ลูกเห็บตกลงหลังคาบ้าน หลังคารั่ว ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ ....
 

ลูกเห็บตกลงหลังคาบ้าน หลังคารั่ว
ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ ....
 


ปีนี้ลูกเห็บที่รัฐอินเดียน่า ตกแรงมาก หลังคาบ้านหลายหลังเสียหายน้ำรั่ว
ต้องซ่อม บ้านที่นี่ส่วนมากมีประกันบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่กู้เงิน ธนาคาร
ต้องการให้ซื้อประกันบ้าน ป้องกันภัยต่างๆ ตั้งแต่ไฟไหม้ น้ำท่วม ราคาก็
ต่างกันแต่ละรัฐและจำนวนประกัน ถ้ากู้ธนาคาร ธนาคารก็จะให้ทำประกัน
สูงหรือเท่ากับราคาที่กู้

สำหรับผู้ที่ไม่กู้ธนาคาร(บ้านจ่ายหมดแล้ว) ไม่ซื้อประกันก็ได้
แต่คนส่วนมากก็จะซื้อประกัน
ในราคาที่จะสร้างบ้านใหม่ ถ้ามีอะไรเกิดขี้น

บ้านนี้ต้องซ่อมหลังคาใหม่หมด บริษัทมาตีราคาค่าซ่อม 26,000 เหรียญ
โชคดีมีประกัน ให้บริษัทมาซ่อมเสร็จเรียบร้อยภายในสามวันหลังคาสูงมาก ต้องขนของด้วยเครื่องลากขี้นหลังคา


พลาสติกหนาสีแดง ก่อนตอกแผ่นหลังคา กันน้ำรั่วและลูกเห็บด้วย


เริ่มตอกตะปู
วันแรกทำได้แค่นี้
วันที่สอง อากาศเย็นๆ  ทำแค่ครี่งวัน

วันที่สามทำอีกครี่งวัน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
********
พายุลูกเห็บ คิดว่าเป็นเหมือนฝนเป็นก้อนๆ แต่ที่จริงถ้าเป็นพายุ
ลูกเห็บ ลูกเห็บตกมาลูกใหญ่และสามารถทำหลังคารถ กระจกรถแตกได้
และตกที่หลังคา ก็ทำให้หลังคารั่วได้ด้วย
cr: ภาพจากอินเตอร์เนต
 


การเกิดลูกเห็บ
ความรู้เรื่องพายุลูกเห็บ
ความหมายของลูกเห็บ
ประวัติผู้จัดทำ
ประโยชน์ของลูกเห็บ


ลูกเห็บคือ
ลูกเห็บเกิดขึ้นได้ยังไง
ลูกเห็บเกินขึ้นได้อย่างไร
สาเหตูของลูกเห็บ


ความรู้เรื่องพายุลูกเห็บ

พายุลูกเห็บ

ลูกเห็บ (Hail) คือ น้ำฟ้าที่ตกลงมาในลักษณะเป็นก้อนหรือชิ้นน้ำแข็ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่

ระหว่าง 5-50 มิลลิเมตร (0.2-2 นิ้ว) แต่บางครั้งอาจมีขนาดโตกว่าและอาจตกลงมาเป็นก้อนๆหรือ

เกาะรวมกันเป็นก้อนขรุขระ

ก้อนลูกเห็บ (Hailstone) คือ ก้อนหรือชิ้นน้ำแข็งแต่ละก้อน มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่

ระหว่าง 5-50 มิลลิเมตร (0.2-2.0 นิ้ว) หรือบางครั้งอาจมีขนาดโตกว่านี้ ส่วนใหญ่มักเป็นก้อน

น้ำแข็งใส หรือชิ้นน้ำแข็งใส หรือเป็นชั้นน้ำแข็งใสสลับกับชั้นน้ำแข็งทึบแสง (น้ำแข็งฝ้า) แต่ละชั้น

หนาอย่างน้อย 1 มิลลิเมตรมีรูปร่างต่างกันพายุลูกเห็บส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนจะสามารถคาดหมายได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่อากาศผิวพื้น แผนที่ลมชั้นบน ผลการหยั่งอากาศชั้นบน ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โดยจะพบสาเหตุของการเกิดพายุฤดูร้อนและพายุ

