พระบรมมหาราชวัง ตอนที่ ๑พระบรมมหาราชวัง....Grand Palace
สวัสดีวันอังคารค่ะ ทีแรกว่าจะไม่อัพบล็อกใหม่ เพราะดองคอมเมนท์ไว้เยอะ ยังแวะทักทายเพื่อนบ้านไม่ทั่วเลย...มาดูรูปที่ทำไว้...พระบรมมหาราชวัง ทำรูปไว้ ๑๐๔ รูปค่ะ ตอนทำไม่ได้นับ เพราะถ่ายมาเยอะ ทำรูปไปก็แบ่งเป็นตอน เป็นเรื่องไป...ไม่รู้ตอนเปิดเข้ามาบ้านเรา โหลดนานรึป่าว พยายามไม่ใส่อะไรที่วิบวับ...ไม่ใส่เพลง...หนักไปทางรูปอย่างเดียว เกรงใจเหมือนกันค่ะ (เห็นพูดแบบนี้ทุกที...ลงรูปเยอะทุกที จะพูดไปทำไมเนี่ย....)ต่อเนื่องจากบล็อกที่แล้วค่ะ...เราเดินมาจากสวนนาคราภิรมย์ จะมาวัดพระแก้ว แต่เดินมาจากทางนี้ เลยเข้าประตูด้านนี้ค่ะ ตามมาเลยเนาะ
เพิ่งเคยมาตรงนี้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะ มะงุมมะงาหราค่อยๆ เดินไป....


ห้องอาหารในวังค่ะ


ส่วนตึกนี้...เค้าเขียนว่า...วิทยาลัยในวัง (ชาย)ดูกันชัดๆ ค่ะ


เราไม่ค่อยชอบคร็อปภาพ...รู้สึกว่า ตัวเองคร็อปทีไร ภาพไม่ค่อยสมส่วนทุกที เลยเอามาทั้งหมด... บางทีก็จะมีมุมเกิน มุมขาดบ้าง....


บ่ายโมงกว่าค่ะ


ไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้ค่ะ เพิ่งรู้ว่ามีพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


ยืนหันรี หันขวางอยู่ค่ะ สวยงามไปหมด...ไม่เคยเดินมาแถวนี้ ไม่ใช่สิ มาแต่มาไม่ถึง...

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ค่ะ

ชอบดูตุ๊กตาจีน ไม่เคยรู้จัก ไม่รู้ความหมาย...แต่ชอบดู...


มองเ้ข้าไปข้างใน...เห็นแต่ชาวต่างชาติ เค้าห้ามถ่ายรูปค่ะ ไว้วันหลังมีเวลาเราค่อยมาใหม่....

ด้านซ้ายมือของพิพิธภัณฑ์ค่ะ
เดินกันต่อค่ะ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้าง โดยถ่ายแบบจากพระที่นั่งสรรเพชรมหาปราสาทที่อยุธยา สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นปราสาทสี่มุข พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท" พระที่นั่งนี้เกิดเพลิงไหม้เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างปราสาทองค์ใหม่ มีขนาดเท่าพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ที่อยุธยา พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท" เป็นปราสาทจตุรมุข ยอดทรงมณฑปซ้อนเจ็ดชั้นประดับกระจก หลังคาดาดด้วยดีบุก มีมุขเด็จทางด้านทิศเหนือ เป็นที่เสด็จออกมหาสมาคม พระที่นั่งองค์นี้มีการซ่อมหลายครั้ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ได้เปลี่ยนเครื่องยอดจากการมุงดาดด้วยดีบุก เป็นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี


