พัฒนาสมอง ด้วย Brain Gym

การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอด จะช่วยให้ทำสิ่งต่างๆ ในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะส่วนสมอง ที่ต้องใช้ในการคิด การจำ ในทุกๆ วัน 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดงานประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 หรือ ISPAH 2016 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมามีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมที่สะดุดตากับผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด คือ กิจกรรม Brain Gym หรือ การบริหารสมองที่อยู่ในนิทรรศการของ สสส.

ดร.พอล เดนนิสัน ผู้คิดค้นพัฒนาสมอง Brain Gym ได้อธิบายว่า การบริหารสมอง Brain Gym เป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกให้ทำงานได้ดีมากขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และหากได้บริหารสมองเป็นประจำ จะดีต่อภาวะอารมณ์ของเราได้อีกด้วย

โดย Brain Gym จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มท่า ทุกคนสามารถทำตามได้ไม่ยาก คือกลุ่มท่าที่ 1 การเคลื่อนไหวสลับข้าง ( Cross Over Movement)

เป็นการทำงานของสมองทั้งสองซีกโดยถ่ายโยงข้อมูลกันได้ ถ้าให้เด็กทำท่าเหล่านี้บ่อยๆ จะทำให้ทราบว่าเด็กมีปัญหาในด้านประสานการทำงานของตา มือ และเท้าหรือไม่

1.1 ยกขาขวางอให้ตั้งฉากกับพื้นพร้อมกับยื่นแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า คว่ำมือลงขนานกับพื้น แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลำตัว ตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น แกว่งแขนทั้งสองกลับมาอยู่ที่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิมแล้วเอามือลง เปลี่ยนขา

1.2 ก้าวเท้าขวาวางหน้าเท้าซ้าย พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า มือคว่ำลงขนานกับพื้น แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลำตัว ตรงข้ามกับขาที่ก้าวออกไป แกว่งแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ด้านหน้า พร้อมกับชักเท้าขวาวางที่เดิม แล้วเอามือลง สลับเท้าทำซ้ำอีกครั้ง

1.3 ยกขาขวางอไปด้านหลัง พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า มือคว่ำลง แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลำตัวตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น ให้มือซ้ายแตะส้นเท้าขวา แกว่งแขนทั้งสองกลับมาอยู่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม แล้วเอามือลง แล้วเปลี่ยนขาทำซ้ำอีกครั้ง

1.4 วิ่งเหยาะๆ อยู่กับที่ช้าๆ

1.5 นั่งชันเข่า มือสองข้างประสานกันที่ท้ายทอย เอียงข้อศอกซ้ายแตะที่หัวเข่าขวา ยกข้อศอกซ้ายกลับไปที่เดิม เปลี่ยนเป็นเอียงข้อศอกขวา

1.6 กำมือซ้ายขวาไขว้กันระดับหน้าอก กางแขนทั้งสองข้างออกห่างกันเป็นวงกลมแล้วเอามือกลับมาไขว้กันเหมือนเดิม

1.7 กำมือสองข้าง ยื่นแขนตรงไปข้างหน้า ให้แขนคู่กัน เคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมๆกัน หมุนเป็นวงกลมสองวงต่อกันคล้ายเลข 8 ในแนวนอน

1.8 ยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้า กำมือชูนิ้วโป่งขึ้น ตามองที่นิ้วโป่ง ศีรษะตรงและนิ่ง หมุนแขนเป็นวงกลม 2 วงต่อกันคล้ายเลข 8 ในแนวนอน ขณะหมุนแขนตามองที่นิ้วโป้งตลอดเวลา แล้วเปลี่ยนแขนทำซ้ำอีกครั้ง


กลุ่มท่าที่ 2 การยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Lengthening Movement)

เป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมองส่วนหน้า และส่วนหลัง ทำให้มีสมาธิในการเรียนรู้ และการทำงานมากขึ้น

2.1 ยืนหันหน้าเข้าผนัง เว้นระยะห่างเล็กน้อย ยกมือสองข้างดันฝาผนัง งอขาขวา ขาซ้ายยืดตรง ยกส้นเท้าขึ้น เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ วางส้นเท้าลง ตัวตรงหายใจออกช้าๆ งอขาซ้าย ทำเหมือนขาขวา

