ใครเป็นผู้ให้บาป ใครเป็นผู้ให้บุญ
ถาม 450

ใครเป็นผู้ให้บาป ?

เรานับถือศาสนาอิสลามนะคะ    แต่สงสัยค่ะว่า  คนพุทธในกลุ่มบางคนเห็นเด็กทำไม่ดี ก็มักจะพูดว่า "อย่าทำอย่างนี้มันบาป" เลยสงสัยว่า ศาสนาพุทธ​ใครเป็นผู้ให้บาปคะ?
 
https://pantip.com/topic/40927942
 
ดูความหมายของศัพท์ก่อน

231บาป      ความชั่ว,  ความร้าย,  ความชั่วร้าย,  กรรมชั่ว,  สิ่งที่ทำจิตให้ตกสู่ที่ชั่ว  คือ  ทำให้เลวลง  ให้เสื่อมลง
 
ถามว่า   ใครเป็นผู้ให้บาป ?

ถามแบบเทวนิยม  ซึ่งมนุษย์ยุคสมัยเมื่อหลายพันปีล่วงแล้วมักตั้งปัญหาถามกัน   ความว่า เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ   เช่น   ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่า  แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด   โรคระบาด  เป็นต้น  คนไม่รู้เหตุก็กลัว     พากันคิดว่า  มันต้องมีผู้สร้างผู้ให้เป็นไป  กลัวแล้ว  ทำไงดี  ก็ต้องวอนไหว้เซ่นสรวงขอพรขอความคุ้มครองจาก ...โดยตั้งชื่อสำหรับเรียก  ( )  ให้สิ่งนั้น   แม้ผู้ก่อกำเนิดอิสลามเองก็ทำนองนั้น  (พื้นฐานทางความคิดผู้ถามก็มาจากความเชื่อเช่นนั้นเป็นพื้นใจอยู่) 

ดูประวัตินิดหนึ่งก็เห็น 450

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samathijit&month=08-2021&date=19&group=6&gblog=63
 
แต่พุทธธรรมเป็นอเทวนิยม   ปฏิเสธผู้ให้ผู้ดลผู้บันดาลเช่นว่านั้น   ท่านว่าสรรพสิ่งเกิดแต่เหตุปัจจัย  มันเป็นเช่นนั้นเอง  มันเป็นของมันเอง    

ทีนี้มาถึงคำถาม  ถามว่า    “ใครเป็นผู้ให้บาป?”   ตอบ    ไม่มีผู้ให้บาป   ไม่มีผู้ให้บุญ   ไม่มีผู้บันดาล   มันเป็นเองตามธรรมชาติธรรมดาของมัน   เมื่อสิ่งนี้มี   สิ่งนี้จึงเกิดมี  เมื่อสิ่งนี้ไม่มี    สิ่งนั้นก็ไม่มี

227ถ้าฟังแล้วเข้าใจยาก     ผ่อนลงหน่อย โดยตอบเป็นตัวเป็นตนว่า   ตัวของตัวเองให้บาปเอง    ตัวของตัวเองให้บุญเอง    ไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนให้ดอก  ไม่มีใครที่ไหนให้หรอก  ตัวเองทำเองเศร้าหมองเอง   ตัวเองทำเองบริสุทธิ์เอง  (ขึ้นกับเหตุที่กระทำ)

