สวนกระแส "เกลียดจีนเข้าใส้" จีนจับใจ : ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร, เชียงราย

15th Mar 2016
ไปเชียงรายครั้งนี้ไม่ได้แพลนอะไรมากนัก เพราะไม่มีเวลาให้เที่ยวเลยเป็นได้ ธุระมากมายรอให้เคลียร์ แต่จะไม่แวะเที่ยวที่ไหนเลยนี่สิ... เป็นไปไม่ได้  It's a must !! ต้องมี ต้องเคลียร์เวลาสักจี๊ดให้ได้แวะบ้างอะไรงี้ Smiley

จริง ๆ แล้วร้อน ๆ อย่างมีนา... ที่น่าเที่ยวในเมืองเชียงราย ที่น่าแวะหนีไม่พ้นแหล่งท่องเที่ยวใกล้น้ำ ติดน้ำ เพื่อความสดชื่นสินะ  แต่ก็เลือกไม่ได้เพราะอย่างที่บอก ธุระรอเคลียร์ Smiley

แว๊บคิดได้ว่า เที่ยวสวนกระแส "เกลียดจีนเข้าใส้" ของคนไทยหลายคนที่ได้รับผลกระทบจาก นทท.จีน ตามข่าว หรือ ตามสถานการณ์ตรง  บางทีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร อาจเป็นคำตอบของเราเป็นได้...
.
.
าฬิกาปลุกแต่เช้า เราเก็บของขี้นรถ โดยหวังอิ่มท้องมื้อเช้าง่าย ๆ ข้างทาง
ขับรถจากเชียงใหม่ - เชียงราย ปีนี้ ดอกเสี้ยวบานเต็มที่กลางเดือนมีนาคม หรือ ดอกเสี้ยวจะหลงฤดูเพราะอากาศเปลี่ยน
ถึงอย่างนั้นก็เถอะ... เช้า ๆ บนดอยสูงอย่างนี้... อากาศดีเอามาก ๆ 23 องศาเป็นไปได้ คือ รู้สึกเย็นกว่าห้องแอร์


.
.
าย ๆ เราถึงเชียงราย และขับเลยตัวเมืองเชียงรายไปอีก 15 กม. เห็นจะได้ วิ่งบนเส้นทางเชียงราย - แม่จัน ก่อนถึงแม่จัน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ทางขวามือ ที่ ๆ ศูนย์สิรินธรรอเราอยู่การก่อสร้าง : รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดให้สถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวน เป็นผู้ออกแบบ การก่อ สร้างโดยให้มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ และมีสวนน้ำตรงกลางแบบซูโจว แล้วได้ให้ บริษัทรับเหมา ก่อสร้างจากมณฑลยูนานเป็นผู้ทำการก่อสร้าง โดยวัสดุที่จำเป็นและเป็นเอกลักษณ์ สำคัญของจีนได้นำมาจากประเทศจีนทั้งสิ้น เช่น กระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตแกะสลัก ด้วยหินอ่อนเฝ้าหน้าศูนย์ เป็นต้น ใช้เวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7 เดือน คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้าง ประมาณ 60 ล้านบาท

เมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2542 นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเดินทางไปเยี่ยมเยือน และแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐบาลประเทศจีน และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้คณะรัฐบาลประเทศไทยเสนอให้รัฐบาลประเทศจีน จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 100 ปี ในปี พุทธศักราช 2543

รัฐบาลจีนได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยินดีให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและยังสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนพร้อม หนังสือตำราเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 7 ถึง 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2543 รัฐบาลจีนได้ส่งคณะศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อ สร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสถาบัน China Southwest Architectural Design and Research Institute เพื่อให้มาทำการสำรวจและออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน ซึ่งหัวหน้าคณะที่มาดำเนินการเรื่องนี้ คือนายเฉิน ไค เม่ย (Mr. Chen Kai Mei)
และคณะได้มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประมาณ 20 วัน เพื่อสำรวจพื้นที่และออก แบบอาคาร

การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้ยึดเอาศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ ซูโจว เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยมีกำแพงล้อมรอบตัวอาคารทั้งหมดสี่ด้าน ภายในประกอบ ด้วยสวนหิน และสระบัว ศาลาดูปลา ที่สร้างตามแบบดั้งเดิมของจีน


การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งนี้ ได้นำเอาวัสดุการก่อสร้างที่สำคัญบางส่วนมาจาก ประเทศจีน เช่น ปูนปั้นมังกร หลังคา ครอบเชิงชาย สิงโตคู่ บัวเสา ตลอดจนรูปแบบ ศิลปะแบบจีน ประตูวงพระจันทร์ หน้าต่างหกเหลี่ยมประตูและหน้าต่างลวดลายจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาเป็นองค์ ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2543

พิธีเปิดการก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2544 โดย ฯพณฯ เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พิธีมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้รับมอบจากเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศ ไทย

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2546 เพื่อทรงเยี่ยม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

พระราชทานลายพระหัตถ์พระนามาภิไธยภาษาจีน พระราชทานไว้ให้แก่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน นับเป็นสิ่งพระราชทานที่ทรงคุณค่ายิ่ง

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามศูนย์ภาษา และวัฒนธรรม จีนว่า “ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ” ตามหนังสือที่ รล 008/2300 ลงวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2546 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประชาชนทั่วไป เป็นล้นพันหาที่สุดมิได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547 ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราช ดำเนินมาทรงประกอบ พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร อย่างเป็นทางการ (ที่มา : //www.mfu.ac.th/center/sirindhorn/bio.php)
ครั้งแรกกับดอกนี้ ไม่เคยเห็น และไม่เคยรู้จัก แต่สวยดี
ที่ทางเข้า

ตรงทางเข้ามีสมุดให้เซ็นสำหรับ นทท. หรือ แขกที่มาเยี่ยมชม
ณ จุด ๆ นี้ ฟรีค่าเข้าสำหรับเด็กเล็ก นศ. แต่สำหรับคนทั่วไป 10 บาทค่าบำรุงสถานที่ค่ะ คงถูกใจใครหลายคนที่เที่ยวแล้วอันเดอร์ไลน์เข้ม ๆ ว่าใช้เงินไม่เยอะ ที่นี่จ่ายหลักสิบ วิวหลักหมื่น ++++ (คือเท่าบินไปดูเองที่จีน)

หลายคนคงจำฉากเหล่านี้ และทางเดินอย่างนี้ได้ใน กลกิโมโน
จีนจับใจผู้ชายในสายหมอก หลอกตา  ผู้ชายในละอองน้ำ 555ศรีตรัง - งามอ้อนช้อย มันดูเข้ากั๊น เข้ากันกับถาปัตย์จีน

สักพัก...
เราได้ยินเสียงกลุ่มคนหลายสิบเดินมา
จีนบ้าง ไทยบ้าง
สำเนียง และเสียงเหล่านั้นมันทำให้การเที่ยวชมศูนย์สิรินธรครั้งนี้ มีอรรถรสยิ่งกว่าเดิม
แบบซูม ๆ

ก่อนกลับเห็นกุหลาบสวย ๆ กลางสวน มีหรือจะไม่ยิง ?
.
.
.ก่อนสตาร์ทรถ หยิบกล้องที่ยัดลงกระเป๋าซิปเรียบร้อย ออกมาใหม่


จริง ๆ เห็นที่นี่ก่อนจะเข้าไปในศูนย์ค่ะ มันสวยมาก ๆ ๆ อยู่ตรงลานจอดรถหน้าศูนย์ อดใจไม่ไหว เดินดุ่ม ๆ เข้าไป ใจนึงก็นึกลัวงูเหมือนกันนะ แต่ว่าให้ได้ภาพนี้ยอมหมดทุกอย่างง่ะ Smiley  มันเหมือนใบไม้แดงที่ญี่ปุ่นอ่าาาาา  (งานมโนก็มาอีกละ)

ได้รูปสมใจละ ไปหาข้าวกินกันค่ะ
.
.
.หมวด Photo blog นะคะ
ขอบคุณที่แวะมา
(เครดิตของแต่งบล๊อก : ชมพร)
Create Date : 29 มีนาคม 2559
Last Update : 4 เมษายน 2559 18:55:22 น.
Counter : 2161 Pageviews.

