<<< “ตักบาตรเทโว” >>>


“ตักบาตรเทโว”

เมื่อเช้านี้ (วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

 ทางวัดได้จัดพิธีตักบาตรเทโว เดินลงมาจากพระมณฑป

 เดินลงมาจากบนเขา เปรียบเหมือนกับลงมาจากสวรรค์

 เพราะว่าตามตำนาน พระพุทธเจ้า

หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ ก็มีความปรารถนาที่จะแบ่งธรรมะ

ที่ได้ทรงค้นพบ ให้กับพุทธมารดาที่ได้สวรรคตไป

 หลังจากที่ได้คลอดเจ้าชายสิทธัตถะ ๗ วัน ก็เสด็จสวรรคต

 พระพุทธเจ้าทรงระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพุทธมารดา

 ที่ให้พระกำเนิดแด่พระองค์ เพราะหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้

ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด

ก็มีความปรารถนาที่อยากจะให้พุทธมารดาได้มีโอกาส

ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

ก็เลยทรงเล็งญาณหาดูว่า พระพุทธมารดาตอนนี้อยู่ที่ไหน

 ก็ทรงพบว่าอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือชั้นอะไรนี่

 ก็เลยเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมมารดา

ตั้งแต่วันเข้าพรรษา

 และได้แสดงธรรมให้พุทธมารดาฟังทุกวัน

ตลอดระยะหนึ่งพรรษา พระพุทธมารดาได้บรรลุ

เป็นพระโสดาบัน ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพาน

 ได้เข้าสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด

 แต่ยังไม่ได้สิ้นสุดตอนเป็นพระโสดาบัน

 แต่ถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้ว จะรู้ทาง

ที่จะนำไปสู่พระนิพพาน สามารถเดินไปเองได้

 แล้วก็ทำให้ไม่ต้องไปเกิดในอบาย

 ต่อไปผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันนี้

ถึงแม้จะเคยทำบาปกรรมมามากน้อยเพียงใด

 ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย

จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิน ๗ ชาติ

ก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้

สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์สาวก

 สามารถบรรลุถึงพระนิพพาน

ที่มีแต่ความสุขยิ่งใหญ่ เรียกว่า บรมสุข

นี่คือความเป็นมาของการตักบาตรเทโว

 พอครบพรรษา ความจริงแล้วถ้าตามตำนานนี้

 พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ลงจากสวรรค์ในวันนี้

 วันนี้เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ยังเป็นวันสุดท้ายของพรรษาอยู่