ลูกเห็บ จากตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่13 เมษายน พ.ศ.2551 สืบเนื่องจากความกดอากาศสูงที่แผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยปะทะกับมวลอากาศร้อนและชื้นที่ปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยประกอบกับลมที่พัดเวียนเข้าสู่ศูนย์กลาง(Cyclonic Vortex) ขณะเดียวกันจะมีแนวลมพัดสอบของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่าน ประกอบกับมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาพาดผ่านภาคเหนือ จึงทำให้อากาศเกิดการยกตัวอย่างรุนแรงจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงและเกิดลูกเห็บตกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในเดือนเมษายน ทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชไร่ที่ปลูก
และพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ดอยช้างในพื้นที่เกือบ 6,000 ไร่สาเหตุของการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและเกิดลูกเห็บตกอาจเกิดขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญ 3ประการคือ การทรงตัวของอากาศต้องเป็นแบบไม่เสถียรภาพ อากาศยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง และอากาศมีความชื้นสูงสถิติของลูกเห็บที่หนักที่สุดในโลกนั้น ตกที่ เมืองคอฟฟีย์วิลล์ (Coffeyville) รัฐแคนซัส ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2513 โดยหนักถึง 770 กรัม (หรือ 1.7 ปอนด์) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5 เซนติเมตร (5.7 นิ้ว) ส่วนลูกเห็บที่ขนาดใหญ่ที่สุดนั้นตกที่ ออโรรา (Aurora) รัฐเนแบรสกา ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 เซนติเมตร (7 นิ้ว) แต่มีน้ำหนักน้อยกว่า อาจเนื่องมาจากมีบางส่วนแตกหลุดไปในระหว่างตกกระทบบ้าน

วิธีเตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกเห็บ ดังนี้

1.สำรวจที่อยู่อาศัยและรีบทำการซ่อมแซมวัสดุที่ไม่มั่นคงให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อพายุลูกเห็บได้

2.หาที่หลบในบ้านหรือเพดานและหลังคาที่แข็งแรง และปิดประตู หน้าต่างให้สนิท เพื่อป้องกันการกระแทกและสิ่งของปลิวเข้ามาในบ้านเรือน

3.ห้ามหลบบริเวณหลังคากระจกหรืออยู่ใกล้ประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจก

4. ดูแลเด็กมิให้ออกไปเก็บลูกเห็บเล่น เพราะอาจได้รับอันตรายจากลูกเห็บตกได้

5. อยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทุกชนิด ไม่สวมใส่เครื่องประดับ เช่น ทองคำ ทองแดง เงิน เป็นต้น งดเว้นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดชั่วคราว เพราะในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง มักเกิดฟ้าผ่า อาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ที่มาข้อมูล : เอกสารวิชาการกรณีศึกษา “พายุลูกเห็บตกที่ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย”

คุณรักชัย ศรีนวล กรมอุตุนิยมวิทยา

นิยามศัพท์อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

วิกิพีเดีย https://www.wikipedia.com/

เว็บไซต์ การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ https://www.thaiemsinfo.com/

https://sites.google.com/site/teayjonsun/khwam-ru-reuxng-phayu-lukheb


ขอขอบคุณภาพ ข้อมูลจากอินเตอร์เนต

 


 
Education Blog/Klaibannn Blog
 
newyorknurseCreate Date : 05 ธันวาคม 2564
Last Update : 7 ธันวาคม 2564 7:15:51 น.
Counter : 272 Pageviews.

4 comments
最幸福女人 Zuì xìngfú nǚrén หญิงที่มีความสุขที่สุด Kavanich96
(9 ม.ค. 2565 03:57:23 น.)
ทำบุญตักบาตร ภาษาอังกฤษ จีน พรหมสิทธิ์
(7 ม.ค. 2565 00:01:26 น.)
คนที่มีความสุข 有福气的人 toor36
(7 ม.ค. 2565 00:07:52 น.)
ทูตอังกฤษ - ทูตนิวซีแลนด์ร่วมเปิดงานแนะแนววางแผนศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกหมายเลข 4817407
(5 ม.ค. 2565 16:03:12 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณปรศุราม, คุณหอมกร, คุณอุ้มสี, คุณทนายอ้วน, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku

  
บ้านคุณน้อย ออกแบบสวยมาก ๆ แต่เปลี่ยนหลังคานี่เรื่องใหญ่
เลยนะครับ

ของผมเอง คงมีช่างชุดก่อนขึ้นไปทำอะไรบนหลังคา ต่อมาก็
รั่วไหล ไม่กี่ปีก็ให้ช่างอีกชุดขึ้นซ่อม แต่ซ่อมไม่ตกแต่ น้ำฝน
ตกหยดแหมะ ๆ 555 คงเสียเงินอีกรอบแน่ ไม่มีประกันแบบ
คุณน้อยเล่าครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 6 ธันวาคม 2564 เวลา:7:29:13 น.
  
เมืองนอกเขาเซฟดีนะคะพี่น้อย มีระบบเซฟตี้คนงานด้วย

โดย: หอมกร วันที่: 6 ธันวาคม 2564 เวลา:9:26:42 น.
  
ลูกเห็บลูกใหญ่มากเลยครับ เคยเห็นแต่ลูกเล็กๆครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 ธันวาคม 2564 เวลา:11:50:17 น.
  
ลูกใหญ่มาก โดนหัวนี้บาดเจ็บหนักเลยนะนั่น ทำบ้านเรือนเสียหาย ต้องเปลี่ยนหลังคาเลย
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 ธันวาคม 2564 เวลา:13:49:23 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Newyorknurse.BlogGang.com

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ...   United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด