จันทราอุษาคเนย์ : วรรณวรรธน์
จันทราอุษาคเนย์ : วรรณวรรธน์


ชื่อหนังสือ : จันทราอุษาคเนย์ ๑ (๒ เล่มจบ)
เขียนโดย : วรรณวรรธน์
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๒ : ตุลาคม ๒๕๔๙
สำนักพิมพ์ : ณ บ้านวรรณกรรม
จำนวน ๒๘๔ หน้า ราคา ๒๑๕ บาท


กระซิบก่อนอ่าน

ดวงหน้าเฉิดฉายรัดเกล้ามวยเกศาสูงนั้น
ขับให้วงพักตร์เกลี้ยงเกลา งามกระจ่าง
ร่างอรชรกลมกลึงประทับโดดเด่นอยู่เหนือแท่นบัลลังก์ทองนั้น
สวมสร้อยอุบะยกช่อสวยงาม
กลางเนินอกเปลือยสล้าง
ความงามเช่นนี้ สร้างความสร้านใจเมื่อปรากฏต่อสายตา
นี่หรือ 'เจ้านางศรีดารา' แห่งศรีเทพ
เสียงทหารขององค์จอมทัพแห่งอุษาคเนย์ถึงกับร้องครางในลำคอ
จ้องตะลึงราวกับเพิ่งเคยพบนางสวรรค์ !

กล่าวกันว่า เจ้านางทูลเชิญให้องค์จอมทัพครองเมืองศรีเทพร่วมกัน
นั่นย่อมหมายถึงครองทั้งเมือง ครองทั้งเรือนร่างของนาง
ตมิสา...จันทราแห่งอุษาคเนย์ใจระรัวสั่น ความหวาดหวั่นเข้าครอบงำ
ฤๅ บุรุษผู้เป็นที่รัก จักลืมคำสัตย์สัญญา
“ เราจะมีเจ้าเพียงคนเดียว เป็นบดีที่รักของเรา
เจ้าเป็นความรักหนึ่งเดียวในหทัยเรา
เราปรารถนาเพียงเจ้า...ทำหน้าที่เป็นศักติแห่งเรา ”ชื่อหนังสือ : จันทราอุษาคเนย์ ๒ (๒ เล่มจบ)
เขียนโดย : วรรณวรรธน์
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๒ : ตุลาคม ๒๕๔๙
สำนักพิมพ์ : ณ บ้านวรรณกรรม
จำนวน ๒๘๐ หน้า ราคา ๒๑๕ บาท


กระซิบก่อนอ่าน

จันทราอุษาคเนย์ นิยายย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์
เล่าเรื่องราวของ ตมิสา เด็กสาวหลงยุคเข้าไปยังสมัยโบราณบนดินแดนอุษาคเนย์
พบพากับความรักผูกพันและ "พันธะสัญญา" กับเจ้าชายผู้เป็นจอมทัพใหญ่แห่งแคว้นเศรษฐปุระ
นำพาไปสู่การเดินทางแสวงหาดินแดนใหม่ของถิ่นอุษาคเนย์
ท่ามกลางสายใยของบิดาที่เพียรพยายามค้นหาลูกสาวกลับสู่วันเวลาดังเดิม
ตมิสาจะสามารถกลับคืนวันเวลาของเธอได้หรือไม่
นิยายกึ่งโรแมนติคประวัติศาสตร์ จะนำไปสู่การค้นหา และความหมายอันยิ่งใหญ่
ของดินแดนใหม่ที่ถือ กำเนิดจากพันธะสัญญา และความรัก
แล้วคุณจะรู้ว่าพันธะสัญญา...และวันเวลาบนดินแดนอุษาคเนย์นี้มีความหมายเพียงใด

มาเถิด... มาเพ่งพิศดู ความรักงดงาม ย่อมสร้างสิ่งงดงามเสมอ
เจ้าจันทราจะอยู่เคียงคู่..อุษาคเนย์ ฤาไม่
เห็นทีต้องพลิกหา "คำตอบ" โดยพลันแล้ว เจ้าจันทราอุษาคเนย์แวะเคาะประตูร้านหนังสือ
ขอบคุณรายละเอียดและภาพปกจาก... ณ บ้านวรรณกรรม ... นะคะเขียนความรู้สึก...บันทึกหลังอ่าน

