แม้เลือกเกิดได้ (2)
                 ในการวิเคราะห์ดวงชะตาทางโหราศาสตร์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ดูดวง นั้น มีกรรมวิธีแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์สายใด แต่ผลลัพธ์นั้นจะเหมือนกัน นั่นคือต้องพยากรณ์ดวงชะตาได้ถูกต้อง ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ความแม่นยำในการพยากรณ์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งจากนักโหราศาสตร์เอง จากเครื่องมือที่ใช้ จากทัศนคติของทั้งนักโหราศาสตร์และผู้ที่รับคำพยากรณ์ จากความถูกต้องในรายละเอียดการเกิด ฯลฯ

                   เมื่อนักโหราศาสตร์สามารถดูดวงชะตาบุคคล จากรายละเอียดการเกิดได้ถูกต้องแม่นยำพอสมควรแล้ว ก็ย่อมจะทราบดีว่า เมื่อสามารถดูดวงชะตาของบุคคลที่เกิดมาในอดีตได้ ก็ย่อมดูดวงชะตาของผู้ที่เกิดมาในอนาคตได้เช่นกัน เพราะรายละเอียดการเกิด ไม่ว่าจะเป็น วันที่ เดือน ศักราช สถานที่เกิด ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน วิธีการพยากรณ์ก็ไม่ได้แตกต่างกัน เด็กที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ เมื่อเวลาผ่านไปอีกสองวัน ก็จะเป็นเด็กที่เกิดเมื่อวานนี้ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น แสดงให้เห็นว่าเราสามารถคำนวณหาเวลาที่ดีให้กับเด็กที่จะมาเกิดใหม่ได้

                   แต่ในทางพุทธศาสตร์ ชี้ให้เห็นสัจธรรมสำคัญว่า มนุษย์เกิดมาด้วยกรรม มีชีวิตไปตามกรรม และสิ้นสุดชีวิตด้วยกรรม นักโหราศาสตร์ต่างก็ทราบกันดีว่า ดวงชะตานั้นเป็นเพียงแผนที่แห่งกรรม หาใช่ของวิเศษที่จะกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ ถึงแม้นักโหราศาสตร์จะอ่านดวงชะตาและทราบถึงกำหนดแห่งกรรม ที่จะต้องสนองต่อผู้ก่อกรรมนั้น ก็ไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงกรรมซึ่งตนเคยก่อเอาไว้ได้พ้น แม้แต่พระอรหันต์ยังต้องรับกรรมที่ตนเคยก่อเอาไว้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประสาอะไรกับนักโหราศาสตร์ ซึ่งต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไป

                    การกำหนดเวลาเกิดให้กับเด็กนั้นจึงขึ้นอยู่กับกรรม ถึงแม้จะเล็งเห็นเวลาที่ดีเลิศสักปานใด หากแต่ถ้าบุญกรรมของเด็กนั้นไม่เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด ก็จะมีเหตุอันให้ไม่ได้เกิดตามเวลาที่ต้องการนั้น ผู้เขียนนั้นมีประสบการณ์จากการหาเวลาเกิดมาบ้าง และพบว่าหลายกรณีเด็กจะเลือกเวลาเกิดเอง เช่นเกิดก่อนเวลาที่กำหนดไป หรือ เกิดหลังเวลาที่กำหนดไป โดยมีเหตุสารพัดทำให้เป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะจากสุขภาพของมารดา จากเวลาหรือความพร้อมของแพทย์หรือสถานที่เกิด แม้แต่จากการจราจร อุทกภัย สารพัดเหตุอันจะเกิดขึ้นมาได้

                    แต่เราก็เชื่อกันว่า กรรมของบิดามารดานั้นเกี่ยวพันกับกรรมของบุตรธิดา ด้วยเกิดมาร่วมกรรมซึ่งกันและกัน กรรมใดที่บิดามารดากระทำอาจจะมีทางส่งผลถึงบุตรธิดาได้ ในทางกลับกันกรรมใดที่บุตรธิดากระทำ อาจจะส่งผลถึงบิดามารดาได้ด้วยเช่นกัน เรื่องนี้จะเท็จจริงประการใดก็ยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรม หากแต่ความพยายามของบิดามารดาที่จะเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับบุตรธิดานั้น เป็นกรรมดีที่มีมาคู่กับทุกสรรพสัตว์ในโลกนี้ ความพยายามในการเลือกเวลาเกิดให้กับลูก จึงอาจจะสำเร็จได้ด้วยความเพียรก็เป็นได้