เวลาถ่ายรูป...ชอบมองรอบๆ ตัวค่ะ ภาพเลยสลับไปมา
พระบรมมหาราชวัง


เมื่อรัชกาลที่ ๑ ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในปี ๒๓๒๕ ทรงให้ย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร จากนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางสำหรับพระนครใหม่ ภายในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยหมู่พระมหามนเฑียรพระมหาปราสาท พระที่นั่งหอและอาคารอื่นๆ ซึ่งมีการรื้อถอน ซ่อมแซม และต่อเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสร้างใหม่บ้างตามความจำเป็น และเหมาะสมในแต่ละรัชสมัย
ไม่รู้จะบรรยายอะไรดีค่ะ
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๙ หลังจากเสด็จกลับจากประพาสสิงคโปร์ และชวา เดิมจะสร้างให้เป็นยอดโดม ใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนาง สร้างให้ต่อเนื่องกับหมู่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ โดยมีท้องพระโรงกลางเป็นทางต่อเชื่อม

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างเป็นตึกสามชั้น เจ้าพระยาภานุวงษ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เป็นแม่กอง นายจอห์น คลูนิส (John Clunis) ชาวอังกฤษเป็นผู้ออกแบบ ก่อนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ สมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้กราบบังคมทูล ขอให้ทำเป็นยอดปราสาทด้วยเหตุผลสองประการคือ

ประการแรก กรุงศรีอยุธยา มีพระมหาปราสาทเรียงกันอยู่สามองค์คือ พระวิหารสมเด็จ สรรเพชรปราสาท และสุริยาสน์อมรินทร์ กรุงเทพฯ มีหมู่พระมหามณเฑียรและพระที่นั่งดุสิตฯ อยู่แล้ว พระที่นั่งจักรีที่ที่จะสร้างใหม่ จะอยู่ตรงกลางตรงกับพระที่นั่งสรรเพชรจึงควรสร้างพระที่นั่งจักรีฯ เป็นมหาปราสาทยอดอย่างไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนจากยอดโดม เป็นยอดปราสาท ดังปรากฎอยู่ปัจจุบัน

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นปราสาทเรียงกัน สามชั้นสามองค์ มีมุขกระสันต่อเนื่องกันโดยตลอดระหว่างองค์ตะวันออก องค์กลาง และองค์ตะวันตก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี มียอดปราสาทสามยอดประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และบราลี ชั้นไขรายอดปราสาทเป็นรูปครุฑรับไขราแทนคันทวย พระที่นั่งองค์นี้เป็นศิลปผสมระหว่างศิลปไทย และยุโรปที่มีการผสมผสานได้พอเหมาะพอดี มีความสวยและสง่างามไม่แพ้แห่งอื่น


เรามาที่นี่ ๔ - ๕ ครั้งแล้วค่ะ เมื่อไหร่...ที่นี่ ก็ยังงดงาม...กลัวใช้คำไม่เหมาะสมขอคัดลอกมานะคะ....พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สำหรับการจัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล กำหนดในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ซึ่งกำหนดเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมฯ จะได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และเรียบร้อยต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะร่วมรับเสด็จในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะเดี๋ยวมาต่อบล็อกหน้า ตอนจบ พระบรมมหาราชวังค่ะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ
ชมพระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดารามแบบเสมือนจริงค่ะ

ขอบคุณที่แวะทักทายกันค่ะ
ขอบคุณเฮดบล็อกและบีจีคุณญามี่ค่ะ


Create Date : 19 กรกฎาคม 2554
Last Update : 19 กรกฎาคม 2554 16:25:36 น.
Counter : 3729 Pageviews.

40 comments
เหนียงไปมาแล้ว x Salt Lake De Maeklong สมาชิกหมายเลข 5254250
(13 พ.ค. 2562 13:59:16 น.)
KAWAH IJEN-BROMO (EP8 - คำอำลาจากเทพเจ้า) Ces
(12 พ.ค. 2562 09:11:10 น.)
Japan :: Okinawa โรงเหล้ากลั่นอาวาโมริและศาลเจ้านามิโนะอุเอะ patthanid
(10 พ.ค. 2562 00:49:32 น.)
buddy mansion หัวหมาก ใกล้สนามราชมังคลาฯ แมวเซาผู้น่าสงสาร
(13 พ.ค. 2562 19:45:47 น.)
  