173

พอเป็นตัวอย่าง 450 ท่านผู้ชม ว่าใครเป็นผู้ให้  ใครเป็นผู้บันดาล  เอ้า  2

นั่งสมาธิแล้วมีภาพเจ้ากรรมนายเวรลอยมาให้เห็นครับ

เวลาผมนั่งสมาธิ พอภาวนาไปซักพัก เริ่มตัดภาวนาไปแล้วทีนี้ก็จะเกิดอาการขนลุกเย็นทั้งตัว แล้วหลังจากนั้นก็จะมีภาพ คน สัตว์ แมลง ที่เราเคยทำร้ายเคยทำให้เค้าตาย หรือเจ็บลอยมาให้เห็น คือ แปลกใจว่า บางเรื่องเป็นเรื่องที่นานมากบางเรื่องเป็นเรื่องสมัยเด็กๆอยู่ด้วยซ้ำ ซึ่งบางทีนึกถึงยังนึกไม่ออกเลย เพราะนานมาก แต่พอมานั่งสมาธิ ก็ลอยมาให้เห็นเฉยเลย                                                           ถ้ายากไปก็เอาใหม่ 450 นี่
                  ก่อนเป็นอะไร  ใครสร้าง  ใครบันดาลให้มีให้เป็นอย่างนี้ 451 ใครตั้งชื่อเรียกสิ่งนี้  สิ่งนั้น สิ่งโน่น  พระเจ้าใช่ไม่ใช่  หรือเจ้ากรรมนายเวร 111    

ลองคิดย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีล่วงแล้ว  คนยังไม่เคยเห็นวัตถุลักษณะนี้กัน  วันหนึ่ง มีคนไปพบมันในป่า  เห็นแปลกดีเลยถือกลับมาที่พัก   คนแตกตื่นมาล้อมดูกัน  ถกเถียงกันลั่น  บ้างก็ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเจ้าประทานให้ ต้องเก็บไว้บูชา  บ้างก็ว่าเป็นอาวุธของรุกขเทพ ซึ่งท่านลืมไว้  ให้เอากลับไปไว้ที่เดิมสะ  ไม่ยังงั้นจะเกิดอาเภทน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาว  จะเกิดแผ่นดินไหว เกิดโรคระบาด  ว่ากันไป  เหมือนเถียงกันเรื่องค้างคาว  https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samathijit&month=06-2021&date=15&group=1&gblog=38

แหล่งให้ความรู้ ยาวหน่อย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=317385023478784&set=gm.1260712867692200


💢อัลลอฮ์    พระเจ้าแห่งดวงจันทร์   นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมจารึกจากกำแพงและหินนับพันในอาระเบียตอนเหนือ นอกจากนี้ยังมีการค้นพบถ้วยชามและคำอธิษฐานที่ใช้ในการบูชา "ธิดาของอัลลอฮ์"

93 ธิดาทั้งสาม al-Lat, al-Uzza และ Manat  บางครั้งก็ถูกวาดภาพร่วมกับอัลลอฮ์ เทพแห่งดวงจันทร์  ซึ่งมีพระจันทร์เสี้ยวเหนือพวกเขา

หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าศาสนาที่มีอำนาจเหนือกว่าของอาระเบียเป็นลัทธิของเทพเจ้าดวงจันทร์ ในสมัยพันธสัญญาเดิม Nabonidus (555-539 ปีก่อนคริสตกาล) กษัตริย์องค์สุดท้ายของบาบิโลนได้สร้าง Tayma

ประเทศอาระเบียให้เป็นศูนย์กลางของการบูชา Moon-god เซกัลกล่าวว่า "ศาสนาที่เป็นตัวเอกของอาระเบียใต้มักถูกครอบงำโดยเทพดวงจันทร์ในรูปแบบต่างๆ"

นักวิชาการหลายคน   ยังสังเกตเห็นว่า ชื่อของเทพเจ้าดวงจันทร์  "บาป"  เป็นส่วนหนึ่งของคำภาษาอาหรับ เช่น "ซีนาย"  "ความรกร้างแห่งบาป" เป็นต้น

เมื่อความนิยมของเทพเจ้าดวงจันทร์ลดลงในที่อื่นๆ ชาวอาหรับก็ยังคงเป็นความจริง ต่อความเชื่อมั่นของพวกเขาว่า Moon-god เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเทพเจ้า

ขณะที่พวกเขาบูชาเทพเจ้า 360 องค์ที่ Kabah ในนครมักกะฮ์ เทพเจ้า Moon-god เป็นเทพเจ้าสูงสุด เมกกะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะของเทพเจ้าดวงจันทร์