42 comments
ไปกาญ...เถอะ Alex on the rock
(6 ก.ค. 2563 20:37:05 น.)
✤ ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 256 ✤ ต้นจามจุรียักษ์ โฉมใหม่ อ.เมืองกาญจนบุรี ✤ ✤ Tui Laksi
(6 ก.ค. 2563 09:31:10 น.)
แนะนำร้านอาหารบรรยากาศดีๆ แถวบางแสน-อ่างศิลา สมาชิกหมายเลข 5953427
(4 ก.ค. 2563 21:13:31 น.)
อาหารทะเล ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ พัทยา สมาชิกหมายเลข 3661152
(2 ก.ค. 2563 10:14:42 น.)
  
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Ariawah Auddy Travel Blog ดู Blog
ชมพร Cartoon Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
tifun Diarist ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อ่าน ดูภาพ...สวยทั้งนั้นเลย... ชอบโดยเฉพาะ ใบไม้แห้ง
ที่ร่วงหล่น เต็มพื้นที่

ผมชอบเดินย่ำไปบนใบไม้แห้ง.... ที่สวนยาง อ.แก่งหางแมว
ไปเจอที่ เมือง บากัน เมียนม่า ก็อดย่ำฟังเสียงไม่ได้

ตอนคลิ๊กเข้ามาครั้งแรก ไม่รู้หรอกครับว่า บล๊อกใคร
เลื่อนลงมาดู เอะ น้องโมเสส นี่นา น่ารักครับ..
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 29 มีนาคม 2559 เวลา:20:34:26 น.
  
ฮ่า ไม่ผิดหวังที่ติดตามบล็อคคุณมาเรียแบมบู ภาพสวยๆ ทั้งนั้นเลยครับ

จะบอกแล้วอย่าหาว่าผมเชย ไม่ได้ไปเชียงรายนานโขแระ เดี๋ยวนี้ที่เที่ยวใหม่ๆ เพียบเลย น่าจะติด 1 ใน 3 จังหวัดที่มีที่เที่ยวเปิดใหม่ของประเทศไทย สงสัยปีนี้ไฟท์บังคับต้องไปเชียงรายซะแล้ว แต่ขอรออากาศหนาวๆก่อนนะ
โดย: ไอฟายน้อย (Ces ) วันที่: 29 มีนาคม 2559 เวลา:21:27:48 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยจ้า ภาพสวยมาก ๆ
ดอกไม้แดงที่ทางเข้านั้นคือประดู่แดงค่ะ
เคยรีวิวไว้ที่บล็อกพี่ค่ะ
ถ้าสนใจคลิก "ที่นี่ค่ะ"
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Photo Blog ดู Blog
kwan_3023 Diarist ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

โดย: เนินน้ำ วันที่: 29 มีนาคม 2559 เวลา:22:58:21 น.
  
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เชียงราย อาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างได้สวยงามครับ
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 29 มีนาคม 2559 เวลา:23:01:14 น.
  
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจมากค่ะแม่โม
ดูเงียบสงบดีด้วยนะคะ
น้องโมเสสชอบมั๊ยคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

แม่โมนอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 29 มีนาคม 2559 เวลา:23:48:46 น.
  