ตามไปเที่ยวด้วยคนครับ ภาพช่วงแรกๆ เหมือนเป็นมุมที่ผมไม่เคยไปมาก่อนเลย สงสัยต้องไปใหม่อีกรอบ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:58:42 น.
  
ถ่ายภาพยืนยันความงดงามของพระบรมมหาราชวัง
งวดนี้ล้านคำ งามแท้ๆ

ฝรั่ง มันแกว บางคนที่เคยพาไปชม
ถ่ายออกมาได้ไม่สวยเท่าน้องหนูด้วยค่ะภาพชั้นที่เป็นกล่องมีสามช่อง ใส่หนังสือนั้น
ที่แผนกตู้โต๊ะตั่งเตียงสินค้าตกแต่งบ้านมีขายนะน้องหนู
ลองหาเวลาไปดูสักวันซีคะ
ไม่มีกระจกนะคะ เป็นชั้นเปิดค่ะ

โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:15:33 น.
  
สวัสดียามเย็นค่ะ พี่หนู
ว้าว..เดี๊ยวนี้รูปสวยใหญ่แล้วนะคะเนี่ย

วัดพระแก้วนี่ล่าสุด
ยุ้ยไปไหว้มาช่วงปีใหม่น่ะค่ะ
วันนั้นเค้ามีคนนุ่งขาวห่มขาว
มาสวดมนต์กันเต็มวัดเลย

ก็เลยได้แต่จุดธูปไหว้อย่างเดียว
งั้นขอชดเชยด้วยการมาดูความงาม
ในมุมต่างๆที่บล๊อคพี่หนูละกันนะคะ

เดี๊ยวคงได้เวลาอาหารเย็นแล้ว
Enjoy dinner na ka !!

โดย: nLatte วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:19:03 น.
  
ดีใจครับ ที่คนมีลูกสาวคิดอย่างนั้นพระบรมมหาราชวังนี่ คงต้องเดินหลายวันนะครับ
กว่าจะทั่ว

ตุ๊กตาหินที่กล่าวถึงนั้น เคยได้ยินผู้ใหญ่เรียกตุ๊กตาอับเฉา
เป็นเครื่องถ่วงเรือให้มีน้ำหนักพอดี เข้าใจว่า
เมื่อครั้งที่เราค้าขายกับจีนมากในประมาณ ร.3 นั้น
เราส่งสินค้ามีน้ำหนักมากเช่นข้าวไปโดยเรือสำเภา
ขากลับสินค้าที่นำกลับเบาลงหรือแทบไม่มี
ทำให้สำเภาเบาเกินไป
เป็นอันตรายเวลาโต้คลื่นลม จึงซื้อตุ๊กตาเทพเจ้าหรือ
คนสำคัญของจีนพวกนี้ถ่วงน้ำหนักเรือโดยเอาไปใส่ไว้ใน
ห้องอับเฉา หรือ flood chamber พอกลับมาถึงไทย
ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ถวายวัด อย่างที่วัดโพธิ์
ก็มีเยอะครับ อิอิ รู้แค่นี้เอง ผมก็ชอบไปถ่ายรูป
ตุ๊กตาพวกนี้

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:05:25 น.
  
เคยไปนานมากๆแล้วค่ะพี่หนู มาครั้งนี้ ได้ไปกับพี่หนู
สวยจังเลยนะคะ พี่หนู
โดย: kwan_3023 วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:06:32 น.
  
พี่หนูค่ะ

เดี๋ยวนี้พี่หนูถ่ายภาพได้แบบว่าสวยแปลกตาเลยค่ะ
เรียกว่าถ้าเป็น นร.ก็คงเรียนแบบก้าวกระโดดเลย
เพราะว่าพุ่งไปพรวด แปลกตา สวยค่ะพี่ แอบชอบ
เพราะว่าภาพแต่ละภาพเหมือนคุณต่อว่าอ่ะค่ะว่า
เหมือนไม่เคยเห็นอ่ะค่ะ 555+


คนไทยภูมิใจกับวัดพระแก้วนะค่ะ เพราะว่าเป็นสถานที่
ต้องบอกว่ารวมใจของคนไทยทั้งปวง สวยงาม เรียกว่า
เอาอารมณ์ความรู้สึกไปไว้ได้เลยล่ะค่ะงามแท้ๆ
...............