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าวิหาร์ของดวงจันทร์เทพมีการนำมาใช้แม้ในสมัยคริสเตียน หลักฐานที่รวบรวมจากทั้งทางเหนือและทางใต้ของอาระเบียแสดงให้เห็นว่าการบูชาเทพเจ้าดวงจันทร์มีการนำมาใช้อย่างชัดเจนแม้ในสมัยของมูฮัมหมัดและยังคงเป็นลัทธิที่ครอบงำ ตามคำจารึกมากมาย

ในขณะที่ชื่อของ Moon-god คือ Sin ชื่อของเขาคือ al-ilah นั่นคือ "เทพ" หมายความว่าเขาเป็นหัวหน้าหรือพระเจ้าชั้นสูงในหมู่เหล่าทวยเทพ ดังที่คูนชี้ให้เห็น "พระเจ้าอิลหรืออิลาห์เป็นช่วงของเทพจันทรา" Moon-god ถูกเรียกว่า al-ilah นั่นคือพระเจ้าซึ่งย่อมาจากอัลลอฮ์ในสมัยก่อน อิสลาม

ชาวอาหรับนอกรีตยังใช้อัลลอฮ์ในชื่อที่พวกเขาใช้กับลูก ๆ ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ทั้งพ่อและลุงของมูฮัมหมัดมีอัลลอฮ์เป็นส่วนหนึ่งของชื่อของพวกเขา

233ข้อเท็จจริงนี้ตอบคำถามว่า "เหตุใดอัลลอฮ์จึงไม่เคยกำหนดไว้ในอัลกุรอาน ทำไมมูฮัมหมัดจึงสันนิษฐานว่าชาวอาหรับนอกรีตรู้แล้วว่าอัลลอฮ์เป็นใคร"   มูฮัมหมัดได้รับการเลี้ยงดูในศาสนาของอัลลอฮ์มูนเทพ

แต่เขาก้าวไปไกลกว่าชาวอาหรับนอกรีตหนึ่งก้าว ในขณะที่พวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ กล่าวคือ เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นเทพสูงสุดในวิหารของเทพเจ้า มูฮัมหมัดตัดสินใจว่าอัลลอฮ์ไม่เพียงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นพระเจ้าองค์เดียวอีกด้วย...!!!

พระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด พวกเจ้าเชื่อแล้วว่าดวงจันทร์-พระเจ้าอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่ที่สุด ทั้งหมดที่ฉันต้องการให้คุณทำคือยอมรับว่าความคิดที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว บูชาแล้ว ข้าพเจ้าจะเอาแต่ภริยาของเขา ธิดาของเขา และเทพอื่นๆ ทั้งหมดไป”

จะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าประเด็นแรกของศาสนาอิสลามไม่ใช่ "อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่" แต่ "อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุด" กล่าวคือ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเหล่าทวยเทพ

ทำไมมูฮัมหมัดถึงบอกว่าอัลลอฮ์เป็น   "ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด"  ยกเว้นในบริบทที่มีพระเจ้าหลายองค์? คำภาษาอาหรับใช้เพื่อเปรียบเทียบมากกว่าและน้อยกว่า  การที่สิ่งนี้เป็นความจริงนั้นสามารถเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า  ชาวอาหรับนอกรีตไม่เคยกล่าวหาว่า  มูฮัมหมัดสั่งสอนอัลลอฮ์ที่แตกต่างจากที่พวกเขาบูชาอยู่แล้ว  "อัลลอฮ์"   องค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ตามหลักฐานทางโบราณคดี   มูฮัมหมัดจึงพยายามที่จะมีมันทั้งสองทาง  สำหรับคนต่างศาสนาเขากล่าวว่าเขายังคงเชื่อในอัลลอฮ์แห่งดวงจันทร์

231สำหรับชาวยิว  และชาวคริสต์   เขากล่าวว่า  อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของพวกเขาเช่นกัน แต่ทั้งชาวยิวและชาวคริสต์ต่างก็รู้ดี และนั่นคือสาเหตุที่พวกเขาปฏิเสธพระเจ้าของเขาที่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจอมปลอม

Al-Kindi หนึ่งในผู้ปกป้องคริสเตียนในยุคแรกๆ ที่ต่อต้านอิสลาม ชี้ให้เห็นว่าอิสลามและพระเจ้าของอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์   แต่มาจากลัทธินอกรีตของชาวซาบีน พวกเขาไม่ได้เคารพบูชาพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์  แต่เป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ และลูกสาวของเขา al-Uzza, al-Lat และ Manat   ดร.นิวแมน   สรุปการศึกษาข้อโต้แย้งของคริสเตียน-มุสลิมในยุคแรกโดยกล่าวว่า "อิสลามได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็น...ศาสนาที่แยกจากกัน  และเป็นปฏิปักษ์  ซึ่งเกิดขึ้นจากการบูชารูปเคารพ"   ซีซาร์ ฟาราห์  นักวิชาการอิสลาม  สรุปว่า  "ดังนั้น  จึงไม่มีเหตุผลที่จะยอมรับความคิดที่ว่าอัลลอฮ์ส่งผ่านไปยังชาวมุสลิมจากคริสเตียน และยิว"

ชาวอาหรับบูชาเทพจันทราเป็นเทพสูงสุด แต่นี่ไม่ใช่ monotheism ในพระคัมภีร์ไบเบิล แม้ว่า Moon-god นั้นยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าและเทพธิดาอื่น ๆ ทั้งหมด แต่สิ่งนี้ก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งพระเจ้าหลายองค์

ตอนนี้เรามีรูปเคารพที่แท้จริงของเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์แล้ว เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปที่จะหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านอกรีตในสมัยก่อนอิสลาม...!!!

231สงสัยหรือไม่ว่า  สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม คือ พระจันทร์เสี้ยว..?  พระจันทร์เสี้ยวนั้นอยู่บนยอดสุเหร่า  และสุเหร่าของพวกเขา..?   มีพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนธงชาติอิสลาม...?  ที่ชาวมุสลิมถือศีลอดในช่วงเดือนที่เริ่มต้น และสิ้นสุดด้วยการปรากฏจันทร์เสี้ยวบนท้องฟ้า

93 บทสรุป   ชาวอาหรับนอกรีตนมัสการอัลลอฮ์แห่งดวงจันทร์โดยสวดอ้อนวอนไปยังเมกกะวันละหลายครั้ง  แสวงบุญไปยังเมกกะ;   วิ่งรอบวิหารของดวงจันทร์ที่เรียกว่า Kabahจูบหินดำ ฆ่าสัตว์เพื่อบูชาเทพจันทรา  ขว้างก้อนหินใส่ปีศาจ   การถือศีลอดในเดือนที่เริ่มต้น และสิ้นสุดด้วยพระจันทร์เสี้ยว    การให้ทานแก่ผู้ยากไร้    เป็นต้น   มุสลิมอ้างว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของพระคัมภีร์  และอิสลามเกิดขึ้นจากศาสนาของผู้เผยพระวจนะ และอัครสาวก

232อิสลามถูกหักล้างด้วยหลักฐานทางโบราณคดีที่หนักแน่นและท่วมท้น อิสลามไม่มีอะไรมากไปกว่าการฟื้นคืนชีพของลัทธิเทพจันทราโบราณ  ได้นำเอาสัญลักษณ์  พิธีกรรม พิธีกรรม และแม้แต่ชื่อเทพเจ้าจากศาสนานอกรีตโบราณของเทพจันทรา เช่นนี้จึงเป็นการบูชารูปเคารพอย่างแท้จริง...!!!

เช่นเดียวกับที่ต้นกำเนิดของนิกายโรมันคาทอลิกสามารถสืบย้อนไปถึงศาสนาบาบิโลนนอกรีตได้ ศาสนาอิสลามก็สามารถสืบย้อนไปถึงการบูชาดวงจันทร์นอกรีตของชาวอัสซีเรีย และบาบิโลนได้ฉันนั้น ใครสามารถปฏิเสธอิทธิพลสูงสุดของดวงจันทร์ในชีวิตของชาวมุสลิมได้?

