กล่องใส่ข้อความคอมเม้นสำเร็จรูป ชุดที่.8 เซต Love note

กล่องใส่ข้อความคอมเม้นสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับตกแต่งบลอคแก็งโดยเฉพาะ...
กล่องใส่ข้อความคอมเม้นสำเร็จรูป ชุดที่.8 เซต Love note

 
-----------------------------------------------------
 
........แบบที่.1...ใส่พื้นหลังโดยใช่โคดสี

ตัวอย่างโคดสี
#99cccc
#669999
#6699cc
#d9d0ac
#d8d0c8
#a6bdc0
#9eb287
#669b4d
#4386b1
#d8d0c8
#d8d0b8
#d2b48c
#e4e9df
#d7d795
#cad8cb
#e8d8e0
#cacee1
#f8e9de
#ddf0dd
#c4d7f5
#cccc99
#cadcd9
#d9e5da
#ced0de
#fff0f5
#ffe8e8
#e0efd0
#feffef
#f3fffc
#f0fff0
#e5e5f7
#f7f3ff
#fff3f6
#fff8ea
#f7fff8
#ffffef

เพียง แค่เพื่อนๆเลือกสีพื้นหลังที่ชอบด้านบน แล้วก็อปปี้โคดสีตามตัวอย่างที่เห็น...แล้วนำไปวางแทนที่พิมพ์สีแดงที่แทรก อยู่ในโคดด้านล่าง จากนั้นนำโคดทั้งหมดไปวางที่สคริปเอรีย โดยวางไว้แถวล่างสุดของหน้าที่วางโคด...คุณก็จะมีกล่องใส่ข้อความคอมเม้นแบบ น่ารักๆๆแต่งบล็อคจ้า...
หมายเหตุ 1**... หากต้องการเพิ่มขนาดข้อความคอมเม้นให้ดูที่หมายเลข 2 แถวล่างสุด ใส่ขนาดได้ตามต้องการ และพิมสีที่แทรกอยู่ในโคด.สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ


<style>div.comment{overflow: auto; width: 410px; height: auto;}</style><script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td rowspan="2" align="right" valign="bottom"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" align="center" style="height: 77px; background-image: url(//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/AnimationUnsavedProject03.gif)">  <tbody><tr><td align="center" valign="bottom" style="height: 59px"><font color="#999999"><font size="2"> <i>' + i + ' </td></tr><tr><td></td></tr></tbody> </table>  </td><td align="center" valign="bottom" style="width: 451px; background-image: url(//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-17.png); height: 0px"><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="400" align="center">  <tbody><tr><td style="height: 35px"></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"><font color="#999999"><font size="2">Thanks For Comment ......<img src="..ใส่..//..ของรูป..การ์ตูน.." border="0" /><font color="#999999"><font size="2">..........P.S. I LOVE YOU</td></tr></tbody> </table></td></tr><tr><td align="center" valign="top" style="background-color:#D6E7D6"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="451" align="center" style="background-image: url(//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-8.png)">  <tbody><tr><td colspan="3" align="center" valign="top" style="height: 8px"><img src="//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-16.png" border="0" alt="lozocat" /></td></tr><tr><td rowspan="2" align="right" valign="bottom" style="width: 5px"><img src="//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-23.png" border="0" alt="lozocat" /></td><td style="height: 20px"></td><td rowspan="2" align="left" valign="bottom" style="width: 5px"><img src="//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-10.png" border="0" alt="lozocat" /></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="410" align="center"  style="border-bottom:1px solid #D8DCDB"><tr><tbody><tr><td align="center" valign="top" ><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center"  style="border-bottom:1px solid #BFBFBF"><tr><tbody><tr><td align="center" valign="top" ><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center"  style="border-bottom:1px solid #CCCCCC"><tr><tbody><tr><td align="center" valign="top" ><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center"  style="border-bottom:9px solid #FEFEFE"><tr><tbody><tr><td align="center" valign="top" ><b><font style="letter-spacing:1px"><font size="2">'; document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml; }</script>
..... ตัวอย่างของรูปการ์ตูน .....
 
lozocatlozocatlozocatlozocatlozocatlozocatlozocatlozocatlozocat

 
หมายเหตุ 2**........  เวลาก็อปปปี้โคดไปวางตรวจดูให้ละเอียดว่าก็ออปี้โคดไปครบทุกตัวหรือเปล่า และเวลาวางโคดอย่าให้โคดแตกแถว เพราะอาจทำให้ผลการใข้งานเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
 