 ยังไม่ออกพรรษา จะออกพรรษาก็ต้องวันรุ่งขึ้น

 วันแรมหนึ่งค่ำ เหมือนเดือนวันนี้เป็นวันที่ ๓๐

 ยังไม่หมดเดือน ต้องขึ้นวันที่ ๑ ถึงจะเป็นเดือนใหม่

พระองค์ก็ลงจากสวรรค์ในวันแรม ๑ ค่ำคือวันพรุ่งนี้

ดังนั้นวิธีตักบาตรเทโวในประเทศไทยนี้

ส่วนใหญ่จะจัดในวันแรม ๑ ค่ำ คือวันพรุ่งนี้

แต่วัดญาณฯ นี้มีกรณีพิเศษ เนื่องจากว่า

วัดญาณฯ เป็นวัดที่ได้มาตั้งใหม่

 อยู่ในถิ่นที่มีวัดวาอารามเต็มไปหมดแล้ว

หมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะมีวัดของตน

ทีนี้ถ้าจัดงานตักบาตรเทโวในวันเดียวกับวัดทั่วๆ ไป

ญาติโยมที่มีความปรารถนาที่จะมาตักบาตรที่วัดญาณฯ

และตักบาตรที่วัดบ้าน ก็จะต้องเลือกเอา

จะไม่สามารถไปได้ทั้งสองวัด ก็เลยมีการปรึกษา

ให้ทางวัดญาณฯ นี้ จัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ

 คือวันนี้ก่อนหนึ่งวัน ก่อนวันตักบาตรเทโวจริง

 คือวันพรุ่งนี้ เพื่อศรัทธาญาติโยมที่มีความปรารถนา

ที่จะมาตักบาตรที่วัดใหญ่และตักบาตรที่วัดบ้าน

 จะสามารถทำได้ทั้งสองแห่ง

เพราะวัดบ้านก็เป็นวัดประจำหมู่บ้าน

ที่ญาติโยมจะต้องสนับสนุนดูแล แล้วก็วัดญาณฯ

ก็เป็นวัดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คือพระเจ้าอยู่หัวฯ

 สมเด็จพระสังฆราช มาสร้างขึ้น เป็นวัดที่สวยงาม

 วัดใหญ่โตมีบริเวณที่กว้างขวาง

มีภูเขามีมณฑปอยู่บนยอดเขา

 พิธีตักบาตรเทโวจึงรู้สึกมีความอลังการ

 พระเณรลงมาจากเขามีบันไดสองร้อยกว่าขั้น

บันไดพญานาค ญาติโยมก็อยากจะมาร่วม

ตักบาตรเทโวที่วัดญาณฯ

ก็เลยมีการจัดการตักบาตรเทโวขึ้นในวันนี้

 แทนที่จะเป็น วันพรุ่งนี้ ญาติโยมที่ไม่รู้

ก็อาจจะมาตักบาตรเทโวพรุ่งนี้ ก็มักจะผิดหวัง

เพราะเราได้ทำพิธีในวันนี้แล้ว

แต่ท่านที่ติดตามทางถ่ายทอดสด

ก็คงจะรู้กัน จะได้ไม่มาเก้อ

 ถ้าอยากจะตักบาตรเทโวพรุ่งนี้ ก็ต้องไปวัดอื่น

 วัดนี้ตักก่อนเขาหนึ่งวัน เพราะเคยลองตักพร้อมๆ กันดูแล้ว

 ก็มีคนมาขอร้องบอกว่าอยากจะให้แยกเป็นสองวัน

 เพื่อที่เขาจะได้ไปทั้งสองวัดได้ วันนี้มาวัดญาณ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปวัดบ้านกัน

 นี่ก็เลยทำความเข้าใจให้ญาติโยมทราบ

ถ้าตามตำราแล้ว วันตักบาตรเทโวต้องเป็นวันแรม ๑ ค่ำ

 หนึ่งวันหลังจากครบพรรษาแล้ว

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของพรรษายังไม่ออกพรรษา

 วันออกพรรษาคือวันพรุ่งนี้ วันแรม ๑ ค่ำ

ก็เลยมีการทำบุญตักบาตรกัน

 มีญาติโยมมากันเป็นจำนวนมาก

เริ่มต้นตั้งแต่เชิงบันไดพญานาคไปถึงศาลา

ระยะทางประมาณกิโลกว่าๆ

 มีญาติโยมใส่บาตรแน่นติดกันต่อเนื่อง

 มีว่างอยู่สองสามจุดที่ไม่มีคนใส่ นอกนั้นก็เต็มไปหมด

 เมื่อเช้านี้กว่าจะเสร็จไม่รู้กี่โมง เริ่มต้นประมาณเจ็ดโมง

 ออกชั่วโมงครึ่ง พระบิณฑบาตท่ามกลางสายฝน

ท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดเมื่อเช้านี้ก็คงจะเห็นภาพ

 แต่ใครไม่เห็นก็ยังสามารถเข้าไปดูได้

เพราะมีเก็บไว้เป็นไฟล์ย้อนหลัง สามารถเข้าไปดูได้

ก็จะเห็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะคึกคัก

 แต่เปียกกันด้วยฝน แต่ก็ไม่หนัก

ทุกคนก็มีความชุ่มฉ่ำจิตใจ มีความสุขใจ

 เหมือนกับได้รับน้ำมนต์จากเทวดา

วันนี้เทวดามาโปรด ประพรมน้ำมนต์ให้

ทุกคนก็มีความสุขกัน และเรื่องของการตักบาตรเทโวนี้

ก็เพื่อให้เราได้รำลึกถึงพุทธกิจของพระพุทธเจ้า

ที่ทรงเห็นคุณค่าเห็นพระคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด

 ถึงแม้ว่าพระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตแล้ว

 แต่พระบารมีของพระพุทธเจ้าทางด้านพลังจิต

สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้.

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

.........................

สนทนาธรรมบนเขา

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐


ขอบคุณที่มา fb. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ขอบคุณเจ้าของภาพค่ะ
Create Date : 06 ตุลาคม 2560
Last Update : 6 ตุลาคม 2560 8:03:01 น.
Counter : 374 Pageviews.

0 comments
✾การจับผิดทำให้ใจขุ่นมัว Turtle Came to See Me
(11 ส.ค. 2562 05:16:24 น.)
: ความป่วยไข้ในตน : กะว่าก๋า
(10 ส.ค. 2562 06:22:45 น.)
Quotes คำคม (5) comicclubs
(9 ส.ค. 2562 12:59:34 น.)
โอวาทธรรม **mp5**
(8 ส.ค. 2562 13:50:09 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Poungchompoo.BlogGang.com

tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?]

บทความทั้งหมด