ในศาสนาอิสลาม ดวงจันทร์ถือเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  และดวงจันทร์เป็นแสงนำทางของพิธีกรรม และเทศกาลของอิสลามทั้งหมด   พระจันทร์เสี้ยว  และดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ในธงประจำชาติของประเทศมุสลิมหลายแห่ง และปรากฏอยู่เหนือมัสยิด ในสุสานของชาวมุสลิม ฯลฯ  มุสลิมไม่ทำตาม  และไม่เคยทำตามพระเจ้าของอับราฮัม ไอแซก และยาโคบ พวกเขาบูชาพระเทียมเท็จ

227อัลลอฮ์เป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ก่อนอิสลาม   เขามีลูกสาวสามคน....อัลลาต อัลอุซซา และมนัส   ความจริงก็คือมีพระเจ้านอกศาสนาที่เรียกว่าอัลลอฮ์  และชาวเมกกะและพื้นที่โดยรอบบูชาเขา เขามีลูกสาวสามคนที่กล่าวถึงในคัมภีร์กุรอาน   บิดาของมูฮัมหมัด คือ อับดุลลาห์ บ่าวของอัลลอฮ์ เป็นเครื่องบ่งชี้ชัดเจนว่า  ชาวมักกะฮ์เชื่อในพระเจ้าก่อนอิสลามที่เรียกว่าอัลลอฮ์

ประการที่สอง LAH เป็นพระเจ้าของชาวฟินีเซียนและร่วมกับ BAAL เป็นพระเจ้าที่มีอำนาจมาก พ่อค้าของเมกกะได้สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการค้ากับชาวฟินีเซียนมาเป็นเวลานานและเป็นผู้มาเยือนเมืองฟีนิเซียบ่อยครั้ง เนื่องจากชาวอาหรับไม่มีพระเจ้าที่มีรูปร่างระดับนานาชาติ พวกเขาจึงมองหาพระเจ้าองค์หนึ่ง และในที่สุดก็รับเอา ALAH เป็นพระเจ้าของพวกเขาเองและนำเขากลับมายังอาระเบีย ที่นี่ตามกฎไวยากรณ์ภาษาอาหรับ AL ถูกเพิ่มเพื่อทำให้เป็นคำนามที่เหมาะสม ดังนั้น LAH ก็กลายเป็นอัลลอฮ์ การอ้างอิงถึงธิดาของอัลลอฮ์อยู่ในอัลกุรอานด้วย
 หายสงสัยเลย

5

นี่ก็ถาม 450 ทำนองเดียวกัน

ขอถามพี่น้องพุทธครับ
ศาสนาพุทธไม่ได้มาจากพระเจ้าคำภีร์พระไตก็ไม่ได้ถูกส่งมาจากพระเจ้า...แล้วนิพพานพระพุทธเจ้าเอามาจากไหนมาสอนหมู่ชนของท่าน หรือ ท่านคิดค้นขึ่นมาด้วยตัวเองแล้วท่านรุ้ได้งัยว่านิพพานมีจริง
มุสลิม/1

https://www.facebook.com/groups/369470833430721/user/100056685270692/

พระเจ้าผู้ให้ผู้บันดาลนั่นนี่โน่น คือพื้นฐานทางความคิดซึ่งถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิด  อะไรๆที่มีที่เห็นพระเจ้าประทานให้มาทั้งเพ   

 นี่ก็ว่าสวดมนต์ทุกวัน

https://www.facebook.com/photo?fbid=585310515819656&set=pcb.2490918081044087 Create Date : 23 สิงหาคม 2564
Last Update : 2 กันยายน 2564 10:08:33 น.
Counter : 659 Pageviews.

0 comments
: พู่กันเดียว - ปัญญาญาณ : กะว่าก๋า
(1 มิ.ย. 2566 09:11:05 น.)
: พู่กันเดียว - อยาก : กะว่าก๋า
(31 พ.ค. 2566 05:15:49 น.)
: พู่กันเดียว - รู้ทัน รู้ธรรม : กะว่าก๋า
(28 พ.ค. 2566 05:36:30 น.)
การมีอิสระ ปัญญา Dh
(27 พ.ค. 2566 06:24:52 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Samathijit.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 6393385
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]

บทความทั้งหมด