   อำนาจใด ที่หอมหวานย่อมมีผู้หมายปอง
   อำนาจมิได้ล่อตาล่อใจ ให้น้องฆ่าพี่เพื่อแย่งชิง แม้แต่บุคคลจากอุทรก็สามารถฆ่าบิดาเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ทอง ดังจะมีการเล่าขานมาแต่เก่าก่อน
   ดูกร...ผู้ศึกษาศาสตร์ว่าด้วยราชะแห่งอำนาจ แม้บุตรสายเลือดในอุทร ก็อย่าได้หมายว่าจะปราศจากความกังขาใจว่าจะไม่ลิดรอนบิดาเพื่อแย่งช่วงชิง แม้ศักติที่เคียงข้างเขนยนอนก็อาจริดรอนอำนาจราชบาตรแห่งบดี ผู้ครองอำนาจอย่าได้ไว้หทัยผู้อยู่รอบกาย ตราบใดที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เรืองรอง จงประกอบการกิจของตนให้เข้มแข็งยืนยงและเจริญพรต่อทวยเทพเป็นเนืองนิตย์ ก็จักประสบความสุขยิ่งขึ้นแล หาก เจ้าชายภววรมัน ย่อมตระหนักดีถึงน้ำพระทัยมั่นคงกว่าขุนเขาของ องค์จิตรเสน จนละเลยคำตาม 'ตำราราชะแห่งอำนาจ' นั้นได้
   "มิมีสิ่งใดยืนยันการตัดสินใจของข้าได้เท่ากับการกระทำของข้าเอง เมื่อวันนั้นมาถึง ข้าจะสำแดงให้ทุกคนประจักษ์ถึงความจงรักภักดีต่อผู้เป็นพระเชษฐาหนึ่งเดียวนี้ของข้า" เจ้าชายจิตรเสนทรงน้อมให้คำมั่นถวายแก่องค์ภววรมันผู้อ่อนชันษา แต่มีศักดิ์เป็นเชษฐาของพระองค์

   ผู้ใดคลางแคลงหทัยพระองค์ย่อมไม่เป็นที่ระคายข้องขุ่น แต่เป็นชนกผู้ให้กำเนิดบนพื้นพสุธาเหตุอันใดจึงระแวงตน ฤๅเพราะฤทธิ์เทพองค์ใดมาเสกดล เนตรดำสนิทเปล่งประกายงาววาบขึงขันราวกับตรีศูลแผลงเดช เหลือบจับพักตร์ชนกนาถเพื่อรอสดับคำตอบให้แจ้งใจ
   "อย่าลืมตัว จิตรเสน เจ้าเป็นบุตรแห่งข้า เป็นเพียงนัดดาแห่ง พระเจ้าปฤถิวีนวรมัน บัลลังก์ทองแห่งนี้มีไว้เพื่อ องค์ภววรมัน มิใช่มอบให้เจ้า ข้ามิต้องการปรารถนาให้เกิดเหตุเข็ญใจซ้ำรอย พระเจ้ารุทรวรมัน ที่กระทำทุรยุศต่อองค์อนุชา"
   ร่างสูงใหญ่จรดหัตถ์ขึ้นเหนือเศียร ก่อนก้มลงแนบไปกับเบื้องพระบาทพระบิดา วงพักตร์คมเข้ม ข่มกล้ำกลืนความน้อยเนื้อต่ำหทัยไว้ภายใน
   "ข้ากราบทูลด้วยสัตย์สาบานต่อองค์ภัทเรชวาราผู้ศักดิ์สิทธิ์ ว่ามิมีวันที่ข้าเอื้อมกระทำการทำร้ายองค์ภววรมัน เจ้าชายภววรมันกับข้ารักกันดุจพี่น้อง ตามคัมภีร์แห่งคีตากล่าวโศลกปรามไว้ ทำร้ายชีวันพี่น้องกัน จะมีความสุขหฤหรรษ์ในปรมันโลกมิดได้...เฉกเช่นเดียวกัน เชื่อหน่อกษัตราสายโกณฑิญญะแห่งเศรษฐปุระ จักย่อมไม่ทำร้ายพี่น้องด้วยกันเอง"

   ...
   พระบิดาที่เลี้ยงดูข้ามาแต่เล็กถึงเห็นข้าเป็นไพรีดัสกรของเศรษฐปุระตลอดมา คำน้อยก็มิเคยยกยอให้สบายใจ มีแต่จงเกลียดจงชังหาว่าข้ามีแต่ความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดิน...
   แลน้ำคำวิงวอนของ เจ้านางกัมพุชราชลักษมี ยิ่งย้ำชัด
   ทุกคนมีแต่จิตคิดระแวง แล้วจะแก้ไขใดได้
   ...ฤๅเหตุนี้ จะสิ้นแผ่นดินให้พระองค์หยัดยืนเสียหรือกระไร...

   โอ้ ! ...สิ่งใดของมนุษย์ก็มิน่าสลดเท่ากับคำว่า 'อับอาย' เมื่อสูญสิ้นกีรติยศและศักดิ์ศรีแล้วจะมีสิ่งใดมาลบล้าง นอกจากหาสิ่งมาชดเชยทดแทนความ 'อับอาย' นั้น
   จักกอบกู้ศักดิ์ศรีและกีรติยศของตนกลับคืนมา
   หรือจักหลบลี้หนีหน้าให้ห่างหายออกไปจากแผ่นดินที่ปราศจากผืนที่ให้หยัดยืน จะมีผู้ใดมอบ 'คำตอบ' ให้แก่พระองค์

   ...
   ตราบกระทั่งได้พบเจ้าร่างน้อย
   เจ้าพลัดบ้านพลัดเมืองมาเพื่อใครกันหรือ ตมิสา
   หรือเจ้าปรากฏกายมาเพื่อข้าใช่ไหม...เจ้าจะมาเป็นผู้ให้ 'คำตอบ' บางอย่างแก่ข้า ท่ามกลางความสับสนของผู้คนและโลกที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงแห่งนี้

   ...
   ฤๅกาลครั้งนี้ พระมหาเทพบนยอดพระศรีเป็นผู้ดลบันดาลพาเจ้าข้ามบรรพต ข้ามธารา บรรดาป่าละเมาะจากที่แสนไกล มอบเจ้าให้ข้าในเวลาที่ประเชิญความยุ่งยากนานา หดหู่และน่าอายบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน
   ฤๅ...ความยุ่งยากทั้งมวลที่ก่อเกิด
   จักเฉลยคำตอบแก่ข้าได้ด้วยเจ้า...ตมิสา

   ยิ่งนานวัน...ยิ่งพันผูก...ผูกพันไว้ด้วยคำสัตย์สัญญาแห่ง องค์จิตรเสน
   'เจ้าตมิสาตัวน้อย...จันทรานำทางของข้า...ไม่ต้องหวาดกลัวไปอันใดดอก เราจะไม่ให้เจ้าพลัดหลงไปที่ใดอีก ไม่ยอมให้ใครมาพาเจ้าจากเราไป'
   เช่นนี้แล้ว... เจ้าจันทราจะอยู่เคียง ณ ดินแดนอุษาคเนย์ ฤๅ จักย้อนคืนสู่วันเวลาแห่งตน ! ! !

