"หวงเหอ" มารดาของชนชาติจีน


หวงเหอ1
" แม่น้ำหวงเหอ หรือ ฮวงโห "

สายน้ำใหญ่ที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีนนาม 'หวงเหอ' (黄河) ‘ฮวงโห’
หรือ ‘แม่น้ำเหลือง’ ผู้เป็นเสมือน ‘แม่’ ของลูกหลานชาวจีน
ผู้ให้ชีวิต ผู้สร้างจิตวิญญาณ สั่งสมอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวจีน

หวงเหอ2
" หวงเหอหมู่ชิน แม่น้ำซึ่งเป็น 'มารดา' ของลูกหลานจีน "

เธออาจเปรียบได้กับนักเดินทาง
ที่รอนแรมผ่านมณฑลและเขตต่างๆทางตอนเหนือของประเทศจีน
นับตั้งแต่ชิงไห่ ซื่อชวน(เสฉวน) กันซู่ หนิงเซี่ย
สุยหย่วน(ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน)
ส่านซี ซันซี เหอหนัน และซันตง เป็นระยะทางยาวถึง 5,464 กิโลเมตร
มีบางตอนที่เธอไต่ขึ้นเหนือและบางตอนไหลล่องใต้คดเคี้ยวตามเส้นทางรูปตัว [ 几 ]

แม่น้ำเหลืองแตกเป็นแม่น้ำสาขามากกว่า 30 สายหลัก
และมีแม่น้ำสายน้อยและลำธารอีกนับไม่ถ้วน
รวมผืนดินและแหล่งพำนักของผู้คนริมฝั่งน้ำที่เธอไหลผ่าน
เป็นพื้นที่ทั้งสิ้นมากกว่า 750,000 ตร.กม.
หวงเหอมุ่งหน้าไปยังบูรพาทิศและสุดท้ายไหลลงทะเลป๋อไห่ที่มณฑลซันตง

หวงเหอ3
" แผนที่แสดงเส้นทางน้ำของหวงเหอ
แม่น้ำสายล่างคือ ฉางเจียง หรือ แยงซีเกียง
แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศจีน "

เนื่องจากตอนกลางของสายน้ำไหลเข้าสู่เขตที่ราบสูงที่เป็นดินเหลือง
ประกอบกับแม่น้ำสาขาหลายสายยังเต็มไปด้วยดินเลนและดินทรายจำนวนมาก
นับเป็นสายน้ำที่มีปริมาณของเลนและทรายจำนวนมากที่สุดในโลก
เฉลี่ย 37 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร
จนมีคำกล่าวว่า 'น้ำ(จากแม่น้ำเหลือง) 1 ชาม เป็นเลนอยู่เสียครึ่งชาม'
ส่งผลให้สายน้ำมีสีเหลืองอันเป็นที่มาของชื่อ

ในแต่ละปี สายน้ำหวงเหอตอนกลางจะพัดพาโคลนเลนและทรายลงสู่สายน้ำตอนปลาย
คาดว่ามีปริมาณเลนและทรายสูงถึง 400 ล้านตัน/ปี ใต้ก้นแม่น้ำเหลืองตอนล่าง
นานวันเข้าทำให้ลำน้ำตื้นเขิน น้ำเอ่อล้นตลิ่งและทลายเขื่อนกั้นน้ำจนเกิดอุทกภัยร้ายแรงหลายครั้ง
ซึ่งอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดลุกลามไปถึงนครเทียนจินทางทิศเหนือ
ส่วนทางใต้น้ำเคยท่วมไปถึงมณฑลเจียงซูและอันฮุย
รวมพื้นที่เสียหายกว้างขวางถึง 250,000 ตร.กม.

หวงเหอ4
" แม่น้ำเหลืองช่วงต้นน้ำ น้ำยังใสไม่ขุ่นเหลือง
อยู่ในบริเวณเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน "

แม่น้ำเหลืองกำเนิดขึ้นจากร่องน้ำสามสาย ได้แก่ ข่ายื่อชีว์ เยียว์กู่จงเลี่ยฉีว์ และจาชีว์
บริเวณเชิงเขาทางทิศเหนือของเทือกเขาปาเหยียนคาลาซัน
ณ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 5,400 เมตร
ที่ซึ่งล้อมรอบด้วยยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีทั่วทั้งสี่ทิศ

หวงเหอช่วงต้นน้ำเป็นช่วงที่มีเส้นทางการไหลคดเคี้ยวมากที่สุด
เริ่มตั้งแต่บึงน้ำซิงซู่ไห่ (星宿海) ในมณฑลชิงไห่
ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมน้ำจากทะเลสาบเล็กๆจำนวนมาก
เมื่อไหลออกจากบึงน้ำซิงซู่ไห่ก็ไหลเข้าสู่ทะเลสาบเอ้อหลิงหู (鄂陵湖) และจาหลิงหู (札陵湖)
จนไหลเรื่อยมาถึงเมืองหม่าตัว (玛多) อ้อมภูเขาจีสือซัน (积石山) และเทือกเขาซีชิงซัน (西倾山)
มาทะลุผ่านหุบเขาหลงหยังเสีย (龙羊峡) และมาออกที่เมืองกุ้ยเต๋อของมณฑลชิงไห่ (青海贵德)
หลังจากนั้นไหลเข้าสู่ดินแดนอดีตมณฑลสุยหย่วน (绥远省) และกันซู่

น้ำในบริเวณต้นน้ำที่ไหลจากมณฑลชิงไห่ผ่านเข้ามาในมณฑลกันซู่
บริเวณที่เป็นหุบเขาและหน้าผาจำนวนมากยังใสบริสุทธิ์และไม่เป็นสีเหลือง

ต่อเมื่อไหลเข้าสู่ช่วงตอนกลางของสายน้ำซึ่งเริ่มตั้งแต่ในเขตมองโกเลียในจนถึงมณฑลเหอหนัน
สายน้ำได้หักตัวไหลลงทิศใต้ทะยานเข้าสู่ ที่ราบสูงดินเหลือง (黄土高原)
ผ่านที่ลาดชันและเพิ่มความแรงขึ้นจนตกจากหน้าผากลายเป็นน้ำตกหูโขว่ (壶口瀑布)
น้ำจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพราะตะกอนดินทรายและเลนจากที่ราบสูงดังกล่าว

หวงเหอ5
" แม่น้ำเหลืองบริเวณน้ำตกหูโข่ว "

สายน้ำบริเวณตั้งแต่เมืองเมิ่งจิน (孟津) ในมณฑลเหอหนัน
เรื่อยมาจนถึงมณฑลซันตงเป็นช่วงที่ไหลราบเรียบที่สุด
ไหลผ่านบริเวณที่เป็นโตรกผาซันเหมินเสียและที่ราบภาคเหนือของจีน
ที่หวงเหอช่วงปลายน้ำนี้เองเป็นจุดที่เธอจะกระโจนลงสู่ห้วงทะเลลึก
ที่บริเวณเกือบเหนือสุดของอ่าวไหลโจว (莱州湾) ในมณฑลซันตง

แม่น้ำเหลืองนับเป็นอู่อารยธรรมอันทรงคุณค่าแห่งหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่
มีหลักฐานการขุดพบซากฟอสซิลที่ระบุว่า
มีมนุษย์วานรอายุ 5-6 แสนปีก่อนในยุคดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่เรียกว่า
‘มนุษย์วานรหลันเถียน’ "蓝田猿人"
มนุษย์วานรหลันเถียนเป็นบรรพบุรุษของชนชาติจีน
ที่อาศัยอยู่ในอำเภอหลันเถียนของมณฑลส่านซี

และเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเหลืองเป็นแหล่งที่ดินดี
และอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุสำคัญต่อพืชจึงเหมาะแก่การเพาะปลูก
ประกอบกับสภาพอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นเหมาะแก่การตั้งบ้านสร้างเมือง
ถิ่นนี้จึงเป็นแหล่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีวัฒนธรรม เช่น
บริเวณสายน้ำตอนกลางและตอนปลายเป็นแหล่งกำเนิด 'วัฒนธรรมหยั่งเสา' (仰韶文化)
ที่มีอายุเก่าแก่ราว 3,000 - 5,000 ปี

ทั้งนี้ ตามหลักฐานที่มีการค้นพบซากโบราณสถานและเครื่องเคลือบสี
โดยเฉพาะเครื่องเคลือบสีแดงซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
'วัฒนธรรมเครื่องเคลือบสี' (彩陶文化)
กระจายอยู่ในอาณาบริเวณมณฑลเหอหนัน ซันซี ส่านซี กันซู่ ชิงไห่ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้
ที่ทำจากหินและกระดูกสัตว์อีกด้วย

ริมฝั่งแม่น้ำเหลืองยังเป็นแหล่งตั้งเมืองหลวงของราชวงศ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์จีน
เช่น นครอันหยัง นครฉางอัน(ซีอัน) นครลั่วหยัง เสียนหยัง และไคเฟิง.

