"หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้ แหล่งผ้าทอน้ำไหล ประตูใหม่อินโดจีน"

อำเภอเชียงของ เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) เดิมชื่อ "เมืองขรราช" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "เชียงของ" ขึ้นการปกครองกับเมืองนันทบุรี (น่าน) โดยผู้ครองนครน่าน ได้แต่งตั้งให้เจ้าอริยะวงศ์เป็นเจ้าเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.1805 และมีผู้ครองเมืองเชียงของสืบต่อกันมา จนถึง เจ้าเมืองคนสุดท้าย คือ พระยาจิตวงษ์วรยศรังษี ในปี พ.ศ.2453 (ร.ศ.129) และอำเภอเชียงของได้รับการยกฐาน เป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัดเชียงราย โดยแต่งตั้งพระยาจิตวงษ์วรยศรังษี เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2457

.

.101 ปี อำเภอเชียงของ - เมืองเล็ก ๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ จ.เชียงราย ก่อนหน้านี้น้อยคนนักจะรู้จักอำเภอเล็ก ๆ ติดน้ำโขงแห่งนี้  แต่สำหรับ backpacker แล้ว เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ไม่ผ่าน และมองข้ามไม่ได้  เพราะเชียงของเป็นเมืองหน้าด่าน - ประตูสู่อินโดจีน ที่เชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A มาแต่เดิม เพื่อข้ามด่านไปสู่ ลาว สิบสองปันนา คุนหมิง หรือเวียตนาม  ทั้งทางเรือ หรือสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ในปัจจุบัน

หากจะหาคำจำกัดความของการมาเยือนเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ "ธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการพึ่งพาสายน้ำ" คงตอบโจทย์ได้ดี แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เสาะหาแสงสี ที่นี่คง "ไม่ใช่" เท่าไหร่นัก แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาคำว่า "ชีวิตเดินช้า" เชียงของ ไม่ควรมองข้าม .....


เชียงของ เที่ยวได้ทุกฤดู จากประสบการณ์ของ จขบ. เชียงของ เคล้าโขง ได้มอบความสุขและการพักผ่อนให้นทท.ที่ไปเยือนได้ทุกเวลา ฤดูกาล


ขุนเขา -  สายน้ำ - วิถีชีวิต และ วัฒนธรรมไทลื้อ  "เชียงของ"
Chiangkhong