   หวานเย็นขออนุญาตหยิบนิยายย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังอีกสักเรื่องแล้วกันนะคะ (จริง ๆ แล้วเป็นการเคลียร์รีวิวที่ดองไว้ด้วยอะค่ะ )

   จันทราอุษาคเนย์ เรื่องราวของ ตมิสา สาวน้อยที่พลัดหลงไปยังดินแดนอุษาคเนย์เมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๒ และได้พบกับองค์จอมทัพแห่งเศรษฐปุระผู้เก่งกล้าสามารถ นาม จิตรเสน เจ้าชายผู้จงรักภักดีต่อราชบัลลังก์และ องค์ภววรมัน ผู้เป็นพระเชษฐา ทว่าด้วยจิตคิดระแวงของชาวนครา แม้กระทั่งพระบิดาที่เลี้ยงดูยังคลางแคลง พระองค์จึงมุ่งมั่นพระทัยออกเดินทางให้ห่างไกลเศรษฐปุระ ห่างไกลจากขอบราชสีมาบัลลังก์ทองของ พระเจ้าศรีภววรมัน เพื่อค้นหาเส้นทางออกสู่ทะเลให้สำเร็จ
   ไม่เจอทะเล ไม่หวนกลับนครา
   ต่อให้แลกด้วยชีวา จักฟันฝ่าตามที่ตั้งหทัย

   กำหนดมีแต่ 'วันไป' แต่ไม่มีกำหนด 'วันกลับ'

   ผู้นำทางคือ ตมิสา เจ้าร่างน้อยผู้เปรียบดังจันทรานำทาง

   อ่าน “เบื้องหลังผลงานเขียนลำดับที่สี่ โดย วรรณวรรธน์” ท้ายเล่ม ๒ แล้ว รู้สึกได้ถึงความทุ่มเทและความตั้งใจจริงในการค้นคว้าหาข้อมูลของ พี่วรรธน์ (วรรณวรรธน์) ชื่นชมในความอุตสาหะมาก ๆ ค่ะ เพราะกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นก็ใช้เวลายาวนานถึง ๒๓ ปี นานมากค่ะ ลองเปรียบเทียบกันดูเล่น ๆ แล้ว... หวานเย็นรู้สึกว่าตัวเองใช้ระยะเวลาในการดองรีวิวน้อยไปนิดนะคะเนี่ย

   ชนวนที่ทำให้เกิดความคลางแคลงคิดระแวงในความจงรักภักดีของ เจ้าชายจิตรเสน นั้นเป็นเพราะพระชันษาที่มากกว่า ทว่าตามศักดิ์พระองค์ทรงเป็นอนุชาของ เจ้าชายภววรมัน อีกทั้งพระปรีชาสามารถที่เหนือกว่า กระทั่งพระบิดายังทรงระแวง แถมสรีที่เคยให้คำสัตย์จะปกป้องตราบชั่วชีวีนั้นยังถือครองตำแหน่ง เจ้านางกัมพุชราชลักษมี ซึ่งตาม “จารีต” ปฏิบัติอันเคร่งครัด นางต้องวิวาหะครองคู่กับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ ซึ่งก็หมายถึง องค์ภววรมัน พระเชษฐาผู้เจริญชันษาน้อยกว่า ความยุ่งยากทั้งมวลจึงก่อเกิด จำต้องหลบลี้หนีหน้าให้ห่างหายออกไปจากแผ่นดินที่ปราศจากผืนที่ให้หยัดยืน

   อ่านไป...อ่านไปให้รู้ซึ้งถึงพิษภัยของความระแวง แม้มิมีจิตคิดช่วงชิงแก่งแย่งราชบัลลังก์ยังสิ้นไร้แผ่นดินให้หยัดยืน ลองคิดเล่น ๆ ว่าหากต้องช่วงชิงทุกสิ่งอย่างเพื่อดำรงไว้ซึ่งแผ่นดินดังเช่น เจ้าชายอัสวัด เรื่องนี้คงนองเลือดไม่แพ้กัน แต่... นั่นมันก็แค่จินตนาการเล่น ๆ ของหวานเย็นอะค่ะ จะหาว่าเพ้อเจ้อก็ได้ค่ะ ก็แค่อยากให้ชวนลุ้นระทึกบ้าง อะไรบ้างน่ะค่ะ