เคยเห็นศูยน์นี้ทางทีวี นึกอยากไปเที่ยวมากแต่ยังไม่สบโอกาสสักที
เขาออกแบบได้งดงามจริง ๆ
ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะที่พาเดินชมและเก็บภาพมาฝากกัน โหวตให้ค่า
โดย: haiku วันที่: 29 มีนาคม 2559 เวลา:23:58:07 น.
  
thx ucrab
โดย: Kavanich96 วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:3:48:44 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 2230794 Travel Blog ดู Blog
ผู้ชายในสายลมหนาว Education Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog


ไม่เคยไปที่นี่เลย แม่โมถ่ายรูปสวยๆ ได้เพียบเลยนะคะ

จีนสิ่งดีๆ ยิ่งใหญ่ก็มากมาย แต่พอหลังปฏิวัติวัฒนธรรม วัฒนธรรมก็ถูกทำลายไปด้วย กิริยามารยาทหลายอย่างมันก็..เฮ้ออ นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:10:36:48 น.
  

mariabamboo Photo Blog

ชอบไปเที่ยว จีนๆ แบบนี้ค่ะ สวยเลยนะคะ

คลิปจีนก็เห็นอยู่นะคะ แต่ก็คิดว่าแล้วแค่คนๆ ไปค่ะ เรื่องที่ท่องเที่ยว จีนนี่ ชอบแนวนี้ค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:10:41:48 น.
  
สวยงามน่าเที่ยว เคยเข้าไป ม.แม่ฟ้าหลวงแบบผ่าน ๆ ยังไม่เคยเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลยครับ
โดย: แมวเซาผู้น่าสงสาร วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:11:09:38 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

---------------

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ...
ดูสวยงามได้จีนมาเต็ม ๆ เลยนะคะ เก็บรายละเอียดได้ดีมากไม่หลุดธีมเลย
ว่ากันตั้งแต่กระเบื้องหลังคายันกระเบื้องปูพื้น และภูมิทัศน์โดยรอบ
ภาพสวยค่ะ แม้แต่ใบไม้แห้งก็ดูสวยได้ อิอิ

----------------------

"บุหงารำไป" ในละคร คือ ถุงเครื่องหอมที่ทำจากดอกไม้อบหอม
แต่ "บุหงารำไป" ในบล็อกฟ้าใส คือ ต้นเข็มเขียว ที่ดอกหอมเหมือนกลิ่นบุหงา - เครื่องหอม
คนมักสับสนก็ตรงชื่อเหมือนกันนี่แหละค่ะ แฮ่ ๆ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:11:12:05 น.
  
โมเสส เก่งอยู่แล้ว เดี๋ยวก็ไม่ร้องค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:11:13:54 น.
  
ภาพสวยจังเลยค่ะ
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

mariabamboo Photo Blog ดู Blog
โดย: Raizin Heart วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:11:19:50 น.
  
กลอนเพราะจังค่า>>>>ขอบคุณค่ะ

*******************

ค่าเข้า 10 บาท ถูกมากเลยเมื่อเทียบกับสถานที่

ภาพสวยมากๆค่ะ

โหวตให้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Travel Blog ดู Blog
ผู้หญิงเล่นตัว Dharma Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:11:42:09 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะแม่โม

ยินดีค่าา ก็น่าโหวตก็ต้องโหวตเนาะ อิอิ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:13:07:06 น.
  
ทักทายอีกรอบค่ะ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตเช่นกันนะคะ

หากไม่บอกเขาก็ไม่รู้

แต่เขาไม่รู้เราก็อาจกินแห้วใช่มั้ยคะ

ความรักเป็นเรื่องยากจริงๆ

โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:13:37:23 น.
  
แวะมาโหวตค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:16:05:18 น.
  
เคยมาที่นี่ครั้งนึงค่ะ ชอบ เหมือนได้ไปเมืองจีนเลย
โดย: VELEZ วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:21:06:35 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
aitai Food Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
ชมพร Cartoon Blog ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ภาพสวยจังเลยค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 30 มีนาคม 2559 เวลา:23:44:15 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
aitai Food Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 3016924 Photo Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
โดย: newyorknurse วันที่: 31 มีนาคม 2559 เวลา:1:34:31 น.
  