2.2 ยืนไขว้ขาทั้งสองข้าง ยืนทรงตัวให้ดี หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ก้มตัวลงไขว้แขน หายใจออกช้าๆ ยืดตัวขึ้น แล้วเปลี่ยนขาทำซ้ำอีกครั้ง

2.3 นั่งไข่วห้าง กระดกปลายเท้าขึ้น-ลง พร้อมกับนวดขาช่วงหัวเข่าถึงข้อเท้า เปลี่ยนขาทำซ้ำอีกครั้ง

2.4 มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ตามองมือขวา ดึงหัวไหลเข้าหาตัว พร้อมกับหันหน้าไปทางขวา ทำเสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือทำซ้ำอีกครั้ง

2.5 ใช้มือทั้งสองข้างทำท่ารูดซิปขึ้น (สุดแขนด้านล่าง แล้วยกขึ้นเหนือศีรษะ) หายใจเข้าช้าๆ ทำท่ารูดซิปลง หายใจออกข้าๆ
กลุ่มท่าที่ 3 การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้น (Energizing Movement)

เป็นการกระตุ้นการทำงานของกระแสประสาท ทำให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์ และเกิดแรงจูงใจ ในการช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น

3.1 ใช้นิ้วชี้นวดขมับเบาๆ ทั้งสองข้างวนเป็นวงกลม

3.2 กดจุดตำแหน่งต่างๆ ในร่างกายที่จะกระตุ้นการทำงานของสมอง

– ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้วางบริเวณกระดูกคอ ลูบเบาๆ อีกมือวางที่ตำแหน่งสะดือ กวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพื้นขึ้นเพดาน เปลี่ยนมือทำเช่นเดียวกัน

– ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางแตะเหนือริมฝีปาก อีกมือวางที่ตำแหน่งกระดูกก้นกบ กวาดตามองจากพื้นขึ้นเพดาน หายใจเข้า-ออกช้าๆ ลึกๆ เปลี่ยนมือทำเช่นเดียวกัน

– ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือวางที่ตำแหน่งสะดือ ตามองตรงไปข้างหน้าไกลๆ จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูก เปลี่ยนมือ ทำเช่นเดียวกัน

– ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ใต้คาง อีกมืออยู่ที่ตำแหน่งสะดือ หายใจเข้า-ออก ช้าๆ ลึกๆ สายตามองจากไกลเข้ามาใกล้ เปลี่ยนมือทำเช่นเดียวกัน

3.3 นวดใบหูด้านนอกเบาๆ ทั้งสองข้าง แล้วใช้มือปิดหูเบาๆ ทำช้าๆ หลายๆครั้ง

3.4 ใช้มือทั้งสองเคาะที่ตำแหน่งกระดูกหน้าอก โดยสลับมือกันเคาะ แต่ต้องเคาะเบาๆกลุ่มท่าที่ 4 ท่าบริหารร่างกายง่ายๆ (Useful)

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของสมอง เช่น การจดจำ การมองเห็น การได้ยิน และช่วยลดความเครียดลงได้

4.1 นั่งบนเก้าอี้ ยกเท้าขวาขึ้นพาดบนขาซ้าย มือกุมฝ่าเท้าขวา หายใจเข้า ออกช้าๆ ลึกๆ 1 นาที แล้ววางเท้าลงบนพื้นเหมือนเดิม ให้เท้าทั้งสองข้างแตะพื้น กำมือเข้าด้วยกัน แล้วใช้ปลายลิ้นกดที่ฐานฟันล่างประมาณ 1 นาที จะเป็นท่าทีมีประสิทธิภาพสูงมาก ช่วยลด ความเครียด ความอึดอัด และความคับข้องใจ เปลี่ยนขาทำซ้ำอีกครั้ง

4.2 กำมือทั้งสองข้าง ยกขึ้นไขว้กันระดับตา ตามองมือที่อยู่ด้านนอก

4.3 วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ คว่ำมือลง หายใจออกช้าๆ แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม แล้ววางมือไว้ที่เดิม

4.4 ใช้มือทั้งสองปิดตาที่ลืมอยู่เบาๆ ให้สนิท จนมองเห็นเป็นสีดำมืดสนิทสักพัก แล้วค่อยๆเอามือออก เริ่มปิดตาใหม่

4.5 ใช้นิ้วมือทั้งสองข้างเคาะเบาๆ ทั่วศีรษะ จากกลางศีรษะออกมา ด้านขวาและซ้ายพร้อมๆ กัน