เรื่องไม่ดูไม่ซื้อ... เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะพี่หนู
แบบว่าไม่เห็นเราก็ไม่อยากเน๊าะ แต่ว่าถ้าเห็นแล้ว
ก็อยากได้ตลอด .. เลยตัดใจว่าไม่จำเป็นไม่ออกบ้านเด็ดขาดค่ะ 55+

ส่วนเรื่อง่ถายรูปออกแนวแม็กกาซีน อาจจะเพราะว่า
เปิดหนังสือบ่อยๆ แล้วเห็นก็เลยเก็บไอเดียมาบ้างค่ะ
แถมในบล็อกเราหลายคนถ่ายงามเลยหยิบเอาตรงนั้น
มาลองค่ะพี่หนู
โดย: JewNid วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:19:19 น.
  
มาจองที่นั่งไว้ก่อนค่ะพี่หนู
วันนี้ไม่ไหวแล้ว ปวดหัว ปวดไหล่ ขอไปพักก่อนค่ะ พรุ่งนี้ใหม่ค่ะพี่
โดย: phunsud วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:31:12 น.
  
สวัสดีวันอังคารเช่นเดียวกันค่ะพี่หนู ...

วันนี้เริ่มทำงานวันแรก แอบขี้เกียจเล็กๆเหมือนกันค่ะ ^^

พระบรมมหาราชวังสวยงามและประณีตมากเลยนะคะ นุ้ยเคยไปมานานมากๆแล้ว ได้มารื้อฟื้นความทรงจำดีๆกับบ้านพี่หนูอีกครั้งค่ะ

น้องหมอกเริ่มสอบรึยังคะ ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ สู้ๆค่ะ น้องหมอกขยันอ่านหนังสืออยู่แล้ว
โดย: SonSmile วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:46:42 น.
  
วัดสวยจังเลยครับพี่หนู

ขอบคุณพี่หนูที่ช่วยตรวจทานคำผิดให้ผมนะครับ


ปล.พี่หนูชอบถ่ายภาพมาโคร
ยังไงก็น่าจะมีเลนส์มาโครสักตัวนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:50:14 น.
  
การทำบล็อกต้องใช้ความอุตสาหะในการทำรูป พี่นับถือจริงๆค่ะ

ใครอยากจะเก็บรายละเอียด ของกรุงเทพเมืองฟ้าอมร...ตามมาเก็บได้ที่บล็อกนี้จริงๆค่ะ

โหวตให้นะค่ะ
โดย: never the last วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:01:22 น.
  
แวะมาเที่ยววังด้วยคนค่าพี่หนู สมัยเด็กแน๋วไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันค่ะ พอโตมาก็เริ่มห่างจากสถานที่แนวๆนี้ไปเลยค่ะ
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:17:37 น.
  
ฝนไป ที่นี่ก็หลายรอบค่ะ แต่ก็ยังไม่รู้จะถ่ายออกมายังไงอยู่ดีค่ะพี่หนู แล้วก็ยังจะไปอีกเรื่อยๆ ค่ะ^^
โดย: namfaseefoon วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:22:36 น.
  
ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่ ข้างในสวยเน๊อะ
เคยแต่ผ่านไม่เคยเข้าไปซักที
โชคดีที่พีหนูพาเข้าไป
เก็บรายละเอียดมาให้ชมเยอะๆแบบนี้ชอบค่ะ
โดย: blueberryblossom วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:48:09 น.
  
