พล.ต.จำลองและพวก “เจตนาดี” แต่ “ประสงค์ร้ายต่อชาติ” หรือเปล่า ?

        ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ คือวันที่ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)ประกาศเปิดสงครามจรยุทธ์กับรัฐบาลไทย ด้วยการส่งกำลังซุ่มโจมตีหน่วยทหารและตำรวจตามจังหวัดในภาคอีสาน และภาคใต้บางพื้นที่…

        ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ คือวันที่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และพวกในนามภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประมาณ ๔๕ เครื่อข่ายจะเดินทางไปรวมตัวกันที่หน้าประตู ๔ ของทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถาม ติดตามความคืบหน้าการทำงานรัฐบาลในเรื่องการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก

        พล.ต.จำลองบอกว่า ทางเครื่อข่ายได้เสนอให้รัฐบาล

๑.ผลักดันคนกัมพูชาออกจากพื้นที่

๒.ให้ยกเลิกเอ็มโอยู ๔๓ (เข้าใจว่าหมายถึง พ.ศ.๒๕๔๓)

๓.คัดค้านการขึ้นทะเบียนเข้าพระวิหารเป็นมรดกโลก

พล.ต.จำลองอ้างว่า “ในฐานะประชาชนคนไทย เป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาอธิปไตย เราไม่ใช่ตำรวจ ไม่ใช่คนในเครื่องแบบ แต่เป็นคนไทยมี่มีสิทธิโดยชอบที่จะปกป้องประเทศ และ ได้รับรู้ถึงผลการดำเนินการของรัฐบาลทุกอย่าง”

และอื่น ๆ อีกมากมายตามสูตรสำเร็จในการจัดการชุมนุมเพื่อให้ได้รับความชอบธรรมในทางกฎหมายฯ

การชุมนุมที่จะมีขึ้นล้วนเป็น “เจตนาดี” ต่อชาติและบ้านเมืองอย่างแท้จริง

ถ้าหากบังเอิญว่า ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็น ภาคเครื่อข่ายภาคประชาชนในวันที่ ๗ สิงหาคมคือ พรุ่งนี้

มีแต่ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนเพียว ๆ เช่น นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือ นักศึกษาโบราณคดี หรือนักประวัติศาสตร์

ไม่ใช่มีกลุ่มคนที่อยู่ในพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือ พธม.ที่กำลังต้องคดีและถูกหมายเรียกจากเจ้าพนักงานในขณะนี้ผสมอยู่ด้วย

แล้วผมอยากจะบอกว่า การที่มีบางคน ซึ่งมีบทบาทในการเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างมาก ตะแบงว่า พวกเขาไม่ได้เป็น “แกนนำ” นั้นแต่เป็น “ผู้รับใช้” นั้น

ผมอยากจะบอกว่า เพียงแค่เริ่มต้นก็ไม่กล้าแสดงความจริงใจต่อประชาชนเสียแล้ว ไม่ต่างจากเป็นการตบตาประชาชน ดูถูกเหมือนเห็นประชาชนโง่เง่า

บอกไปซิครับว่าคนที่เดินนำหน้า ไม่กล้าใช่คำว่า “แกนนำ” ต้องใช้  คำว่า “ผู้รับใช้” เพื่อจะได้อ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อจะมาจับกุมว่า ม๊อบนี้ไม่มีแกนนำให้จับ

ผมอยากจะบอกว่า สิ่งที่ พล.ต.จำลอง และพวก เรียกร้องนั้น วิญญูชนต่างก็เห็นอยู่ทนโท่แล้วว่า บางเรื่องก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่รัฐบาลสามารถ “ทำได้” และกำลังทำอยู่ บางเรื่องก็อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่รัฐบาลจะ “ทำได้”

และ/หรือ บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ เหมือนกับการยุให้รำตำให้รั่ว หรือ ชักศึกเข้าบ้านโดยแท้