นอกจากการบริหารสมองแล้วยังมีเทคนิคง่ายๆ จาก สสส. ที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น โดยได้แนะนำว่า แกว่งแขนวันละประมาณ 30 นาที ต่อวัน หรือเดินเร็วอย่างน้อย 10 นาที ต่อวัน เพื่อเลี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และอ้วนลงพุงได้

จะเห็นว่าสมองมีความสำคัญกับร่างกายเราจริงๆ ถ้าเราบริหารสมองควบคู่กับการออกกำลังกายเป็นประจำ ก็จะช่วยให้สามารถทำทุกอย่างในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนกัน

หวังให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะCreate Date : 13 ธันวาคม 2559
Last Update : 14 ธันวาคม 2559 22:49:09 น.
Counter : 1117 Pageviews.

33 comments
มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน "มหิดลรำลึก" ครั้งที่ 3 ราชบุรี แมวเซาผู้น่าสงสาร
(2 ต.ค. 2562 10:15:10 น.)
◙ 9 สัญญาณเสี่ยง เป็น โรคซึมเศร้า อย่าปล่อยให้ ความเศร้าคุกคามคุณ สมาชิกหมายเลข 4313444
(28 ก.ย. 2562 21:43:09 น.)
เลือดจางช่วงตั้งครรภ์เพิ่มเส่ยงลูกผิดปกติ นพ.วัลลภ
(24 ก.ย. 2562 00:35:49 น.)
สุขภาพดีสร้างได้ กับ 5 วิธี ทำตามแล้วเปลี่ยนชีวิตเลย newyorknurse
(21 ก.ย. 2562 06:57:34 น.)
  
เรื่องนี้เหมาะกับพี่มากเลย แต่มันยังจะช่วย
วัยนี้ได้ไหมหนอ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 3016924 Photo Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 14 ธันวาคม 2559 เวลา:23:00:42 น.
  

มาส่งกำลังใจค่ะ
โหวดสาขา Health Blog
โดย: newyorknurse วันที่: 15 ธันวาคม 2559 เวลา:0:18:54 น.
  
pantawan Health Blog ดู Blog
แกว่งแขนไม่ได้ทำมานานแล้วค่ะ
เย็นนี้ต้องแกว่งแขนกับยืดเหยียดเสียหน่อย

โดย: หอมกร วันที่: 15 ธันวาคม 2559 เวลา:9:22:08 น.
  
น่าสนใจมากๆเรื่องนี้ ต้องลองทำบ้างล่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Quel Klaibann Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ขอบคุณโหวตจ้ะ

โดย: mambymam วันที่: 15 ธันวาคม 2559 เวลา:9:39:33 น.
  
มีประโยชน์ทุกท่าเลย

อ่านไปทำตามไป

ขอบคุณค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 15 ธันวาคม 2559 เวลา:13:56:38 น.
  
สวัสดีจ้า..
มารับความรู้จ้า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

โดย: ก้นกะลา วันที่: 15 ธันวาคม 2559 เวลา:17:48:09 น.
  
pantawan Health Blog ดู Blog

ลาบล๊อกไปนาน ค่ะ

ติดภาระกิจด้วยไปเที่ยวด้วย คุณสามีป่วยด้วย
หลายเรื่องเลย
ยังไงก็หาเวลากลับมาค่ะคุณปาน
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 15 ธันวาคม 2559 เวลา:19:20:00 น.
  
น่าสนใจมากครับ ต้องจำไปใช้
โหวต Health Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 15 ธันวาคม 2559 เวลา:20:25:06 น.
  
มีประโยชน์มากเลยครับ
ขอบคุณสำหรับโหวตครับ

pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 15 ธันวาคม 2559 เวลา:23:40:15 น.
  
Brain Gym ทำตามได้ไม่ยาก มีประโยชน์มากค่ะน้องปาน
ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blog

........................................
โดย: Sweet_pills วันที่: 16 ธันวาคม 2559 เวลา:0:19:26 น.
  
ช่วงท้อง 3 เดือนแรกหยุดการวิ่งไปเลยค่ะ พอเข้าเดือนที่ 4 ลองเดินรอบสวนสาธารณะที่เคยวิ่ง 2 กิโลเหนื่อยเอาการเลย
โดย: life for eat and travel วันที่: 16 ธันวาคม 2559 เวลา:11:56:34 น.
  