1
Thanks For Comment ...........P.S. I LOVE YOU
lozocat
lozocatlozocat
ตัวอย่าง ของกล่องใส่ข้อความคอมเม้น
 
โดย: lozocat   วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:12:50:07 น. 
-----------------------------------------------------
 
........แบบที่.2...ใส่พื้นหลังโดยใช่รูปพื้นหลัง

lozocat lozocat lozocat lozocat
lozocat lozocat lozocat lozocat

เพียง แค่เพื่อนๆเลือกรูปพื้นหลังที่ชอบด้านบน แล้ว ก็อปปี้ลิงค์ของรูปไป วางแทนที่พิมพ์สีแดงที่แทรกอยู่ในโคดด้านล่าง จากนั้นนำโคดทั้งหมดไปวางที่สคริปเอรีย โดยวางไว้แถวล่างสุดของหน้าที่วางโคด...คุณก็จะมีกล่องใส่ข้อความคอมเม้นแบบ น่ารักๆๆแต่งบล็อคจ้า... ...
หมายเหตุ 1**... หากต้องการเพิ่มขนาดข้อความคอมเม้นให้ดูที่หมายเลข 2 แถวล่างสุด ใส่ขนาดได้ตามต้องการ และพิมสีที่แทรกอยู่ในโคด.สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ


<style>div.comment{overflow: auto; width: 410px; height: auto;}</style><script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td rowspan="2" align="right" valign="bottom"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" align="center" style="height: 77px; background-image: url(//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/AnimationUnsavedProject03.gif)">  <tbody><tr><td align="center" valign="bottom" style="height: 59px"><font color="#999999"><font size="2"> <i>' + i + ' </td></tr><tr><td></td></tr></tbody> </table>  </td><td align="center" valign="bottom" style="width: 451px; background-image: url(//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-17.png); height: 0px"><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="400" align="center">  <tbody><tr><td style="height: 35px"></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"><font color="#999999"><font size="2">Thanks For Comment ......<img src="..ใส่..//..ของรูป..การ์ตูน.." border="0" /><font color="#999999"><font size="2">..........P.S. I LOVE YOU</td></tr></tbody> </table></td></tr><tr><td align="center" valign="top" style="background-image: url(//img26.imageshack.us/img26/723/0215j.gif)"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="451" align="center" style="background-image: url(//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-8.png)">  <tbody><tr><td colspan="3" align="center" valign="top" style="height: 8px"><img src="//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-16.png" border="0" alt="lozocat" /></td></tr><tr><td rowspan="2" align="right" valign="bottom" style="width: 5px"><img src="//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-23.png" border="0" alt="lozocat" /></td><td style="height: 20px"></td><td rowspan="2" align="left" valign="bottom" style="width: 5px"><img src="//i600.photobucket.com/albums/tt88/jetiya/cat-blog/Project73-10.png" border="0" alt="lozocat" /></td></tr><tr><td align="center" valign="bottom"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="410" align="center"  style="border-bottom:1px solid #D8DCDB"><tr><tbody><tr><td align="center" valign="top" ><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center"  style="border-bottom:1px solid #BFBFBF"><tr><tbody><tr><td align="center" valign="top" ><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center"  style="border-bottom:1px solid #CCCCCC"><tr><tbody><tr><td align="center" valign="top" ><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center"  style="border-bottom:9px solid #FEFEFE"><tr><tbody><tr><td align="center" valign="top" ><b><font style="letter-spacing:1px"><font size="2">'; document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml; }</script>
..... ตัวอย่างของรูปการ์ตูน .....
 
lozocatlozocatlozocatlozocatlozocatlozocatlozocatlozocatlozocat
 
หมายเหตุ 2**........  เวลาก็อปปปี้โคดไปวางตรวจดูให้ละเอียดว่าก็ออปี้โคดไปครบทุกตัวหรือเปล่า และเวลาวางโคดอย่าให้โคดแตกแถว เพราะอาจทำให้ผลการใข้งานเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
 
1
Thanks For Comment ...........P.S. I LOVE YOU
lozocat
lozocatlozocat
ตัวอย่าง ของกล่องใส่ข้อความคอมเม้น
 
โดย: lozocat   วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:12:50:07 น.Create Date : 22 มีนาคม 2554
Last Update : 12 เมษายน 2554 12:10:23 น.
Counter : 1465 Pageviews.

