Blog 220/2553..20 ปี 20 วัน สืบ นาคะเสถียร

20 ปี 20 วัน สืบ นาคะเสถียร
31 ส.ค.- 19 ก.ย. 2553
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


พ.ศ.2533 ก้าวแรกที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำงาน
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า


ในการทำงานของมูลนิธิฯ ภารกิจหลักที่สำคัญ คือ
ปกป้องรักษาผืนป่าที่เหลือให้คงอยู่มากที่สุด


โดยมุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในการใช้ทรัพยากรของชุมชนภายใน
และรอบผืนป่าตะวันตก
ซึ่งเป็นป่าผืนใหญ่ผืนสุดท้ายของประเทศไทย
ภายใต้แนวคิด ” ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ เสืออยู่ได้ ”


พ.ศ.2553 ปีที่ 20
ที่สืบ นาคะเสถียรกำลังจะเลือนลางไปจากความทรงจำ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
ค่อยๆ ถูกลดทอนความสำคัญลง
นอกจากภารกิจหลักในการปกป้องผืนป่าแล้ว


อีกภารกิจที่สำคัญคือ ..
การปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าความสำคัญของผืนป่า
ร่วมกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
ก่อนที่ป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของไทยจะหมดไป


ด้วยความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสานต่องานอนุรักษ์
ตามเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงใช้วาระครบรอบ 20 ปีจัดทำ
“โครงการ 20 ปี สืบ นาคะเสถียร” หรือ “SEUB 2010”


หลังสิ้นเสียงปืนในเช้าวันที่ 1 กันยายน 2533
เป็นเวลา 20 ปี ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำงาน
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า


ซึ่งตลอดงานทั้ง 20 วัน
จะมีนิทรรศการภาพถ่ายในผืนป่าตะวันตก
บริเวณโถงนิทรรศการชั้น 1


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ
เพื่อสืบสานงานอนุรักษ์แล้ว
ภายในห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 1 แล้ว
ยังมีรายการที่น่าสนใจ ดังนี้

1 กันยายน 2553 : เวลา 17.00 น.
ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน
เป็นประทานเปิดงาน “20 ปี 20 วัน สืบ นาคะเสถียร”
ณ บริเวณโถงนิทรรศการชั้น 1
จากนั้นเวลา 18.00 น. ปาฐกถา
“คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมกันจึงอยู่รอด”
โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
เลขาธิการคนแระของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

2 กันยายน 2553 : พบกับคุณศศิน เฉลิมลาภ
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร,
คุณตะวันฉาย หงส์วิลัย
หัวหน้าภาคสนาม จ.นครสวรรค์-กำแพงเพชร
และคุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม หัวหน้าภาคสนาม จ.กาญจนบุรี
ทั้ง 3 ท่านจะมาถ่ายทอดในหัวข้อเรื่อง
"แรงบันดาลใจในการทำงานอนุรักษ์ที่ได้รับจาก สืบ นาคะเสถียร"
ผ่านการแสดงดนตรีและภาพถ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น.


3 กันยายน 2553 : คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
ตัวแทนคนรุ่นใหม่
จะมาถ่ายทอด “มุมมองของวันรุ่นที่มีต่อ สืบ นาคะเสถียร”
และงานอนุรักษ์ ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

4 กันยายน 2553 : 14.00 น.
ฟังบทกวีประกอบสไลด์ จากผืนป่าตะวันตก
และเสวนางานอนุรักษ์ในมุมของคุณสมบัติ แก้วทิตย์
ครูผู้วาดธรรมชาติด้วยเพลงร็อค
ในเวลา 18.00 น.


5 กันยายน 2553 : จากคำสั้น ๆ ของคุณสืบ นาคะเสถียร
“ผมขอพูดแทนสัตว์ป่า”
วันนี้คุณมาโนช พุฒตาล และ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ
จะมา “ในนามของสัตว์ป่า”
ถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์ป่าและงานอนุรักษ์
ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

7 กันยายน 2553 : เวลา 18.00 น.
ดูหนังกับกวีซีไรต์ “จิระนันท์ พิตรปรีชา”
หลากหลายเรื่องราวจากหนังสิ่งแวดล้อม
ดำเนินรายการโดยคุณศศิน เฉลิมลาภ
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร


8 กันยายน 2553 : อาจารย์ยงยุทธ จรรยารักษ์
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะมาชวนคุย ชวนคิดไปกับภาพยนตร์เหนือจินตนาการ
เรื่อง"อวตาร "
ดำเนินรายการโดยคุณวรรโณบล ควรอาจ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ในเวลา 18.00 น.


9 กันยายน 2553 : โรงเรียนเทพศิรินทร์,
โรงเรียนเตรียมอุดม, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโรงเรียนสตรีวิทยา
จะมาแข่งขันตอบคำถามหนังกับสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มแข่งขันในเวลา 17.00 น.