หวงเหอ6
" ชาวบ้านพากันมาจับปลาบริเวณที่แม่น้ำเหลืองเอ่อท่วมริมตลิ่ง
จนกลายเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ในมณฑลเหอหนัน "


หวงเหอในมุมต่างๆ

หวงเหอ7
" หวงเหอช่วงต้นน้ำ "

หวงเหอ8
" ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำหวงเหอ "

จูหรงจี
" ริมฝั่งน้ำคือสถานที่ปลูกสร้างบ้านเรือน
และแหล่งทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศาสนา "

หวงเหอ9
" หุบเขาสองฝั่งสายน้ำหวงเหอ "

หวงเหอ10
" หวงเหอยามสายัณห์ "

หวงเหอ11
" สายน้ำที่เชี่ยวกรากและทรงพลัง ภาพจาก oakroad.net "

หวงเหอ12
" สะพานข้ามแม่น้ำเหลือง เชื่อมเมืองในมณฑลซันตง
และเหอหนัน ความยาวทั้งสิ้นราว 4142.14 เมตร "

***ขอขอบคุณ (Thank You) ที่มาของข้อมูล, บทความและภาพประกอบ
- ผู้จัดการออนไลน์ 2 มกราคม 2548
- ซินหัวเน็ต 05/01/05
Create Date : 29 กรกฎาคม 2550
Last Update : 30 กรกฎาคม 2550 0:12:08 น.
Counter : 2556 Pageviews.

21 comments
วัดส่องคบ พิธีพุทธาภิเษก zungzaa
(13 เม.ย. 2564 21:12:37 น.)
อากาศดีเดินชม ดอกไม้รุ่นแรกของหน้าใบไม้ผลิ เริ่มบานต้นเดือนมีนาคม newyorknurse
(15 เม.ย. 2564 06:57:47 น.)
..หนอนหนังสือ..งานตะพาบ ครั้งที่ 275... คนผ่านทางมาเจอ
(11 เม.ย. 2564 21:10:17 น.)
+ วัดเจติยาคีรีวิหาร ภูทอก 2564 + wicsir
(9 เม.ย. 2564 07:20:45 น.)
  
ตอบไป 3 รอบไม่ได้

รอบนี้ไม่ได้ตรูไม่เข้าแล้วเว๊ย
โดย: นกขมิ้น_mommam วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:00:04 น.
  
อ่ะโห เจ๊โต๊ยใจน้อยไปได้
หัวไม่ล้านซะโหน่ยนินา พยายามหน่อยดิ๊ แค่ 3 รอบเอง
5555555
โดย: peijing วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:26:24 น.
  
แวะมาเที่ยวด้วยคนคะ มาเก็บข้อมูลไว้ก่อนคะ
โดย: mintny_n วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:36:46 น.
  
น่าสนใจค่ะ
.
.
น่าเที่ยวด้วย
.
.
แต่น้ำเชี่ยวก้อน่ากัวนะ
.
.
ขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวๆค่ะ
โดย: --yeejin-- วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:48:10 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณ mintny คุณ yeejin
ยินดีที่ได้รู้จักกัน และดีใจที่ชอบเนื้อหาใน blog ของปักกิ่ง

ขอบคุณนะคะ
โดย: peijing วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:15:53 น.
  
มาชมแม่น้ำเหลืองครับ

ผมว่าแม่น้ำคือชีวิตจริงๆนะครับพี่ยู้

เพราะที่ไหนที่มีน้ำ ก็จะมีผู้คนไปอาศัยดำรงชีวิตอยู่ข้างๆ

เป็นแหล่งก่อเกิดกำเนิดชีวิต และวัฒนธรรมต่างๆมากมาย

...

ประเทศไหนไม่มีแม่น้ำ หรือขาดแคลนน้ำนี่ ... มีกรรมนะครับ

หยุดยาวๆอย่างนี้ พี่ยู้มีโปรแกรมทำอะไรบ้างครับเนี่ย???
โดย: esprit_pawin วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:49:51 น.
  

*** สวัสดีคะ แวะมาเยี่ยม และขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมหน่อยอิงที่ blog นะคะ ทุก comment คือกำลังใจให้แก่กัน แวะมาทักทายอีกนะคะ คืนนี้ หลับฝันดี ***


โดย: หน่อยอิง วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:21:11:34 น.
  
黄河ช่วงที่อยู่ 内蒙古 เราเคยไปดูมาแล้วด้วยล่ะ
ได้นอน 蒙古包 1คืนด้วย เห็นดาวชัดมากเลยค่ะ
เหมือนกับจะเอื้อมคว้าได้จริงๆ
(เม้นต์อะไรฟะช้าน ไม่เกี่ยวกันเลยนะเนี่ย)
โดย: เอ๊กกี่ วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:22:24:54 น.
  
มาอ่านค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ

ประเทศจีนยังมีอะไรให้ศึกษาและท่องเที่ยวอีกเยอะแยะจริงๆ ^^
โดย: Clear Ice วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:23:06:14 น.
  