แวะมาทักทายและมาตาม พี่หนูไปเที่ยวชมด้วยคนครับ

ภาพสวยแถมเก็บรายละเอียดได้เยอะทีเดียวครับ
โดย: กัปตันลูกชุบ วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:20:39 น.
  
สวัสดียามค่ำคืนครับพี่หนู .....

แถวๆ วัดพระแก้วมรกตและพระบรมมหาราชวัง ผมเคยไปแค่ครั้งเดียว สมัยที่เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯใหม่ๆ เมื่อนานมาแล้ว ตอนนั้นตั้งใจว่าจะไปไหว้พระแก้วมรกตให้ได้ซักครั้ง แต่จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเดินไม่ทั่ว ไม่แน่ใจว่าได้เดินไปถึงพระบรมมหาราชวังด้วยหรือเปล่า .....

หวังไว้ว่าคงจะมีโอกาสได้ไปเยือนที่นี่อีกครั้งครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:04:53 น.
  
ไปกรุงเทพทีไรไม่เคยได้แวะเลยค่ะ เห็นรูปแล้วต้องหาโอกาสไปมั่งล่ะค่ะ

ขอบคุณที่พาเที่ยวนะคะ ขยันจังเลย
โดย: luckyfarm6662 วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:15:02 น.
  
สวัสดีค่ะพี่หนู บุ๊งเองก็เพิ่งรู้ว่ามีพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยค่ะ ตอนเห็นรูปปืนใหญ่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเป็นของจริงหรือเปล่า รูปต่อมาเป็นกระสุนปืนในกรง คิดว่าคงเป็นของจริงใช่ไหมคะ เค้าถึงได้เอาไปแยกไว้ในกรงแบบนั้น คงกลัวคนที่มาเที่ยวเอาไปเล่นแน่ๆ เลยค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:26:57 น.
  

แวะมาวัดพระแก้วด้วยคนค่ะคุณหนู
สำหรับทำบุญ 9 วัด
เพิ่งจะเข้าวัดที่ 2 เองค่ะ
ให้หลังจากวันเกิดก่อนค่อยต่อวัดที่ 3 ค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:28:15 น.
  
เรียกว่าภาพละเอียดยิบ เป็นการชมพระบรมมหาราชวังที่จุใจมากที่สุดเลยครับคุณหนู โหลดช้าไม่เป็นไรครับ เปิดทิ้งไว้นานๆ เดี๋ยวมันก็มาเอง
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:47:07 น.
  
สวัสดีค่ะพี่หนู ตามมาชมพระบรมมหาราชวัง
เห็นแล้วรู้สึกภาคภูมิใจแทนประเทศไทยจริงๆ ค่ะ
หลายปีก่อนเคยพาคุณพ่อ คุณแม่สามีไปเที่ยวที่นั่น เค้าอึ้งไปหลายนาที (ด้วยความอลังการของสถานที่) บอกว่าไม่เคยเห็นอะไรสวยแบบนี้มาก่อน และไม่ได้แกล้งยอด้วยนะคะ สวยจริงๆ

ชอบภาพทุกภาพเลยค่ะ
โดย: diamondsky วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:52:54 น.
  
เห็นแดดแล้วกลัวจริงๆค่ะ แต่ไม่แดด ถ่ายรูปออกมาฟ้าก็ไม่สวยเนอะ เฮ้อ..ทำใจร้อนกันหน่อย .. เคยไปหลายปีแล้ว คนเยอะได้อีก
นี่ล่ะ หน้าตาของบ้านเมืองเรา สวยงามไม่เสื่อมคลาย...
โดย: bettygirl วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:23:26:59 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บล๊อกครับ พี่หนู
คงสบายดีนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาสุขภาพนะครับ

แวะมาบอกว่าอัพบล๊อกใหม่ครับ พี่

อยาก รู้ "ไหมมัดหมีสี่ตะกอ ทั้งจก ทั้งยก" เป็นยังไง ตามไปดูครับ บ้านคำปุน ณ อุบลราชธานี สถานที่ ที่แม้คนอุบล ก็ไม่สามารถเข้าชมได้ง่ายๆ


โดย: Sleeping_prince วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:2:59:00 น.
  