10 กันยายน 2553 : เวลา 14.00 – 20.00 น.
ช็อปปิ้งสินค้าแฮนเมดจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
และเวลา 18.00 น. : เดินตามรอยทางของเนวิเกเตอร์กับ
"ติ๊ก เจษฎาภรณ์ "
ตอนภารกิจของสืบ นาคะเสถียร
โดยคุณติ๊กและเนวิเกเตอร์
จะมาร่วมสืบสานเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสัตว์ป่า ของหัวหน้าสืบอีกครั้ง


11 กันยายน 2553 : 14.00 – 20.00 น.
ช็อปปิ้งสินค้าแฮนเมดจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
และเวลา 18.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง HOME
และพูดคุยหลากหลายเรื่องราวบนโลกใบนี้กับ ศุ บุญเลี้ยง


12 กันยายน 2553 : 14.00 – 20.00 น.
ช็อปปิ้งสินค้าแฮนเมดจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
และเวลา 18.00 น. คุณภาคภูมิ ปทุมเจริญ (โตโต้)
หนึ่งในพิธีกรรายการ คน ค้น ฅน
ที่ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของ 5 จอมป่า
(หัวหน้าภาคสนามของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร)
จะมาร่วมพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวการทำงาน
ในฐานะคนเฝ้าป่าของเหล่าจอมป่า
เป็นตัวแทนบอกให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่า
ยังมีคนที่ทำงานโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง


1 –16 กันยายน 2553
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นกิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


หมายเหตุ : กิจกรรมตามวันและเวลาข้างต้น
ที่จัดที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(วันที่ 1 – 18 ก.ย.53) สามารถเข้าชมได้ฟรี


19 กันยายน 2553 :
คอนเสิร์ต "20 ปี สืบ นาคะเสถียร”
โดยคุณสุรชัย จันทิมาธร (น้าหงา คาราวาน)
และคุณยืนยง โอภากุล (น้าแอ๊ด คาราบาว)
โดยมีศิลปินรับเชิญ จิระนันท์ พิตรปรีชา
ณ หอใหญ่ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์Create Date : 02 กันยายน 2553
Last Update : 3 กันยายน 2553 1:01:59 น.
Counter : 1714 Pageviews.

26 comments
หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรัก (เปิดจองรูปเล่ม) lovereason
(20 ก.พ. 2562 09:02:30 น.)
:: ปูรณฆฏะ :: กะว่าก๋า
(18 มี.ค. 2562 06:13:13 น.)
Don't Worry Be Happy - Bobby McFerrin ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(24 ก.พ. 2562 16:10:07 น.)
🙏พระมเหศวร กรุวังบัว🙏 โอน่าจอมซ่าส์
(12 มี.ค. 2562 08:07:22 น.)
  
สวัสดีค่ะ
จำได้ชัดเจนว่าวันนั้นอ่านข่าวแล้วช็อคค่ะ ช็อคไปเป็นเดือน ๆ ปี ๆ
พอตอนคุณสืบยังมีชีวิตอยู่ จะติดตามผลงานด้วยความชื่นชมตลอด

เวลาทำให้ความเสียใจจางไป แต่ไม่เคยลืมค่ะ

อยากให้คนรุ่นหลังได้รับทราบเรื่องราวและผลงานของคุณสืบต่อ ๆ ไปนะคะ

โดย: MeMoM วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:12:09:06 น.
  
มารำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียรค่ะ

โดย: อิ่ม_Aim วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:13:24:13 น.
  
ผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะ 20 ปีแล้ว

คุณอ้อไปมั้ยคะ งานนี้ น่าไปเหมือนกัน

ถ้าคุณอ้อไปเก็บภาพมาฝากด้วยนะคะ

กิจกรรมแต่ละวันน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะที่เก็บเรื่องดีๆ มาฝาก
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:13:35:04 น.
  
แล้วจะมีคนมาเกิดใหม่แบบคุณสืบมั้ยอ่ะ หายากจัง


คนดีมักอยู่ไม่นานเนอะ(ตายๆๆแล้วที่ยังอยู่กันนี่ มองหน้ากันเลิกลั่ก ตรูไม่ดีตรงหนาย)

โทดนะคร้ามาเพ้อเจ้อบ้านพี่อ้ออีก
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:14:48:07 น.
  
ชื่อผู้ร่วมงานน่าสนใจมากเลยครับพี่อ้อ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:14:49:39 น.
  
คนดีกลับไม่สามารถทนอยู่ได้
กับสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม
เลยทำให้สังคมทุกวันนี้
คนดีต้องเก็บเนื้อเก็บตัว
ไม่กล้าแสดงตัวมาก เพราะกลัว
ขอให้ดวงวิญญาณของท่านคุ้มครองคนดีด้วยค่ะ ตอนนี้ฝนตกแรงมากค่ะ บรรยากาศดีมาก รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: tummydeday วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:15:29:35 น.
  