โอว พระเจ้า สิ่งที่อยากเม้นหายหมด เหอๆๆ

เข้ามาตั้งแต่ หกโมงเช้า

เม้นได้เกือบเก้าโมง

เห็นบล็อคแล้วบอกได้แต่ว่า อิชั้นอยากมีบล็อค

จะมีใครอาสาช่วยหญิงแก่ๆ ทำบล็อคได้มั้ยคะ

โดย: เจ้าป้ามหาภัย IP: 222.123.148.115 วันที่: 30 กรกฎาคม 2550 เวลา:8:46:15 น.
  
น่าไปเที่ยวง่ะ

^___^
โดย: neaq วันที่: 30 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:22:26 น.
  
มาช้าดีกว่าไม่มา......เอิงเงย
หวัดดีจ้ะ ยู้...ได้ความรู้เยอะแยะ...(แต่จะจำได้แค่ไหน ...ยังไม่รู้เลย)

ว่าแต่


^
^
บนนู้นนนนนนนนน
คนแก่.......เอ้ย.....โต้ยมาบ่นไรอ่ะ....อิอิ

โดย: ป้าสุ (Munro ) วันที่: 30 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:54:58 น.
  
มาแล้วๆ โพสต์ตอบได้อีกไหมนี่ ลองซิ ลองซิ
โดย: แม่โบนัส (แม่โบนัส ) วันที่: 30 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:27:16 น.
  
สวัสดีค่ะ แวะมาราตรีสวัสค่ะ น่าสนใจมากเลยค่ะอ่านแล้วได้ความรู้ค่ะ
โดย: lozocat วันที่: 31 กรกฎาคม 2550 เวลา:2:25:09 น.
  
ตอนแรก นึกว่าแม่น้ำสายใหม่
อิอิ


บ้านริมน้ำเค้า ไม่คลาสสิคเท่าบ้านเราเลยเนอะ

มันต้องยื่นชายคาบ้านเข้ามาในน้ำเยอะ ๆ ดิ อิอิ เริ่ด
โดย: Logetus วันที่: 31 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:01:57 น.
  
ดีใจจังเลยค่ะ ที่คุณเข้าไปทักทาย

เห็นที่ห้องไร้สังกัดบ่อยๆแม่กล้าทัก

ยินดีที่รู้จักนะคะ

เมื่อวานได้ไปหล่อเทียนพรรษาและถวายสังฆทานที่พุทธมณฑลมาemoemo

วันนี้เลยตั้งใจนำบุญมาฝากค่ะemoemo
โดย: เพียงแค่เหงา วันที่: 31 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:48:56 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปนะคะ

ข้อมูลความรู้เพียบเลย

แต่ติดใจภาพปลาอ่ะค่ะ ตัวใหญ่น่ากินจัง
โดย: COCOSWEET วันที่: 31 กรกฎาคม 2550 เวลา:17:07:15 น.
  

*** สวัสดีจ้า วันนี้แวะมาเอาความคิดถึงมาฝากจ๊ะ ขอบคุณที่เข้าไปทักทายหน่อย ***


โดย: หน่อยอิง วันที่: 20 กันยายน 2550 เวลา:20:14:31 น.
  
เข้ามา ชม " หวงเหอ "
เปรียบไป ก็ เหมือน " เจ้าพระยา " ของไทยเรา

อาจจะ มิอาจเปรียบ ด้านยิ่งใหญ่เทียบเท่า
แต่ ก็ เปรียบ เทียบ คุณค่า ได้เทียมทัน

แต่ อนิจจา .แม่ .. เจ้าพระ ยา ของไทย เรา

ช่าง น่า เวทนา อาดูร

สีของแม่น้ำ ช่าง เปรียบเสมือน ดั่ง แม่กำลัง สำลัก สำลัก

สำลัก ความโสมม โสโครก หมักหมม .... ฯลฯ


... " แม่เจ้าพระยา " เห็น สายารา ไหลล่อง


ขอโทษ น้องยู้ วันนี้ อารมณ์ พา ป้าไปไกล
โดย: ป้าฮุ้ง IP: 124.120.242.165 วันที่: 22 กันยายน 2550 เวลา:18:58:02 น.
  
ผมขอรบกวนครับ ผมอยากจะซื้อ vcd เรื่องแม่น้ำเหลืองที่อาจารย์ สมเกียรติ บรรยายได้ที่ไหนบ้างครับ ขอบคุณมากครับ
โดย: Kulaphat IP: 58.8.163.207 วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:17:42:45 น.
  
หนูอยากหาขข้อมูลของเเม่น้ำหวงเหอ หรือแม่น้ำเหลืองอะคะ
โดย: nay IP: 192.168.50.253, 192.168.200.253, 110.77.137.6 วันที่: 27 ตุลาคม 2554 เวลา:22:05:33 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Peijing.BlogGang.com

peijing
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]