นิคยังคิดว่าคบจีนไว้เถอะ ดีกว่ากัน
บางเรื่องถ้าไม่หนักหนานักก็เมินๆไปมั่ง
เค้ายังจัดการคนของเค้าไม่ค่อยได้เหมือนกันค่ะ

ศูนย์ฯ จัดสวยค่ะ ทั้งสถาปัตย์ทั้งสวน
ภาพสวยจังเลย แม่โมเลือกมุมสวยๆมาให้ชมกันเลยบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หอมกร Movie Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
Raizin Heart Literature Blog ดู Blog
dansivilai Art Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Food Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 31 มีนาคม 2559 เวลา:16:51:43 น.
  
ต้นไม้ตรงทางเข้า ม.แม่ฟ้าหลวง ดอกสีแดง ๆ นั่น "ประดู่แดง" ค่ะ

พี่ชอบตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเข้าไปเลย สวยไปหมด

ที่นี่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เหมือนเมืองจีนเลยเนอะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 31 มีนาคม 2559 เวลา:20:55:36 น.
  
สวัสดีค่ะ..

ต้นไม้ ดอกไม้เยอะดีค่ะ..ร่มรื่น

โหวตให้เลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
sawkitty Literature Blog ดู Blog
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 31 มีนาคม 2559 เวลา:20:58:09 น.
  
ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ คุณโม
ไว้พรุ่งนี้กลับมาละเลียดอ่านและชมภาพใหม่
วันนี้ขอลาไปนอนก่อน พรุ่งนี้ต้องหาหมอตามนัดค่ะ

ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 31 มีนาคม 2559 เวลา:22:44:49 น.
  
วัฒนธรรมจีนสวยงามครับ แค่คนบางส่วนทำตัวให้ชาวโลกเห้นว่าไม่น่าคบ คนจีนส่วนใหญ่ยังมีมารยาทและเป็นคนดีคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 1 เมษายน 2559 เวลา:6:17:45 น.
  
สวัสดีค่ะแม่โม


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 เมษายน 2559 เวลา:9:38:00 น.
  
สวัสดีครับ ขอบคุณมากๆ ครับที่ไม่ลืมกัน แวะไปทักทายครับผม ^^


ภาพถ่ายสวยมากๆ เลยครับ เหมือนอยู่เมืองจีนเลย เห็นแล้วอยากไปบ้าง ตอนผมไปตลาดแม่สาย ได้มีโอกาสผ่านแต่ไม่รู้ว่ามีที่แบบนี้อยู่ ภาพใบไม้แห้งผมก็ชอบมากกกเลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
โดย: NaiKonDin วันที่: 1 เมษายน 2559 เวลา:10:09:19 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

สถานที่ดูสงบร่มรื่นดีค่ะ
ภาพใบไม้แห้งร่วงบนพื้นเต็มไปหมด
สวยมากเลย ชอบดอกศรีตรังที่บ้านก็
ปลูกไว้ต้นนึง ยังต้นเล็กนิดเดียวแต่ออกดอก
มาให้ชื่นใจแล้วด้วยค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 1 เมษายน 2559 เวลา:14:18:55 น.
  
พี่เป็นจีนทางฝ่ายคุณแม่
แล้วคุณแม่ก็มีเพื่อนเป็นคนจีนจากแผ่นดินใหญ่เยอะ
พวกเราจึงคุ้นเคยกับคนจีน ไม่เคยเห็นว่าอัธยาศัย
และมรรยาทของคนจีนและคนไทยที่เรารู้จักจะต่าง
กันตรงไหน บางคนสุภาพมากจนเรารู้สึกเกรงใจ
เพิ่งมาระยะหลังๆนี้ได้พบนักท่องเที่ยวชาวจีน
ไม่ค่อยรักษามรรยาทบ่อยมากขึ้น

มาเห็นบล็อกนี้แล้ว อยากบอกว่า ศิลปวัฒนธรรมจีน
ยังคงสวยงามและสงบสุขมากจริงๆนะคะ
ขอบคุณที่นำมาเอื้อเฟื้อให้ได้ชมค่ะ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 1 เมษายน 2559 เวลา:20:54:19 น.
  