กรณีที่ ๑ กลุ่มของ พล.ต.จำลอง บอกว่า ขอให้รัฐบาลผลักดันคนกัมพูชาออกจากพื้นที่

คำถามคือ คนกัมพูชาที่ กลุ่มของ พล.ต.จำลอง ต้องการให้ผลักดันนั้น คือ คนกัมพูชากลุ่มไหนอยู่ ณ จุดใดของประเทศไทยหรือครับ

พล.ต.จำลองก็ทราบดีว่า เดี๋ยวนี้เรามีกฎหมายแรงงานผ่อนผันให้ชาวต่างชาติ พม่า กัมพูชา ลาว เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะอาชีพประมงในปัจจุบันเป็นแรงงานกัมพูชาเป็นพันเป็นหมื่นคน

คนกัมพูชาพวกนี้หรือ ที่ พล.ต.จำลอง จะให้รัฐบาลผลักดันออกไป

หรือ พล.ต.จำลอง หมายถึง ชาวกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เฉพาะที่เชิงเขาพระวิหาร หากใช่กลุ่มนี้ พล.ต.จำลองจะให้รัฐบาลผลักดันอย่างไรหรือครับ

ใช้กำลังทหารกรีฑาทัพเข้าไปขับไล่เขาอย่างหมูอย่างหมา หรือ เอาปืนใหญ่ยิงใส่เข้าไปเพื่อให้คนกัมพูชาตาดำ ๆ ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่กับพวกบ้าอำนาจต้องบาดเจ็บล้มตายเหมือนผักปลาอย่างนั้นหรือ

พล.ต.จำลอง ต้องการให้เกิดสงครามไทย-กัมพูชา เพื่อส่งกำลังทหารขึ้นไปปักธงชาติบนพระวิหารอย่างนั้นใช่ไหม ?

กรณที่ ๒ ให้รัฐบาลยกเลิกเอ็มโอยู ๔๓ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่กลุ่ม พล.ต.จำลอง บอกว่าทำให้ไทยเสียเปรียบ

ตรงนี้ ผมก็เห็นและได้ยินว่ารัฐบาลได้พยายามทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วว่า เพราะอะไร หรือทำไม จึงยังเลิกไม่ได้ ผมไม่เห็นว่ารัฐบาลเพิกเฉยหรืองุบงิบทำงานจนชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลย

กรณีที่ ๓ คัดค้านการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก

เรื่องนี้ พล.ต.จำลอง น่าจะรู้นะครับว่า เป็นเรื่องนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของรัฐบาล การขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือไม่ อยู่ที่องค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามีหน้าทีพิจารณาครับ

หาก พล.ต.จำลอง จะคัดค้านก็ควรเหมาลำเครื่องบินไปนั่งประท้วง ณ หน้าที่ทำการที่องค์กรดังกล่าวตั้งอยู่มิดีกว่าหรือ

การนัดชุมนุมของ พล.ต.จำลอง ในครั้งคราวนี้กับเงื่อนไขบางข้อ จึงอาจทำให้ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ถูกมองว่า “ประสงค์ร้ายต่อชาติ” นะครับ

 ผมขออ้างสิทธิ์ เหมือนที่ พล.ต.จำลองอ้างในตอนต้นว่า “ในฐานะประชาชนคนไทย เป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาอธิปไตย ผมไม่ใช่ตำรวจ ผมไม่ใช่คนในเครื่องแบบ แต่เป็นคนไทยที่มีสิทธิโดยชอบที่จะปกป้องประเทศ”ว่า

ผมขอให้ พล.ต.จำลอง และพวก ยกเลิกการชุมนุมในวันพรุ่งนี้เถอะครับ  

เพราะผมกังวลใจว่า การชุมนุมของกลุ่ม พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ไม่เพียงแต่จะกลายเป็นการชักศึกเข้าบ้าน กรณีเรียกร้องให้รัฐบาลผลัดดันคนกัมพูชาออกนอกประเทศ แล้วเกิดทางโน้นตอบโต้ เท่านั้น