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:15:37:58 น.
  ได้อ่านได้ฟังเรื่องราวของวีรษุรุษท่านนี้แล้ว
อยากให้คนไทยรักป่า หวงแหนในความเป็นของประเทศไทยมากๆ ค่ะโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:16:01:56 น.
  
เหมือนโปสเตอร์หนังมากเลยยยย
มองทีแรกคิดว่า มีหนังใหม่เข้า แบบว่าหนังน่าดู อะไรอย่างนี้
โดย: Life & Learn วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:16:21:36 น.
  
แวะมาทักทายค่ะพี่อ้อ
โห ฝนตกในกล่องนี้ทุกวัน
ระวังน้ำท่วมบล๊อกนะคะ อิๆ

อ้อ ที่ไปถามไว้ว่าไก่เป็นคนเหนือรึป่าว
ป่าวค่ะ เกิดกรุงเทพค่ะ แต่มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว+แคะค่ะ อ้าว หน้าไก่ไม่หมวยรึคะพี่ อิๆ
โดย: aitai วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:17:40:09 น.
  แวะมาทักทายจ้า

โดย: แอ๊ปเปิ้ลโบราณ วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:19:58:50 น.
  
สวัสดีค่ะ...
มาร่วมรำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียรด้วยค่ะ
เรื่องราวของคุณสืบ ฟังแล้วทำให้คนรุ่นหลังรัก และรู้คุณค่าของธรรมชาติ
โดย: neenika วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:20:44:13 น.
  
มาย้อนรำลึกด้วยค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:21:18:16 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


หลับฝันดีนะคะคุณอ้อ

โดย: หอมกร วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:22:50:29 น.
  
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ เลยนะคะ วิสกี้ยังจำเรื่องนี้ได้เลยค่ะ
โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:23:19:56 น.
  
ร่วมรำลึกคุณสืบด้วยค่ะ...ผ่านมาไวมาก 20 ปีแล้วเหรอเนี้ย...ถึงท่านจะจากไปแต่เจตจารมณ์ท่านยังคงอยู่ คงอยู่ในใจของพวกเราหลายคนค่ะ
โดย: aenew วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:23:44:21 น.
  
สืบเอย...เจ้าจากไปไม่สูญเปล่า
โดย: อุ้มสี วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:0:32:39 น.
  
ร่วมรำลึก สืบ นาคะสเถียร ผู้สละชีวิตเพื่อผืนป่าค่ะ
โดย: ดา ดา วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:1:03:55 น.
  
ไม่น่าเชื่อนะครับ 20 ปีแล้วที่อยู่ในความทรงจำของคนไทย...

งานดี ๆ แบบนี้ขอบคุณมากครับที่บอกกล่าวกันขออนุญาตเอาไป promote ต่อนะครับ
โดย: CEO นิ้วก้อย วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:4:42:16 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่อ้อ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:6:59:16 น.
  
อยากไปจังเลยครับ
อรุณสวัสดิ์นะครับ ^^
โดย: พระจันทร์ของขวัญ (Great_opal ) วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:7:01:45 น.
  
ป่าฉิบหายสลายลงคงสักวัน
เพราะพวกฉันมนุษย์นั้นทำฉิบหาย
ไม่เคยพอไม่มีก่อแถมทำลาย
ถ้าเธอตายทุกสิ่งตายสลายลง


โดย: คนทุ่งบางเขน วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:8:42:26 น.
  
ทักทายค่ะพี่อ้อ
โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:9:17:36 น.
  
สวัสดีค่ะพี่

นิยมคนเก่งและตั้งใจจริง คุณสืบ
ก็เป็นอีกคนที่ถือว่าเป็นแมนออฟฮาร์ท
ได้เช่นกันนะค่ะ เพราะว่าอุทิศตัวและตั้งใจจริง
กับสิ่งที่เค้าคิดว่าถูกต้องและควรดูแลรักษา
น่านิยมยกย่องแม้ว่าเค้าจะตายจากไป
แต่สิ่งที่เค้าทำไว้ยังเป็นผลประโยชน์ให้
คนรุ่นหลังๆ ได้เดินรอยตามสิ่งดีๆ ที่เค้าบุกเบิกนะค่ะ

โดย: JewNid วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:10:19:43 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดีวันสุดท้ายของการทำงานค่ะคุณอ้อ อ่างทองฝนตกตลอดคืน นอนสบายไม่อยากลุกจากที่นอนเลยค่ะ ยังไงไปไหนอย่าลืมพกร่มด้วยนะคะ ฝนฟ้าอากาสเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ในช่วงนี้ ระลึกถึงเสมอนะคะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:10:25:42 น.
  
มาย้อนรำลึกด้วยคนค่ะคุณอ้อ

เพียงแค่เราไม่ทำลาย
ธรรมชาติและสัตว์ทั้งหลายก็มีที่อาศัยแล้ว

แอมอร

โดย: peeamp วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:14:23:41 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rudee.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15เริงฤดีนะ
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 36 คน [?]

บทความทั้งหมด