แม้เลือกเกิดได้ (3)
 เมื่อทำการคำนวณดวงชะตาในหนึ่งวันแล้ว จึงนำผลการคำนวณนั้นมาประมวลผลเป็นตารางสำหรับวิเคราะห์ และจะตัดทอนคุณสมบัติที่แสดงในตารางให้เหลือเพียงสามประการ นั่นคือระดับสติปัญญา ระดับหน้าตา และระดับชีวิตโดยรวม เพื่อง่ายต่อการพิจารณา และสรุปเป็นตารางเวลาได้ดังภาพนี้              ตารางแรกนี้เป็นตารางรวมดวงชะตาทั้งหมดที่จะมีได้ในวันนั้น ทั้งดวงชะตาที่ดีมาก ดี ปกติ ดวงไม่ดี ไม่ควรเกิด และเกิดไม่ได้เลย หากมองช่วงเวลาของแต่ละดวงจะเห็นว่ามีดวงประเภทเดียวกันในช่วงเวลาที่ติดกัน แต่รายละเอียดปลีกย่อยที่สรุปออกมานั้นจะไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่นในช่วงเวลา 07.46 น. ถึงเวลา 08.52 น. นั้นมีสี่ดวงชะตา และเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรเกิดทั้งสี่ดวงชะตา แต่หากพิจารณาดูคุณสมบัติที่สรุปผลมาจะเห็นว่า ในช่องสติปัญญานั้นมีผลการคำนวณออกมาได้แตกต่างกันในแต่ละช่วง ในช่วงที่ผลลัพธ์มีสีเดียวกันติดกันหลายดวงชะตาก็ด้วยความแตกต่างที่ว่านี้
และจากเวลา 08.53 น. ถึงเวลา 09.03 น. จะเป็นเวลาที่เกิดไม่ได้เลย และในช่วงเวลาติดกันนั่นคือ 09.04 น. ถึงเวลา 09.13 น. จะเป็นเวลาที่ไม่ควรเลือกเกิด และตามมาด้วยเวลา 09.14 น. ถึงเวลา 09.43 น. จะเป็นเวลาที่มีดวงชะตาปกติ และถัดจากนั้นเวลา 09.44 น. ถึงเวลา 09.45 น. เป็นเวลาที่มีดวงชะตาดี

               จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงเท่านั้น ณ.สถานที่แห่งเดียวกัน จะมีดวงชะตาหลายรูปแบบแปรเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา เวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูดวงชะตา หรือกำหนดเวลาให้ใครสักคนเกิดมาบนโลกใบนี้

               ผู้เขียนและผู้ร่วมค้นคว้าที่ทำงานนี้ด้วยกันได้ใช้ผลลัพธ์จากการคำนวณทั้งรูปภาพที่นำเสนอในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 รวมทั้งตารางในตอนที่ 3 นี้ทดสอบผลจากดวงชะตาจริงของผู้ที่มาขอให้พยากรณ์ดวงชะตา ทั้งในเวบบอร์ดของพันทิปและจากที่อื่นๆ เพื่อเป็นการทดสอบความถูกต้องของการคำนวณและความถูกต้องของหลักการทางโหราศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาและทดลองรวมถึงการพัฒนาโดยมีพื้นฐานจากหลักวิชาและการทดสอบจริง

               โหราศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ได้รับการดูถูกเสมอมา โดยเฉพาะจากผู้ที่ต้องการหาอะไรสักอย่างมาส่งเสริมให้เห็นว่าตนเองนั้นมีความคิดทันสมัย มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถหาอะไรมาแสดงความฉลาดหรือความก้าวหน้าของตนเองได้ ไร้ผลงานที่จะส่งเสริมตนเองให้สำคัญ จึงต้องหันมาพึ่งวิธีของคนสิ้นคิด นั่นคือเที่ยวดูถูกผู้อื่นเพื่อยกให้ตัวเองดูดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามการดูถูกผู้อื่นนั้นเป็นวิสัยของผู้ไร้สติปัญญา ผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ทั้งหลายย่อมทราบดีว่าผู้ที่ไร้สติปัญญาย่อมไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ จึงพึงทำใจว่าจะต้องได้รับการดูถูกอยู่เสมอ                จากตารางรวมดวงชะตาในหนึ่งวัน ผู้เขียนได้ตัดทอนเอาดวงชะตาสามระดับที่ไม่ดีออก เหลือเพียงสามระดับที่เกิดได้ คือระดับ ดวงดีมาก ดวงดี และ ดวงปกติ สร้างเป็นตารางสำหรับมอบให้มารดาที่กำลังตั้งครรภ และต้องการเลือกเวลาเกิดสำหรับบุตรธิดา ดังภาพที่สองที่แสดงในบทความตอนนี้ เหตุที่ต้องตัดทอนเพราะตารางรวมดวงชะตานั้นยาวเกินไป และช่วงเวลาที่ตัดทอนออกก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรเลือกอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่ง ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทความตอนที่ 2 ว่าด้วยกรรม