การชุมนุมของ พล.ต.จำลอง และพวก อาจทำให้กลายเป็นข้ออ้างของ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.ที่จะออกมาชุมนุมเรียกร้องโดยอ้างสิทธิเช่นเดียวกับที่ผมอ้างจากที่ พล.ต.จำลอง อ้างอีกก็ได้

พล.ต.จำลอง ต้องไม่ลืมว่า ขณะนี้กรุงเทพฯมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมอยู่ พล.ต.จำลอง และพวก อาจคิดว่ารัฐบาลคงไม่กล้าใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะได้อ้างสิทธิ์ของความเป็นคนไทยไปแล้ว

พล.ต.จำลอง ก็ต้องไม่ลืมอีกเช่นกันว่า พล.ต.จำลอง และพวกบางคนมีคดีความที่ตำรวจออกหมายเรียกเอาไว้ ซึ่งตำรวจสามารถเข้าจับกุมตัวได้หากมีการเผชิญหน้ากันจะจะ

หากพรุ่งนี้ ตำรวจถือหมายเรียกเข้าไปเชิญตัว พล.ต.จำลองและพวก บางคนในที่ชุมนุม พล.ต.จำลองเดาได้ไหมว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ครับ ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เคยทำคุณูปการให้แก่บ้านเมืองมามากมายหลายตำแหน่ง ท่านย่อมทราบดีว่าขณะนี้บ้านเมืองกำลังต้องการความสงบ และฟื้นฟูตัวเอง จึงไม่ควรกระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายเลยนะครับ

ผมกราบขอร้องเถอะครับ ล้มเลิกความตั้งใจที่จะชุมนุมหน้าทำเนียบ เปลี่ยนเป็นการ ส่งตัวแทนไปยืนจดหมายให้รัฐบาลตอบผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ จะดีกว่าไหมครับ

อย่าให้ชาวบ้านตีความว่า การเคลื่อนไหวของท่านและพวกในคราวนี้เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการใช้กำลังทหารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลบล้างอะไรต่อมิอะไรให้หมดสิ้นไปเลยนะครับ

ผมนั้นใช่ว่าจะเสน่หารัฐบาลชุดนี้สักเท่าไหร่นัก แต่เห็นว่าเวลาของรัฐบาลชุดนี้เหลืออีกไม่มาก หากตามกฎหมายก็ปีเศษ ๆ ก็หมดอายุขัย

แต่หากตามความเหมาะสมอย่างที่ นายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พูดไว้ อายุของรัฐบาลชุดนี้อาจสั้นกว่ากำหนดก็ได้

เก็บซับความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้ หรือเก็บเรื่องที่อยาก “จะทำ”เพื่อบ้านเมือง เอาไว้แก้ไขเมื่อพรรคการเมืองใหม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลในสมัยหน้ามิดีกว่าหรือครับ

ได้โปรดยกเลิกการชุมนุมเถอะครับ…

ผมไม่อยากเห็นเลือดของคนไทยด้วยกันต้องนองแผ่นดินอีกเลยนะครับ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง

 

 

 

 

 

                                                               

Create Date : 07 สิงหาคม 2553
Last Update : 7 สิงหาคม 2553 8:54:25 น.
Counter : 359 Pageviews.

0 comments
ชุดที่ 1 โอน่าจอมซ่าส์
(5 มี.ค. 2562 22:03:30 น.)
🙏พระมเหศวร กรุวังบัว🙏 โอน่าจอมซ่าส์
(12 มี.ค. 2562 08:07:22 น.)
พระแก้วนาคสวาท : พระแก้วในรัชกาลที่ 3 ผู้ชายในสายลมหนาว
(17 ก.พ. 2562 12:00:03 น.)
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด เหม่ยเซียนถาว เกศสุริยง
(4 ก.พ. 2562 10:59:41 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Lovesiam.BlogGang.com

boyberm
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด
 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.