืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:23:11:58 น.
  
ขอบคุณพี่ต๋า สำหรับภาพดอกกุหลาบสวยๆ ที่นำไปฝากค่ะ
สีหวานมาก ชอบจังเลย ช่วงนี้แถวบ้านเอิงต้นไม้ ดอกไม้ นอนหลับสนิท
ต้องรอช่วงเดือนมีนาคม ฤดูใบไม้ผลิ ถึงจะเห็นดอกไม้ออกดอกค่ะ

ขอบคุณอีกครั้ง คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
โดย: diamondsky วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:22:39 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ต๋า บุ๊งมาทักทายดึกไปหน่อยค่ะ
นอนหลับฝันดีนะคะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:56:08 น.
  
สวัสดีค่ะน้องต๋า
มาซะดึกดื่นเที่ยงคืนเลยค่ะวันนี้
ป่านนี้สงสัยจะกำลังนอนหลับฝันดี
จะมาขอบคุณดอกไม้สวย ๆ ที่ส่งไปให้พี่น่ะค่ะ
แล้วก็มาชวนว่าตื่นแล้วไปชิมยำมะม่วงเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดค่ะ

โดย: เนินน้ำ วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:13:13 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ต๋า
ขอบคุณนะคะที่ไปเยี่ยมบล๊อคประจำ
เอ๋พึ่งออกจากคลีนิค ทำการบำบัดหลังผ่าตัดมา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ม.ค.นี่เอง
กลับมาถึงบ้านมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลย
ทั้งซักผ้า เก็บกวาดบ้าน
วันนี้มีเวลาเลยแวะมาทักทายพี่ต๋าค่ะ หวังว่าคงสบายดีนะคะ


[IMG]//i546.photobucket.com/albums/hh437/eay_photos/47-1.jpg[/IMG]

[IMG]//i546.photobucket.com/albums/hh437/eay_photos/f7ad3265.jpg[/IMG]

ลูกที่บ้านค่ะ ตอนนี้อ้วนมาก กินเก่งสุดๆ
[IMG]//i546.photobucket.com/albums/hh437/eay_photos/1-18.jpg[/IMG]

[IMG]//i546.photobucket.com/albums/hh437/eay_photos/5-7.jpg[/IMG]
โดย: ต้นข้าวรวงรัก วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:3:23:53 น.
  
ขอโทษที่ค่ะ ก๊อปโค๊ดผิด ไม่ได้เข้าบล๊อคนานม๊ากๆๆๆลืมค่ะ

ลูกๆที่บ้านค่ะ
Photobucket

Photobucket

Photobucket

โดย: ต้นข้าวรวงรัก วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:3:28:23 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ พี่ต๋าสบายดีนะค่ะ อากาศยังหนาวเย็นหรือป่าว
วันนี้ที่ญี่ปุ่น เหมือนฝนจะตก/หิมะจะตกค่ะ อากาศหนาวมั๊ก
ขอบคุณนะค่ะ ที่แวะไปทักทายบ่อยๆ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
โดย: Handmade Bag วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:33:47 น.
  
สวัสดีค่า
จขบ. พาไปไหน ก็ไปทั้งนั้นแหละค่า
ขอเป็นผู้ติดตามนะค่า

ขอให้สุขกับการทำงานทั้งวันนะค่า
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:37:52 น.
  
เอาภาพสวยๆมาฝากคุณต๋าค่ะทำงานอย่างมีความสุขนะคะ
โดย: mambymam วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:27:43 น.
  
สวัสดีค่ะคุณต๋า เมื่อคืนกิ่งหลับไปก่อนแล้วค่ะ วันนี้มาทักทายก่อนไปสอนค่ะ เดี๋ยวมีสอยยาวถึงบ่ายสามโมงค่ะ

คุณต๋าสบายดีนะคะ ขอบคุณดอกไม้สวยนะคะ

สุขสดชื่นวันนี้นะคะ
More Flower Bouquet Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:33:35 น.
  

ข้อคิด คำเตือน ก่อนนอน
จากนวนิยายของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์

เงินทองทั้งหลายและทรัพย์สมบัตินั้น เป็นพียงเครื่องประดับชีวิต
ในขณะที่ยังเป็นๆ อยู่เท่านั้นเอง
เวลาตายจะใช้เงินทองนั้นซื้อก็ไม่ได้
หรือตายแล้วจะเอาเงินทองนั้นไปด้วยก็ไม่ได้อีก

ฝันดี...ราตรีสวัสดิ์
โดย: พันคม วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:23:07 น.
  


สวัสดีค่ะ พี่ต๋า . . .

ปอมชอบทานติ่มซำค่ะ แต่หาเจ้าอร่อยๆไม่ค่อยได้ . . .

ส่วนชื่อตุ๊กตาหมียังหาชื่อที่เหมาะๆยังไม่ได้เลยค่ะ

อาหารคงเสิร์ฟทุกบ้าน รวมถึงอาศรมของพี่ฤาษี . . . จนกว่าอาศรมของพี่เขาจะทรุดอีกรอบ . . .

ฮ่าๆๆๆ

มาส่งมื้อดึกนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:54:08 น.
  
บล๊อกแนะนำได้น่าเที่ยวมากเลย เคยไปเชียงใหม่แต่กับกลุ่มทัวร์ ข้อมูลและภาพเหล่านี้แทบจะไม่เคยเห็นเลย ทำให้อยากไปใหม่ในลักษณะนี้บ้าง

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆที่นำเสนอ

โดย: Jyhorseman (yoadjarust ) วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:10:06:51 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Sweet-pills.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15Sweet_pills
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 173 คน [?]