   การศึกสงครามสืบเนื่องด้วยเล่ห์เพทุบายอันยอกย้อนปกปิดถ้อยความของ ท้าวเหมราชเสนา เป็นเหตุให้ เจ้านางศรีดารา แห่ง ศรีเทพ ประกาศกร้าว
   “...หากมิได้เลือดของค์จิตรเสนมาล้างบาทา ข้าไม่มีวันนอนตายตาหลับ”
   แหม ! ชวนลุ้นค่ะ...ชวนลุ้น แต่... ไม่สาแก่ใจเท่าไรเลย

   เรื่อง เจ้านางกัมพุชราชลักษมี ที่หวนมาอีกครา ก็... น่าติดตามค่ะ สรีที่มีจิตทะเยอทะยาน ต้องการ เป็น 'ผู้ครอบครอง' แต่สิ่งของที่เลอค่าเท่านั้น
   ไม่ว่า 'สิ่งวิเศษ' นั้น จะเป็นสิ่งของหรือบุคคล ! ! !

   ...ความวุ่นวายจึงก่อเกิดอีกครา

   แม้ไม่เข้มข้นเท่า อัสวัด ราชันแห่งความมืด แต่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ สำหรับ จันทราอุษาคเนย์ แนะนำให้ลองอ่านด้วยตัวเองนะคะCreate Date : 09 มกราคม 2557
Last Update : 9 มกราคม 2557 15:28:48 น.
Counter : 2690 Pageviews.

19 comments
110 :: ตำรับรักชายากระทะเหล็ก by เจี่ยนอิง polyj
(7 ธ.ค. 2562 07:26:46 น.)
097 :: จีบเยลลี่แถมฟรีคนดื้อ  by ร เรือในมหาสมุท polyj
(20 พ.ย. 2562 07:27:01 น.)
รีวิวหนังสือ"กุ๊ชโฉ่ - โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า" สมาชิกหมายเลข 3651244
(17 พ.ย. 2562 21:49:12 น.)
089 :: พราก 1-2 by วรศิษฏ์ polyj
(11 พ.ย. 2562 17:49:26 น.)
  
อ่านแล้วค่ะ แต่ก็ยังรู้สึกอยากอ่านอีกซักรอบสองรอบ ชอบมากค่ะ
โดย: polyj วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:17:28:49 น.
  
เป็นเรื่องที่ชอบม๊ากกกกกมากค่ะ
โดย: Sab Zab' วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:18:20:32 น.
  
รู้สึกว่าเป็นเรื่องแรกของ วรรณวรรธน์ ที่อ่านนะคะ
อ่านแล้วติดใจจนต้องตามหาเรื่องอื่น ๆ ของเธอมาอ่าน

ชอบการใส่ข้อมูลในเรื่องมากค่ะ ใส่ได้เนียน โดยไม่รู้สึกว่ายัดเยียด
โดย: Serverlus วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:18:44:53 น.
  
ชอบครับ แต่ชอบเรื่องอื่นของเจ้าป้ามากกว่า
โดย: อุ้มสม วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:18:59:57 น.
  
ชอบเรื่องนี้มากเลย ค่ะ ชอบมากที่สุดที่อ่านงานของเจ้าป้ามา แต่ยังไม่เคยลอง อัสวัดเลยค่ะ ว่าจะลองอยู่เหมือนกัน
โดย: เบนซ์ IP: 124.122.110.249 วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:19:13:22 น.
  
ชอบงานแนวดราม่าของผู้เขียนมากกว่าค่ะ
โดย: ~:พุดน้ำบุศย์:~ วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:19:32:31 น.
  
อยากอ่านมั่งแล้วสิคะ...
โดย: Aneem วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:20:20:55 น.
  
ทำไมเราอ่านแล้วเฉยๆ หว่า ไม่ค่อยอิน
โดย: Boyne Byron วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:22:08:02 น.
  
เรื่องนี้ ชอบมากในแง่ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ไม่มีคนพูดถึง และสอดแทรกมาแบบเนียนๆ
แต่ในแง่นิยายรัก ก็ชอบ แม้จะไม่ที่สุด เพราะหวานจัดมาก แต่เป็นหนึ่งในนิยายของเจ้าป้าที่แนะนำค่ะ
โดย: ฟ้าใส ในเงาจันทร์ วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:0:09:27 น.
  