ตามมาเที่ยวัดพระแก้วต่อค่ะ เห็นแล้วก็อยากไปค่ะ
มาบ้านคุณหนูได้ดูภาพจุใจ
ถ่ายรูปสวยมากค่ะ ฝีมือพัฒนาไปเยอะเลย

ช่วงนี้คุณหนูขยันย่อรูปอัพบล๊อกจังเลย
ส่วนกาญอารมณ์ถ่ายรูปหายไปหมดเลยค่ะ
ที่เอาอัพบล๊อกเป็นรูปเก่าๆซะส่วนมาก
ต้องหาเวลาพักผ่อนนานๆ อาจจะดีขึ้น

สุขสดชื่นทุกๆวันนะคะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:3:27:30 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่หนู


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:15:44 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณพี่หนู
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันที่สวนผึ้งค่ะ
ขอให้มีความสุขกับการทำงานะคะ
โดย: iamorange วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:45:35 น.
  
ปล.ขอโทษใส่รูปผิด
โดย: iamorange วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:47:55 น.
  
ทักทายสวัสดีกันยามเช้าครับ

โซนนี้ไม่ค่อยได้ไปเดินกันเลยครับ
ไว้มีโอกาสจะไปลองเดินเที่ยวชมกันบ้างครับ
โดย: ถปรร วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:31:08 น.
  
พระบรมมหาราชวังนี่ เราเคยไปแบบไม่มีไกด์ กับตอนอบรมไกด์นี่ ต่างกันมากค่ะ ไปโดยมีคนรู้เยอะๆ บรรยายด้วยนี่ สุดยอดจริงๆ ค่ะ อิอิ

วัดอยุธยาดีๆ เยอะค่ะพี่ ไปหลายๆ รอบ ไปหลายๆวัด ก็ัยังไม่ครบทุกวัดที่โอเคเลยอะค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:38:52 น.
  
มาเยี่ยมชม ครับ
โดย: Kavanich96 วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:52:59 น.
  
ยถาปิ มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห ฉินฺโนปิ รุกฺโข ปูนเรว รูหติ เอวมฺปิ
ตณฺหานุสเย อนูหเต นิพฺพตฺตตี ทุกฺขมิทํ ปุนปฺปุนํ ฯ

เมื่อรากยังแข็งแรง ไม่ถูกทำลาย ต้นไม้แม้ที่ถูกตัดแล้ว ก็งอกได้ใหม่ฉันใด
เมื่อยังทำลายเชื้อตัณหาไม่ได้หมด ความทุกข์นี้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้เรื่อยไปฉันนั้น

มีความสุขในการทำลายตัณหาได้ ตลอดไป...นะคะภาพสวยทุกภาพเลย...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:9:03:45 น.
  
งดงามมาเลย พี่หนู
ไม่เคยไปค่ะ เที่ยวผ่านบล็อคพี่หนูนี่แหละ

ภาพเปิดสวยงามมากเลย ชอบจัง


ว่างๆตามไปเที่ยวเกาะนางยวน ไปดำน้ำกันนะพี่หนู ..
โดย: Nongpurch วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:9:56:54 น.
  
สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะพี่หนู
มาแล้วค่ะพี่หนู เห็นด้วยค่ะพี่
สวยงามไปหมด ฟ้างี้ใสกิ๊กเลยค่ะ
โดย: phunsud วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:10:00:09 น.
  