                    ภาพที่แสดงในตอนนี้คือภาพการคำนวณและวิเคราะห์ดวงชะตาในเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยระบุเส้นรุ้งเส้นแวงของสถานที่คำนวณไว้ จำนวนดวงชะตาที่มีได้และอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการกำหนดเวลาเกิดนั้นมีราวๆ 200 ดวงชะตา สาระสำคัญที่จะต้องตรวจสอบส่วนหนึ่งแสดงไว้เป็นรูปภาพและคะแนน ในตัวอย่างนั้นมีคำอธิบายกำกับว่าส่วนใดใช้พิจารณาเรื่องอะไร และยังมีสาระสำคัญหลายประการที่ไม่ได้แสดงเป็นภาพ แต่กำหนดไว้ด้วยสีของดวงชะตา โดยมีทั้งหมด 6 สีคือ สีทองสำหรับดวงชะตาที่ดีมาก สีเขียวสำหรับดวงชะตาปกติ สีฟ้าสำหรับดวงชะตาธรรมดา สีเหลืองสำหรับดวงชะตาไม่ดี สีดำสำหรับดวงชะตาที่ไม่ควรเลือกเกิดเลย และสีแดงสำหรับดวงชะตาที่เกิดไม่ได้เลย

                    จากภาพที่แสดงจะเห็นได้ว่า บนพื้นที่เดียวเท่านั้นก็สามารถมีดวงชะตาที่แตกต่างกันถึงกว่า 200 ดวงชะตาในหนึ่งวัน หากนับจากพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้ว จะสามารถมีดวงชะตาที่แตกต่างกันนับหมื่นดวงชะตาในหนึ่งวัน และถ้านับทุกพื้นที่ทั่วโลกแล้วจะมีหลายแสนดวงชะตา แต่อัตราการเกิดโดยเฉลี่ยของประเทศไทยนั้นคือ นาทีละ 1 คน (รายละเอียดอยู่ในตอนที่ 1) ดังนั้นจึงมีดวงชะตาจำนวนมากมายทั้งที่ดีและไม่ดี อยู่ในเวลาและสถานที่ที่ไม่มีเด็กเกิด

                    และหากพิจารณาภาพนี้ให้ดีจะเห็นว่า ดวงชะตาที่ดีนั้นมีน้อยกว่าดวงชะตาที่ไม่ดี และดวงชะตาที่ดีและไม่ดีนั้นอยู่ที่เวลาเกิด ในวันเดียวกันเวลาห่างกันเพียงเล็กน้อย สภาพของดวงชะตาก็ผิดแผกแตกต่างกันไปได้มากมาย ซึ่งผลของการคำนวณนี้จะนำไปสรุปเป็นตารางสำหรับหาเวลาเกิด ซึ่งจะได้นำเสนอในตอนต่อไป

                    และส่งท้ายสำหรับท่านที่เข้าใจผิดในเรื่องเวลาเกิด ซึ่งบางท่านคิดว่าไม่สำคัญ หากจะบอกเวลากับนักโหราศาสตร์ผิดไปสักนาทีสองนาที หรือบางรายเข้าใจว่ามีเพียงวันเดือนปีก็พอแล้ว จากภาพที่นำเสนอ คงจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่า รายละเอียดการเกิดนั้น สำคัญทุกอย่าง ยิ่งทราบแม่นยำเท่าใด ย่อมได้รับคำพยากรณ์ที่แม่นยำเท่านั้น

//f.ptcdn.info/224/035/000/1441628250-000-o.gifCreate Date : 08 กันยายน 2558
Last Update : 8 กันยายน 2558 14:44:06 น.
Counter : 1695 Pageviews.

0 comments
รวมมีมที่อธิบายตัวตนของเรา 2 LittleMissLuna
(10 ต.ค. 2566 07:40:32 น.)
เพลงปิดรายการ "ชวนชื่นคาเฟ่" สมาชิกหมายเลข 6416662
(9 ก.ค. 2566 00:11:02 น.)
👨‍👩‍👧‍👦อ่านเล่นเพลิน👨‍👩‍👧‍👦 โอน่าจอมซ่าส์
(16 มิ.ย. 2566 04:10:32 น.)
👨‍👩‍👧‍👦 ขำคลายร้อนวันเสาร์ 👨‍👩‍👧‍👦 โอน่าจอมซ่าส์
(20 พ.ค. 2566 08:19:00 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Mahanati.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#19อิสิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]

บทความทั้งหมด