17 comments
เริ่มใหม่...31 ญามี่
(20 พ.ค. 2563 17:17:26 น.)
สุขสันต์วันสงกรานต์ ๖๓ และขอบคุณมากสำหรับสายสะพายปี ๖๒ ค่ะ haiku
(13 เม.ย. 2563 21:36:36 น.)
รอด้วย...หวัง(โคลงสามดั้น) ญามี่
(8 เม.ย. 2563 17:23:28 น.)
วันที่รอไวรัสจากไป..(กาพย์ตุรังคธาวี) ญามี่
(7 มี.ค. 2563 16:30:08 น.)
  
โฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ สวยยยยยยยยยยยยยยยมากกกกกกกกกกก คุณแคท

ขอฉกไปนะค่า ไอเดียบรรเจิดมากกกกกกกกกกกก
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 23 มีนาคม 2554 เวลา:8:10:59 น.
  
ว๊าวววว ถูกใจมากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่มีให้เสมอนะคะ
โดย: pim&jae วันที่: 23 มีนาคม 2554 เวลา:10:00:02 น.
  
ขอบคุณสำหรับโค้ดดีๆ นะค่ะ
โดย: kobnon วันที่: 23 มีนาคม 2554 เวลา:12:27:28 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ สวยมากค่ะ
แต่กว่าจะทำได้ เล่นเอาแย่ค่ะ ^^
โดย: ann_dolly วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:14:41:50 น.
  
มีของน่ารักมาใหู้ดูอีกแล้ว ช่วงนี้ไม่ได้อัพบล๊อกเลย สงสัยต่อเข้าไปอัพแล้วละมีของเล่น น่ารัก มาก ขอบคุณนะค่ะ
โดย: Mot-Do-D วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:7:46:22 น.
  
น่ารักมากกกกกก แต่สงสัยว่าจะต้องงงมอีกนานกว่าจะทำได้
ขอบคุณค่ะ
โดย: หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:16:46:36 น.
  
ขออนุญาตนำไปใช้ในบล็อกตัวเองนะคะคุณแคท สวยมากๆและขอบคุณมากที่ทำบล็อกดีๆอย่างนี้นะคะ
โดย: ป้าณู วันที่: 26 มีนาคม 2554 เวลา:2:16:58 น.
  
ขอนำไปใช้ที่บล๊อกนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: ไม่ต้องหวานซึ้ง...ก็นึ่งได้ วันที่: 26 มีนาคม 2554 เวลา:18:49:29 น.
  
สวัสดีค่า คุณแคท
ขอโทษนะค่า ที่วันนี้มารบกวน
อยากทราบว่า เมื่อนำไปใช้แล้ว อยากได้ตัวหนังสือให้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย ทำยังไงค่า
คนแก่นะค่า อ่านลำบาก

ขอบคุณล่วงหน้านะค่า
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 28 มีนาคม 2554 เวลา:5:47:41 น.
  
ขอบคุนสำหรับโค้ตคร้าาาาาา ....
โดย: enjoydvd วันที่: 1 เมษายน 2554 เวลา:18:00:48 น.
  
โดย: ขออนุญาตินำไปใช้นะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ (แม่มอญ ) วันที่: 5 เมษายน 2554 เวลา:9:14:54 น.
  
แวะมาัทักทายนะคะ... ขอบคุณสำหรับโค้ดนะคะ:]
โดย: conio.h วันที่: 6 เมษายน 2554 เวลา:23:15:42 น.
  
แวะมาทักทายยามค่ำคืน:))
นอนหลับฝันดี..ราตรีสวัสดิ์นะค่ะ
โดย: enjoydvd วันที่: 9 เมษายน 2554 เวลา:0:41:30 น.
  
สวัสดียามเช้าวันหยุดค่ะ
โดย: kobnon วันที่: 9 เมษายน 2554 เวลา:7:58:30 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สุขสันต์เทศกาลสงกรานต์ นะคะ ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ
โดย: แม่ออมบุญ วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:12:21:14 น.
  
ทำยังไงก็ใส่กล่องคอมเม้นในบล๊อกไม่ได้เลยคะ ทำไงดีคะ
โดย: mothernature วันที่: 24 สิงหาคม 2555 เวลา:10:54:18 น.
  
ขอบคุณสำหรับกรอบคอมเม้นท์สวยๆ ถูกใจมากค่ะ พอดีชอบแต่งบล็อก ฝากคอมเม้นท์ไว้ขอบคุณ จขบ ด้วยค่ะ
โดย: มะปรางสีสวย วันที่: 18 ธันวาคม 2555 เวลา:20:22:23 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Misscat.BlogGang.com

lozocat
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 13 คน [?]

บทความทั้งหมด