เข้าวังกัน

ด้วยความสุขุมเรียบร้อย

อิอิ

เดี๋ยวถูกเฉดหัวออกจากวังไปอยู่คุกแทน

ภาพ ท้องฟ้าแจ่มมากเลยค่ะ

ถ้าน้องรินไปมีหวัง หลงทาง อีกแน่ๆ 555

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:11:26:47 น.
  
https://www.bloggang.com/data/morkmek/picture/1311061832.jpg

รูปนี้ไอเดียดีมากเลยพี่ เทพโพดดดดดด

มองทะลุประตู เจอคน แล้วข้างหลังทะลุประตูอีกชั้น

อย่างเทพ อิอิ

ถ้าเก็บส่วน ปลายยอดได้อย่างรูปนี้นะ https://www.bloggang.com/data/morkmek/picture/1311061885.jpg

แจ่มเลยครับ


ที่เหลือก็มีเรื่องเอียงบ้างนิดหน่อยนะพี่ แล้วก็พวกเก็บขอบที่รกๆบ้าง

ที่ขอชมทุกครั้งเลยก็เรื่อง สีทองอ่ะครับ สวยครับ https://www.bloggang.com/data/morkmek/picture/1311062919.jpg
โดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:44:53 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะพี่หนู..

พระราชวัง สวยงามจริงๆ แต่ไปวัดพระแก้วทีไรไม่เคยได้เข้าชม เพราะปิดทุกที แบบว่าเค้าจัดงานกันอ่ะ สงสัยบุญยังไม่ถึง 555

พูดถึงเรื่องเที่ยวกาญฯ 1 day trip ก็ไม่เร่งรีบเกินไปนะคะ เหมาะกับคนเวลาน้อย อิอิ

เมื่อวานไปงานกินปู ดูทะเลมาหละ จัดที่เดิมเลย พี่หนูลองพาน้องๆไปเดินเที่ยวจิ ของกินเพียบ มีถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ
โดย: อาราเล่ กะ กั๊ตจัง วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:33:47 น.
  
สวยๆ น่าชมแบบนี้ ยิ่งเยอะยิ่งชอบค่ะพี่หนู
ดูเพลินค่ะ ถ้าวาไปเดินจริงๆ
ก็คงได้รูปมาไม่น้อย นานมากเหมือนกันที่วาไม่ได้ไปค่ะ
เห็นอีกทีก็ยังสวยมากๆ นะคะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:42:44 น.
  
ดีจ้า ..
เคยไปเที่ยว เดินไม่ทั่ว เลย คุณหนู กว้าง และร้อนด้วย สิ..
ตามเที่ยว ที่นี่ดู ถนัดกว่าอีกอิอิ..
ภาพสวยงาม จริง ๆ เป็นที่ เชิดหน้าชูตาคนไทย จริง ที่นี่..
โดย: tifun วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:13:24 น.
  
ฟ้าสวยใน แถมสถานที่น่าไปเที่ยวด้วยมากๆๆ รอริวโตกว่านี้จะตามรอยแน่นอน

เอ๋ยังให้นมอยู่เลยค่ะ แต่ไหงกินนมแม่ตัวโตก็ไม่รู้
โดย: j a r n i k วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:30:25 น.
  
สวัสดีค่ะ..พี่หนู

พระบรมมหาราชวังหนึ่งเคยไปสมัยวัยสาวๆ ค่ะ
จำได้ว่าตอนนั้นที่บ้านพาไปทำพิธีอายุครบ 15 ที่เล่งเน่ยยี่
แล้วก็พามาเที่ยวที่นี่ต่อ
โอ้ว....นานแล้วนะเนี้ย....

อร่อยกันต่อนะคะ

โดย: chenyuye วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:47:26 น.
  
โห พอเข้าทางใหม่ก็เลยเห็นมุมมองใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับ
หลายอย่างผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันอ่ะว่ามี อย่างเช่นพิพิธภัณฑ์อ่ะ ดีจัง เราเข้าวัดพระแก้วทีไรก็ทางเดิมตลอด 5555


ปล.วิธีcropภาพให้ยังคงสัดส่วนเดิมให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ตอนลากเม๊าส์ครับ ^ ^
โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:44:08 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Morkmek.BlogGang.com

สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]

บทความทั้งหมด