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
โหวดให้ก่อนนะคะ
กลับมาอ่านใหม่พรุ่งนี้
วันนี้ดึกแล้ว ไปอีกหลายบ้าน
เพราะเน็ตมันช้ามากค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 1 เมษายน 2559 เวลา:22:21:48 น.
  
แม่โมนอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 1 เมษายน 2559 เวลา:23:52:02 น.
  
สวัสดียามเช้าครับแม่โม


กลับมาแล้วครับ

แม่ฟ้าหลวงสวยมากนะ
พี่ก๋าชอบบรรยากาศของที่นี่มากๆครับ

น่าเรียนจริงๆ

คนจีนรักพระเทพมากๆลยครับ
ชื่นชมพระองค์ท่านมากๆ

ว่าแล้วก็โหวต Photo blog ให้เลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 เมษายน 2559 เวลา:7:06:49 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตด้วยนะครับ

ทริปสนุกมาก
แต่เหนื่อยมาก
พี่ก๋ากับหมิงหมิงป่วยด้วยน่ะครับ 555

เที่ยวไป ป่วยไป 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 เมษายน 2559 เวลา:9:47:49 น.
  
อิอิ มาขอแอดเป็นเพื่อนค่าาา
โดย: Close To Heaven วันที่: 2 เมษายน 2559 เวลา:15:51:39 น.
  
ว้าว ๆ ที่นี่ เราก็ได้แวะเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้วเช่นกันคร้า
เมื่อปีที่แล้ว...ยังคงสวยเหมือนเดิมเลย
ภาพสวยมาก ภาพปิดนั่นก็สวยมากได้ฟิลแบบญี่ปุนจริงๆน๊อ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
Raizin Heart Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog
โดย: Tui Laksi วันที่: 2 เมษายน 2559 เวลา:17:54:33 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog


ได้บรรยากาศแบบจีนจริงๆ ค่ะ แต่สวนก้แต่งคล้ายๆสวนญี่ปุ่นนะคะ ต้นไม้ดอกไม้ก็สวยงามร่มรื่น ชอบดอกศรีตรัง อยากถามคุณโมหน่อย ว่าเพลงประกอบเป็นเพลงญี่ปุ่นใช่ไหมคะ

โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 2 เมษายน 2559 เวลา:19:27:41 น.
  
แวะมาทักทายยามค่ำคืนครับผม คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ
โดย: NaiKonDin วันที่: 2 เมษายน 2559 เวลา:23:53:03 น.
  
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 3 เมษายน 2559 เวลา:0:06:40 น.
  
สวัสดียามเช้าครับแม่โม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 เมษายน 2559 เวลา:6:43:05 น.
  
ขอบคุณแม่โมสำหรับกำลังใจนะคะ
สุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะแม่โม
โดย: Sweet_pills วันที่: 3 เมษายน 2559 เวลา:18:07:33 น.
  
ศูนย์วัฒนธรรมสวยงามมากมายจริงๆนะคะ
คนไทยร่วมภูมิใจ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 3 เมษายน 2559 เวลา:19:09:02 น.
  
สวยงามน่าเที่ยวมากๆ เลยท่าทางอากาดจะดีสุดๆ ไปเลยนะคะ
โดย: อุมาพรจ้า (Umaphorn20 ) วันที่: 4 เมษายน 2559 เวลา:13:28:52 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Mariabamboo.BlogGang.com

mariabamboo
Location :
เชียงใหม่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 60 คน [?]

บทความทั้งหมด