อ่านมาหลายรีวิวแต่ก็ยังไม่เคยมีหนังสือของค่ายนี้ในครอบครองเลย มันเลือกไม่ถูกค่ะ 555
โดย: คุณหนูฤดูร้อน วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:13:59:36 น.
  
ชอบค่ะเรื่องนี้
โดย: nikanda วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:20:37:20 น.
  
คุณ polyj :: เล่มนี้หวานเย็นก็อ่าน ๒ รอบแล้วอะค่ะ

คุณ Sab Zab' :: หวานเย็นชอบ 'อัสวัด ราชันแห่งความมืด' มากกว่าอะค่ะ

คุณ Serverlus :: หวานเย็นชอบนิยายของพี่วรรธน์ก็เพราะการค้นคว้าหาข้อมูลนี่แหละค่ะ ข้อมูลแน่น รายละเอียดดีมาก ๆ ค่ะ แถมสอดแทรกได้ไม่รู้สึกยัดเยียดอะค่ะ

น้องบาส :: เหมือนกันเลยจ้า

คุณเบนซ์ :: แนะนำให้ลองอ่าน 'อัสวัดฯ' ค่ะคุณเบนซ์

พี่ ~:พุดน้ำบุศย์:~ ::

คุณ Aneem :: เชียร์ค่ะ...เชียร์

คุณ Boyne Byron :: เรื่องนี้มีหลายเสียงเหมือนกันค่ะที่บอกว่าไม่อิน

คุณฟ้าใส ในเงาจันทร์ :: หวานจริง ๆ ค่ะเรื่องนี้

คุณ คุณหนูฤดูร้อน :: ลองอ่านรีวิวหลาย ๆ บล็อกค่ะ อาจมีสักเรื่องที่สนใจอยากอ่านก็ได้ค่ะ หวานเย็นก็ไม่รู้จะแนะนำเรื่องไหนดีอะค่ะ

คุณ nikanda :: ชอบเหมือนกันเลยค่ะ
โดย: หวานเย็นผสมโซดา วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:23:07:20 น.
  
รักงานของเจ้าป้าเรื่องนี้มากค่ะ
โดย: Pdจิงกุเบล วันที่: 11 มกราคม 2557 เวลา:19:35:33 น.
  
คุณ Pdจิงกุเบล :: หวานเย็นก็อยู่ในระดับชอบอะค่ะเรื่องนี้
โดย: หวานเย็นผสมโซดา วันที่: 11 มกราคม 2557 เวลา:22:19:47 น.
  
กรี๊ดเลยเรื่องนี้ ชอบมากค่า
โดย: หวัน (หวันยิหวา ) วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:55:38 น.
  
คุณหวัน :: กรี๊ดเหมือนกันค่ะ
โดย: หวานเย็นผสมโซดา วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:26:52 น.
  
พยายามอ่านหลายรอบ แต่มันก็ไม่อินน่ะค่ะ เดี๋ยวจะลองหาเรื่องอื่น ๆ ของวรรณวรรธน์มาลองอ่านดู
โดย: มยุรา IP: 171.96.58.248 วันที่: 9 เมษายน 2557 เวลา:14:36:38 น.
  
คุณมยุรา :: ลองอ่าน 'เส้นทรายสีเงา' หรือ 'อัสวัด ราชันย์แห่งความมืด' ดูไหมคะ ?
คุณมยุราอาจจะชอบแนว ๆ เข้มข้นมากกว่าก็ได้ค่ะ
โดย: หวานเย็นผสมโซดา วันที่: 10 เมษายน 2557 เวลา:9:45:53 น.
  
ขายรึป่าวคร้
โดย: มีนา IP: 1.47.201.103 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา:21:20:52 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Sweet-ice.BlogGang.com

หวานเย็นผสมโซดา
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 33 คน [?]

บทความทั้งหมด