หายไปนานค่ะ เพิ่งเข้ามาใหม่
แวะมาดูการบริหาร
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 16 ธันวาคม 2559 เวลา:15:10:02 น.
  
ได้ความรู้จริงๆ ครับ

pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: The Kop Civil วันที่: 16 ธันวาคม 2559 เวลา:17:41:18 น.
  
ท่าบริหารไม่ยากค่ะ
ต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะ ทำตามได้
ดีค่ะอันนี้บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 16 ธันวาคม 2559 เวลา:22:35:31 น.
  
สวัสดีจ้าคุณปานตะวันคนน่ารัก
เข้ามาสนใจสุขภาพให้แข็งแรงไว้
มองดูท่าทางแล้วทำตามได้สบายๆเลยจ้าคนน่ารัก ฝันดีนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
Quel Klaibann Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: mastana วันที่: 16 ธันวาคม 2559 เวลา:23:21:34 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณปาน ^^

กดจุดตรงหว่างคิ้วนี่ดีมาก ๆ นะคะ

==================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 17 ธันวาคม 2559 เวลา:20:32:36 น.
  
บริหารสายตา ร่างกายไปด้วย
ช่วยยืดอายุสมองได้มากจริงๆค่า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Ces Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 17 ธันวาคม 2559 เวลา:23:09:32 น.
  
ขอบคุณมากๆ ค่ะ เดี๋ยวเอาไว้ไปฝึกบริหารบ้าง

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล็อกและโหวตให้นะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog
โดย: comicclubs วันที่: 18 ธันวาคม 2559 เวลา:13:16:38 น.
  
ปอมต้องไปลองออกกำลังกายที่คุณปานแนะนำแล้วค่ะpantawan Health Blog ดู Blog
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 ธันวาคม 2559 เวลา:16:30:11 น.
  
หูยยย ความรู้ใหม่อีกแล้วค่ะ

เอาไว้จะไปหัดทำบ้างนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ผู้ชายในสายลมหนาว Education Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
ออโอ Book Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 ธันวาคม 2559 เวลา:18:47:52 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:14:23:57 น.
  
ต้องลองเอาไปทำดูค่ะ
pantawan Health Blog
โดย: mcayenne94 วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:19:27:03 น.
  
ขอบคุณน้องปานสำหรับกำลังใจนะคะ
นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:21:54:20 น.
  
pantawan Health Blog


สุขภาพแข็งแรกกันทุกคนนะคะ
โดย: kae+aoe วันที่: 20 ธันวาคม 2559 เวลา:8:20:12 น.
  
สวัสดีครับคุณปาน
เป็นการบริหารสมองที่ดีแบบหนึ่ง
คิดว่าน่าจะป้องกันอัลไซเมอร์ได่อย่างดี
ขอบคุณโหวตด้วยครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: moresaw วันที่: 20 ธันวาคม 2559 เวลา:18:27:07 น.
  
ให้นุ้งลาไปตัวเดียวก่อนค่ะ อิอิ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 21 ธันวาคม 2559 เวลา:14:38:46 น.
  
ขอบคุณโหวตค่ะคุณปาน

โดย: mambymam วันที่: 21 ธันวาคม 2559 เวลา:15:51:35 น.
  
สวัสดีจ้า

ขอบคุณโหวตจ้า
โดย: ก้นกะลา วันที่: 21 ธันวาคม 2559 เวลา:17:30:49 น.
  
มาเยี่ยมคุณปานยังไม่เปลียนหน้าบล็อกน้าา

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 21 ธันวาคม 2559 เวลา:22:15:56 น.
  
(pantawan Health Blog)

โดย: ควายเฒ่า วันที่: 22 ธันวาคม 2559 เวลา:11:11:14 น.
  
คิดจะออกกำลังกาย เลยเข้ามาเก็บข้อมูลดีๆ ขอบคุณที่เอามาเเบ่งปันนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: Quel วันที่: 22 ธันวาคม 2559 เวลา:19:08:02 น.
  
ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มาก เอาไปใช้ได้หลายท่าเลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
life for eat and travel Parenting Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: แมวเซาผู้น่าสงสาร วันที่: 23 ธันวาคม 2559 เวลา:8:49:12 น.
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาทักทาย สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: nokyungnakaa วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:54:29 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Singlenurse.BlogGang.com

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]

บทความทั้งหมด