                 มนุษย์ที่จะมาเกิดในโลกนี้ต่างก็มีกรรมของตนเอง กรรมนั้นจะเป็นเครื่องกำหนดเวลาเกิด บางครั้งแม้จะพยายามสักเพียงไร ผู้ที่จะมาเกิดใหม่ก็จะเลือกเวลาเกิดของตนเอง หากเวลานั้นไปตรงกับช่วงเวลาที่คำนวณแล้วพบว่าไม่ดี จะไม่ดีในระดับใดก็ตาม มันอาจจะส่งผลให้บิดามารดาของผู้ที่มาเกิดใหม่นั้นวิตกกังวลหรือเสียใจได้ ผู้เขียนจึงได้ขอทดสอบดวงชะตาของมารดาทุกคนที่ขอเวลาเกิดมา เพื่อวิเคราะห์ดวงชะตาโดยทั่วไปและวิเคราะห์ปัญหาอันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่มอบส่วนของตารางที่ระบุว่าไม่ดีให้ไปกับผู้ที่ขอมาทุกราย อย่างไรก็ตามต้องขอบอกไว้ให้ผู้อ่านได้ทราบว่า การหาเวลาเกิดให้กับทุกท่านที่ขอมา ผู้เขียนและผู้ร่วมค้นคว้าที่ทำงานนี้ด้วยกันทำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในทุกกรณีและสำหรับทุกคนที่ขอมา โดยถือเป็นการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ และเพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์กับสังคม หากมีผู้ใดแอบอ้างชื่อของมหานาทีและเรียกรับเงินทองในการหาเวลาเกิด พึงทราบได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพ และโปรดแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

                 การคลอดลูกของคนเราในปัจจุบันนั้นมีสองวิธีที่เลือกได้ คือคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด ในสมัยโบราณนั้นไม่มีทางเลือกในการคลอด จำต้องคลอดด้วยวิธีธรรมชาติวิธีเดียว จึงดูเหมือนว่าไม่มีทางที่จะใช้โหราศาสตร์ช่วยกำหนดเวลาการคลอดให้กับผู้ที่จะมาเกิดใหม่ได้เลย

                  แต่จากการศึกษาของผู้เขียนพบว่า มีหนทางในการเลือกเวลาเกิดสำหรับการคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ และได้ใช้กันมานานแล้วในหลายระดับชนชั้น ตัวอย่างหนึ่งซึ่งคงเป็นที่ทราบกันดี นั่นคือการเลือกปีเกิดของเด็กให้ตรงกับปีดีๆของทางโหราศาสตร์จีน เช่นเมื่อทราบว่าปีใดจะเป็นปีมังกรทอง ซึ่งโหราศาสตร์จีนถือว่าดีมาก ก็จะมีความพยายามตั้งครรภ์ให้ได้ก่อนหน้านั้น โดยกำหนดช่วงเวลาคลอดให้อยู่ในปีมังกรทองพอดี นี่เป็นวิธีการอย่างกว้างๆวิธีหนึ่งที่โบราณเลือกใช้

                  ยังมีวิธีที่ละเอียดและซับซ้อนกว่านั้น ซึ่งมีใช้กันในกลุ่มผู้ที่มีโอกาสทางสังคมและมีความรู้ในทางโหราศาสตร์เพียงพอ ในการกำหนดเวลาตั้งครรภ์ เพื่อให้มีผลถึงกำหนดเวลาคลอด ซึ่งจะได้นำเสนอในตอนต่อไปCreate Date : 15 กันยายน 2558
Last Update : 15 กันยายน 2558 21:00:17 น.
Counter : 1678 Pageviews.

0 comments
诚实的老公 Chéngshí de lǎogōng สามีที่สัตย์ซื่อ Kavanich96
(20 มิ.ย. 2565 06:38:17 น.)
ขำๆวันสุข 27-5-2565 โอน่าจอมซ่าส์
(27 พ.ค. 2565 09:34:12 น.)
结婚一周年纪念日 Jiéhūn yī zhōunián jìniàn rì วันครบรอบแต่งงาน Kavanich96
(9 พ.ค. 2565 07:16:53 น.)
不能分手的理由 Bùnéng fēnshǒu de lǐyóu เหตุที่ไม่อาจแยกทาง Kavanich96
(4 พ.ค. 2565 07:15:40 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Mahanati.BlogGang.com

อิสิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]

บทความทั้งหมด